Metinės finansinės ataskaitos

Metinė finansinės būklės ataskaita 2018 m. . . .

Metinė finansinės būklės ataskaita 2017 m. . . .

Metinė finansinės būklės ataskaita 2016 m. . . .

Metinė finansinės būklės ataskaita 2015 m. . . .

Metinė finansinės būklės ataskaita 2014 m. . . .

Metinė finansinės būklės ataskaita 2013 m. . . .

Metinė finansinės būklės ataskaita 2012 m. . . .