Renginių planas

 

2017-2018 m.m. renginiai:

Spalio mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - SVEIKATA

2017-10-04 Viktorina „Matematikos ir gamtos mokslų paslapčių suvokimas protu  ir  širdimi“, ats. D. Urbonavičienė
2017-10-05
Lyderio diena, ats. tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė
2017-10-06
Varžytuvės „Sportuoju aš ir mano šeima", ats. A. Labanauskienė, E. Montvilienė, G. Steponavičienė
2017-10-13
Viktorina „Rudens taku", ats. R. Kalinienė, A. Adomaitienė, Ž. Sinušienė
2017-10-16
Akcija „Stilingas berniukas", ats. L. Varnavičienė, K. Vaidilienė, A. Kulnienė
2017-10-18 
Vokiečių kalbos dienos akcija „Ö kaip vokiškai?“, ats. L. Šidlauskienė
2017-10-20 
5 klasių mokinių anglų kalbos konkursas „Can You Spell Well?“, ats. R. Karpienė, R. Kancerienė
2017-10-26
5 klasių mokinių krikštynos, ats. 5-6 klasių auklėtojos
 

Rugsėjo mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - ŠEIMA

2017-09-01 Mokslo ir žinių diena, ats. klasių auklėtojai, pav. R. Tamašauskienė
2017-09-04
akcija „Graži kasytė", ats. K. Vaidilienė, A. Kulnienė, L. Varnavičienė
2017-09-07
dalyvavimas miesto neformaliojo švietimo mugėje „Ką veiki" - „Tavo PIN kodas"
2017-09-08
dalyvavimas Šiaulių dienų eisenoje „Modernūs Šiauliai"
2017-09-26
Europos kalbų dienos minėjimas, ats. užsienio kalbų metinė grupė
2017-09-29 Pasaulinė muzikos dienos minėjimas, ats. menų metodinė grupė

2016-2017 m.m. renginiai:

Birželio mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - DRAUGYSTĖ
2017-06-01
miesto festivalis akcija „Taikos glėbys". ats pav. R. Tamašauskienė, menų metodinė grupė
2017-06-02 6-7, 8 klasių mokslo metų uždarymo šventės
2017-06-05/08, 12/15 vasaros dienos stovykla „Meno sodo obuoliukai", ats. pav. R. Tamašauskienė, darbo grupė 

Gegužės mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - IŠMINTIS

2017-05 Akcija „Diena be tabako", ats. I. Strelkauskienė
2017-05-04,
18 val. 1 klasių „Abėcėlės šventė", ats. 1 klasių, muzikos mokytojos
2017-05-08/12
„Spalvų savaitė", ats mokinių aktyvas, pav. R. Tamašauskienė
2017-05-10
Rašinių konkursas mokyklos vardo dienai, ats. B. Petkuvienė 
2017-05-11
Šalies pasakorių konkursas „Gegutės šėlsmas", ats. R. Kalinienė, N. Gabrielaitienė, A. Marcinkienė
2017-05-12
Mokyklos vardo diena, ats. kl. auklėtojai, pav. R. Tamašauskienė
2017-05-12
„Meno sodo" programos būrelių koncertas „Šeimos dienai", ats. R. Janulienė, D. Virakienė
2017-05-16
užsienio kalbų popietė 5-8 kl. mokiniams „Žaidžiu ir mokausi", ats. N. Teišerskienė, I. Kačinskienė
2017-05-18
4 klasių dailės baigiamųjų darbų šventė, ats. 4 kl., dailės, muzikos ir šokio mokytojos
2017-05-23
8 kl. dailės baigiamųjų darbų gynimo diena, ats dailės ir technologijų mokytojai, pav. L. Lušienė
2017-05-24,
17 val. 2b kl. bendruomenės šventė, ats. V. Dulskienė, muzikos, šokio mokytojos
2017-05-24,
18 val. 3abc bendruomenių šventė, ats. L. Adamonienė, L. Varnavičienė, K. Vaidilienė
2017-05-25,
18 val. 4a kl. bendruomenės šventė, ats. A. Labanauskienė
2017-05-26,
17 val. 2d kl. bendruomenės šventė, ats. L. Novilienė
2017-05-26,
18 val. 2e kl. bendruomenės šventė, ats. Ž. Sinušienė
2017-05-30,
10 val. 1-5 kl. mokslo metų uždarymo šventė, ats. pav. R. Tamašauskienė
2017-05-30,
18 val. 4b kl. bendruomenės šventė, ats. N. Gabrielaitienė, muzikos ir šokio mokytojos.

