4b klasė (2016-2017)

2016-2017 m. m.

4b klasės mokinių išvykų, renginių akimirkos


* * * * *
Pamoką - konferencija „Iškilūs Šiaulių krašto žmonės“

4b klasės bendruomenė gruodžio pirmosios vakarą rinkosi į pamoką - konferenciją „Iškilūs Šiaulių krašto žmonės“. Kiekvienas klasės mokinys pristatė pasirinktą šiaulietį, kuris garsina Šiaulius ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Ketvirtokai pasakojo apie grafo Zubovo, menotyrininko V.Rimkaus, dainininkų V.Noreikos, G.Paškevičiaus, B.Garbačiausko, V.Stakėno, S.Urbonavičiaus (Samo), L.Remeikienės darbus. Penki mokiniai surinko informaciją apie sportininkus: M.Bilių, A.Sireiką, V.Čmilytę, V.Rimšaitę, M.Žukauską. Konferencijoje mokiniai pasakojo apie M.Markevičienę, R.Adomaitį, P.Vanagą, I.Balsytę ir I.Norkutę. Smagu kai mokiniai pastebi, kad ir mūsų progimnazija turi iškilių Šiaulių krašto žmonių. „Mokykla gali didžiuotis turėdama Lietuvos dailininkę Vitą Žabarauskaitę“ – taip savo darbą pristatė Mindaugas. Nuoširdžiai ir jaudinančiai Nojus pristatė savo tėtį, progimnazijos mokytoją, Šiaulių skautų tunto vadovą Sergejų Staponkų. Viso buvo pristatyti 22 pranešimai. Pagrindiniai pranešimų klausytojai buvo tėveliai. Jie kartu su pranešėjais jaudinosi ir džiaugiesi savo vaikų darbais. Smagu, kad klasės bendruomenė gali daryti tokius darbus. Vakaro viešnia buvo garsi tautodailininkė Bronė Gricienė.  Mokiniai ir tėveliai ne tik susipažino su jos darbais iš šiaudų, bet ir patys pasigamino šiaudines girliandas.

Informaciją pateikė klasės mokytoja Nijolė Gabrielaitienė 

* * * * *

2015-2016 m. m.

3b klasės renginių akimirkos

 

* * * * *
Vienam būry — vaikystė ir senelių išmintis
 

Gegužės 27 dienos vakarą į Gegužių progimnazijos aktų salę sugužėjo gausus būrys senelių iš visos Lietuvos. Seneliai atvyko iš Šilalės, Mažeikių, Plungės, Telšių, Joniškio, Šiaulių miesto ir rajono. Jie rinkosi į Senelių šventę, skirtą Bendruomenių metams paminėti.
Šventės rengėjai - 3b klasės mokiniai. Trečiokai kruopščiai ir atsakingai ruošėsi šventei: kūrė kvietimus, gamino dovanėles, piešė močiučių ir senelių portretus, mokėsi dainuoti, šokti, groti, vaidinti. Seneliams parodė vaidinimą „Miško žvėrelių nuotykiai“.
Seneliai taip pat ruošėsi šia šventei ir atvyko su savo rankdarbiais. Visus džiugino Emos močiutės rankdarbių įvairovė, Lėjos močiutės dekupažo darbeliai, Nojaus močiutės pintų dirbinių gausybė. Tomo, Beatričės, Lukos močiutės atvežė  nertų servetėlių ir kitų mezginių. Luka kartu su močiute visiems padovanojo dainą.
Močiutėms teko nurinkti „akmenėlius“ nuo anūkų kelio, seneliai gaudė žuveles, mokė žvejybos paslapčių. Vaikai seneliams parodė mokyklos erdves, papasakojo kas mokykloje yra išskirtinio, kuo jie didžiuojasi. Šventės kulminacija buvo prie Sėkmės akmens. Trečiokai kartu su seneliais, tėveliais sugalvojo norus ir tikėdami, kad jie  išpildys, paleido į dangų įvairiaspalvius balionus.
Senelių šventė – tai pilna šypsenų, džiaugsmo ir gerų emocijų. Žodžiais nepavyks perduoti to šilto, malonaus jausmo, kuris ilgai pasiliks kiekvieno dalyvio širdyje.

