Mokyklos istorijos centras

            Artėjant mokyklos 40-ąjam jubiliejui buvo iš naujo peržiūrima nuo mokyklos įkūrimo 1972 m. kruopščiai kaupta ir išsaugota istorinė archyvinė medžiaga. Mokyklos administracijos iniciatyva 2012 m. atidarytas mokyklos istorijos centras.
            Mokyklos istorijos centro vizija – Mokyklos istorija - dabarčiai ir ateičiai; misija – Istorijos fiksavimas ir sklaida.
            2012-2013 m.m. mūsų bendruomenei ypatingi. Tai mokyklos 40-mečio metai. Mokyklos istorijos centro parodose yra eksponuojama sukaupta gausi ir įdomi medžiaga. Puikuojasi eilė segtuvų su nuotraukomis ir aprašais: „Naujos mokyklos atidarymas – 13-oji vidurinė mokykla“, „Mokyklos atidarymo šventė“, „Širdį atidavę vaikams“ (2 dalys apie buvusius ir esamus mokytojus), „Mokytojai – kūrėjai“, „Mokyklos lėlių teatro istorija“ (įkurtas 1972 m. – ši veikla sėkmingai tęsiama ir vykdoma iki dabar), „Dailės konkursų laureatai ir diplomantai“, „Dailės parodų katalogai“, „Spaudoje apie mus“ (nuo 1978 m. iki dabar straipsniai ir trumpos žinutės žiniasklaidoje apie mūsų mokyklos bendruomenės veiklą), „Pirmoji internetinė mokyklos svetainė“, segtuvai, skirti mokyklos jubiliejiniams metams, klasių fotonuotraukų albumai ir kt.. Segtuvas „Vizitai, susitikimai“ papildytas nauja medžiaga apie LR Švietimo ir mokslo ministro D. Pavalkio vizitą 2013 m. balandžio mėn. mūsų progimnazijoje.
|          Istorijos centrą puošia puikių taurių už aukštus sportinius pasiekimus paroda (krepšinio, futbolo, regbio, tinklinio, lengvosois atletikos, gimnastikos ir kitų sporto šakų).
           Mokykla didžiuojasi kasmet kruopščiai rašytais metraščiais. Nuo 2010 m. pradėtos leisti knygos – metraščiai, kurios yra tobulesnis mokyklos istorijos fiksavimo būdas.
           Prisiminti klasės draugus, mokytojus, mokyklinio gyvenimo akimirkas padeda didžiulė abiturientų ir 8-ųjų klasių laidų vinječių stacionari stendinė ekspozicija „Abiturientų laidos“. Buvę mokiniai apsilanko mokyklos istorijos centre, noriai čia fotografuojasi, užpildo apsilankymo anketą.
           Džiugina buvusių abiturientų laidų dovanoti medaliai, svečių dovanos, suvenyrai ir atvirukai. Ekspoziciją puošia mokinių darbai. Šiuo metu vertingiausias ir mieliausias eksponatas – knyga „40 žingsnių“, išleista progimnazijos direktorės iniciatyva, padedant mokyklos bendruomenei.
           Su užsisakyta iš anksto istorijos centro medžiaga mokiniai gali susipažinti ir klasėje valandėlių metu. Stendines parodas „Iš mokyklos istorijos“ noriai padeda rengti ir mokiniai.
           Mokyklos bendruomenė savo idėjomis, turimais išlaikytais suvenyrais, vertingais eksponatais mielai prisideda prie mokyklos istorijos centro turtinimo.
           Būsimieji penktokai su klasių auklėtojomis jau apsilankė mokyklos istorijos centre. Čia viskas jiems patiko ir sėkmingai pradėjo naujus 2013-2014 mokslo metus.

           Iki naujų susitikimų mokyklos istorijos centre.
           Mokyklos istorijos centro vadovė, mokytoja Gražina Korkevičienė

 

          Ilonos Zazienės nuotraukose akimirkos iš mokyklos istorijos centro veiklos 

* * * * *

Mokyklos 12-ųjų ir 8-ųjų klasių mokinių 1997 metų dailės kūrybiniai darbai


GEGUŽIŲ MOKYKLAI - 45

Mokyklos istorijos puslapius verčiant...

MOKYKLOS SĖKMĖS AKMUO 

Gegužių mokyklos mokinių laidos

2015-2016 m. m. mokyklos miesto, respublikinio ir tarptautinio lygio veiklos . . .

2015-2016 m. m. įsimintiniausi mokyklos veiklos momentai . . .

2015-2016 m.m. mokinių, mokytojų pasiekimai renginiuose, konkursuose (Informaciją parengė mokytoja Gražina Korkevičienė). Plačiau...

2014-2015 m. m. reikšmingiausi veiklos momentai . . .

2014-2015 m.m. mokinių, mokytojų pasiekimai renginiuose, konkursuose (Informaciją parengė mokytoja Gražina Korkevičienė). Plačiau...

* * * * *

2013-2014 m.m. mokinių, mokytojų pasiekimai renginiuose, konkursuose (Informaciją parengė mokytoja Gražina Korkevičienė). Plačiau...

* * * * *

2013-2014 m.m. istorijos centro veikla, pasiekimai

          

 

Mokyklos I ir II laidų abiturientų sustiprinto vaizduojamojo meno baigiamųjų darbų gynimo akimirkos (1985 m., 1986 m.)

 

Nuotraukų paaiškinimai