Balandžio mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - IŠTIKIMYBĖ

2017-04 1 kl. varžybos „Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs". Ats. G. Steponavičienė
2017-04-05 Užsienio kalbų dainų popietė „Tau, Meile", ats. N. Teišerskienė, I. Kačinskienė, R. Janulienė, D. Varpučinskienė
2017-04-06 Bendruomenės vakaras „Vaikas. Šeima. Mokykla", ats. mokyklos bendruomenė
2017-04-18 Tarptautinės kultūros dienos minėjimas, ats. B. Petkuvienė, administracija
2017-04-20 miesto mokinių konferencija „Ridikėlio džiaugsmai ir rūpesčiai", ats. L. Varnavičienė, K. Vaidilienė, A. Kulnienė, L. Norvilienė
                      „Tylos diena", ats. I. Strelkauskienė, I. Ramanauskienė
2017-04-27 miesto 4 klasių mokinių viktorina „English is Fun", ats. R. Kancerienė, R. Karpienė.

Kovo mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - PAGARBA

2017-03 Kvadrato varžybos, ats. G. Steponavičienė
2017-03-03 Kaziuko mugė, ats. A. Labanauskienė, N. Gabrielaitienė, A. Marcinkienė, L. Adamonienė, R. Kalinienė, N. Bartkevičienė, I. Oss.
                      Respublikinio konkurso „Gamtos kengūra" vykdymas, ats. D. Urbonavičienė.
2017-03-09 Respublikinis chorų festivalis „Nuauskim širdyje visi po Vaivos juostą", ats. R. Janulienė, A. Mockienė, D. Virakienė, R. Tamašauskienė.
2017-03-10 Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimas, vieningas valstybės himno giedojimas, viktorina „Ką aš žinau apie Lietuvos istoriją", ats. S. Staponkus, N. Teišerskienė, R. Tamašauskienė.
2017-03-17 Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“, ats. tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė.
2017-03-20 Kalbų konkursas „Kalbų kengūra“, ats. D. Varpučinskienė.
2017-03-20/26 Akcija „Mokykla be patyčių", ats. I. Strelkauskienė.
2017-03-23 Popietė „Tau, Meile“, ats. I. Kačinskienė, D. Varpučinskienė, N. Teišerskienė, R. janulienė.
                      Mokinių kūrybinių darbų konkursas „Baltasparniai“, ats. I. Turovaitė.
2017-03-31 IT ir dailės konkurso „Būk sveikas, pavasari!" baigiamasis renginys, ats. I. Rafael, D. Kulikauskienė

 

 

Vasario mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - SĄŽININGUMAS

2017-02 5 klasių mokinių varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs", ats. G. Steponavičienė
2017-02
Sportinis konkursas mokytojams „Aš galiu", ats. G. Steponavičienė
2017-02-02
Popietė 1-4 klasių mokiniams „Išrink geriausią knygą", ats. V. Miltinienė, J. Markūnienė, 
2017-02-07
Tarptautinės saugesnio interneto dienos minėjimas, ats. I. Strelkauskienė
2017-02-15
8.00 val. minėjimas vasario 16 d. atminti aktų salėje 1 klasių mokiniams, teminės klasių valandėlės. 12.00 val. festivalis miesto ikimokyklinio ir pradinio amžiaus vaikams „Skiriu tėvynei Lietuvai", ats. pradinių klasių, klasių auklėtojų, menų, socialinių mokslų metodinės grupės.
2017-02-21
Diktanto konkursas, ats. S. Baranauskienė

Sausio mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - LAISVĖ

2017-01-06 Kompozicija „Trys karaliai", ats. E. Ramoškienė
2017-01-13
Laisvės gynėjų dienos minėjimas, ats. S. Staponkus, N. Teišerskienė
2017-01-31 Meninio skaitymo konkursas 5-8 kl. mokiniams, ats. B. Petkuvienė

Gruodžio mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - LAIMĖ

2016-12 Kalėdinės tinklinio varžybos, ats. kūno kultūros metodinė grupė
2016-12 IT konkursai „Laiškas Kalėdų seneliui" ir „Žiema žiemužė", ats. I. Rafael, R. Balčiūnienė
2016-12-07 7-12 klasių miesto mokinių konferencija „Saulės mūšis istorijos rate", ats. S. Staponkus, N. Teišerskienė
2016-12-08 Kultūrinė pažintinė diena „Teatro diena"  3-6 klasių mokiniams, ats. klasių auklėtojai, pav. R. Tamašauskienė 
                  Bendruomenės vakaras, projekto „Atbėga elnias devyniaragis“ gerumo mugė, ats. administracija, I. Zazienė
2016-12-10 Respublikinio mokinių kūrinių parodos – konkurso ,,Kalėdinė miniatiūra ir ne tik...“ parodos atidarymas ir laureatų apdovanojimas, ats. A. Lučinskienė, R. Rudienė
2016-12 Akcija „Betliejaus Taikos ugdnis", ats. S. Staponkus, E. Ramoškienė
2016-12-14 Advento vakaras 1c ir 7b klasės bendruomenės, ats. R. Kalinienė, I. Turovaitė
2016-12-15 „Meno sodo“ dainų, šokių ir teatro kolektyvų ataskaitinis koncertas, ats. R. Janulienė, D. Virakienė
2016-12-16 1a klasės kalėdinė viktorina, ats. I. Vinickienė
2016-12-19 Šventinis vakaras „Žiemos pasaka“ 2a kl., ats. A. Adomaitienė
2016-12-20 Konkurso „Žiemos akrostichas" baigiamasis renginys, ats. L. Tamulevičienė, R. Savickienė
2016-12-21 7-8 klasių užsienio kalbų popietė „Kalėdos keliauja po pasaulį", ats. D. Varpučinskienė
2016-12-22 Kalėdinis karnavalas 6-8 klasių mokiniams, ats. klasių auklėtojai, pav. R. Tamašauskienė.

