Tyrimai ir analizės

* * * * *

2019 m. Šiaulių Gegužių progimnazijos 2, 4, 6 klasių, 8 klasių bandomojo elektroninio nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) rezultatai:

2 klasių mokinių skaitymo (teksto supratimas), rašymo (teksto kūrimas), rašymo (kalbos sandaros pažinimas) matematikos pasiekimų patikrinimo rezultatai;

4 klasių mokinių skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo pasiekimų patikrinimo rezultatai;

6 klasių mokinių skaitymo, rašymo, matematikos pasiekimų patikrinimo rezultatai;

8 klasių mokinių matematikos, gamtos mokslų pasiekimų patikrinimo rezultatai;

2019-08-26

* * * 

 VYKDYTAS TARPTAUTINIS MATEMATIKOS IR GAMTOS MOKSLŲ TYRIMAS EA TIMSS 

2019 m. I pusmetį 8b klasės mokiniai (kl. auklėtoja A.Lučinskienė) dalyvavo tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos (angl. IEA – International Association of the Evaluation of Educational Achievement) inicijuotame Tarptautiniame matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrime (angl. TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study). PLAČIAU...

TIMSS tyrimo progimnazijoje rezultatai 2019

2019-01-18

* * * * *

2018-2019 m. m. 1 klasių, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių, jų tėvų adaptacijos tyrimo rezultatai.

1 klasių mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai

5 klasių mokinių, naujai atvykusių į mokyklą mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai
2019-01-02

* * * * *

2018 m. Šiaulių Gegužių progimnazijos 2 klasių diagnostinių bei 4, 6, 8 klasių standartizuotų testų rezultatai:

2018 m. Šiaulių Gegužių progimnazijos 2, 4, 6, 8 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) ataskaita

2 klasių mokinių lietuvių k. bei matematikos diagnostinių testų rezultatai;

4 klasių mokinių lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo standartizuotų testų rezultatai;

6 klasių mokinių lietuvių k. bei matematikos standartizuotų testų rezultatai;

8 klasių mokinių lietuvių k., matematikos, socialinių bei gamtos mokslų standartizuotų testų rezultatai;

* * * * *

TYRIMAS EBPO TALIS

Progimnazija 2018 m. dalyvauja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Tarptautiniame mokymo ir mokymosi tyrime TALIS 2018. TALIS yra pirmasis tarptautinis tyrimas, kuriame tiriama mokytojų darbo aplinka ir darbo sąlygos mokyklose. PLAČIAU...

* * * * * 

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas

2015-2016 m. m. mokyklos veiklos kokybės probleminis tyrimas: Orientavimasis į mokinių poreikius; Veikimas kartu: rezultatų apžvalga, išvados.

2015 m. atliktos mokinių (nuo 5 klasės) ir tėvų (1-12 klasės) apklausos „SOLIDARUMAS“ (santykiai, savivoka, tapatybė, jausena, atjauta, susitarimai, bendri sprendimai)  rezultatai.

2014-2015 m. m. mokyklos veiklos kokybės  teminio įsivertinimo „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ rezultatų apžvalga, išvados.

2013-2014 m. m. plačiojo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai. 

2012-2013 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo „Klasės auklėtojo veikla“ pasimatavimai: Tėvų lankymasis mokykloje 2013-2014 m.m.

2012-2013 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo „Klasės auklėtojo veikla“ ataskaita.

2011-2012 m. m. pakartotinio mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo srities „Vertinimas ugdant“ ataskaita.

2010-2011 m. m. mokyklos  giluminio įsivertinimo srities „Vertinimas ugdant“ apibendrinimas.

* * * * *

2017 m. Šiaulių Gegužių progimnazijos 2 klasių diagnostinių bei 4, 6, 8 klasių standartizuotų testų rezultatai:

2, 4, 6, 8 klasės Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) ataskaita 2017 m.

2 klasių mokinių lietuvių k. bei matematikos diagnostinių testų rezultatai;

4 klasių mokinių lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo standartizuotų testų rezultatai;

6 klasių mokinių lietuvių k. bei matematikos standartizuotų testų rezultatai;

8 klasių mokinių lietuvių k., matematikos, socialinių bei gamtos mokslų standartizuotų testų rezultatai;

* * * * *

2016 METŲ  2 KLASIŲ MOKINIŲ DIAGNOSTINIŲ BEI 4, 6 IR 8 KLASIŲ MOKINIŲ STANDARTIZUOTŲ TESTŲ REZULTATAI

2 kl. mokiniai atliko skaitymo, rašymo, matematikos testus; Pateikiami Šiaulių Gegužių progimnazijos 2 kl. mokinių diagnostinių testų rezultatai.

