Renginių planas

 

2017-2018 m.m. renginiai:

Renginių planą kviečiame stebėti Naujienų skiltyje, google renginių kalendoriuje.

Kovo mėnesio renginiai:

2018-03 5-8 klasių mokinių rašinių konkursas, skirtas pasaulinei  Kultūros dienai  paminėti  (Vydūnui – 150), ats. L.Tamulevičienė, B. Petkuvienė, lietuvių k. metodinė grupė
2018-03-02 Kaziuko mugė „Šimtmečio mokinių dirbiniai“, ats. pradinių kl. ir dailės ir technologijų metodinės grupės
2018-03-09 5-8 klasių mokinių dainų festivalis Lietuvos nepriklausomybės dienai ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti „Dainuoju Lietuvą", ats. menų metodinė grupė
2018-03-12 5 klasių viktorina „Ką žinau apie Lietuvos istoriją?”, ats. N. Teišerskienė, S. Staponkus
2018-03-14 8 klasių šimtadienis, ats. 7 klasių auklėtojos
2018-03-19/23 renginiai akcijai Mokykla be patyčių", ats. I. Strelkauskienė
2018-03-22 respublikinis šokių festivalis „Šokių karuselė", ats. D. Virakienė

Vasario mėnesio renginiai:

2018-02 2 klasių mokinių varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs", ats. G. Steponavičienė
2018-02-08 Akcija tarptautinei saugesnio interneto paminėjimui, ats. I. Strelkauskienė
2018-02-15 Miesto mokinių dainų ir šokių festivalis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti „Skiriu tėvynei Lietuvai", ats. menų metodinė grupė
2018-02-28  3-8 klasių mokinių, Llieporių ir „Saulėtekio" gimnazijų mokinių, mokyklos darbuotojų ir tėvų bendruomenės XV Diktanto konkursas, ats. S. Baranauskienė, lietuvių k. metodinė grupė

Sausio mėnesio renginiai:

2018-01-04 Trijų karalių pasveikinimo akcija, ats. E. Ramoškienė, S. Staponkus, N. Teišerskienė
2018-01-04 Mokinių aktyvo „Gegužių naktis" mokykloje, ats. direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Tamašauskienė
2018-01-08 5-8 klasių mokinių Achrostikų konkursas, ats. L. Tamulevičienė, B. Petkuvienė
2018-01-12 Laisvės gynėjų dienos paminėjimas, akcija „Atmintis gyva, nes liudija", Mokinių aktyvo akcija kieme „Taika"
2018-01-18 5-8 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas, skirtas V. Mykolaičiui-Putinui „Tarp dviejų aušrų pasaulis kaip pasaka", ats. B. Petkuvienė

Gruodžio mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - LAIMĖ

2017-12-01 Mokyklos Kalėdinės eglutės įžiebimas, dosnumo mugė „Atbėga elnias devyniaragis", ats. pav. R. Tamašauskienė
2017-12-07 Bendruomenės vakaras „Vaikas. Šeima. Mokykla.", 17.30 val. Būsimų pirmokų tėvų susirinkimas aktų salėje, ats. administracija
2017-12-13 Šviesos dienos minėjimas, akcija „Gėlės mokyklai"
2017-12-14 Jaunučių choro „Strazdanėlės", vokalinio ansamblio „La Fa" šventinis vakaras, ats. R. Janulienė
2017-12-15 1d klasės šventinis vakaras, ats. J. Ivaškienė
2017-12-18 7-8 klasių mokinių anglų k. popietė „Kalėdos keliauja per pasaulį", ats. J. Mickutė - Penikienė, D. Varpučinskienė
                    1e klasės bendruomenės kalėdinis vakaras, ats. A. Kulnienė
2017-12-19 2 klasių adventinė vakaronė, ats. I. Vinickienė, A. Didžgalvienė, R. Kalinienė 
2017-12-20 1b ir 3a  klasių bendruomenių šventinis vakaras, ats. N. Gabrielaitienė, A. Adomaitienė
2017-12-21 5-8 klasių kalėdinis karnavalas, ats. klasių auklėtojai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Tamašauskienė
2017-12-22 1-4 klasių kalėdinė šventė su Šiaulių dramos teatro aktoriais miesto kultūros centre, ats. 1-4 klasių mokytojos, direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Tamašauskienė

