Kultūrinės pažintinės dienos

Šiaulių Gegužių progimnazijos Ugdymo planas 2016-2017 m.m.

* * * * *

2016-2017 m.m.

Kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai ugdomajai veiklai, įvairiems projektams vykdyti 1-8 klasių mokiniams skiriama 10 mokslo metų mokymosi dienų.

 

   

Informaciją rengė R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2016-09-01