Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių, vadovaujantis 2003-04-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 480  p.18.

 

Pareigybės pavadinimas                  2017 m.    2018 m.    2019 m.   2020 m. I k.  2020 m. II k.        
                                                                                                                    

                                                             (Eur)         (Eur)         (Eur)        (Eur)          (Eur)                        

Direktorius (1)                                       1507        1531          2700         2735            2735          

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui (3)                                          1108        1252           1890         2085            2085       

Mokytojas (62)                                      681          850           1290          1295            1295   

Kultūros darbuotojas
(bibliotekos darbuotojas) (2)                    541          596           916          926             926      

Specialistas (soc. pedagogas,
spec. pedagogas, logopedas)                   690          900          1010          1168           1168       

Specialistas (raštinės vedėja, administratorė,
inžinierius- kompiuterininkas,  
ūkio skyriaus vedėjas)                             560           600           999           1022          1022      

Valgyklos darbuotojas (4)                        414          500           650            820            820     

Aptarnaujančio personalo darbuotojas
(6 valytojos, 2 darbininkai, 1 sekretorė)    400          450          569            629            629