Mokytojams

ŠVIETIMAS: pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, neformalusis švietimas, kt. (dokumentai, programos, priėmimas, prevencija)

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai...

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų atestacijos programa...

 

Priedai:
2008-11-24-ISAK-3216 (1),
2008-11-24-ISAK-3216 (2),
2008-11-24-ISAK-3216 (5),
2008-11-24-ISAK-3216 (6),
2008-11-24-ISAK-3216 (7),
2008-11-24-ISAK-3216 (8),
2008-11-24-ISAK-3216 (9).

Kvalifikaciniai reikalavimai mokytojams (ŠMM 2014-08-29 įsakymas Nr. V-774)

Mokytojo ugdymo veiklos stebėjimo planas 2017 m. ...

Mokytojo veiklos sklaidos, metodinės veiklos lentelė 2017-2018 m.m.

Atvirų pamokų planas 2017 m. ...

Atviros pamokos anotacija. Lentelė...

Atvirų pamokų 2016 m. registracija

* * * * *

Mokinių teisės ir pareigos

Mokytojų teisės ir pareigos

Tėvų teisės ir pareigos

* * * * *


Mokinių saugaus elgesio instruktavimai. Mokinių saugaus elgesio instrukcijos:
Klasių mokinių išvykos viešuoju transportu saugaus elgesio instrukcija (Priedas Nr. 1).
Klasių mokinių išvykos į parodas, kino teatrą, dramos teatrą, muziejus, renginius mieste saugaus elgesio instrukcija (Priedas Nr. 2).
Klasių mokinių turistinio žygio saugaus elgesio instrukcija (Priedas Nr. 3).
Klasių mokinių išvykos į sporto varžybas saugaus elgesio instrukcija (Priedas Nr. 4).
Klasių mokinių išvykos į talką saugaus elgesio instrukcija (Priedas Nr. 5).
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas (Priedas Nr. 6).

Civilinės saugos mokymų temos:
1. Civilinės saugos, darbo saugos sistemos organizavimo ir veikimo teisiniai ir organizaciniai pagrindai;
2. Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, taikomos institucijų, įstaigų darbuotojų apsaugai; Plačiau...