Švietimo pagalba

Švietimo pagalbą mokykloje teikia:

socialinės pedagogės Indrė Strelkauskienė, Jurgita Laidauskienė (vaiko priežiūros atostogose)

specialioji pedagogė Aistė Vedeckienė,

logopedės Rimanta Jusienė, Jolita Mačiulskienė

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Irmina Ramanauskienė

Vaiko gerovės komisija (administracija, mokytojai, mokytojai pagalbininkai) — pirmininkė Rita Tamašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.