2019 m.

Mokykliniai projektai:

 • „Pasveikinkim vieni kitus“ (projekto vadovė I. Rafael)
 • „Vaiko kūrybinis kelias per muziką ir šokį“ (projekto vadovai R.Janulienė, A.Mockienė, D.Virakienė)
 • „Vertybių laiptai“ (projekto vadovai S. Baranauskienė, I. Zazienė)
 • „Simbolis ir kalba. Vokiečių ir anglų kalbų panašumų beieškant. 6kl.“ (projekto vadovė L. Šidlauskienė)
 • tęsiamas skaitymo skatinimo projektas „Augu su knyga“ (projekto vadovai V. Miltinienė, L. Norvilienė)
 • „Linksmieji penktadieniai“ (projekto vadovai E. Montvilienė, A.Kačerauskas, A. Labanauskienė)
 • „Tęstinis projektas ,,Jono Biliūno keliu“ (projekto vadovė I.Turovaitė)
 • „Po kūrybos skraiste“ (projekto vadovai L.Adamonienė, I.Vinickienė, V.Pastorastienė)
 • „Mano augintinis“ (projekto vadovai I.Strelkauskienė, D.Urbonienė, V.Pastorastienė)
 • ,,Sonata Čiurlioniui“ (projekto vadovai J. Šlitė, I. Oss, R. Janulienė)
 • „Sportuoju aš ir mano šeima“ (projekto vadovai E. Montvilienė, G. Steponavičienė, A. Labanauskienė)
 • „Mano šventasis globėjas“ (projekto vadovai L.Martinaitienė, E. Ramoškienė, V.Žabarauskaitė)
 • „Rudens taku“ (projekto vadovai A. Marcinkienė, N. Gabrielaitienė, A. Adomaitienė)
 • „Jubiliatai lietuvių literatūroje. Salomėjai Nėriai – 105“ (projekto vadovai B.Petkuvienė, V. Žabarauskaitė)
 • „Atbėga elnias devyniaragis“ (projekto vadovai I. Zazienė, R.Janulienė)

* * * * *

2018 m.

Mokykliniai projektai:

 • Tęstinis projektas „Vertybių laiptai“ (S. Baranauskienė);
 •  Tęstinis projektas „Pasveikinkim vieni kitus“ (I. Rafael, D.Kulikauskienė);
 •  Tęstinis projektas projektas „Jubiliatai lietuvių literatūroje“ (B. Petkuvienė, V. Žabarauskaitė).
 •  Skaitymo skatinimo projektas „Augu su knyga“ – tęsiamas (V.Miltinienė, L.Norvilienė);
 •  „Linksmieji trečiadieniai“ (E.Montvilienė, A.Labanauskienė, A. Kačerauskas);
 •  „Po kūrybos skraiste“ (L. Adamonienė, V. Dulskienė, I. Vinickienė);
 •  „Sportuoju aš ir mano šeima“ (E.Montvilienė, A.Labanauskienė, G.Steponavičienė);
 •  „Atbėga elnias devyniaragis“ (I. Zazienė, R.Janulienė);
 •  „Rudens taku“ (A. Marcinkienė, N. Gabrielaitienė,  A.Adomaitienė);
 •  „Mano šventasis globėjas“ (E.Ramoškienė).
 •  „Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo“ (I.Strelkauskienė, J.Laidauskienė, I.Ramanauskienė).

„Vaisių ir uogų karalystė“
Projekto organizatoriai:
Laima Varnavičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Aušra Kulnienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Kristina Vaidilienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.
* * * * *

2017-2018 m.m.  projektai

2017 m.  vykdomi tarptautiniai, respublikiniai, miesto finansuojami projektai:

 1. Edita Montvilienė - tarptautinis  Erasmus+ tarpmokyklinės Strateginės partnerystės projektas „Vietiniai Europos paveldo ir vertybių atspindžiai“.
 2. Sergejus Staponkus - tarptautinis projektas „Draugystės uostas”.
 3. Dalia Urbonavičienė - finansuojamas Šiaulių miesto aplinkosauginis švietimo projektas „Gyvūnų gerovei  - mūsų meilė, atjauta ir rūpestis“.
 4. Aušra Didžgalvienė, Jūratė Ivaškienė finansuojamas Šiaulių miesto aplinkosauginis švietimo projektas „Automobilio laisvadieniai“.
 5. Aušra Adomaitienė – finansuojamas Šiaulių miesto sveikatingumo projektas „Po žingsnelį, po žingsnelį į geros sveikatos šalį“.
 6. Aušra Adomaitienė – respublikinis projektas „Sveikatiada“.

2016-2017 m.m.  projektai 


Gamta ir gyvūnai – amžina vertybė
Sulaukėme geros žinios, kad gamtos apsaugos projektas, kurį parašė ETHOS klubas (vadovė – I.Zazienė) ir gamtos mokytoja D.Urbonavičienė laimėjo finansavimą – 2016 m. remiamų Šiaulių m. švietimo įstaigų aplinkosauginio švietimo projektų kategorijoje.
Mūsų projektas „Gamta ir gyvūnai – amžina vertybė“ vyks 2016 m. rugsėjo – spalio mėnesiais, skatins paminėti Gyvūnijos dieną, ugdys mokinių atsakomybę ir vertybių suvokimą saugant gamtą. Į projektą numatome įtraukti ir kitas miesto švietimo įstaigas (viktorina „Gyvūnai šalia mūsų“, fotoparoda „Gamta – amžina vertybė“, savanoriavimas ir dosnumo akcija gyvūnų globos namuose ir t.t.).
„Šiandienos sėklos – rytdienos miškai“ (Lietuvių liaudies išmintis)
Informaciją parengė – Ilona Zazienė,
ETHOS klubo vadovė, etikos mokytoja

* * * * *

2014-2015 m.m.  projektai

„Po kūrybos skraiste“
Projekto trukmė: 2015 balandžio - gegužės mėnesiai.
Projekto koordinatorė: Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Lušienė.
Projekto organizatoriai:
Laimutė Adamonienė, pradinių klasių mokytoja;
Vanda Dulskienė, pradinių klasių mokytoja;
Indra Vinickienė, pradinių klasių mokytoja;
Aušra Didžgalvienė, pradinių klasių mokytoja;
Edita Montvilienė, pradinių klasių mokytoja;
Aistė Vedeckienė, specialioji pedagogė.
* * * * *

Pasidalijimo projektas „Žydinčios gyvybės pievos.“
Projekto trukmė: 2015 balandžio - gegužės mėnesiai.
Projekto organizatoriai:
progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė;
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Lušienė.
Vaikams kartais sunku išreikšti savo mintis, kurių tiek daug prisikaupė jų mažose širdelėse. Tad jie kalba piešiniais, kurie padeda išsakyti tai, kas netelpa žodžiuose: greičiau pasveik, siunčiu tau viltį, gražios rytdienos... Taip gimė jau trečius metus gyvuojantis Šiaulių Gegužių progimnazijos organizuojamas 5 klasių pasidalijimo projektas „Žydinčios gyvybės pievos“, kurio metu vaikai dalijasi savo ryškaus, spalvoto, džiugesio kupino pasaulio atspindžiais. Jaunieji penktų klasių dailininkai ir jų mokytojos V. Žabarauskaitė, L. Lušienė, R. Rudienė, D. Kulikauskienė padovanojo 16 kūrybinių dailės darbelių Moters ir vaiko klinikos Vaikų ligų profilio mažiesiems ligoniukams. Vaikai tiki, kad šiltos spalvos, džiugi paveikslų nuotaika pralinksmins sergančius vaikučius ir jų mamas.
Dėkodama ligoninės vadovams už priimtą dovaną, projekto sumanytoja progimnazijos direktorė S. Baranauskienė pasiūlė šį projektą tęsti, tikėdama, kad „mes kupini grožio, kuriuo galime pasidalinti su kitais“.


* * * * *

Pasidalijimo projektas „Metų laikai“
Projekto trukmė: 2015 balandžio - gegužės mėnesiai.
Projekto organizatoriai:
progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė;
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Lušienė.
2015 m. gegužės 25 d. Šiaulių Dainų muzikos mokykloje vyko paroda – koncertas  (organizatorė Dainų muzikos mokyklos mokytoja Jūratė Rastaitienė). Vykdant Gegužių progimnazijos pasidalijimo projektą „Metų laikai“, Dainų muzikos mokyklai buvo dovanota dvylika 5a klasės mokinių kūrybinių dailės darbų, atliktų pagal P. Čaikovskio fortepijoninį ciklą „Metų laikai“ (mokytoja V. Žabarauskaitė). Kiekvieną dailės kūrinį lydėjo Gegužių progimnazijos penktokų skaitomos eilės (mokytojos: B. Petkuvienė, R. Savickienė, I. Turovaitė, D. Šimkuvienė) ir Dainų muzikos mokyklos mokinių atliekami muzikiniai kūriniai (mokytojai: J. Rastaitienė, A. Balčiūnaitė, O. Avdejeva, L. Andriuškienė, Z. Bružienė, D. Daknys, A. Baranauskienė, L. Onaitis, koncertmeisterės: K. Kirstukaitė, O. Alejūnienė).


* * * * *

„Tie žolynai žolynėliai...“
Projekto trukmė: 2015 03 01 – 2015 05 01
Projekto koordinatorė: Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Lušienė.
Projekto organizatoriai:
Laima Varnavičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Aušra Kulnienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Kristina Vaidilienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Ligita Norvilienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.
* * * * *

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos aplinkos skyriaus finansuojamas projektas „Žadina Saulė miegantį pumpurą“
Projekto trukmė: 2015 03 20 – 2015 04 20
Projekto vadovė:
Dalia Urbonavičienė, biologijos mokytoja metodininkė
* * * * *

 Margutis 2015. Kūrybinės dirbtuvės
Projekto trukmė: 2015 03 02 – 2015 03 21
Projekto koordinatorė: Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Lušienė.
Projekto organizatoriai:
Nijolė Bartkevičienė technologijų mokytoja metodininkė Gegužių progimnazija;
Živilė Staškauskienė technologiojų mokytoja ekspertė, Lieporių gimnazija;
Reda Šteimantienė vyresnioji technologijų mokytoja,  Lieporių gimnazija;
Danutė Kulikauskienė dailės mokytoja metodininkė, vyresnioji technologijų mokytoja Gegužių progimnazija;
Vita Žabarauskaitė dailės mokytoja metodininkė,vyresnioji technologijų mokytoja Gegužių progimnazija.
* * * * *

„Pasaka kitaip...“.
Projekto trukmė: 2015 01 08 – 2015 03 20
Projekto koordinatorė: Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Lušienė.
Projekto organizatoriai:
Vita Žabarauskaitė , dailės mokytoja – metodininkė, technologijų vyresnioji mokytoja;
Aušra Lučinskienė, dailės mokytoja – metodininkė, technologijų vyresnioji mokytoja;
Birutė Petkuvienė , vyresnioji mokytoja;
Ligita Norvilienė, mokytoja - metodininkė.
* * * * *

DIENA KITAIP
Gegužių progimnazijos ir UAB „Busturas“ projektas „Paroda ant ratų 2015“, skirtas tarptautinei Žemės dienai paminėti.
Projekto trukmė: 2015 kovo balandžio mėnesiais.
Projekto organizatoriai:
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Zalogienė;
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Tamašauskienė;
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Lušienė.
2015 m. kovo 20 d., 11 val., Gegužių žiede įvyko bendro Gegužių progimnazijos ir UAB „Busturas“ projekto „Paroda ant ratų“ atidarymas. Projektas „Paroda ant ratų“ organizuojamas trečius metus: 2013 m. skirtas Šeimos, 2014 m. – Kultūros, šiemet - Žemės pasaulinėms dienoms paminėti. Į projekto vykdymą įsitraukė Gegužių progimnazijos mokiniai, mokytojai, klasių auklėtojai, administracija.  Organizuotos klasių valandėlės, pokalbiai, kūrybiniai darbai, atsakant į klausimus: Kuo mums svarbi Žemė? Ar gebame ją tausoti?  Kokias  dovanas Žemė kiekvienam duoda? Mokinių ir mokytojų grupės miesto maršrutiniuose autobusuose iškabino virš 200 piešinių, skirtų kovo 20, Pasaulinei Žemės dienai. Miesto maršrutinių autobusų stotėlėse vaikų kurtomis Žemės vėliavėlėmis ir vėjo malūnėliais buvo pasveikinti gatvėse sutikti praeiviai. Dalis piešinių buvo publikuojami ir UAB „Busturas“ facebook'o paskyroje. Lankytojai rinko labiausiai patikusį piešinį. Daugiausiai balsų surinko progimnazijos 2d klasės mokinės Kamilės Kulikauskaitės (mokytoja Jūratė Markūnienė) darbas – 152 balsus. Mokinė paskatinta bendrovės atminimo dovanėle.
* * * * *
Respublikinis projektas „MTV - Mokytojai. Tėvai. Vaikai“
.
Plačiau...
Projekto trukmė: 2015-01-02 – 2015-06-26
Projekto koordinatorė: Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Zalogienė.
Projekto organizatoriai:
Muzikos mokytoja Raimonda Janulienė;
Pradinių klasių vyr. mokytoja Alina Marcinkienė;
Muzikos vyr. mokytoja Auksė Mockienė;
Dailės mokytoja metodininkė Regina Rudienė;
Šokių mokytoja Daiva Virakienė.
* * * * * 

ES projektas „T klasė“
Pagrindinis šio projekto tikslas skatinti tėvus aktyviau įsitraukti į mokyklos gyvenimą, būti ne pasyviais stebėtojais, o aktyviais mokyklos bendruomenės dalyviais. Dalyvauti įvairiose veiklose, kurios didintų tarpusavio supratimą ir sudarytų nuoseklią sistemą, kuri stiprintų ir užtikrintų ilgalaikius efektus. Projekto veiklos nukreiptos stiprinti ryšius, bendravimą tarp progimnazijos bendruomenės dalyvių. Nuo 2014 m. spalio mėn. mokinių tėvai įsitraukė į „Lėlių teatro klasės“ veiklą, kurios vyko kiekvieną antradienį nuo 18.00 iki 20.00 val. Susitikimų metu tėveliai siuvo lėles, darė dekoracijas, mokėsi kurti, vaidinti, muzikuoti.
2014-10-08 ES projekto ,,T klasė" komanda atvyko į Šiaulių Gegužių progimnaziją su renginiu ,,Bendruomenė vaikui“. Tikslas – paskatinti tėvelius aktyviai jungtis prie mokyklos gyvenimo. Mokėmės vieni iš kitų ir skatinome tai daryti kitus. Programoje – projekto pristatymas, tikslai ir vykdomos veiklos, taip pat projekto metu sukurto filmo ,,T klasė“ peržiūra ir aptarimas.
2014 m. spalio mėnesį vyko Lietuvos pedagogų stažuotė Italijos prestižinėse mokyklose. Plačiau....
Projekto vadovė progimnazijoje muzikos mokytoja, 7c kl. auklėtoja R.Janulienė, veiklų vadovės projekto „T klasė“  dalyvės – R. Janulienė, A. Marcinkienė, A. Mockienė, R. Rudienė, D. Virakienė.
Plačiau: Projekto „T klasė“ vykdoma veikla (facebook-o paskyros administratorė mokytoja R.Janulienė)


Projektas skirtas telkti mokytojus ir tėvus, skleisti informaciją apie progimnaziją, mokymosi aktualijas. Plačiau...
* * * * *

Dailės ir literatūros projektas „Jubiliatai“
Aš juk lieku visuomet su jumis - jums atminimo žiedu pražydėjus...
Pagal S. Nėrį


Šiaulių Gegužių progimnazijoje jau daugiau nei dešimtmetį yra vykdomas bendras dailės ir literatūros projektas „Jubiliatai“ (organizatorės: V. Žabarauskaitė, B. Petkuvienė ir D. Šimkuvienė). Šio projekto tikslas – paminėti konkretaus rašytojo jubiliejų, skatinti ugdytinius kūrybiškai suvokti literatūros tekstą ir pateikti jo sampratą per dailę.

Kadangi 2014 m. pabaigoje minėjome talentingos lietuvių poetės S. Nėries 110-ųjų gimimo metinių jubiliejų, minėtas projektas šiais mokslo metais buvo skirtas būtent jai. Pasirinktas vienas gražiausių lyrikės tekstų – poema „Eglė žalčių karalienė“, kuri parašyta pagal to paties pavadinimo lietuvių mitologinę pasaką. Per literatūros pamokas mokiniai gilinosi į šį kūrinį: ieškojo mitologijos atšvaitų, aptarė teksto idėją, nuotaiką, problematiką, nagrinėjo pagrindinių veikėjų – Eglės ir Žilvino – paveikslus. Po to ugdytiniai mokėsi raiškiai deklamuoti pasirinktas poemos ištraukas, rašė rašinius tema „Kuo graži Eglė?“. Per dailės pamokas pagal minėtą poetės tekstą buvo kuriamos iliustracijos.
Kūrybiški ir spalvingi vaikų darbai sugulė į parodą, kuri eksponuojama Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje (Gvazdikų takas 8). Parodos atidaryme, vykusiame sausio 15 d., dailės mokytoja V. Žabarauskaitė pasidžiaugė mokinių iliustracijomis, alsuojančiomis jautrumu ir nuoširdumu.

Informaciją parengė mokytojos:  B. Petkuvienė, D. Šimkuvienė, V. Žabarauskaitė.
2015-01-19

* * * * *

Respublikinis tarpmokyklinis projektas „CHRISTMAS COMICS“
Projekto trukmė: 2014 11 03 – 2014 12 19
Projekto organizatoriai:
anglų kalbos mokytoja Rita Kancerienė.
* * * * *

„Rudens taku“


Ruduo... Ar girdite, kaip kartais šnabžda šalnų nuplikyti žolynai? Ar matote, kaip draikosi sidabrinės voratinklių gijos, kaip žemę apkabina saulė savo spinduliais kasdien stipriau paryškinanti palengva užmiegančių medžių lapų geltonumą, kaip lietinga dargana veda vidinės ramybės takeliu?..
Jau keleri metai, spalio mėnesį, Šiaulių Gegužių progimnazijoje vykdomas projektas „Rudens taku“. Plačiau:...
* * * * *

2013-2014 m.m. vykdyti projektai

5 klasės mokinių kūrybinis projektas ,,Žydinčios gyvybės pievos".
Gegužių progimnazijos 5 klasės mokinių kūrybiniai darbai puošia Šiaulių Moters ir vaiko kliniką. 20 darbų klinikai padovanojome praėjusiais metais, dar 20 - šiemet. Darbų autoriai...


Plačiau apie projektą - žiniasklaidoje
Informacija žiniasklaidoje
* * * * *

„Pabudusi gamta žadina džiaugsmą širdyse...“

Sveikiname Gegužių progimnazijos bendruomenę su pavasariniu gamtos atbudimu, parskrendančiais paukščiais, pirmąja žaluma, artėjančiomis šventėmis.
Džiaugiamės puikiu projektu, kurį inicijavo R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, padovanodama mokyklai du išpuoselėtus, kelis dešimtmečius sodyboje augusius, kadagius. Suburtas bendraminčių būrys (S.Baranauskienė, direktorė; D.Stakvilevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; I.Zazienė, etikos mokytoja; E.Ramoškienė, tikybos mokytoja; S.Staponkus, istorijos mokytojas) kartu su etikos ETHOS klubo nariais, mokyklos skautais, projekto „Auginkime vieni kitus“ dalyviais, savanoriais sukūrė virš pusantro šimto žalumynų puokštelių (verbų), į kurias sudėjo ne tik bundančios gamtos šakeles, bet ir savo širdies šilumos dalelę.
Pavasarinių puokštelių dovanojimas Gegužių bendruomenės nariams, Lieporių mikrorajono švietimo įstaigų bendruomenėms tikimės suteikė bendravimo džiaugsmą, priminė kasdienybės akimirkų svarbą ir trapumą...
2014-04-11 www.etaplius.lt Projektas „Prabudusi gamta žadina džiaugsmą širdyse...“. Plačiau...
Informaciją parengė:
R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
I.Zazienė, etikos mokytoja, ETHOS klubo vadovė
Nuotraukų autoriai: I.Zazienė, etikos mokytoja; E.Ramoškienė, tikybos mokytojas; S.Staponkus, istorijos mokytojas
2014-04-09
* * * * *

DIENA KITAIP
Gegužių progimnazijos ir UAB „Busturas“ projekto „Paroda ant ratų“, skirto tarptautinei Kultūros dienai paminėti, akimirkos

 

2014 m. balandžio 10 d. Šiaulių miesto gyventojus pasveikino Gegužių progimnazijos mokiniai savo kurtais piešiniais, skirtais tarptautinei Kultūros dienai paminėti. Gegužių gatvės autobusų žiede įvyko bendro su UAB „Busturas“ projekto „Paroda ant ratų“ atidarymas, kuriame dalyvavo Šiaulių m. Kultūros skyriaus vedėja P.Poderytė, UAB „Busturas“ eksploatacijos direktorius V.Laužikas, Gegužių progimnazijos bendruomenės nariai: mokiniai, mokytojai, administracija.
Kviečiame visus, keliaujančius UAB „Busturas“ autobusais, pasidžiaugti juose eksponuojamais 1-7 kl. mokinių kūrybiniais darbais, susipažinti su jų užrašytomis nuoširdžiomis mintimis apie kultūrą. „Paroda ant ratų“, eksponuojanti kelis šimtus mokinių darbų, sukurtų padedant jų mokytojams (pradinių klasių, dailės mokytojų, klasių auklėtojų),  veiks visą mėnesį – vieni mokinių darbai keliaus maršrutiniais autobusais iš vieno miesto galo į kitą, kiti eksponuojami progimnazijos „Meno sodo“ alėjoje, pradinių klasių korpuso ekspozicinėse erdvėse. Pasidžiaukime visi kartu bendru Gegužių progimnazijos bendruomenės kūrybinio projekto rezultatu.
Plačiau: www.etaplius.lt , www.siauliai.lt
2014-04-10 Šiaulių televizija: 10 –oje žinių laidos minutėje  Plačiau...
2014-04-10 Šiaulių žinios: 6–oje žinių laidos minutėje. Plačiau... 
Informaciją ir nuotraukas parengė: R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, I.Zazienė, etikos mokytoja, ETHOS klubo vadovė
Nuotraukų autoriai: I.Zazienė, etikos mokytoja; S.Staponkus, istorijos mokytojas; D.Kulikauskienė, dailės mokytoja
2014-04-10
* * * * *

Tarptautinis projektas ,,Būk sveikas, pavasari!"
2014-04-10 Gegužių progimnazijos dailės galerijoje ,,Erdvė" atidaryta  vaikų kūrybos paroda


* * * * *

Aplinkosaugos projektas „Pažadinkime savyje atsakomybę už žemę“, filmo „Šiukšlės“ peržiūra ir aptarimas


2014 m. kovo 19 d. – balandžio 23 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje vyksta  aplinkosaugos projektas „Pažadinkime savyje atsakomybę už žemę“ (organizatorės mokytojos Dalia Urbonavičienė, Dana Kulikauskienė, Vilma Krankalienė). Projektas susideda iš kelių renginių: dokumentinio filmo „Šiukšlės“ peržiūra ir aptarimas,  miesto mokyklų mokinių kūrybinių darbų iš buitinių atliekų paroda „Šypsosi katinas ūsuotas“ (atidarymas 2014-03-20 dailės galerijoje „Erdvė“) ir kompiuterinių piešinių konkursas „Vanduo gyvybės šaltinis“ (2014-03-20 -  2014-04-23).
Š.m. kovo 19 d. mokyklos mokiniai kartu su auklėtojais ir mokytojais žiūrėjo dokumentinį filmą „Šiukšlės“. Ši dokumentinė juosta – tai kvietimas atkreipti dėmesį į pasaulyje didėjantį šiukšlių kiekį, kuris tampa didžiule grėsme Žemei ir jos gyventojams. Mokiniai kartu su auklėtojais po filmo peržiūros diskutavo apie šiukšlių žalą, rūšiavimo poreikį, teikė pasiūlymus kaip prisidėti prie gamtos saugojimo, šiukšlių mažinimo. Pradinių klasių mokiniai piešė piešinius tema „Padėkime išsaugoti Žemę“. Mokinių piešiniai bei siūlymai apie šiukšlių mažinimo būdus eksponuojami mokyklos stende.
Tikimės, kad mokyklos mokiniai bei mokytojai atkreips dėmesį bei savanoriškai prisidės prie aplinkos išsaugojimo, atliekų rūšiavimo, taps dėmesingesni ne tik asmeninei, bet ir viso pasaulio gerovei.

Informaciją paruošė Šiaulių Gegužių progimnazijos mokytojos Vilma Krankalienė, Dana Kulikauskienė, Dalia Urbonavičienė
2014-03-28
* * * * *

Kaziuko mugė - bendras pradinių klasių bei technologijų mokytojų, ,,Meno sodo" programos dalyvių projektas vyko 2014-03-04


* * * * *

2014 m. kovo mėnesį mokykloje startavo projektas ,,Auginkime vieni kitus".
Šio projekto tikslas - draugiškesnės aplinkos mokykloje kūrimas. Vyresnieji mokiniai padeda mažiesiems mokytis, ruošti namų darbus, organizuoja žaidimus.
Projektą koordinuoja tikybos mokytoja Elvyra Ramoškienė, socialinė pedagogė Aušra Apšegaitė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Stakvilevičienė.
Plačiau apie projektą...


2014m. kovo mėn. 24-30 d. mokykloje vyko projekto ,,Auginkime vieni kitus " renginiai:
03-24 prieš pamokas dalintos draugystės apyrankės;
03-25 - flash mob;
03-28 - nuotrauka ,,Draugiška šypsena"

* * * * *

2-4 KL. MOKINIŲ PROJEKTAS „MANO MYLIMIAUSIAS ANGLŲ KALBOS ŽODIS”


Gegužių progimnazijos 2-4 klasių mokiniai dalyavo šv. Valentino dienai skirtame projekte „Mano mylimiausias anglų kalbos žodis“.
Anglų kalbos pamokų metu, pradinukai rašė savo mylimiausius žodžius širdelėse, iš kurių buvo suformuoti šv. Valentino dienos gėlių žiedai. Gražiausius žinomus anglų kalbos žodžius vaikai rinkosi pagal prasmę arba skambesį. Projekto žiedai išsiskleidė M. K. Čiurlionio alėjoje.
Anglų kalbos mokytojos Jurgita Mickutė-Penikienė ir Dalia Varpučinskienė
2014-02-14
* * * * *

Tęstinis projektas ,,Po kūrybos skraiste“
Pradinukai kuria
Poezija: kai eilėraštyje lieka ne rankų, o širdies šešėlis. 
J. Marcinkevičius
Pradinių klasių mokiniai dalyvauja tęstiniame projekte ,,Po kūrybos skraiste“. 2014 metų vasario 12 dieną pradinių klasių korpuso trečiojo aukšto erdvėje, Vidūno alėjoje, atidaryta mažųjų mokinukų sukurtų eilėraščių paroda ,,Baltoji žiema“. Pradinukų kūriniuose atsispindi žiemos grožis, linksmi vaikų žaidimai, pagalba žvėreliams žiemą.
Projekto organizatorės: pradinių klasių mokytojos Laimutė Adamonienė, Vanda Dulskienė, Aušra Didžgalvienė, Edita Montvilienė ir Indra Vinickienė.


* * * * *
 

Projektas „Mes rūšiuojam“ – didžiausias Lietuvoje ekologinis projektas, skirtas aplinkos saugojimui, taršos mažinimui ir visuomenės ugdymui. Jo metu švietimo įstaigose yra renkamos elektros ir elektroninės įrangos ir nešiojamųjų baterijų atliekos.
2013-2014 mokslo metais mokiniai galėjo spręsti kryžiažodžius ir laimėti krepšinio kamuolį su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės parašais. Mūsų mokyklos 7d klasės mokinys Deividas Radvilas teisingai išsprendė visus kryžiažodžius ir jam atiteko projekto „Mes rūšiuojam“ prizas – krepšinio kamuolys su krepšininkų parašais. Sveikiname Deividą ir kartu džiaugiamės jo laimėjimu.

Dalia Urbonavičienė - biologijos mokytoja metodininkė, projekto koordinatorė mokykloje.
2014-01-14
* * * * *

Tradicinis gėrio ir sugrįžtančios saulės projektas ,,Atbėga elnias devyniaragis"
Projekto veiklos:
2013-12-05 Gerumo mugė


2013 m. lapkričio 21 dieną Gegužių progimnazijos Meno sodo būrelių „Įdomioji skulptūra“ ir Rankdarbių magija“ mokiniai ir jų mamytės susirinko į edukacinį užsiėmimą „Kalėdinis eglutės žaisliuko dekoravimas“. Plačiau...

2013-11-28 bendruomenės klubas ,,Savi" dekoravo stiklo indus, Kalėdinius žaisliukus. Užsiėmimą vedė Dana Kulikauskienė

2013-11-28 neformaliojo vaikų švietimo programos ,,Smaližių virtuvė" nariai ir jų draugai gamino čiulpinukus Gėrio mugei. Užsiėmimui vadovavo Nijolė Bartkevičienė

Neformaliojo vaikų švietimo programos ,,Meno sodas" studijos ,,Paletė" nariai, vadovaujami Reginos Rudienės gamino stiklinius atvirukus
Mokytoja Aušra Lučinskienė su bendraminčiais mokiniais dekoravo žvakes Gėrio mugei
Jaunųjų ekonomistų būrelis su vadove Ieva Rafael gamino atvirukus, drauge su Dana Kulikauskiene Gėrio mugei paruošė stiklinių dekoruotų eglės žaisliukų kolekciją
,,Smaližių virtuvė" su mokytoja Nijole Bartkevičiene prikepė keksiukų, sausainių, pyragėlių, kūčiukų.
Pradinio ugdymo dailės skyriaus mokinukai su Mokytojomis Daiva Stakvilevičiene ir Aušra Lučinskiene kūrė, spaustuvėje išleido Kalėdinius atvirukus, kolekciją pateikė Gerio aukcionui, kitus pardavinėjo Gėrio mugėje.

Nuotraukos Ilonos Zazienės ir Danos Kulikauskienės
* * * * * 
Tarpmokyklinis Šiaulių Gegužių ir Vilniaus Simono Daukanto progimnazijų 5-8 kl. projektas „Christmas Comics“


Šių metų gruodžio 16 d. Gegužių progimnazijoje surengta pirmoji 5-8 kl. mokinių pieštų komiksų paroda „Christmas Comics“. Šį projektą inicijavo Šiaulių Gegužių progimnazijos anglų kalbos mokytoja Jūratė Pocienė kartu su Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos anglų kalbos mokytoja Vaida Sarnackaite padedant užsienio kalbų grupėms.
Parodos tikslas — skatinti mokinius domėtis anglų kalba, lavinti kūrybiškumą bei didinti domėjimąsi kitų mokyklų mokinių darbais.
Parodėlei mokiniai jau pradėjo ruoštis lapkričio mėnesį, tad gautas rezultatas išties džiugino nė vieno praeivio akis. Pripažintiems gražiausių komiksų savininkams įteiktos padėkos. Šmaikščios, šventiškos bei gėrio kupinos komiksų veikėjų istorijos nė vienam kėlė šventinę dvasią bei priminė apie artėjančias gražiausias metų šventes!
Informaciją parengė anglų kalbos mokytoja J. Pocienė
2013-12-16
* * * * *

Edukacinis projektas 7+7+7
Projektas skirtas  Šiaulių miesto  septynių šimtų septyniasdešimt septynių metų  jubiliejui. Šiaulių  Gegužių progimnazijos septintos klasės mokiniai kartu su  savo auklėtoja Regina Rudiene, inicijuoja Lietuvos mokyklų bendradarbiavimo projektą  „7+7+7” į kurio veiklas kviečia įsijungti Kėdainių, Radviliškio ir Šiaulių  mokyklų septintų klasių mokinius.
Projekto koordinatorė dailės mokytoja metodininkė, 7d klasės auklėtoja Regina Rudienė.     Plačiau...


* * * * *

Technologijų pamokose 7b klasės mokiniai vykdo  mitybos srities projektą, "Įvairių mėsos rūšių patiekalai pietų stalui". Projekto tikslas, susipažinti su įvairių mėsos rūšių maistinėmis medžiagomis, jų savybėmis, jos įtaka žmogaus organizmui“. Mokiniai rinko informaciją apie įvairios mėsos rūšis, šią informaciją analizavo, atrinko, gamino įvairius patiekalus iš paukščių, kiaulienos, jautienos, žuvies mėsos.
Technologijų mokytoja metodininkė Nijolė Bartkevičienė.


* * * * *

Projektas ,,Kuriame grožį". Vadovės mokytojos Ieva Rafael ir Dana Kulikauskienė. Plačiau...


Verslumo savaitė 2013-11-24-28. ,,Blusų turgus". Plačiau...

* * * * *

Projektas ,,Rudens taku" - paroda ,,Atgijusios daržovės" 2013-10-14, renginys ,,Daržovių susirinkimas" 2013-10-18. Organizatoriai - pradinių klasių metodinė grupė. Plačiau...


