Pamokų laikas (1 kl.) pirmadieniais - penktadieniais.

Klasės valandėlė - trečiadienį, pirma pamoka (trukmė - 35 min).

1 pamoka                            8.00 - 8.35                        
2 pamoka                            8.55 - 9.30                                    
3 pamoka                            9.50 - 10.25                                 
4 pamoka                           10.55 - 11.30                                 
5 pamoka                           12.00 - 12.35                                

Pamokų laikas (2-8 kl.) pirmadieniais - penktadieniais.

Klasės valandėlė - trečiadienį, pirma pamoka (trukmė - 45 min).

1 pamoka                            8.00 - 8.45                                                                
2 pamoka                            8.55 - 9.40                                                               
3 pamoka                            9.50 - 10.35                                                          
4 pamoka                           10.55 - 11.40                                                           
5 pamoka                           12.00 - 12.45                                                       

6 pamoka                           12.55 - 13.40                                                  
7 pamoka                           13.50 - 14.35                                                   
8 pamoka                           14.45 - 15.30                                                 
9 pamoka                           15.40 - 16.25     

* * * * * 

I PUSMEČIO PAMOKŲ TVARKARAŠČIAI (Atnaujinta nuo 2018-11-05):

1-8 klasės

mokytojai

Rengė R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2018-11-02

* * * * *

Dalykų modulių (konsultacijų gabiems mokiniams) tvarkaraštis skelbiamas 1-8 kl. pamokų tvarkaraštyje.

* * * * *

Mokytojų konsultavimo tvarkaraštis. Plačiau...

* * * * *