Progimnazijos vėliava
 

MOKYKLOS VĖLIAVOS APRAŠYMAS

Mokyklos vėliava yra baltos spalvos. Vėliavos centre pavaizduota mokyklos emblema (ženklas). Ženklo viršuje mėlynomis raidėmis užrašyta GEGUŽIŲ, apačioje – PROGIMNAZIJA.

Vėliava atnaujinta 2011 m.

Vėliavos atnaujinimui panaudota 1997 m. Šiaulių Gegužių progimnazijos (anuomet Šiaulių Gegužių vidurinės mokyklos) dailės mokytojo eksperto Bronislovo Rudžio sukurta vėliava, kuri buvo pašventinta Šv. Mergelės Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 1997-11-22 Šv. Mišių metu.