Pamokų laikas (1 kl.) pirmadieniais - penktadieniais.

Klasės valandėlė - trečiadienį, pirma pamoka (trukmė - 35 min).

1 pamoka                            8.00 - 8.35                        
2 pamoka                            8.55 - 9.30                                    
3 pamoka                            9.50 - 10.25                                 
4 pamoka                           10.55 - 11.30                                 
5 pamoka                           12.00 - 12.35                                

Pamokų laikas (2-8 kl.) pirmadieniais - penktadieniais.

Klasės valandėlė - trečiadienį, pirma pamoka (trukmė - 45 min).

1 pamoka                            8.00 - 8.45                                                                
2 pamoka                            8.55 - 9.40                                                               
3 pamoka                            9.50 - 10.35                                                          
4 pamoka                           10.55 - 11.40                                                           
5 pamoka                           12.00 - 12.45                                                       

6 pamoka                           12.55 - 13.40                                                  
7 pamoka                           13.50 - 14.35                                                   
8 pamoka                           14.45 - 15.30                                                 
9 pamoka                           15.40 - 16.25     

* * * * *

2016-2017 m.m. II pusmečio (nuo 2017-03-06) pamokų tvarkaraščiai:

1 - 4 klasės

5 - 8 klasės

Mokytojų tvarkaraštis

Konsultacijų tvarkaraštis

* * * * *

2016-2017 mokslo metais gabūs, norintys sužinoti ir išmokti mokiniai kviečiami lankyti modulius:

LIETUVIŲ K. MODULIS „ŽAIDŽIU IR MOKAUSI LIETUVIŲ KALBOS“ 2 kl. mokiniams. Mokytoja Aušra Adomaitienė. (Antradienis, 6 pamoka, Nr. 211 kab.)

MATEMATIKOS MODULIS „2+2“ 2 kl. mokiniams. Mokytoja Alina Marcinkienė. (Antradienis, 6 pamoka, Nr. 307 kab.)

LIETUVIŲ K. MODULIS ,,ŽAIDŽIU ŽODŽIU“ 3 kl. mokiniams. Mokytoja Kristina Vaidilienė. (Trečiadienis, 6 pamoka, Nr. 310 kab.)

MATEMATIKOS MODULIS „SKAIČIŲ PASAULIS“ 3 kl. mokiniams. Mokytoja Laima Varnavičienė. (Trečiadienis, 6 pamoka, Nr. 304 kab.)

LIETUVIŲ K. MODULIS „KALBOS LABIRINTAI“  4 kl. mokiniams. Mokytoja Nijolė Gabrielaitienė. (Trečiadienis, 6 pamoka, Nr. 305 kab.)

MATEMATIKOS MODULIS „LOGINIŲ UŽDUOČIŲ SPRENDIMO PRAKTIKUMAS“ 4 kl. mokiniams. Mokytoja Jūratė Markūnienė. (Trečiadienis, 6 pamoka, Nr. 215 kab.)

INTEGRUOTAS MATEMATIKOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MODULIS „IKT INTEGRACIJA MATEMATIKOS PAMOKOSE“ 4 kl. mokiniams. Mokytojos I.Rafael, R.Balčiūnienė. (Ketvirtadienis, 3 pamoka, Nr. 230, 231 kab.)

ANGLŲ KALBOS MODULIS „ANGLŲ KALBOS LABORATORIJA“ („ENGLISH LAB“) 5 kl. mokiniams. Mokytoja Ingrida Kačinskienė. (Pirmadienis, 6 pamoka, Nr. 317a kab.)

MATEMATIKOS MODULIS „SKAIČIUOJAME ĮVAIRIAI“ 5 kl. mokiniams. Mokytoja Evelina Brikienė. (Pirmadienis, 6 pamoka, Nr. 327 kab.)

LIETUVIŲ KALBOS MODULIS „GIMTOSIOS KALBOS ŠALIS“ 5 kl. mokiniams. Mokytoja Inga Turovaitė. (Pirmadienis, 6 pamoka, Nr. 321 kab.)

EKONOMIKOS MODULIS „ŽINGSNIUKAS Į EKONOMIKĄ“ 4-8 kl. mokiniams. Mokytoja Ieva Rafael. (Antradienis, 7 pamoka, Nr. 230 kab.)

Pastaba. Modulių lankymo laikas skelbiamas pamokų tvarkaraštyje.

* * * * *

2016-2017 mokslo metais 5-8 kl. mokiniai kviečiami lankyti anglų k., lietuvių k., matematikos konsultacijas
(konsultacijų tvarkaraštis):

Anglų k. konsultacijos – mokyt. Rita Kancerienė (kabinetas Nr. 222)

Lietuvių k. konsultacijos – mokyt. Laima Tamulevičienė (kabinetas Nr. 325)

Matematikos konsultacijos – mokyt. Evelina Brikienė (kabinetas Nr. 327)

 

R.Zalogienė,direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2015-09-01