Lapkričio mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - MEILĖ

2016-11 Sportinis renginys „Tarpklasinės 8 klasių salės futbolo varžybos“, ats. K. Ignotas
2016-11-16 Tarptautinė Tolerancijos ir pasaulinė Maisto diena, ats. I. Strelkauskienė, N. Bartkevičienė
2016-11-17 „Džiaugsmo dirbtuvėlės", ats. neformaliojo švietimo būrelių vadovai, klasių auklėtojai, administracija
                 17.30 val., aktų salėje susirinkimas būsimų pirmokų tėvams
2016-11-20 Viktorina 5-8 klasių mokiniams „Aukso plunksna", ats. I. Turovaitė
2016-11-24 „Džiaugsmo dirbtuvėlės", ats. neformaliojo švietimo būrelių vadovai, klasių auklėtojai, administracija
2016-11-21/25 Tarptautinė verslumo savaitė, ats. I. Rafael, R. Balčiūnienė
2016-11-29 1-4 klasių miesto mokinių konferencija „Jaunieji literatai", ats. L. Adamonienė, E. Montvilienė, I. Vinickienė

Spalio mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - SVEIKATA
2016-10 Sportinis renginys „Tarpklasinės 7 klasių salės futbolo varžybos“, ats. K. Ignotas
2016-10-04 Miesto 5-8 klasių mokinių viktorina „Gyvūnai šalia mūsų", ats. D. Urbonavičienė, I. Zazienė
2016-10-05 „Diena kitaip", ats. tiksliųjų mokslų metodinė grupė
2016-10-10 „Košės diena" 1-4 klasėse, atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Tamašauskienė
2016-10-20 Viktorina miesto 3-4 klasių mokiniams „Rudens taku", ats. N. Gabrielaitienė, A. Adomaitienė, R. Kalinienė
2016-10-15 Konkursas 5 klasių mokiniams „Can You Spell Well?“, ats. R. Kancerienė, V. Urnėžienė, R. Karpienė
2016-10-19 7-8 klasių mokinių konferencija „Saulės mūšis istorijos rate“, ats. N. Teišerskienė, S. Staponkus
2016-10-28 5 klasių mokinių krikštynos, ats. 5-6 klasių auklėtojai

Rugsėjo mėnesio renginiai:

Mėnesio vertybė - ŠEIMA
2016-09-01 Mokslo ir žinių diena, Rugsėjo 1-osios šventė, atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Tamašauskienė, klasių auklėtojai.
2016-09-08 dalyvavimas miesto renginyje, neformaliojo švietimo mugėje „Ką veiki", atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Lušienė, „Meno sodo" programos būrelių vadovai.
2016-09-09 Kultūrinė pažintinė diena „Pažink savo miestą", dalyvavimas „Signatarų alėjos" atidaryme, miesto šventinėje eisenoje, atsakinga administracija, socialinių mokslų metodinė grupė.
2016-09-22 Dalyvavimas Baltų vienybės dienai skirtuose renginiuose, atsakingi istorijos mokytojai.
2016-09-23 Europos kalbų dienai skirta viktorina, atsakinga R. Kancerienė, I. Kačinskienė.
2016-09-30 Akcija „Graži kasytė", atsakingos L. Varnavičienė, k. Vaidilienė.

 

2015-2016 m.m. renginiai:

Gegužės mėnesio renginiai

2016-05 Sportinis renginys „Tarpklasinės 5 klasių salės futbolo varžybos“, ats. K. Ignotas
2016-05-02/06 Tarptautinio projekto  Erasmus+: Comenius tarpmokyklinės Strateginės partnerystės „Vietiniai Europos paveldo ir vertybių atspindžiai“ partnerių susitikimai, ats. E. Montvilienė, I. Kačinskienė
2016-05-06 Tarptautinis folkloro festivalis „Gegutės šėlsmas", ats. A. Stankus, R. Kalinienė, A. Marcinkienė, N. Gabrielaitienė
2016-05-10 Konkursas „Laiškas mokyklai“, ats. B. Petkuvienė, D. Šimkuvienė
2016-05-09/13 Spalvų savaitė mokyklos vardo dienos proga - I - žalia, II - raudona, III - mėlyna, IV - geltona, V - balta, ats. mokinių aktyvas
2016-05-12 Užsienio kalbų popietė „Žaidžiu ir mokausi“ (perkelta iš kovo mėnesio), ats. N. Teišerskienė, J. Mickutė - Penikienė
2016-05-13 Kultūrinė pažintinė diena - mokyklos vardo diena: 10 val. mokyklos aikštėje šventinis koncertas - akcija „Taikos paukštis", projektas „Paroda ant ratų", klasių protmūšiai „Ką aš žinau apie savo mokyklą", ats. pav. R. Tamašauskienė, klasių auklėtojai
                
17.30 val. aktų salėje Padėkos koncertas mokinių tėvelių bendruomenei, pasirodo mokyklos neformaliojo švietimo vokaliniai, meniniai ir šokio kolektyvai, ats. menų metodinė grupė
2016-05-19 Baigiamųjų 4 klasių dailės, kryptingo meninio ugdymo darbų parodos atidarymas - koncertas
2016-05-24 8 klasių mokinių dailės darbų gynimo diena
2016-05-20 1 klasių Abėcėlės šventė
2016-05-27 3b klasės šventė, ats. N. Gabrielaitienė
2016-05-30 4d klasės baigiamasis renginys, ats. R. Jackienė
2016-05-31 1-5 klasių moklso metų uždarymo šventė, ats. klasių auklėtojai, administracija

 

 

 
Balandžio mėnesio renginiai

2016-04 5-6 klasių kvadrato varžybos, ats. G. Steponavičienė
2016-04 1-4 klasių „Linksimieji trečiadieniai", ats. E. Montvilienė, A. Labanauskienė, A. Kačerauskas
2016-04
Sportinis renginys „Tarpklasinės 6 klasių salės futbolo varžybos“, ats. K. Ignotas
2016-04-04/08
Anglų, rusų k. „Varžytuvių savaitė“, ats. užsienio k. metodinė grupė
2016-04-06
7-8 kl. gimtosios kalbos olimpiada, ats. I. Turovaitė
2016-04-14
7-8 kl. popietė „Mes mokomės užsienio kalbų“, ats. R. Kancerienė, G. Korkevičienė
2016-04-15
Pasaulinės Kultūros dienos minėjimas, ats. B. Petkuvienė, administracija
2016-04-19
Susitikimas su Nato kariais „Po NATO dangumi“, ats. ugdymo karjerai grupė
2016-04-21
1-4 klasių mokinių konferencija „Prieskonių kvapai vilioja“, ats. A. Kulnienė, L. Varnavičienė, K. Vaidilienė, L. Norvilienė
2016-04-22
Tarptautinis šokių festivalis „Šokių karuselė", ats. D. Virakienė, E. Montvilienė, R. Tamašauskienė
2016-04-24
5 klasių viktorina „Profesijų pasaulyje“, ats. ugdymo karjerai grupė

Kovo mėnesio renginiai

2016-03 Varžybos 5 klasių mokiniams „Drąsūs, stiprūs, vikrūs", ats. G. Steponavičienė
2016-03 Sportinis renginys „Tarpklasinės 8 klasių salės futbolo varžybos“, ats. K. Ignotas
2016-03-02
Kultūrinė pažintinė diena „Teatro diena", ats. lituanistų metodinė grupė
2016-03-04
„Kaziuko mugė“, ats. pradinių klasių metodinė grupė
2016-03-09
Viktorina „English is Fun“, ats. R.Kancerienė, V.Urnėžienė, R.Karpienė
2016-03-10
Festivalis „Skiriu tėvynei Lietuvai" (dėl sergamumo perkelta iš 2016-02-10), ats. menų metodinė grupė.12 val. visuotinas Gegužių bendruomenės valstybinio himno giedojimas. Viktorina „Ką aš žinau apie Lietuvos istoriją?", ats. N. Teišersakienė, S. Staponkus.
2016-03-17
Popietė „Tau Meile“, Ats. I.Kačinskienė, N.Teišerskienė, D.Varpučinskienė (perkelta iš vasario 25 d.).
2016-03-14/18
„Mokykla be  patyčių“ (prisijungiama prie respublikinės akcijos „Savaitė be patyčių“), ats. socialinė pedagogė
2016-03-18 Konkursas „Mėgstamiausia knyga“, ats. L. Tamulevičienė
2016-03-31 5-8 kl. Miesto mokinių kūrybos konkursas „Baltasparniai“, ats. I. Turovaitė, D. Šimkuvienė
2016-03-31 IT ir dailės konkursas „Būk sveikas, pavasari!“, ats. I.Rafael, D.Kulikauskienė

 
 

 

Vasario mėnesio renginiai

2016-02 Konkursas mokytojams „Aš galiu", ats. G. Steponavičienė.
2016-02 7 klasių antro rato tarpklasinės krepšinio varžybos, ats. A. Kačerauskas.
2016-02 Sportinis renginys „Tarpklasinės 7 klasių salės futbolo varžybos“, ats. K. Ignotas.
2016-02-02 4 klasių LIKas, ats. A. Mockienė, R. Janulienė, D. Urbonavičienė.
2016-02-08 Tarptautinės saugesnio interneto dienos  paminėjimas, ats. J. Laidauskienė.
2016-02-10 Miesto mokinių festivalis „Skiriu Tėvynei – Lietuvai“, ats. R. Tamašauskienė, R. Janulienė, A. Mockienė.
2016-02-12 Vasario 16-oji Lietuvos nepriklausomybės minėjimas 1-4  klasių mokiniams, ats. E. Montvilienė. A. Didžgalvienė, I. Vinickienė.
2016-02-18 Konkursas Gamtos kengūra, ats. V. Krankalienė.
2016-02-25 XIII-asis Diktanto konkursas, ats. S. Baranauskienė.
2016-02-25 Popietė „Tau Meile“, ats. N. Teišerskienė, I. Kačinskienė, D. Varpučinskienė.
2016-02-25 8-okų šimtadienis, ats. 7-8 klasių auklėtojos.


Sausio mėnesio renginiai


2016-01 Mokyklos 7 klasių antro rato tarpklasinės krepšinio varžybos, ats. A. Kačerauskas.
2016-01
Miesto olimpinio festivalio 6-8 klasių merginų krepšinio varžybos, ats. A. Kačerauskas.
2016-01-12 Miesto IT konkursų „Laiškas Kalėdų seneliui“ ir „Žiema žiemužė“ baigiamasis renginys 13.30 val., ats. I. Rafael, R. Balčiūnienė.
2016-01-13 Mokyklos akcija sausio 13 d. paminėti „Atmintis gyva, nes liudija", ats. R. Tamašauskienė, N. Teišerskienė.
2016-01-19 Mokyklos 5-8 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas, ats. B. Petkuvienė.
2016-01-21 Respublikinė konferencija „Visuminis ugdymas gyvenimo pamoka dalyko pamokoje”, ats. administracija.

Gruodžio mėnesio renginiai

2015-12-03 bendruomenės vakaras „Vaikas. Šeima. Mokykla" - dosnumo mugė „Atbėga elnias devyniaragis"
2015-12 IT projektas „Laiškas Kalėdų seneliui"
2015-12
IT projektas „Žiema žiemužė"
2015-12-10 neformaliojo švietimo programų „Karuselė", „Strazdanėlės", „Lėlių teatras" koncertas „Mergaitė su degtukais"
2015-12-10 5-8 klasių mokinių konferencija „Skaitome V. Žilinskaitę"
2015-12-15 šventinis vakaras 2a, b, c, 3d klasių bendruomenėms
2015-12-16 Šventinis vakaras 1d ir 3e klasių bendruomenėms
2015-12-17 Šventinis vakaras 5c, 6b, 3b, 4c ir 4d, 1e klasių bendruomenėms
2015-12-18 Šventinis vakaras 3a ir 1a, c klasių bendruomenėms
2015-12-21 Šventinis vakaras 4a, 4b, 2d ir 3c klasių bendruomenėms
2015-12-22 Kultūrinė pažintinė diena „Kalėdinės šventės" - 1-4 diena teatre, spektaklis „Kalėdiniai žaislai", 5-8 klasėms kalėdinis karnavalas tema „Kalėdos su žvaigžde"

Lapkričio mėnesio renginiai

2015-10--11 Sportinis renginys „Tarpklasinės 7-8 kl. salės futbolo 5x5 varžybos“
2015-10--11 Žaidžiame kvadratą kitaip
2015-11
„Bebras 2015“
2015-11-4--5
„Gudručio akademija“ būsimiems pirmokams 9-11 val.
2015-11-9-19 Nacionalinė karjeros ir tarptautinė verslo savaitė
2015-11-12 5-8 kl. viktorina „Aukso plunksna“
2015-11-16 Tradicinė akcija tarptautinei tolerancijos dienai paminėti „Tolerancijos mozaika“
2015-11-26 Pradinių klasių mokinių konferencija „Jaunieji literatai“

Spalio mėnesio renginiai

2015-10 Projekto „Linksmieji penktadieniai“ renginiai - judriosios pertraukos (ats. E. Montvilienė, G. Steponavičienė, A. Labanauskienė)
2015-10-01 Muzikos dienos minėjimas mokykloje (ats. menų metodinė grupė)
2015-10-05 Kultūrinė pažintinė diena „Diena kitaip“ tarptautinei Mokytojų dienai atminti (ats. gamtos ir tikslųjų mokslų metodinė grupė, dir, pav. ugd. R. Tamašauskienė, Mokinių aktyvas)
2015-10-08 Miesto mokinių viktorina „Gyvūnai šalia mūsų“ (Ats. D. Urbonavičienė, V. Krankalienė)
2015-10-09 Respublikinio „Malsenos“ projekto „Košes diena“ vykdymas (Ats. R. Tamašauskienė, I. Ramanauskienė, pradinių klasių metodinė gr.)
2015-10-12 Projekto „Sportuoju aš ir mano šeima“ renginiai (Ats. E. Montvilienė, G. Steponavičienė, A. Labanauskienė)
2015-10-12, 19 Kvadrato varžybos (Ats. A. Kačerauskas)
2015-10-15 Konkursas „Can you spell well?“ (Ats. R. Kancerienė, V. Urnėžienė)
2015-10-22 5 klasių mokinių krikštynos (Ats. 5-6 klasiių auklėtojai)

Rugsėjo mėnesio renginiai

2015-09-01 Rugsėjo 1-osios šventė
2015-09-04 Sporto šventė 1-4 klasių mokiniams
2015-09-10  Viktorina „Milžinai pylė kalnelius“ 1-4 klasių mokiniams
2015-09-17 Konkursas „Mano pirmoji Euro taupyklė“ 5-8 klasių mokiniams
2015-09-22 Dalyvavimas baltų vienybės dienoje - kalnų sąšaukoje
2015-09-28 - -10-02 Foto akcija „Graži kasytė“

2014-2015 m.m. renginiai

Birželio mėnesio renginiai

2015-06-2--4 Būsimų pirmokų pamokėlės
2015-06-05, 10 val.  6-7 klasių mokslo metų uždarymo šventė
2015-06-05,
12 val. 8 klasių mokslo metų uždarymo šventė
2015-06-08--18
Vasaros dienos stovykla „Meno sodo obuoliukai“ 7-14 m. vaikams.

Gegužės mėnesio renginiai

2015-05-07 Poezijos popietė 5-8 kl. „Vėl pavasaris atėjo“
2015-05-07
miesto 3 klasių mokinių viktorina „Europos diena“
2015-05-07, 18 val.
, aktų salėje 3b klasės koncertas „Dovana“
2015-05-07
2e klasės popietė „Tau, mamyte“
2015-05-08--14 Spalvų savaitė, foto-video projektas „Pasveikink mokyklą“
2015-05-13 Kultūrinė-pažintinė diena „Mokyklos vardo diena“. 12 val. apskrities pasakorių konkursas Lietuvos regionų metams paminėti „Gegutės šėlsmas“
2015-05-14, 18 val. 1d ir 2d šeimų šventė
2015-05-15 Projekto „T klasė“ baigiamasis koncertas
2015-05-19 Baigiamųjų 4 klasių dailės, kryptingo meninio ugdymo, parodos atidarymas
2015-05-19
8 klasių mokinių darbų gynimo diena
2015-05-21
2b klasės koncertas
2015-05-26
1a ir 1b klasių šeimos šventė
2015-05-27, 17.30 val.
3c klasės vakaras „Šeimos šventė“
                    18.30 val.
4d klasės vakaras „Vaikystės dienoraštis“
2015-05-29
1-5 klasių mokslo metų uždarymo šventė

 Balandžio mėnesio renginiai

2015-04-09 Mokinių kūrybos konkursas „Baltasparniai“
2015-04-11, 18 Sportinis renginys 1-4 klasių mokiniams „Linksmieji antradieniai“
205-04-13--17
anglų kalbos „Varžytuvių savaitė“
2015-04-14
5 klasių mokinių Kvadrato varžybos
2015-04-16
Projektinis susitikimas su NATO kariais „Po NATO dangumi“
2015-04-23
1-4 klasių miesto mokinių konferencija „Kviečiu arbatos“
2015-04-24
5 klasių mokinių viktorina „Profesijų pasaulyje“
2015-04-28
6-7- klasių mokinių popietė „Aš mokausi užsienio kalbų“
2015-04-30
4 klasių mokinių kryptingo dailės ugdymo 1/2 lygio baigiamųjų darbų pristatymo šventė

Kovo mėnesio renginiai

2015-02--03 Sportinis renginys „Tarpklasinės 5-6 kl. salės futbolo 5x5 varžybos“
2015-03  Akcija „Mokykla be  patyčių“
2015-03-04 „Kaziuko mugė“
2015-03-10 Valstybinio himno giedojimas, kovo 11-osios minėjimas
                    Tradicinė viktorina „Ką aš žinau iš Lietuvos istorijos?“
205-03-16/23 „Trys prieš tris“ krepšinio varžybos
2015-03-17 Varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“
2015-03-24 Konkursas „Istorija, kurią norėčiau papasakoti“
2015-03-26 Užsienio kalbų popietė „Žaidžiu ir mokausi“
2015-03-31 Popietė 1-4 klasių mokiniams „Juokų maišelis“

 

Vasario mėnesio renginiai

2015-02--03 Sportinis renginys „Tarpklasinės 5-6 kl. salės futbolo 5x5 varžybos“
2015-02-03 Viktorina „English is Fun“
2015-02-11
Projektinės parodos atidarymas „Širdelių sms„
2015-02-12
Diktanto konkursas
2015-02-13
Akcija „Myliu Tėvynę Lietuvą"
                  
Miesto mokinių festivalis „Skiriu Tėvynei Lietuvai“
2015-02-19
Miesto mokinių festivalis „Meilės dainos“ užsienio kalbomis
2015-02-24
Sportuok su manim
2015-02-27
8 klasių mokinių šimtadienis
                   
7 klasių mokinių LIKas

Sausio mėnesio renginiai

2015-01-06 Trijų Karalių rytinė akcija
2015-01-13 Laisvės gynėjų dienos minėjimas, dalyvavimas akcijose „Atmintis gyva, nes liudija", „Laisvė"
2015-01-22
Respublikinė konferencija „Visuminis ugdymas: gyvenimo pamoka dalyko pamokoje”
2015-01-26
7-8 klasių mokinių virvės traukimo varžybos
2015-01-29
Biologijos, gamtos ir žmogaus olimpidos I turas
                 
  Miesto pradinių klasių mokinių popietė „Nykštuko kepurės paslaptis“

Gruodžio mėnesio renginiai

2014-12-01 Kalėdinės eglutės aktų salėje įžiebimas
                   IT konkursai „Laiškas Kalėdį seneliui", „Žiema žiemužė"
2014-12-04
Bendruomenės vakaras „Vaikas. Šeima. Mokykla", 17.00-18.30 „Elnio devyniaragio" dosnumo mugė dailės galerijoje „Erdvė"
2014-12-10
Advento vakaronė 2b, 3b, 3c klasių bendruomenėms
2014-12-11
Projekto „Kalėdinė miniatiūra ir ne tik.." parodos atidarymas 12.00 val. dailės galerijoje „Erdvė"
2014-12-12
Šviesos dienos paminėjimas
2014-12-16
Gėrio fondo dovanų teikimas 8.00 val.
                  
13.00 val. 2d klasės išvyka į  edukacinį užsiėmimą „Kalėdų papročiai ir burtai" Kelmės dvare
                  
18.00 val. projekto „T klasė" baigiamasis renginys
2014-12-17
Kalėdinis mokytojų ir mokinių krepšinio turnyras
2014-12-18
Kultūrinė pažintinė diena 1-4 klasių mokiniams, išvyka į Šiaulių dramos teatrą, spektaklis „Pati didžiausia dovana"
                  
Kultūrinė pažintinė diena 5-8 klasių mokiniams, Kalėdinis karnavalas mokyklos aktų salėje
2014-12-19 Betliejaus ugnies perdavimo akcija

Lapkričio mėnesio renginiai

2014-11 IT konkursas  „Bebras 2014“ 3-8 klasių mokiniams
2014-11
Sportinis renginys „Tarpklasinės  5-6 kl. berniukų futbolo 5x5 varžybos“
2014-11 Sportinis renginys „Tarpklasinės  7-8 kl. berniukų futbolo 5x5 varžybos“
2014-11
Sportinis renginys „Tarpklasinės  8 kl. berniukų krepšinio varžybos“
2014-11-06 Penktrokų krikštynos
2014-11-13
Viktorina 3 klasių mokiniams „Gudrutis"
2014-11-14
Tradicinė akcija tarptautinei tolerancijos dienai paminėti
2014-11-14
7-8 klasių mok. „Saulėtekio naktys 2014"
2014-11-20
Respublikinė konferencija „Jaunieji literatai"
2014-11-20,
18.00 val., aktų salėje  būsimų pirmokų tėvelių susirinkimas
2014-11-21
Abėcėlės šventė 2-okams „Now I Know the ABC“
2014-11-23
Lietuvos kariuomenės paminėjimas kartu su Lieporių gimnazija
2014-11-27 „Ketvirtokai prieš ketvirtokus“

Spalio mėnesio renginiai

2014-10 Sportinis renginys „Tarpklasinės 6 klasių kvadrato varžybos“
2014-10-03
profesinio informavimo diena - Mokytojų diena
2014-10-07
viktorina „Gyvūnai šalia mūsų"
2014-10-09
Projekto „Žingsnis sveikatos link bendradarbiaujant" sprotinių estafečių varžybos

Rugsėjo mėnesio renginiai

2014-09-01 Rugsėjo 1-osios šventė
2014-09-11
Šiaulių miesto švietimo įstaigų muzikinių kolektyvų koncertas miesto amfiteatre „Tau - mano mieste"
2014-09-12
Dalyvavimas Šiaulių miesto 778-ojo gimtadienio atidarymo eisenoje
2014-09-22
Dalyvavimas Baltų vienybės dienos renginyje Kalnų sąšauka. Bendras renginys su Gegužių kaimo bendruomene

Birželio mėnesio renginiai

 

2014-06-03 Būsimų 1, 5 klasių mokinių, pirmųjų pamokėlių, veiklų pirmoji diena
2014-06-06
6-7 klasių mokslo metų baigimo šventė
                    8 klasių mokslo metų uždarymo šventė

2014-06-09 vasaros dienos stovyklos „Meno sodo obuoliukai" atidarymo šventė
2014-06-19 vasaros dienos stovyklos „Meno sodo obuoliukai" uždarymo šventė

Gegužės mėnesio renginiai

2014-05-08 Poezijos popietė „Vėl pavasaris atėjo“
2014-05-09 Projektinis koncertas su Šiaulių m. l/d „Voveraitė“
                  
