SVARBŪS DOKUMENTAI:
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose teikiamą neformalųjį vaikų švietimą dydžio nustatymo"
Atlyginimo už Šiaulių Gegužių progimnazijos teikiamą neformaliojo vaikų švietimo programą ,,Meno sodas“ mokėjimo tvarkos aprašas: 1 dokumentas 2 dokumentas.
Atlyginimo už Šiaulių Gegužių progimnazijos teikiamą formalųjį švietimą papildančio dailės ugdymo skyriaus pradinio dailės ugdymo programą mokėjimo tvarkos aprašas
*****

INFORMACIJA MOKINIŲ TĖVAMS:
Remiantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019-06-04 sprendimu Nr. T-302 ,,Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas dydžio nustatymo", skelbiame tėvų, kurių vaikai lanko Šiaulių Gegužių progimnazijos neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ būrelius,  mėnesinę įmoką. Ugdytiniams ar jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, įmoka gali būti mokama kas ketvirtį arba kas pusmetį (pinigus būrelio, studijos vadovui atnešti iki einamojo mėnesio 15 d.):

6.00 €:
- Dailės studija „Mažieji menininkai“;
- Rankdarbių ir dekoravimo studija „ARTdeco“;
- Keramikos studija „Įdomioji skulptūra“;

- Kulinarijos ir konditerijos studija „Gegužių smaližiai“;
- Kulinarijos ir konditerijos studija „Gegužių šefai“;
- Medžio apdirbimo ir technologijų būrelis „Medžio magija“;
- Dailės studija „Dailiukas“;
- Tapybos studija „Potėpis“.

4.00 €  :
-
Jaunučių choras „Strazdanėlės“;

- Šokio studija „Karuselė“;
- Šokio studija „Iliuzija“.

Prašymus dėl lankymo ar išbraukimo iš  „Meno sodo“ užsiėmimų teikti studijų/būrelių vadovams. Prašymų pavyzdžiai:
Prašymas lankyti „Meno sodo“ užsiėmimą
Prašymas išbraukti iš „Meno sodo“ užsiėmimo