Lapkričio mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - MEILĖ

2017-11 Sportinis renginys „Tarpklasinės 8 kl. salės futbolo varžybos“, ats. K. Ignotas
2017-11 „Paprastasis badmintonas" 7-8 kl. mokiniams, ats. G. Steponavičienė
2017-11-06 Pyragų diena, ats. N. Bartkevičienė
2017-11-16 Tolerancijos diena, ats. I. Strelkauskienė
2017-11-16/17 Tarptautinis IT konkursas „Bebras 2017“ mokyklinis etapas, ats. I. Rafael, R. Balčiūnienė
2017-11-20/24 Karjeros ir verslumo savaitė, ats. I. Rafael, R. Balčiūnienė
2017-11-23 „Džiaugsmo dirbtuvėlės pamokoje", ats. mokyklos bendruomenė
2017-11-28 Dailyraščio konkursas 5-7 klasių mokiniams, ats. R. Savickienė, B. Petkuvienė
2017-11-30 Konferencija 1-4 klasių mokiniams „Jaunieji literatai", ats. L. Adamonienė, V. Dulskienė, A. Didžgalvienė

Spalio mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - SVEIKATA

2017-10-04 Viktorina „Matematikos ir gamtos mokslų paslapčių suvokimas protu  ir  širdimi“, ats. D. Urbonavičienė
2017-10-05 
Lyderio diena, ats. tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė
2017-10-06 
Varžytuvės „Sportuoju aš ir mano šeima", ats. A. Labanauskienė, E. Montvilienė, G. Steponavičienė
2017-10-13 
Viktorina „Rudens taku", ats. R. Kalinienė, A. Adomaitienė, Ž. Sinušienė
2017-10-16 
Akcija „Stilingas berniukas", ats. L. Varnavičienė, K. Vaidilienė, A. Kulnienė
2017-10-18 
Vokiečių kalbos dienos akcija „Ö kaip vokiškai?“, ats. L. Šidlauskienė

2017-10-20  5 klasių mokinių anglų kalbos konkursas „Can You Spell Well?“, ats. R. Karpienė, R. Kancerienė

2017-10-26 5 klasių mokinių krikštynos, ats. 5-6 klasių auklėtojos
 

Rugsėjo mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - ŠEIMA

2017-09-01 Mokslo ir žinių diena, ats. klasių auklėtojai, pav. R. Tamašauskienė
2017-09-04
akcija „Graži kasytė", ats. K. Vaidilienė, A. Kulnienė, L. Varnavičienė
2017-09-07
dalyvavimas miesto neformaliojo švietimo mugėje „Ką veiki" - „Tavo PIN kodas"
2017-09-08
dalyvavimas Šiaulių dienų eisenoje „Modernūs Šiauliai"
2017-09-26
Europos kalbų dienos minėjimas, ats. užsienio kalbų metinė grupė
2017-09-29 Pasaulinė muzikos dienos minėjimas, ats. menų metodinė grupė

Birželio mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - DRAUGYSTĖ
2017-06-01
miesto festivalis akcija „Taikos glėbys". ats pav. R. Tamašauskienė, menų metodinė grupė
2017-06-02 6-7, 8 klasių mokslo metų uždarymo šventės
2017-06-05/08, 12/15 vasaros dienos stovykla „Meno sodo obuoliukai", ats. pav. R. Tamašauskienė, darbo grupė 

Gegužės mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - IŠMINTIS

2017-05 Akcija „Diena be tabako", ats. I. Strelkauskienė
2017-05-04,
18 val. 1 klasių „Abėcėlės šventė", ats. 1 klasių, muzikos mokytojos
2017-05-08/12
„Spalvų savaitė", ats mokinių aktyvas, pav. R. Tamašauskienė
2017-05-10
Rašinių konkursas mokyklos vardo dienai, ats. B. Petkuvienė 
2017-05-11
Šalies pasakorių konkursas „Gegutės šėlsmas", ats. R. Kalinienė, N. Gabrielaitienė, A. Marcinkienė
2017-05-12
Mokyklos vardo diena, ats. kl. auklėtojai, pav. R. Tamašauskienė
2017-05-12
„Meno sodo" programos būrelių koncertas „Šeimos dienai", ats. R. Janulienė, D. Virakienė
2017-05-16
užsienio kalbų popietė 5-8 kl. mokiniams „Žaidžiu ir mokausi", ats. N. Teišerskienė, I. Kačinskienė
2017-05-18
4 klasių dailės baigiamųjų darbų šventė, ats. 4 kl., dailės, muzikos ir šokio mokytojos
2017-05-23
8 kl. dailės baigiamųjų darbų gynimo diena, ats dailės ir technologijų mokytojai, pav. L. Lušienė
2017-05-24,
17 val. 2b kl. bendruomenės šventė, ats. V. Dulskienė, muzikos, šokio mokytojos
2017-05-24,
18 val. 3abc bendruomenių šventė, ats. L. Adamonienė, L. Varnavičienė, K. Vaidilienė
2017-05-25,
18 val. 4a kl. bendruomenės šventė, ats. A. Labanauskienė
2017-05-26,
17 val. 2d kl. bendruomenės šventė, ats. L. Novilienė
2017-05-26,
18 val. 2e kl. bendruomenės šventė, ats. Ž. Sinušienė
2017-05-30,
10 val. 1-5 kl. mokslo metų uždarymo šventė, ats. pav. R. Tamašauskienė
2017-05-30,
18 val. 4b kl. bendruomenės šventė, ats. N. Gabrielaitienė, muzikos ir šokio mokytojos.

Balandžio mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - IŠTIKIMYBĖ

2017-04 1 kl. varžybos „Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs". Ats. G. Steponavičienė
2017-04-05 Užsienio kalbų dainų popietė „Tau, Meile", ats. N. Teišerskienė, I. Kačinskienė, R. Janulienė, D. Varpučinskienė
2017-04-06 Bendruomenės vakaras „Vaikas. Šeima. Mokykla", ats. mokyklos bendruomenė
2017-04-18 Tarptautinės kultūros dienos minėjimas, ats. B. Petkuvienė, administracija
2017-04-20 miesto mokinių konferencija „Ridikėlio džiaugsmai ir rūpesčiai", ats. L. Varnavičienė, K. Vaidilienė, A. Kulnienė, L. Norvilienė
                      „Tylos diena", ats. I. Strelkauskienė, I. Ramanauskienė
2017-04-27 miesto 4 klasių mokinių viktorina „English is Fun", ats. R. Kancerienė, R. Karpienė.

Kovo mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - PAGARBA

2017-03 Kvadrato varžybos, ats. G. Steponavičienė
2017-03-03 Kaziuko mugė, ats. A. Labanauskienė, N. Gabrielaitienė, A. Marcinkienė, L. Adamonienė, R. Kalinienė, N. Bartkevičienė, I. Oss.
                      Respublikinio konkurso „Gamtos kengūra" vykdymas, ats. D. Urbonavičienė.
2017-03-09 Respublikinis chorų festivalis „Nuauskim širdyje visi po Vaivos juostą", ats. R. Janulienė, A. Mockienė, D. Virakienė, R. Tamašauskienė.
2017-03-10 Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimas, vieningas valstybės himno giedojimas, viktorina „Ką aš žinau apie Lietuvos istoriją", ats. S. Staponkus, N. Teišerskienė, R. Tamašauskienė.
2017-03-17 Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“, ats. tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė.
2017-03-20 Kalbų konkursas „Kalbų kengūra“, ats. D. Varpučinskienė.
2017-03-20/26 Akcija „Mokykla be patyčių", ats. I. Strelkauskienė.
2017-03-23 Popietė „Tau, Meile“, ats. I. Kačinskienė, D. Varpučinskienė, N. Teišerskienė, R. janulienė.
                      Mokinių kūrybinių darbų konkursas „Baltasparniai“, ats. I. Turovaitė.
2017-03-31 IT ir dailės konkurso „Būk sveikas, pavasari!" baigiamasis renginys, ats. I. Rafael, D. Kulikauskienė

 

 

Vasario mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - SĄŽININGUMAS

2017-02 5 klasių mokinių varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs", ats. G. Steponavičienė
2017-02
Sportinis konkursas mokytojams „Aš galiu", ats. G. Steponavičienė
2017-02-02
Popietė 1-4 klasių mokiniams „Išrink geriausią knygą", ats. V. Miltinienė, J. Markūnienė, 
2017-02-07
Tarptautinės saugesnio interneto dienos minėjimas, ats. I. Strelkauskienė
2017-02-15
8.00 val. minėjimas vasario 16 d. atminti aktų salėje 1 klasių mokiniams, teminės klasių valandėlės. 12.00 val. festivalis miesto ikimokyklinio ir pradinio amžiaus vaikams „Skiriu tėvynei Lietuvai", ats. pradinių klasių, klasių auklėtojų, menų, socialinių mokslų metodinės grupės.
2017-02-21
Diktanto konkursas, ats. S. Baranauskienė

Sausio mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - LAISVĖ

2017-01-06 Kompozicija „Trys karaliai", ats. E. Ramoškienė
2017-01-13
Laisvės gynėjų dienos minėjimas, ats. S. Staponkus, N. Teišerskienė
2017-01-31 Meninio skaitymo konkursas 5-8 kl. mokiniams, ats. B. Petkuvienė

2016-2017 m.m. renginiai:

Gruodžio mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - LAIMĖ

2016-12 Kalėdinės tinklinio varžybos, ats. kūno kultūros metodinė grupė
2016-12 IT konkursai „Laiškas Kalėdų seneliui" ir „Žiema žiemužė", ats. I. Rafael, R. Balčiūnienė
2016-12-07 7-12 klasių miesto mokinių konferencija „Saulės mūšis istorijos rate", ats. S. Staponkus, N. Teišerskienė
2016-12-08 Kultūrinė pažintinė diena „Teatro diena"  3-6 klasių mokiniams, ats. klasių auklėtojai, pav. R. Tamašauskienė 
                  Bendruomenės vakaras, projekto „Atbėga elnias devyniaragis“ gerumo mugė, ats. administracija, I. Zazienė
2016-12-10 Respublikinio mokinių kūrinių parodos – konkurso ,,Kalėdinė miniatiūra ir ne tik...“ parodos atidarymas ir laureatų apdovanojimas, ats. A. Lučinskienė, R. Rudienė
2016-12 Akcija „Betliejaus Taikos ugdnis", ats. S. Staponkus, E. Ramoškienė
2016-12-14 Advento vakaras 1c ir 7b klasės bendruomenės, ats. R. Kalinienė, I. Turovaitė
2016-12-15 „Meno sodo“ dainų, šokių ir teatro kolektyvų ataskaitinis koncertas, ats. R. Janulienė, D. Virakienė
2016-12-16 1a klasės kalėdinė viktorina, ats. I. Vinickienė
2016-12-19 Šventinis vakaras „Žiemos pasaka“ 2a kl., ats. A. Adomaitienė
2016-12-20 Konkurso „Žiemos akrostichas" baigiamasis renginys, ats. L. Tamulevičienė, R. Savickienė
2016-12-21 7-8 klasių užsienio kalbų popietė „Kalėdos keliauja po pasaulį", ats. D. Varpučinskienė
2016-12-22 Kalėdinis karnavalas 6-8 klasių mokiniams, ats. klasių auklėtojai, pav. R. Tamašauskienė.

Lapkričio mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - MEILĖ

2016-11 Sportinis renginys „Tarpklasinės 8 klasių salės futbolo varžybos“, ats. K. Ignotas
2016-11-16 Tarptautinė Tolerancijos ir pasaulinė Maisto diena, ats. I. Strelkauskienė, N. Bartkevičienė
2016-11-17 „Džiaugsmo dirbtuvėlės", ats. neformaliojo švietimo būrelių vadovai, klasių auklėtojai, administracija
                 17.30 val., aktų salėje susirinkimas būsimų pirmokų tėvams
2016-11-20 Viktorina 5-8 klasių mokiniams „Aukso plunksna", ats. I. Turovaitė
2016-11-24 „Džiaugsmo dirbtuvėlės", ats. neformaliojo švietimo būrelių vadovai, klasių auklėtojai, administracija
2016-11-21/25 Tarptautinė verslumo savaitė, ats. I. Rafael, R. Balčiūnienė
2016-11-29 1-4 klasių miesto mokinių konferencija „Jaunieji literatai", ats. L. Adamonienė, E. Montvilienė, I. Vinickienė

Spalio mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - SVEIKATA
2016-10 Sportinis renginys „Tarpklasinės 7 klasių salės futbolo varžybos“, ats. K. Ignotas
2016-10-04 Miesto 5-8 klasių mokinių viktorina „Gyvūnai šalia mūsų", ats. D. Urbonavičienė, I. Zazienė
2016-10-05 „Diena kitaip", ats. tiksliųjų mokslų metodinė grupė
2016-10-10 „Košės diena" 1-4 klasėse, atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Tamašauskienė
2016-10-20 Viktorina miesto 3-4 klasių mokiniams „Rudens taku", ats. N. Gabrielaitienė, A. Adomaitienė, R. Kalinienė
2016-10-15 Konkursas 5 klasių mokiniams „Can You Spell Well?“, ats. R. Kancerienė, V. Urnėžienė, R. Karpienė
2016-10-19 7-8 klasių mokinių konferencija „Saulės mūšis istorijos rate“, ats. N. Teišerskienė, S. Staponkus
2016-10-28 5 klasių mokinių krikštynos, ats. 5-6 klasių auklėtojai

Rugsėjo mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - ŠEIMA
2016-09-01 Mokslo ir žinių diena, Rugsėjo 1-osios šventė, atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Tamašauskienė, klasių auklėtojai.
2016-09-08 dalyvavimas miesto renginyje, neformaliojo švietimo mugėje „Ką veiki", atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Lušienė, „Meno sodo" programos būrelių vadovai.
2016-09-09 Kultūrinė pažintinė diena „Pažink savo miestą", dalyvavimas „Signatarų alėjos" atidaryme, miesto šventinėje eisenoje, atsakinga administracija, socialinių mokslų metodinė grupė.
2016-09-22 Dalyvavimas Baltų vienybės dienai skirtuose renginiuose, atsakingi istorijos mokytojai.
2016-09-23 Europos kalbų dienai skirta viktorina, atsakinga R. Kancerienė, I. Kačinskienė.
2016-09-30 Akcija „Graži kasytė", atsakingos L. Varnavičienė, k. Vaidilienė.