Priėmimo tvarka

Priėmimas į mokyklą vykdomas pagal ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠĄ

PRAŠYMAI MOKYTIS ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOJE  PRIIMAMI:
nuo 2019-03-01, jei mokinys gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
nuo 2019-05-01 - į laisvas vietas.
Prašymai priimami darbo dienomis 8.00 - 17.00 val. 218-219 kabinete arba mokyklos raštinėje.

Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus 2018 m. vasario 28 d.  įsakymu Nr. V-20 sudaryta  Mokinių priėmimo į progimnaziją mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programą komisija:
Pirmininkė – Lina Lušienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Komisijos nariai:
- Rita Tamašauskienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
- Reda Zalogienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
- Ieva Rafael, progimnazijos tarybos pirmininkė, IT, matematikos, ekonomikos mokytoja;
- Komisijos narė  – Jūratė Ivaškienė, pradinių klasių mokytoja.

Mokinių priėmimo į Šiaulių Gegužių progimnaziją komisijos darbo reglamentas.

Priėmimas į mokyklą vykdomas pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016-12-01 sprendimu Nr. T-404 patvirtintą priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos tvarkos aprašą.
Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas ir kiti dokumentai
Mokyklų aptarnaujamos teritorijos

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. T-78 ,,Dėl Šiaulių Lieporių pradinės mokyklos ir Šiaulių Gegužių progimnazijos reorganizavimo". Plačiau.... Priedas...