Laureatai

Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos laureatai sodina ąžuolus „Neregėtos Lietuvos“ tūkstantmečio ąžuolyne

2008-2009 m. m. Šiaulių Gegužių progimnazijoje įsteigta Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premija, kuri skiriama 8 klasės mokiniui už aukštus mokslo, meninės raiškos pasiekimus, aktyvią visuomeninę veiklą.

Kasmet, iki gegužės 1 d., kandidatus premijai gauti turi teisę siūlyti mokyklos administracija, dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, pats mokinys. Pasiūlytų kandidatų premijai gauti veiklą, jų darbo rezultatus bei reikšmę pagal pateiktus dokumentus vertina ir svarsto komisija, kurios pirmininkas yra Šiaulių universiteto Menų fakulteto dailininkas, menotyrininkas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius Lietuvos mokslo ir visuomenės veikėjas,Šiaulių miesto Garbės pilietis Vytenis Rimkus.

Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premija teikiama 8 klasės mokiniui kiekvienų metų birželio mėnesį per Pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimų įteikimo ceremoniją. Išlydimi iš mokyklos premijos laureatai gauna dovanų M. Jovaišos knygą „Neregėta Lietuva“ ir galimybę „Neregėtos Lietuvos“ Tūkstantmečio ąžuolyne pasodinti savo ąžuolą.

Tikėtina, kad Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos laureatų Arno Vedeckio (2009 m.), Kotrynos Tribušinaitės (2010 m.), Gretos Stonytės (2011 m.), Damilės Martinaitytės (2012 m.), Enrikos Dausynaitės (2013 m.), Erikos Danilovaitės (2014 m.), Emilijos Ruškytės (2015 m.), Irmos Zapalskytės (2016 m.), Gabrielės Gulbinaitės (2017 m.), Dominyko Jankevičiaus (2018 m.) pasodinti ąžuolai ne vienerius metus primins mokinių pasiekimus mokykloje, skatins juos ieškoti savo veiklos prasmės, įpareigos naujiems siekiams.

 

Atnaujinta: 2018-06-15
Reda Zalogienė, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui