Renginiai 2018-2019 m. m.

* * * * *
Šiaulių m. 5-7 kl. mokinių dailyraščio konkursas „Šeima – ramybės uostas“

 

Gruodžio 6 d., tęsiant projektą „Vertybių laiptai“ Šiaulių miesto 5-7 kl. mokiniai buvo pakviesti į Gegužių progimnaziją dalyvauti tradiciniame dailyraščio konkurse „Šeima – ramybės uostas“. Susirinko dalyviai, išsiskiriantys gražia, estetiška ir taisyklinga rašysena. Konkursą pradėjo 4c klasės ansamblis (mokytoja R. Janulienė). Skambantys varpeliai ir nuoširdžios dainelės ,,Ant mėnulio ragelio“, ,,Pieštų žmogiukų vakaronė“ nuteikė šiltai ir šventiškai. Susirinkusieji pasveikinti kaip patys turtingiausi žmonės, turintys didžiausią lobį – šeimą. Vieni garsiai, kiti galvos linktelėjimu ar šypsena pritarė, kad tik šeimoje jie jaučiasi laimingi ir saugūs. Mokiniai, dailiai rašydami B. Ferrero tekstus apie šeimą, dar kartą įsitikino, kokia svarbi vaikams tėvų meilė, dėmesys, buvimas kartu, kad  šie dalykai nei nuperkami, nei parduodami.

Vertinimo komisija, kurią sudarė mokytojai iš 4 skirtingų miesto mokyklų, atrinko dailiausiai rašančius mokinius. 5-ųjų klasių grupėje pirmoji vieta skirta Erikai Jokubauskaitei iš Gegužių progimnazijos (mokyt. I. Turovaitė), antroji – Rytei Medeckytei iš Ragainės progimnazijos (mokyt. A. Vasiliauskienė), trečioji – Raimondai Ulčinaitei iš Vinco Kudirkos progimnazijos (mokyt. R. Bizauskienė); 6-ųjų klasių grupėje pirmoji vieta  skirta Evai Jankutei iš Gegužių progimnazijos (mokyt. R. Savickienė), antroji – Emai Kvietkauskaitei iš Vinco Kudirkos progimnazijos (mokyt. R. Samoškienė), trečioji – Jonui Matui Petrovui iš Medelyno progimnazijos (mokyt. R. Speičienė); 7-ųjų klasių grupėje pirmoji vieta atiteko Liepai Balniūtei iš Gegužių progimnazijos (mokyt. B. Petkuvienė), antroji – Kornelijai Kairytei iš Normundo Valterio jaunimo mokyklos (mokyt. L. Mendelienė), trečioji – Emai Gilvičiūtei iš Salduvės progimnazijos (mokyt. S. Grikienė) ir Gytei Labanauskaitei iš Medelyno progimnazijos (mokyt. R. Malevičienė).

„Neįmanoma užauginti tobulo žmogaus, neugdant grožio jausmo“. (R. Tagorė)

Renginio organizatorės lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos

Birutė Petkuvienė ir Renalda Savickienė

2018-12-10

* * * * *

RAŠYTOJŲ JUBILIEJAI

Šiemet Lietuvoje minimi lietuvių rašytojų klasikų gimimo jubiliejai: Kaziui Binkiui sukanka 125 m., o Vincui Kudirkai  - 160 m. Plačiau...

Kazys Binkis– žurnalistas, išskirtinai universalus lietuvių rašytojas! Jis ir poetas („100 pavasarių“, „Eilėraščiai“, „Meškeriotojas“, „Kiškių sukilimas“), ir dramaturgas („Atžalynas“, „Generalinė repeticija“). Pasirašinėjo slapyvardžiais: K. Alijošius, K. Papilietis, Kazys, Kazys Roviejietis, Nedarbininkas, Neklaipėdietis, Nelatvis, Nepartyvis, Ras Desta, Riza Chanas.

Vincas Kudirka – Lietuvos gydytojas, prozininkas, poetas, publicistas, kritikas, vertėjas, varpininkas, laikraščio „Varpas“ redaktorius, vienas iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų. Sukūrė „Tautišką giesmę" (kuriai šiemet 100 m.!), tapusią Lietuvos Respublikos himnu.

Rašytojų jubiliejų proga Čiurlionio alėjoje yra išleistas stendas, skirtas K. Binkiui ir V. Kudirkai paminėti. Čia galime dar kartą susipažinti su  žymių rašytojų biografija, kūriniais, pažvelgti į nuotraukas, kurios atskleidžia  vienokį ar kitokį rašytojų gyvenimo ar kūrybos tarpsnį,  prisiminti garsiausius klasikų darbus.

Stendą parengė ir informaciją pateikė lietuvių k. mokytojos L. Tamulevičienė ir B. Petkuvienė.

2018-12-04

* * * * *

Viktorina „Gamtos paslaptys ir reiškiniai“

2018-10-25 mūsų mokykloje įvyko tradicinė Šiaulių miesto 5 klasių mokinių viktorina „Gamtos paslaptys ir reiškiniai“, kurios  metu varžėsi komandos iš Ragainės, „Juventos“, Dainų,  Gegužių progimnazijų. Penktokai turėjo atsakyti į klausimus, kurie buvo suskirstyti pagal temas: „Gyvūnai animacijoje“, „Apie mūsų Žemę“, „Įdomybės apie gyvūnus“, „Gamtos reiškiniai“, „Augalų pasaulis”. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad geriausiai sekėsi  Ragainės ir Gegužių  progimnazijų  penktokams.
Viktoriną  organizavo biologijos mokytoja metodininkė Dalia Urbonavičienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė  Rasa Balčiūnienė.

* * * * *

Viktorina „Rudens taku“ Šiaulių miesto trečių klasių mokiniams


Spalio 24 dieną į Šiaulių  Gegužių progimnaziją susirinko trečiokai net iš vienuolikos Šiaulių miesto mokyklų. Sumanius ir draugiškus trečiokus  atlydėjo šaunios jų mokytojos. Mokiniai atvykę apžiūrėjo parodą „Daržovių susirinkimas“ ir dalyvavo  viktorinoje „Rudens taku“.
Renginį pradėjo Gegužių progimnazijos 4 e klasės mokinių ansamblis, vadovė A. Mockienė. Susirinkusius svečius pasveikino Gegužių progimnazijos direktorės  pavaduotoja ugdymui R. Janulienė.
Viktorina prasidėjo nuo  pasiskirstymo  į komandas.  Kad viskas būtų sąžininga ir teisinga, vaikai susiskirstė į penkias komandas (kopūstai, morkos, burokėliai, moliūgai, obuoliai). Susigrupavę ėmė atsakinėti į įvairiausius klausimus. Pradžioje apie daržoves, minė mįsles, spėjo orus. Vaikai galvojo, draugiškai tarėsi, užrašinėjo atsakymus į klausimus, kur reikėjo ir įrašyti atsakymus, ir išspręsti kryžiažodį, atsakyti į kitus nelengvus klausimus. Paskutinė viktorinos užduotis buvo ragaujant pasakyti kokia tai daržovė. Komandos surinko daug taškų, įrodė, kad  yra sumanūs ir išradingi vaikai. Trečiokai suvokė, kad būtina valgyti daug daržovių. Įdomu buvo paragauti batatą, topinambą.
Kai vaikai dalyvavo viktorinoje, mokytojos diskutavo apskrito stalo praktiniame seminare kvilingas „Ruduo“. Mokytojos N. Gabrielaitienė ir Ž. Sinušienė pasidalijo idėjomis ką galima pagaminti kvilingo metodu.
Mokytojos ir mokiniai išėjo ne tik geros nuotaikos, bet ir praturtinę savo žinių kraitį.
Viktoriną  organizavo progimnazijos pradinių klasių mokytojos  A.Marcinkienė ir A.Adomaitienė

* * * * *
Projektas ,,Sportuoju aš ir mano šeima“

 

Šių metų spalio mėnesio 12 d., saulėtą, Bobų vasara kvepiantį rudens rytą, į mokyklos stadioną sugužėjo Gegužių progimnazijos antrokėliai, jų mokytojos, mamytės ir tėveliai. O kaip gi kitaip! Juk spalis - sveikatingumo mėnuo! Sportas ne tik grūdina, stiprina mūsų organizmą, bet ir vienija, suburia šeimas bendrai veiklai. Mokyklos stadione startavo tradicinio projekto ,,Sportuoju aš ir mano šeima“, pirmasis etapas, estafetinis bėgimas. Visuotinė mankšta, kurią vedė kūno kultūros mokytoja G. Steponavičienė, lengvas prasibėgimas ir žinoma estafetinis bėgimas, įaudrino susirinkusiuosius. Narsiai, negailėdami jėgų, vaikai, jų tėveliai ir mokytojos varžėsi tarpusavyje, vieningai šeimos gynė klasės garbę. Malonu, kad visi dalyviai netradiciniame bėgime negailėjo savo energijos.

Renginį organizavo ir aprašė kūno kultūros mokytoja G.Steponavičienė, pradinių klasių mokytojos A.Labanauskienė, E.Montvilienė

* * * * *
Edukacinės veiklos "Saulėtekio" gimnazijoje 

 

2018-09-27 Gegužių progimnazijos 8abc klasių mokiniai lankėsi „Saulėtekio“ gimnazijoje. Mokiniai kartu su šios mokyklos fizikos, chemijos, biologijos mokytojomis atliko vandens fizikinių, biologinių ir cheminių savybių tyrimus. Šiose edukacinėse veiklose mokiniai  ugdėsi praktinius įgūdžius gyvenamajai aplinkai pažinti. Sėkmingai su socialiniais partneriais vykdomas aplinkosaugos projektas „Pažinkime savo miesto Talkšos ežerą“.

Gegužių progimnazijos biologijos mokytoja Dalia Urbonavičienė

* * * * *
Akcija ‚,Visa Lietuva šoka“

 

2018 m. rugsėjo 26 dieną Gegužių progimnazijoje praūžė Lietuvos nacionalinio kultūros centro inicijuota smagi akcija ,,Visa Lietuva šoka“.
Vienas iš svarbiausių akcijos tikslų – įtraukti į šokio sūkurį kuo daugiau žmonių ir pasiekti, kad jis taptų ne tik matomu scenose, bet kiekvienam prieinamu, išbandytu, pamėgtu.
Šokdami kiekvienas patiriame tikrą džiaugsmą. Jis kyla iš to, kad tradicinį šokį ir nemokėdami nesunkiai galime sušokti – tam nereikia varginančių pamokų, pakanka pasižiūrėti į kitus. Tie, kas su šia tradicija yra susipažinęs geriau, turi galimybę vis kūrybiškiau, jautriau, išradingiau perteikti visas žingsnių, judesių, laikysenos subtilybes. Džiugu, kad tas smagumas, gėris ir pati laimė auga iš savų šaknų, kiekvienam suprantamos savos kultūros.
Dėkojame Šiaulių Dainų muzikos mokyklos folkloro ansamblio ,,Vieversėlis“ (vadovas A. Stankus) ir Šiaulių ,,Laiptų galerijos“ folkloro ansamblio ,,Salduvė“ muzikantams (vadovas D. Daknys) bei padėjusiems griežti muzikantams A. Vaičeliui ir A. Martinaičiui.

* * * * *
Kūryba 2017-2018 m. m.

 

Jau tapo tradicija, kad mokslo metų pradžią vainikuoja mokinių praėjusių metų gražiausi kūrybiniai darbai. M. K. Čiurlionio alėjoje parengtas stendas vėl kviečia visus pasidžiaugti 2017-2018 m. m. Gegužių progimnazijos mokinių eilėmis, rašiniais,  kuriuose atskleidžiama tai, kas glūdi širdyse:  troškimai, svajonės, mintys ir jausmai.

Stendą ir informaciją parengė lietuvių k. mokytoja R. Savickienė

* * * * *
Susitikimas su popiežiumi Pranciškumi

 

2018 m. rugsėjo 22-osios žvarbų rytą Gegužių progimnazijos 7-8 klasių mokiniai ir keli buvę 8-okai, dabar jau gimnazistai, su tikybos mokytoja Elvyra Ramoškiene, pradinių klasių mokytoja Rosita Kaliniene ir socialine pedagoge Indre Strelkauskiene išvyko į Vilnių dalyvauti susitikime su popiežiumi Pranciškumi. Belaukdami pontifiko atvykimo į Katedros aikštę klausėmės giesmių, liudijimų, meldėmės.
Atvykus popiežiui danguje nušvito saulė primindama šio susitikimo šūkį - "Kristus Jėzus - mūsų viltis". Džiaugiamės, kad galėjome pamatyti popiežių Pranciškų, išgirsti jo žodį, gauti palaiminimą.
Parvežame jo raginimą niekada nebijoti pasitikėti Jėzumi Kristumi, nes jis visada lydi tikinčiuosius.

* * * * *
Piligriminis žygis į Šiluvą

 

2018 m. rugsėjo 7-8-9 dienomis šeši Gegužių progimnazijos mokiniai su tikybos mokytoja Elvyra Ramoškiene ir socialine pedagoge Indre Strelkauskiene išsiruošė š XVI tarptautinį piligriminį žygį iš Kryžių kalno į Šiluvą. Pirmą kartą žygyje dalyvavome visas tris dienas ir savomis kojomis nuėjome 75 kilometrus. Po žygio mokiniai sakė, kad buvo smagu ir įdomu, truputėlį skaudėjo kojas, bet vis tiek buvo patenkinti.
Namo grįžome pavargę, bet laimingi ir pasiryžę kitais metais vėl keliauti kartu su piligrimais.

* * * * *
Pažintinis - tiriamasis žygis Talkšos ežero ekologiniu taku

 

2018-09-06 Gegužių progimnazijos 5b, 6a, 6d, 8c kl. ir grupei „Saulėtekio“ gimnazijos mokiniams ir juos lydintiems mokytojams įvyko pažintinis - tiriamasis 5 km Ilgio žygis Talkšos ežero ekologiniu taku (stebėjome pakrančių augmeniją, gyvūniją, kraštovaizdžių įvairovę, fotografavome, atlikome užduotis). Surinktą informaciją apie ežero istoriją, rekonstrukciją, stebėtus augalus, gyvūnus, gyventojų veiklos poveikį aptarsime ir pristatysime savo mokyklų bendruomenėms.
Ši veika viena iš vykdomo aplinkosauginio projekto „Pažinkime savo miesto Talkšos ežerą“, kurį Gegužių progimnazija laimėjo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo projektų rėmimo konkurse.

Projekto vadovė biologijos mokytoja metodininkė Dalia Urbonavičienė 

* * * * *