Šventei pasiruošti padėjo mokytoja Nijolė Gabrielaitienė, muzikos mokytoja Rita Tamašauskienė

* * * * *

2014-2015 m. m.

 

2013-2014 m.m.

1b klasės mokinių akimirkos: edukacinėje programoje „Duonos kepimas“, saugaus eismo pamokėlėje, susitikime su Antano Sireikos krepšinio akademijos (ASKA) treneriais, popietėje „Saugiai į mokyklą, saugiai į namus“

 

2013 m. spalio 17 dieną 1b klasės  mokiniai kartu su savo šeimomis lankėsi  Šiaulių Žaliūkių malūnininko sodyboje ir dalyvavo edukacinėje programoje „Duonos kepimas“.
Klasės bendruomenė sužinojo, kad daugiau kaip 130 gyvavimo metų skaičiuojantis Žaliūkių vėjo malūnas yra pirmasis Lietuvoje grūdų apdirbimo istorijos muziejus. Malūnininkas supažindino su unikalia malūno įranga ir grūdų malimo procesu. Pirmokėliai sužinoję kaip grūdai virsta miltais sugužėjo į šiltą trobą. Viduje laukė šeimininkė. Visi dalyviai išklausę įdomaus pasakojimo apie duonos kepimo tradicijas, papročius, pasidarė po duonos kepalėlį ir įspaudė kryželį, „pėdutę“ ar dar kokiu ženklu pasižymėjo savo kepalėlį. Šeimininkė žarstekliu iškopė karštas žarijas, sauja miltų „patikrino“ ar pečius gerai įkaitęs ir pašovė duonos kepalėlius. Kol duonelė kepė, vaikučiai ir tėveliai ragavo šeimininkės iškeptą juodą duonelę su kvapnia žolelių arbatą, prisiminė liaudies išmintį apie duoną, minė mįsles, sužinojo prietarus, kurių svarbu laikytis kepant duonai. Tai buvo įdomi klasės bendruomenės popietė, kuri padėjo pirmokėliams lengviau suprasti patarlių „Duona ne vėjais ateina“ ar „Duona už auksą brangesnė“ prasmę.

2013m. spalio 18d. 1b klasės mokiniai dalyvavo saugaus eismo pamokėlėje, kuri vyko „Kibirkšties“ klubo saugaus eismo kabinete. Mažieji mokiniai prisiminė saugaus elgesio taisykles gatvėje. Vaikai įsidėmėjo, kad gatvę reikia pereiti tik perėjose, pakartojo šviesoforo spalvų reikšmes. Pirmokėliai prisiminė, kad priėjus prie gatvės reikia sustoti, apsidairyti ir tik tada eiti per gatvę.
Mažieji mokiniai suprato, kad tamsiu paros metu visiems būtinai reikia turėti atšvaitus.
Pirmokai džiaugėsi, kad pakartojo saugaus elgesio gatvėje taisykles.

2013 m. spalio 14 dieną 1b klasės mokinius aplankė Antano Sireikos krepšinio akademijos (ASKA) treneriai. Jie pakvietė mokinius treniruotis jų mokykloje. Labiausiai pirmokėlius pradžiugino linksma ir guvi meškutė, kuri kiekvienam norinčiam sportuoti mokiniu įteikė po skrajutę apie ASKA veiklą.

1b klasės mokiniai Armandas Garuolis, Tautvydas Kačinskas ir Gustas Steponavičius dalyvavo miesto pirmų klasių popietėje „Saugiai į mokyklą, saugiai į namus“, kuri vyko gruodžio 4 d. Šiaulių miesto „Rasos“ progimnazijoje.
Mokinukai atliko įvairias užduotis: sprendė kryžiažodžius, mokėsi teisingai pereiti gatvę, dėliojo kelio ženklų dėliones ir paaiškino ką reiškia kiekvienas ženklas. Pirmokams teko atrinkti daiktus, kurie padeda pėsčiuosius pamatyti tamsoje.
Policijos darbuotoja mokiniams įteikė skirtukus, kurie padės nepamiršti saugaus eismo taisyklių. Pirmokėlių žiniomis džiaugėsi ir Šuniukas Amsiukas.

Klasės mokytoja  Nijolė Gabrielaitienė
2013-12-10
* * * * *
SVEIKINAME
mokinius Gustą Steponavičių (1b kl., mokytoja Nijolė Gabrielaitienė) ir Akvilę Prialgauskaitę (2b kl., mokytoja Aušra Didžgalvienė) tapusius LR Konstitucijos egzamino 2013 nugalėtojais.

2013 m. spalio mėnesį vyko Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino kūrybinis piešinių konkursas „Ką man reiškia Konstitucija?“. Konkursą organizavo Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, jo globėja – Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Konkurse dalyvavo daugiau kaip 500 šalies 1-4 klasių mokinių. Šiaulių Gegužių progimnazijoje sudaryta komisija į konkursą išsiuntė 14 piešinių, iš kurių du pateko tarp nugalėtojų. Tai 1b klasės mokinio Gusto Steponavičiaus ir 2b klasės mokinės Akvilės Prialgauskaitės piešiniai.
Spalio 29 d. Gustas Steponavičius (1b kl.) ir Akvilė Prialgauskaitė (2b kl.) kartu su savo tėveliais, mokytojomis Nijole Gabrielaitiene ir Aušra Didžgalviene buvo pakviesti į Lietuvos Respublikos Prezidentūroje vyksiančią Konstitucijos egzamino 2013 nugalėtojų iškilmingą apdovanojimų ceremoniją, kur buvo apdovanoti 29 nugalėtojai, iš jų tik keturi pradinių klasių mokiniai. Džiaugiamės, kad LR Konstitucijos egzamino nugalėtojais pripažinti net du mokiniai iš Šiaulių Gegužių progimnazijos. LR 2013 m. Konstitucijos egzamino nugalėtojai buvo apdovanoti Lietuvos Respublikos vardinėmis Konstitucijomis, pasirašytomis LR Prezidentės, plunksnakočiais su išgraviruotu užrašu – „Konstitucijos egzamino 2013 laureatui“, USB atmintinėmis.

„Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas ta­po svar­bia ir pra­smin­ga tra­di­ci­ja. Tai yra pi­lie­tiš­ku­mo pa­vyz­dys, ug­dan­tis pa­gar­bą žmo­gui ir vals­ty­bei, mo­kan­tis mus są­mo­nin­gu­mo ir at­sa­ko­my­bės, kar­tu tai ir pa­trio­tiš­ku­mo iš­raiš­ka, nes ja­me da­ly­vau­ja žmo­nės, no­rin­tys ži­no­ti sa­vo tei­ses ir par­ei­gas, ne­abe­jin­gi tie­sai, tei­sin­gu­mui ir sa­vo vals­ty­bės li­ki­mui. Šian­dien svei­ki­nu Jus ne tik kaip Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­no nu­ga­lė­to­jus. Svei­ki­nu ir kaip tei­sin­gos, at­vi­ros, dar­nios pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ir tei­si­nės vals­ty­bės kū­rė­jus“, - svei­kin­da­ma nu­ga­lė­to­jus sa­kė LR Prezidentė Dalia Gry­baus­kai­tė.

Rengė
Nijolė Gabrielaitienė, 1b kl. mokytoja
Aušra Didžgalvienė, 2b kl. mokytoja
2013-10-30

 

* * * * *

2013-10-25 Sveikatingumo valandėlė