* * * * *

Technologijų projektas „Tekstilės, buities gaminiai mokyklos interjerui“.
Aštuntų klasių mokiniai technologijų (tekstilės srities) pamokose įgyvendina projektą „Tekstilės, buities  gaminiai mokyklos interjerui“, naudojant antrines žaliavas. Projekto vadovė - technologijų mokytoja Nijolė Bartkevičienė.  Plačiau ...


* * * * *

Projektas „Orlaivių pilotas“, skirtas S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečiui. Plačiau...


2 a, 3a, 4 b klasių mokiniai ir mokytojos I.Vinickienė, A.Adomaitienė, I. Rimkienė surengė piešinių parodą „Lakūnas“. Klasės valandėlių metu supažindinami mokiniai su lakūno profesija, Ugdymo karjerai centre  vykdoma kino peržiūra „Aviacijos mokykla“, bibliotekoje mokiniai supažindinami su J.Kairio biografija ir jo laimėjimais aviacijoje.

* * * * *

Kūrybinio projekto ,,Aš ir dailininkas" kūriniai papuošė ,Meno sodo alėją. Projekto vadovės dailės mokytojos Regina Rudienė ir Vita Žabarauskaitė. Plačiau ...


* * * * *

Šiaulių Gegužių progimnazija — respublikinio „Sveikatiada“ projekto dalyvė
2013-2014 mokslo metais Gegužių progimnazijoje trečią kartą startuoja respublikinis projektas „Sveikatiada“, kurio ambasadorė mūsų mokykloje - etikos mokytoja Ilona Zazienė. Projekto metu mokiniai skatinami sveikai ir teisingai gyventi, ugdyti savo moralines ir sveikatos ugdymo vertybes, didinti fizinį aktyvumą ir t.t. „Sveikatiados“ dalyvių šiais metais laukia linksmoji „Mankštiada“, kuri primins apie rytinio judėjimo reikšmę žmogaus organizmui, „Pusryčių fiesta“ - paskatins mokinius sveikai prieš mokslus pavalgyti ir kt.
Plačiau apie tai skaitykite: www.snaujienos.lt  (2013 09 05 ,,Šeštą kartą startuos moksleivių sveikatinimo projektas - „Sveikatiada")
Ilona Zazienė - etikos mokytoja, ,,Sveikatiados“ ambasadorė mokykloje
2013-09-09
* * * * *

2012-2013 m.m. vykdyti projektai

2013-05-14 Mokykla kartu su UAB „Busturas“ sveikino miesto gyventojus su tarptautine Šeimos diena (plačiau...)

2013-04-04  Tarptautinė paroda ,,Būk sveikas, pavasari!''  (5 mokomųjų dalykų integruotas projektas) mokyklos galerijoje ,,Erdvė"

2013-03-22 Aplinkosauginio projekto ,,Ir vėl atskris drugeliai" kūrybiniai darbai

2012 m. spalio - 2013 m. gegužės mėn. dalyvauta respublikiniame projekte "MES RŪŠIUOJAM" (Projekto koordinatorė mokykloje biologijos mokytoja D. Urbonavičienė):
Šio projekto pirmame etape mokyklos bendruomenė surinko 825 kg elektroninių atliekų.
Šio projekto rudens etape pateko į projekto „Mes rūšiuojam“ atliekų surinkimo akcijos nugalėtojų sąrašą. Išsami informacija apie projektą pateikta www.mesrusiuojam.lt
Šio projekto rudens ir pavasario etape pateko į projekto „Mes rūšiuojam“ daugiausia atliekų, skaičiuojant vienam mokiniui, surinkusios švietimo įstaigos (100 ir daugiau mokinių) kategoriją.
Akcijos metu mokyklos bendruomenė surinko 1181 kg elektros ir elektroninės įrangos bei 36 kg nešiojamų baterijų ir akumuliatorių. Išsamesnė informacija www.mesrusiuojam.lt
Dėkojame visiems akcijos dalyviams.

2013-01-15 Respublikinio projekto „Sveikatiada“ mankšta
Apie respublikinį projektą „Iš širdies į širdį“, į kurį įsijungė mūsų progimnazijos mokiniai. Plačiau...
2012-11-23 Jaunųjų menininkų klubo M-13 sėkmė avangardinių madų konkurse                              
2012-12-19 Mokyklos dailės galerijoje ,,Erdvė" respublikinio projekto, mokinių Kalėdinių miniatiūrų konkurso ,,Kalėdinė miniatiūra ir ne tik..." paroda. Kuratorė Aušra Lučinskienė
2012-12-06 Gėrio ir sugrįžtančios saulės „Atbėga elnias devyniaragis“ renginių ciklo pradžia. Gėrio šventė „Atbėga elnias devyniaragis“ (plačiau...)
* * * * *

2009-2011 m.m. vykdyti projektai

2009 m. - 2011 m. mūsų mokykloje vykdyti „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektai:
Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“,

Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“, Plačiau...

„Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“. Plačiau...

Could not load widget with the id 168.