Gerb. Tėveliai, nuoširdžiai dėkojame visiems,

2019 m. skyrusiems 2% pajamų mokesčio Gegužių progimnazijai! Jūsų paramos tikimės ir 2020 m.

Dėkojame visiems, pasakiusiems gerą žodį, pasidalijusiems idėjomis, pasiūlymais, prisidėjusiems fizine pagalba, bendra veikla ir darbais.
Už Jūsų savanoriškai skirtas lėšas mokykloje labai daug kas įrengta ir sutvarkyta, apie tai nuolat skelbiame progimnazijos internetinėje svetainėje, tai turbūt pastebite ir apsilankę progimnazijos erdvėse.
Iš skirtų paramos lėšų 2018-2019 m. m. atnaujinti kabinetai, kabinetų durys, suolai, grindų ir sienų dangos, atnaujintos apšvietimo sistemos, laiptų turėklai, užsakyta spauda progimnazijos skaityklai, mokinio knygelės, tvarkoma progimnazijos aplinka.

Kurkime Mokyklą kartu!

Skiriant 1,2 proc. pajamų mokesčio progimnazijai, reikia pateikti teritorinei mokesčių inspekcijai užpildytą prašymą kartu su savo metine pajamų mokesčio deklaracija. 

Iki 2022 m. prašymas pervesti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį paramos gavėjams (FR0512 forma) gali būti teikiamas:

Duomenys, reikalingi pildant prašymą:

Mokestinis laikotarpis – 2019 m.
Paramos gavėjo identifikacinis kodas - 190532281
Paramos gavėjo pavadinimas - Šiaulių Gegužių progimnazija
Buveinės adresas – S. Dariaus ir S. Girėno 22, Šiauliai.   


                                                                                     Progimnazijos administracija, Progimnazijos taryba

 

KAS MOKYKLOJE PADARYTA UŽ PARAMOS LĖŠAS?

Mokyklos rėmėjų lėšos:
· mokinių tėvų, mokytojų ir darbuotojų parama (2% gyventojo pajamų mokesčio per 2019 m.)  9068,14 €.