4b klasė

2015-2016 m. m.

4b kl. mokinių išvykų, renginių, varžybų akimirkos 

 

* * * * *
Mokomės prakalbinti medį, akmenį, gėlę...
Mokomės klausytis tylos...
Mokomės pasitikėti savo planeta...
Mokomės išgirsti lietų, pamatyti jo spalvas...

4b klasės mokiniai moka dovanoti savo nuoširdžias šypsenas, gerus žodžius, mielas staigmenas. Tai šaunių vaikų klasė.

MŪSŲ VEIKLA nuotraukose.

Mokytoja Aušra Didžgalvienė
2016 – 02 - 23

* * * * * 

2014-2015 m.m.

3b kl. mokinių išvykų, renginių, varžybų akimirkos

* * * * *

3b klasėje mokosi 13 šaunių mergaičių ir 11 šaunių berniukų. Kartu mokydamiesi, ilsėdamiesi, bendraudami kuriame išradingų, kūrybingų, draugiškų, linksmų mokinių klasę.

Visada mums kelią rodys
Gražūs, išmintingi žodžiai.
Į minčių, stebuklų šalį
Juk užeit kiekvienas gali...

MŪSŲ VEIKLA

2014–10–10 stebėjome Tarptautines žirgų konkūrų varžybas Šiaulių arenoje.

2014–10–20 stebėjome spektaklį pagal Vytauto V.Landsbergio pasaką ,,Pelytė Zita“ Kultūros centre. Gruodžio 9 dieną susitikome su vaikų rašytoju Vytautu V.Landsbergiu P.Višinskio bibliotekoje.

2014–11–20 dalyvavome respublikinėje mokinių konferencijoje ,,Jaunieji literatai“. Savo kūrybą pristatė mūsų klasės mokiniai.

2014–12–09 vaikai kartu su tėveliais kepė keksiukus, gamino saldainius.

2014–12–10 klasės bendruomenė rinkosi į Advento vakarą.

2014–12–18 lankėmės Šiaulių Universiteto bibliotekoje, klijavome lietuviškus centus. Tą pačią dieną stebėjome spektaklį Šiaulių dramos teatre. Kalėdų Senelis įteikė dovaną – paragauti pačių skaniausių valgomų ledų.

Dalyvavome kūrybinių darbų parodose, patys organizavome piešinių parodas. Bandėme savo šešėliu nupiešti SAULĘ.

Mokytoja Aušra Didžgalvienė
2015-01-04

* * * * *

Vieną saulėtą spalio mėnesio dieną 3b klasės mokiniai skubėjo pas Liepos tėtį į svečius. Jis pakvietė pasisvečiuoti jo darbe ir susipažinti su ugniagesio profesija. Išvyka buvo naudinga, nes mokiniai įgijo žinių apie šią profesiją. Plačiau...

Klasės mokytoja Aušra Didžgalvienė                                                                                                  
2014-10-22

 *****

2013-2014 m.m.

Gruodis – mėnuo, kai grožimės šerkšnu pasidabinusiais medžiais, sniego patalu užsiklojusia žemele...

 

Bent žiupsnelį gerumo mes gauname kiekvieną dieną. Žmogaus nuoširdi šypsena, gražaus draugo žodis, miela staigmenėlė,  artimojo bučinys, tėvų pagyrimas, palaikymas, juk visa tai ir dar daugiau yra gerumas. Prisiminkime 2013 m. gruodžio 18 d. Kalėdinį vakarą mokykloje...

Tačiau gruodis pasikeitimus atneša ne tik į gamtą, bet ir į mūsų sielas. Juk tai – Advento mėnuo. Adventas – tai laukimas, rimties, susikaupimo ir dvasinių apmąstymų metas. Palydėdami nueinančius metus, stengiamės suskaičiuoti gerus darbus.

2 b klasės mokinukai pagamino Advento kalendorių. Kiekvieną rytą draugams  dovanoja mažą, širdies staigmenėlę. Savo kūrybiniais darbais papuošė mokyklos koridorių. Gruodžio 4 dieną lankėsi Saulės koncertų salėje, kur žiūrėjo Naisių vasaros aktorių grupės spektaklį visai šeimai ,,Pasaka apie Dievo vaikelį“, pjesės autorius ir režisierius Vytautas V. Landsbergis. Nupiešė Šviesos angelus, kuriuos dovanoja savo tėveliams. O dabar nekantriai laukia Kalėdų...

Šaunūs ir geri mano mokiniai!

