Tyrimai ir analizės

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas

2015-2016 m. m. mokyklos veiklos kokybės probleminis tyrimas: Orientavimasis į mokinių poreikius; Veikimas kartu: rezultatų apžvalga, išvados.

2015 m. atliktos mokinių (nuo 5 klasės) ir tėvų (1-12 klasės) apklausos „SOLIDARUMAS“ (santykiai, savivoka, tapatybė, jausena, atjauta, susitarimai, bendri sprendimai)  rezultatai.

2014-2015 m. m. mokyklos veiklos kokybės  teminio įsivertinimo „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ rezultatų apžvalga, išvados.

2013-2014 m. m. plačiojo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai. 

2012-2013 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo „Klasės auklėtojo veikla“ pasimatavimai: Tėvų lankymasis mokykloje 2013-2014 m.m.

2012-2013 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo „Klasės auklėtojo veikla“ ataskaita.

2011-2012 m. m. pakartotinio mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo srities „Vertinimas ugdant“ ataskaita.

2010-2011 m. m. mokyklos  giluminio įsivertinimo srities „Vertinimas ugdant“ apibendrinimas.

* * * * *

2017 m. Šiaulių Gegužių progimnazijos 2 klasių diagnostinių bei 4, 6, 8 klasių standartizuotų testų rezultatai.

2 klasių mokinių lietuvių k. bei matematikos diagnostinių testų rezultatai;

4 klasių mokinių lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo standartizuotų testų rezultatai;

6 klasių mokinių lietuvių k. bei matematikos standartizuotų testų rezultatai;

8 klasių mokinių lietuvių k., matematikos, socialinių bei gamtos mokslų standartizuotų testų rezultatai;

* * * * *

2016 METŲ  2 KLASIŲ MOKINIŲ DIAGNOSTINIŲ BEI 4, 6 IR 8 KLASIŲ MOKINIŲ STANDARTIZUOTŲ TESTŲ REZULTATAI

 

2 kl. mokiniai atliko skaitymo, rašymo, matematikos testus; Pateikiami Šiaulių Gegužių progimnazijos 2 kl. mokinių diagnostinių testų rezultatai.

 

4 kl. mokiniai atliko skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo testus; Pateikiami Šiaulių Gegužių progimnazijos 4 kl. mokinių standartizuotų testų rezultatai.

 

6 kl. mokiniai atliko skaitymo, rašymo, matematikos testus; Pateikiami Šiaulių Gegužių progimnazijos 6 kl. mokinių standartizuotų testų rezultatai.

 

8 kl. mokiniai atliko skaitymo, rašymo, matematikos, socialinių mokslų, gamtos mokslų testus. Pateikiami Šiaulių Gegužių progimnazijos 8 kl. mokinių standartizuotų testų rezultatai.

 

R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2016-06-10

 

* * * * *