Kabinetų rodyklė

 

Kabinetas

Kab. Nr.

Mokytojo  pavardė, vardas

 

Direktorius

115

Baranauskienė Silvija

 

Raštinė

115

Želvienė Janina, Dilinskienė Edita

 

Istorijos centras, etika

204

Zazienė Ilona, Korkevičienė Gražina

 

Anglų k.

222

Kancerienė Rita

 

Anglų k.

314

Mickutė - Penikienė Jurgita

 

Anglų k.

316

Pocienė Jūratė, Urnėžienė Viktorija

 

Anglų k.

317a

Kačinskienė Ingrida

 

Anglų k.

317b

Varpučinskienė Dalia

 

Auditorinė klasė, muzikos kabinetas

229

Mockienė Auksė

 

Informacinis centras

119

Edita Šliūpaitė, Nijolė Bartkevičienė, Rafael Ieva

 

Biologija

118

Urbonavičienė Dalia

 

Buhalterija

116

Brazdžiūnienė Vitalija, Motuzienė Bronė

 

Dailė

124

Lučinskienė Aušra, Kulikauskienė Dana

 

Dailė

128

Rudienė Regina

 

Dailė

123

Žabarauskaitė Vita, Kulikauskienė Dana

 

Istorija, rusų k.

233

Teišerskienė Nijolė

 

Fizika, chemija

324

Žemaičiūnienė Rasa, Kladkienė Vilma

 

Geografija

226

Martinaitienė Liucija

 

Informacinės technologijos

231

Balčiūnienė Rasa

 

Informacinės technologijos

230

Rafael Ieva

 

Istorija

325

Staponkus Sergejus

 

Logopedas

107

Jokšaitė Neringa, Mačiulskienė Jolita

 

Lietuvių k.

319

Savickienė Renalda

 

Lietuvių k.

318

Petkuvienė Birutė

 

Lietuvių k.

321

Turovaitė Inga

 

Logopedas

308

Jusienė Rimanta

 

Matematika

223

Balčiūnienė Rasa

 

Matematika

224

Žegunienė Vidmantė

 

Matematika

327

Brikienė Evelina

 

Mokytojų kambarys

217

   

Muzika

323

Janulienė Raimonda

 

Dailės skyrius, Pailgintos dienos grupė

328

Dilnikaitė Aušra  

Pasitarimų kambarys

234

   

Pavaduotojas ugdymui

218

Zalogienė Reda

 

Pavaduotojas ugdymui

219

Lušienė Lina

 

Pavaduotojas ugdymui

220

Tamašauskienė Rita

 

Ūkio skyriaus vedėjas

110

Nešukaitis Romualdas

 

Pradinis ugd. 3a kl.

211

Adomaitienė Aušra

 

Pradinis ugd. 3b kl.

105

Dulskienė Vanda

 

Pradinis ugd. 3c kl.

307

Marcinkienė Alina

 

Pradinis ugd. 3d kl.

103

Norvilienė Ligita

 

Pradinis ugd. 3e kl.

214

Sinušienė Žiedūna

 

Pradinis ugd. 4a kl.

303

Adamonienė Laimutė

 

Pradinis ugd. 4b kl

304

Varnavičienė Laima

 

Pradinis ugd. 4c kl.

310

Vaidilienė Kristina

 

Pradinis ugd. 4d kl.

312

Miltinienė Virginija

 

Pradinis ugd. 1a kl.

306

Labanauskienė Asta

 

Pradinis ugd. 1b kl.

305

Gabrielaitienė Nijolė

 

Pradinis ugd. 1c kl.

106

Montvilienė Edita

 
Pradinis ugd. 1d kl. 215 Ivaškienė Jūratė  

Pradinis ugd. 1e kl.

102

Kulnienė Aušra

 

Pradinis ugd. 2a kl.

207

Vinickienė Indra

 

Pradinis ugd. 2b kl.

209

Didžgalvienė Aušra

 

Pradinis ugd. 2c kl.

210

Kalinienė Rosita

 

Pradinis ugd. 2d kl.

208

Jackienė Rozita

 

Psichologas

117

 

 

Rūbinė

130, 131

 

 

Socialinis pedagogas

221

Strelkauskienė Indrė, Laidauskienė Jurgita

 

Spec.pedagogas

212

Vedeckienė Aistė

 

Sveikatos priežiūros specialistas

112

Ramanauskienė Irmina

 

Šokio klasė

104

Virakienė Daiva

 

Technologijos

122

Bartkevičienė Nijolė

 

Technologijos

125

Oss Ilmaras

 

Tikyba

228

Ramoškienė Elvyra

 

Ugdymo karjerai centras

315

Balčiūnienė Rasa

 

Valgykla

133

Katilienė Vida

 

Informaciją rengė R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2018-03-09