4 kl. mokiniai atliko skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo testus; Pateikiami Šiaulių Gegužių progimnazijos 4 kl. mokinių standartizuotų testų rezultatai.

6 kl. mokiniai atliko skaitymo, rašymo, matematikos testus; Pateikiami Šiaulių Gegužių progimnazijos 6 kl. mokinių standartizuotų testų rezultatai.

8 kl. mokiniai atliko skaitymo, rašymo, matematikos, socialinių mokslų, gamtos mokslų testus. Pateikiami Šiaulių Gegužių progimnazijos 8 kl. mokinių standartizuotų testų rezultatai.

* * * * *

2016-2017 m. m. 1 klasių, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių, jų tėvų adaptacijos tyrimo rezultatai.

1 klasių mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai

5 klasių mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai
Naujai atvykusių į mokyklą mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai

* * * * *

2015-2016 m. m. 1 klasių, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių, jų tėvų adaptacijos tyrimo rezultatai.

1 klasių mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai
5 klasių ir naujai atvykusių mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai

* * * * *   

2015 m. 4 IR 8 KLASIŲ MOKINIŲ 2015 METŲ STANDARTIZUOTŲ TESTŲ REZULTATAI

Nacionalinis egzaminų centras (NEC) Šiaulių Gegužių progimnazijoje vykdė 4 klasių mokinių mokymosi pasiekimų įvertinimą, taikant standartizuotus testus. 4 kl. mokiniai atliko skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo testus. 4 kl. mokinių 2015 m. standartizuotų testų rezultatai.

Nacionalinis egzaminų centras (NEC) Šiaulių Gegužių progimnazijoje vykdė 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų įvertinimą, taikant standartizuotus testus. 8 kl. mokiniai atliko skaitymo, rašymo, matematikos, socialinių mokslų, gamtos mokslų testus. Pateikiami mokyklos 8 kl. mokinių standartizuotų testų rezultatai.

2015 m. Šiaulių miesto 4 ir 8 kl. mokinių mokymosi pasiekimų įvertinimo, taikant standartizuotus testus, rezultatai.

* * * * *

2014-2015 m.m. 1 klasių, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių, jų tėvų adaptacijos tyrimo rezultatai.

1 klasių mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai

5 klasių mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai
Naujai atvykusių mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai

* * * * *

Projektas „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“

2014 m. gruodžio 4 d. (ketvirtadienį), naudojant atsitiktinę klasių atranką, bandomąjį standartizuotų testų užduočių tyrimą - testavimą atliko mūsų progimnazijos 7a klasės mokiniai (kl. auklėtoja A.Mockienė).

Šį projektą vykdo Nacionalinis egzaminų centras. Projekto tikslas – plėsti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos gebėjimus įvertinti mokinių pasiekimus, užtikrinti geresnį ugdymo proceso grįžtamąjį ryšį ir tiksliau įvertinti mokytojo ir mokyklos darbo efektyvumą. Vienas iš projekto uždavinių išbandyti matematikos, skaitymo bei rašymo užduotis Lietuvos mokyklose.

7a kl. standartizuotų testų (matematikos, skaitymo bei rašymo užduočių) rezultatai. Pateikti 2015-03-12

* * * * *

2014-05-27. Mūsų progimnazijos 8c (kl. auklėtoja M.Gaurilčikienė) ir  8d (kl. auklėtoja V.Krankalienė) klasių mokiniai,  jų lietuvių k. (I.Turovaitė, D.Šimkuvienė) ir matematikos (E.Brikienė, V.Krankalienė) mokytojai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų tyrime pagal projektą „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas. II etapas“, kurį vykdo Nacionalinis egzaminų centras.

2014-10-30. Kviečiame susipažinti, pasidžiaugti tyrimo rezultatais.

Tyrimo rezultatai plačiau...

* * * * *

2013-2014 m.m. 1 klasių, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių, jų tėvų adaptacijos tyrimo rezultatai.

1 klasių mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai

5 klasių mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai
Naujai atvykusių mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai

* * * * *

2013-12-12 vyko Tarptautinis „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas" tyrimas

Tyrime „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas" dalyvavo 5b klasės 26 mokiniai (kl. auklėtoja I.Kačinskienė).

2014-04-22. DŽIAUGIAMĖS Tyrimo rezultatais. Plačiau...

* * * * *

2013-04-28 progimnazijoje vyko tarptautinis kompiuterinio ir informacinio raštingumo tyrimas ICILS 2013 m. 8 kl. mokiniams, jų mokytojams. Tyrimo koordinatorius mokykloje R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, testo administratorės I.Rafael ir R.Balčiūnienė, informacinių technologijų mokytojos.  Tyrime dalyvavo atsitiktine tvarka atrinkti mokiniai:

Devėnas Lukas, Krasauskaitė Guoda, Remeika Aurimas, Čečkauskas Rytis, Dausynaitė Enrika, Šimkutė Augustė, Černenkaitė Gabrielė, Kerbedis Mantas, Roznytė Fausta, Baradinskaitė Neda, Dijokas Žymantas, Mikalauskas Martynas, Rudminaitė Liveta, Jarašūnaitė Neda, Mažeika Airidas, Ušinskytė Augustė, Dambrauskaitė Kamilė, Kazlauskas Kajus, Vaitiekūnas Dominykas, Vėgelytė  Greta

2015-05-05 pateikti tyrimo rezultatai (plačiau)

* * * * *

2012-04-17 mokykloje vyko PISA tyrimas: nuo 2000 m. vykdomas tarptautinis penkiolikmečių tyrimas, kuriame dalyvauja daugiau negu 60 šalių.
Tyrimo tikslas — įvertinti mokinių pasiruošimą suaugusiųjų gyvenimui ir nustatyti jų skaitymo gebėjimų, matematinio raštingumo ir gamtamokslinio raštingumo pasiekimus.

Tyrimo vykdymo koordinatorius progimnazijoje Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Dalyvauti tyrime buvo atrinkti mokiniai, kurie gimę tarp 1996 m. sausio 1 d. ir 1996 m. gruodžio 31 d.:

Bagdonas Arminas, Kavanauskaitė Vytautė, Kriukovas Gytis, Remeikaitė Gabrielė, Žiupsnytė Augustina, Vinčerauskaitė Viktorija, Mickus Eimontas, Rugevica Ernesta, Širiakovas Mindaugas, Burgaila Evaldas, Ubavičius Lukas, Petrauskas Rytis, Akstinas Arvidas, Čečkauskas Kornelijus, Trikšys Tadas, Jankutė Greta, Lembutytė Gabrielė.

* * * * *

2012-03-28 mūsų progimnazijos 5b (kl. auklėtoja D.Varpučinskienė), 6c (kl. auklėtoja J.Jokimčienė), 7b (kl. auklėtoja D.Šimkuvienė), 8a (kl. auklėtoja (D.Kulikauskienė) kl. mokiniai dalyvavo ES Socialinio fondo projekto ir Vilniaus universiteto (VU) tyrime „Gabiųjų mokinių atpažinimas: psichologinių instrumentų standartizavimas ir taikymas“.
Džiaugiamės, kad visi tyrime dalyvavę mokiniai, parodė gerus rezultatus. Smagu, kad išskirtinius gabių mokinių rezultatus parodė mokiniai, kurie 2012-05-26 buvo pakviesti į VU lektorių mokymus „Kūrybiškumo laboratorija“ (naujų idėjų kūrimas taikant įvairias technikas, streso valdymas, viešas kalbėjimas ir kt.):
8a klasė - Ugnė Agota Vasiljevaitė; Aistė Jankauskaitė; Švirikaitė Urtė; Ditmanas Rolandas; Žiupsnytė Augustina; Katkauskaitė Monika; Kriukovas Gytis; Krasauskas Tautvydas; Aistė Zinkevičiūtė; Jankevičius Gintaras; Vigelis Lukas.
7b klasė – Časonytė Iveta; Kavaliauskaitė Ieva; Drąsutis Tomas; Čečkauskaitė Aistė; Ramančionytė Aušrinė.
6c klasė – Aistė Nainytė; Žaneta Vaišvilaitė; Berta Rėja Butvilaitė; Orinta Lionaitė; Gintarė Grigaitytė; Beatričė Tarasevičiūtė; Livija Dromantaitė.
5b klasė – Žitkevičius Benas; Tomas Genčauskis; Raminta Andrulytė.

Informaciją atnaujino

R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2018-04-03