Dokumentai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisinė informacija

 

Šiaulių Gegužių progimnazijos darbo tvarkos taisyklės

Šiaulių Gegužių progimnazijos Švietimo ir ugdomosios veiklos stebėsenos planas

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIO INDIVIDUALIOS ŽINIŲ IR VERTYBINIŲ NUOSTATŲ PAŽANGOS STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

GABIŲ MOKINIŲ GRUPIŲ FORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

Šiaulių Gegužių progimnazijos elektroninio mokinio pažymėjimo (EMP) išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas.