Tyrimai ir analizės

Veiklos kokybės įsivertinimas

2015-2016 m. m. mokyklos veiklos kokybės probleminis tyrimas: Orientavimasis į mokinių poreikius; Veikimas kartu: rezultatų apžvalga, išvados.

2015 m. atliktos mokinių (nuo 5 klasės) ir tėvų (1-12 klasės) apklausos „SOLIDARUMAS“ (santykiai, savivoka, tapatybė, jausena, atjauta, susitarimai, bendri sprendimai)  rezultatai.

2014-2015 m. m. mokyklos veiklos kokybės  teminio įsivertinimo „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ rezultatų apžvalga, išvados.

2013-2014 m. m. plačiojo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai. 

2012-2013 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo „Klasės auklėtojo veikla“ pasimatavimai: Tėvų lankymasis mokykloje 2013-2014 m.m.

2012-2013 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo „Klasės auklėtojo veikla“ ataskaita.

2011-2012 m. m. pakartotinio mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo srities „Vertinimas ugdant“ ataskaita.

2010-2011 m. m. mokyklos  giluminio įsivertinimo srities „Vertinimas ugdant“ apibendrinimas.