Klasės mokytoja Aušra Didžgalvienė
2013-12-11

* * * * *
2b klasės mokiniai susipažino su floristo profesija


Šiaulių profesinio rengimo centro Ugdymo karjerai centras teikia informaciją apie profesijas. Kviečia miesto mokinius į edukacinius užsiėmimus.
2013-10-21 2b klasės mokinukai susipažino su floristo profesija, dalyvavo praktiniame užsiėmime. Pasigamino sveikinimo atvirutę iš įvairių medžiagų.
Klasės mokytoja Aušra Didžgalvienė

* * * * *
2b klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje ,,Vėlinių žvakelė” Šiaulių Aušros muziejuje

Vėlyvą rudenį, kai trumpėja saulėtos dienos ir ilgėja darganoti vakarai, švenčiamos Vėlinės – visų mirusiųjų pagerbimo, atminimo ir maldos už juos diena, mūsų protėvių vadinta Ilgių vardu. Visais laikais šis metas buvo laikomas ypatingo susikaupimo, tylos ir rimties metu, kupinu įvairių perspėjimų, patarimų.
2013-10-17 2b klasės mokinukai dalyvavo edukacinėje pamokoje ,,Vėlinių žvakelė” Šiaulių Aušros muziejuje. Užsiėmimo metu vaikai prisiminė senuosius papročius, aptarė šiandienos tradicijas bei pasidarė žvakutę iš vaško plokštelės.

Klasės mokytoja Aušra Didžgalvienė
2013-11-04
* * * * *
SVEIKINAME mokinius Gustą Steponavičių (1b kl., mokytoja Nijolė Gabrielaitienė) ir Akvilę Prialgauskaitę (2b kl., mokytoja Aušra Didžgalvienė) tapusius LR Konstitucijos egzamino 2013 nugalėtojais.

2013 m. spalio mėnesį vyko Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino kūrybinis piešinių konkursas „Ką man reiškia Konstitucija?“. Konkursą organizavo Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, jo globėja – Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Konkurse dalyvavo daugiau kaip 500 šalies 1-4 klasių mokinių. Šiaulių Gegužių progimnazijoje sudaryta komisija į konkursą išsiuntė 14 piešinių, iš kurių du pateko tarp nugalėtojų. Tai 1b klasės mokinio Gusto Steponavičiaus ir 2b klasės mokinės Akvilės Prialgauskaitės piešiniai.
Spalio 29 d. Gustas Steponavičius (1b kl.) ir Akvilė Prialgauskaitė (2b kl.) kartu su savo tėveliais, mokytojomis Nijole Gabrielaitiene ir Aušra Didžgalviene buvo pakviesti į Lietuvos Respublikos Prezidentūroje vyksiančią Konstitucijos egzamino 2013 nugalėtojų iškilmingą apdovanojimų ceremoniją, kur buvo apdovanoti 29 nugalėtojai, iš jų tik keturi pradinių klasių mokiniai. Džiaugiamės, kad LR Konstitucijos egzamino nugalėtojais pripažinti net du mokiniai iš Šiaulių Gegužių progimnazijos. LR 2013 m. Konstitucijos egzamino nugalėtojai buvo apdovanoti Lietuvos Respublikos vardinėmis Konstitucijomis, pasirašytomis LR Prezidentės, plunksnakočiais su išgraviruotu užrašu – „Konstitucijos egzamino 2013 laureatui“, USB atmintinėmis.

„Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas ta­po svar­bia ir pra­smin­ga tra­di­ci­ja. Tai yra pi­lie­tiš­ku­mo pa­vyz­dys, ug­dan­tis pa­gar­bą žmo­gui ir vals­ty­bei, mo­kan­tis mus są­mo­nin­gu­mo ir at­sa­ko­my­bės, kar­tu tai ir pa­trio­tiš­ku­mo iš­raiš­ka, nes ja­me da­ly­vau­ja žmo­nės, no­rin­tys ži­no­ti sa­vo tei­ses ir par­ei­gas, ne­abe­jin­gi tie­sai, tei­sin­gu­mui ir sa­vo vals­ty­bės li­ki­mui. Šian­dien svei­ki­nu Jus ne tik kaip Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­no nu­ga­lė­to­jus. Svei­ki­nu ir kaip tei­sin­gos, at­vi­ros, dar­nios pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ir tei­si­nės vals­ty­bės kū­rė­jus“, - svei­kin­da­ma nu­ga­lė­to­jus sa­kė LR Prezidentė Dalia Gry­baus­kai­tė.

Rengė
Nijolė Gabrielaitienė, 1b kl. mokytoja
Aušra Didžgalvienė, 2b kl. mokytoja
2013-10-30