Logopedas

Progimnazijoje dirba logopedės:

Neringa Jokšaitė, 107 kab., I, III, IV

Jolita Mačiulskienė (metodininkė), 107 kab., II, V

 Rimanta Jusienė (vyr. logopedė), 308 kab., I - V

TEIKIA  LOGOPEDO PAGALBĄ:

- mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų

- konsultuoja mokytojus

- konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus)

LOGOPEDĖS N. Jokšaitės DARBO LAIKAS

SAVAITĖS DIENA

Pirmadienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

KONTAKTINĖS VALANDOS

12.45 – 13.40

12.00 – 14.35

12.00 - 14.35

LOGOPEDĖS J. Mačiulskienės DARBO LAIKAS

SAVAITĖS DIENA

Antradienis

Penktadienis

KONTAKTINĖS VALANDOS

13.50– 14.35

10.55 – 13.45

LOGOPEDĖS R. Jusienės DARBO LAIKAS

SAVAITĖS DIENA

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

KONTAKTINĖS VALANDOS

12.00 – 16.25

12.00 – 16.25

12.30 – 16.00

12.00 – 16.25

12.00 – 15.30

LOGOPEDO PAGALBA TEIKIAMA, JEI MOKINYS:

- netaisyklingai taria garsą ar garsus

- šnekamojoje kalboje keičia garsus

-  sutrikęs foneminis suvokimas

- rašydamas praleidžia raides, keičia panašiai skambančias fonemas

- painioja optiškai panašias raides

- sunkiai sekasi sudaryti gramatiškai taisyklingą sakinį

- neranda reikiamų žodžių minčiaI išreikšti

- negeba rišliai pasakoti

- netiksliai supranta žodinę informaciją