Logopedas

Progimnazijoje dirba logopedės:

Jolita Mačiulskienė (metodininkė), 107 kab.,

 Rimanta Jusienė (vyr. logopedė), 308 kab. 

TEIKIA  LOGOPEDO PAGALBĄ:

- mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų

- konsultuoja mokytojus

- konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus)

LOGOPEDĖS J. Mačiulskienės DARBO LAIKAS

SAVAITĖS DIENA

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

KONTAKTINĖS VALANDOS

13.00 – 13.45

13.50– 14.35

12.00 – 13.45

13.00 – 14.45

10.55 – 13.45

LOGOPEDĖS R. Jusienės DARBO LAIKAS

SAVAITĖS DIENA

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

KONTAKTINĖS VALANDOS

12.00 – 16.25

12.00 – 16.25

12.30 – 16.00

12.00 – 16.25

12.00 – 15.30

LOGOPEDO PAGALBA TEIKIAMA, JEI MOKINYS:

- netaisyklingai taria garsą ar garsus

- šnekamojoje kalboje keičia garsus

-  sutrikęs foneminis suvokimas

- rašydamas praleidžia raides, keičia panašiai skambančias fonemas

- painioja optiškai panašias raides

- sunkiai sekasi sudaryti gramatiškai taisyklingą sakinį

- neranda reikiamų žodžių minčiaI išreikšti

- negeba rišliai pasakoti

- netiksliai supranta žodinę informaciją