Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisiją sudaro:

Reda Zalogienė, komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Lina Lušienė, narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Jurgita Laidauskienė, narė, socialinė pedagogė;
Indrė Strelkauskienė, narė, socialinė pedagogė;
Aistė Vedeckienė, narė, specialioji pedagogė;
Neringa Petrauskienė, narė, specialioji pedagogė, logopedė;
Agnė Načienė, narė, logopedė;
Ieva Rafael, narė, mokytoja pagalbininkė;
Asta Labanauskienė, narė, žmogaus saugos mokytoja.

2018-2019 m.m. pagalbą mokiniams teikia:

I.Turovaitė - lietuvių k.
R. Savickienė - lietuvių k.
L. Tamulevičienė - lietuvių k.
B.Petkuvienė - lietuvių k.

I. Rafael - matematika
R. Zalogienė - matematika

D. Varpučinskienė - anglų k.;
A. Čilinskienė - anglų k.

2017-2018 m.m. pagalbą mokiniams teikė:

S. Baranauskienė - lietuvių k.
R. Savickienė - lietuvių k.
L. Tamulevičienė - lietuvių k.

I. Rafael - matematika
R. Zalogienė - matematika

2016-2017 m.m. pagalbą mokiniams teikė:

R. Savickienė - lietuvių k.
L. Tamulevičienė - lietuvių k.

R. Zalogienė - matematika
V. Žegunienė - matematika

V. Urnėžienė - anglų k.
J. Pocienė - 
anglų k.

 2015-2016 m.m. pagalbą mokiniams teikė:

S. Baranauskienė - lietuvių k.
R. Savickienė - lietuvių k.
L. Tamulevičienė - lietuvių k.

R. Zalogienė - matematika
R. Balčiūnienė - matematika
I. Rafael - matematika

I. Kačinskeiėn - anglų k.
V. Urnėžienė - anglų k. 
J. M. Penikienė - anglų k.

2014-2015 m.m. pagalbą mokiniams teikė:

S.Baranauskienė, lietuvių k.,
L. Tamulevičienė, lietuvių k..

I.Rafael, matematika,
E.Brikienė, matematika,
R.Zalogienė, matematika.


D.Varpučinskienė, anglų k.,
J. Mickutė - Penikienė, anglų k.,
I.Kačinskienė, anglų k.

Vaiko gerovės komisijos darbas organizuojamas vadovaujantis parengta Vaiko Gerovės Komisijos programa ir jos pagrindinis tikslas:

Užtikrinti veiksmingą, kompleksinį pagalbos mokiniui organizavimą, sudaryti prielaidas pozityviai vaiko socializacijai ir pilietinei brandai.
Pagalbą mokiniui teikia visi mokykloje dirbantys specialistai (administracija, mokytojai, klasių auklėtojai, socialinis ir specialusis pedagogai, logopedas).
Mokykloje yra sukurta Mokyklos vaiko gerovės komisija (socialinė, specialioji  pedagoginė pagalba, prevencinis darbas, krizių valdymas), kuri teikia visapusišką pagalbą mokiniui.