Dokumentai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisinė informacija

* * * * * 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ PRIEŠMOKYKLINIO IR MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

Šiaulių Gegužių progimnazijos darbo tvarkos taisyklės

Šiaulių Gegužių progimnazijos Švietimo ir ugdomosios veiklos stebėsenos planas

* * * * *

Statinių techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartis

* * * * *

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIO INDIVIDUALIOS ŽINIŲ IR VERTYBINIŲ NUOSTATŲ PAŽANGOS STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

GABIŲ MOKINIŲ GRUPIŲ FORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

Šiaulių Gegužių progimnazijos elektroninio mokinio pažymėjimo (EMP) išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas. 

 

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS  DIREKTORĖS SILVIJOS BARANAUSKIENĖS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

 

 

Atnaujinta: 2020-02-20