Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisiją sudaro:

Rita Tamašauskienė, komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Indrė Strelkauskienė, narė, socialinė pedagogė;
Aistė Vedeckienė, narė, specialioji pedagogė;
Rimanta Jusienė, narė, logopedė;
Jolita Mačiulskienė, narė, logopedė;
Neringa Jokšaitė, narė, specialioji pedagogė, logopedė;
Reda Zalogienė, narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja pagalbininkė;
Ieva Rafael, narė, mokytoja pagalbininkė;
Asta Labanauskienė, narė, žmogaus saugos mokytoja.

2017-2018 m.m. pagalbą mokiniams teikia:

S. Baranauskienė - lietuvių k.
R. Savickienė - lietuvių k.
L. Tamulevičienė - lietuvių k.

I. Rafael - matematika
R. Zalogienė - matematika

2016-2017 m.m. pagalbą mokiniams teikia:

 R. Savickienė - lietuvių k.
L. Tamulevičienė - lietuvių k.

R. Zalogienė - matematika
V. Žegunienė - matematika

V. Urnėžienė - anglų k.
J. Pocienė - 
anglų k.

 2015-2016 m.m. pagalbą mokiniams teikia:

S. Baranauskienė - lietuvių k.
R. Savickienė - lietuvių k.
L. Tamulevičienė - lietuvių k.

R. Zalogienė - matematika
R. Balčiūnienė - matematika
I. Rafael - matematika

I. Kačinskeiėn - anglų k.
V. Urnėžienė - anglų k. 
J. M. Penikienė - anglų k.

2014-2015 m.m. pagalbą mokiniams teikia:

S.Baranauskienė, lietuvių k.,
L. Tamulevičienė, lietuvių k..

I.Rafael, matematika,
E.Brikienė, matematika,
R.Zalogienė, matematika.


D.Varpučinskienė, anglų k.,
J. Mickutė - Penikienė, anglų k.,
I.Kačinskienė, anglų k.

Vaiko gerovės komisijos darbas organizuojamas vadovaujantis parengta Vaiko Gerovės Komisijos programa ir jos pagrindinis tikslas:

Užtikrinti veiksmingą, kompleksinį pagalbos mokiniui organizavimą, sudaryti prielaidas pozityviai vaiko socializacijai ir pilietinei brandai.
Pagalbą mokiniui teikia visi mokykloje dirbantys specialistai (administracija, mokytojai, klasių auklėtojai, socialinis ir specialusis pedagogai, logopedas).
Mokykloje yra sukurta Mokyklos vaiko gerovės komisija (socialinė, specialioji  pedagoginė pagalba, prevencinis darbas, krizių valdymas), kuri teikia visapusišką pagalbą mokiniui.