Europos dienos paminėjimas susitikimas „Europos piliečių teisės“
2014-05-13
Mokyklos vardadienis, vakaronė „Gegutės šėlsmas“
2014-05-14
Dailės ginamieji 8 kl. mokiniams
2014-05-15 Š
eimos dienai ataskaitinis mokyklos meno kolektyvų koncertas
2014-05-19
Susitikimai su vienuoliu, broliu Pauliumi
2014-05-20
Lietuvių k. viktorina būsimiems 5-okams
                 
Abėcėlės šventė 1c klasei
2014-05-21 
Šventė „Raidžių skrynelę atvėrus" 1ab klasių mokiniams
2014-05-27
3c klasės vakaras tėveliams
2014-05-30
1-5 klasių mokslo metų uždarymo šventė

Balandžio mėnesio renginiai

2014-04 Matematikos „Kengūra 2014“
2014-04 Gamtos mokslų „Kengūra 2014“
2014-04-01
Popietė 1-4 klasių mokiniams ,,Melagis melavo, per tiltą važiavo“
2014-04-01
Varžytuvės 1-4 klasių mokiniams „Linksmieji antradieniai“
2014-04-03
Mokinių rinkimai į Mokyklos tarybą
2014-04-07--11
„Užsienio kalbų varžytuvių savaitė“
2014-04-09
Užsienio kalbų popietė „Žaidžiu ir mokausi“
2014-04-10
Projektinis koncertas su Šiaulių m. l/d Voveraitė
2014-04-28
Dailyraščio konkursas „Gražiausi žodžiai Mamai".
2014-04-28, 12.00 val.
Teatro studijos vaidinimas „Per vėlu?“
2014-04-29, 18.00 val.
Baigiamųjų 4 klasių dailės, kryptingo meninio ugdymo, parodos atidarymas
2014-04-30, nuo 17.00 val.,
2 klasių Šventės tėveliams.

Kovo mėnesio renginiai

2014-03 Virvės traukimo varžybos 8 kl. mokiniams
2014-03 Renginiai „Mokykla be  patyčių“ (prisijungiama prie respublikinės akcijos „Savaitė be patyčių")
2014-03-04 Užgavėnės, „Kaziuko mugė“
2014-03-10 Lietuvos nepriklausomybės dienai skirtas visuotinis himno gidoejimas, minėjimas
2014-03-12 Tradicinė viktorina 5 kl. mokiniams  „Ką aš žinau iš Lietuvos istorijos?“
2014-03-13 Viktorina 5-8 kl. mokiniams, skirta K.Donelaičio jubiliejui.
2014-03-18 Užsienio kalbų popietė „Žaidžiu ir mokausi“
2014-03-19 5-8 kl. mokinių kūrybos konkursas BALTASPARNIAI
2014-03-20 Respublikinis šokių festivalis „Karuselė"
2014-03-25 Popietė „Aš mokausi užsienio kalbų“
2014-03-27 Anglų kalbos konkursas „Istorija, kurią norėčiau papasakoti“

 

 

Vasario mėnesio renginiai

2014-02 Sportinis renginys “Tarpklasinės  5-6 kl. berniukų futbolo 5x5 varžybos“
2014-02 Sportinis renginys “Tarpklasinės  7-8 kl. berniukų futbolo 5x5 varžybos“
2014-02 Sportinis renginys “Tarpklasinės  5 kl. berniukų kvadrato varžybos“
2014-02-07 Tarptautinės saugesnio interneto dienos  paminėjimas
2014-02-12
Diktanto konkursas
2014-02-13 Popietė „Meilės dainos“
2014-02-14 Vasario 16-oji – Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo diena - minėjimas pradinių klasių mokiniams 8.00 val., aktų salėje
2014-02-14 Festivalis „Skiriu Tėvynei - Lietuvai", 12.00 val. mokyklos aktų salėje
2014-02-26 8 klasių mokinių šimtadienio šventė
2014-02-27 6 klasių mokinių L‘ikas

Sausio mėnesio renginiai

2014-01 Sportinis renginys “Tarpklasinės  5-6 kl. berniukų futbolo 5x5 varžybos“.
2014-01
Sportinis renginys “Tarpklasinės  7-8 kl. berniukų futbolo 5x5 varžybos“.
2014-01-06
Trijų Karalių šventė
2014-01-13 Laisvės gynėjų dienos paminėjimas, akcija ir stendas „Atmintis gyva, nes liudija“.
2014-01-21 renginys būsimiems pirmokams „Ateik ir tu bus smagu"
2014-01-23 Meninio skaitymo konkursas, skirtas Vydūnui.
2014-01-29 Konkursas 1-4 klasių mokiniams  „Po kūrybos skraiste“.
2014-01-30 Respublikinė konferencija „Visuminis ugdymas: gyvenimo pamoka dalyko pamokoje".

 
 
 

 

Gruodžio mėnesio renginiai

2013-12 Projekto „Atbėga elnias devyiaragis" renginiai
2013-12-03
2-8 klasių mokinių profesinio informavimo išvyka į Latviją
2013-12-05 Gerumo mugė, aukcionas
2013-12-06
Projektinis susitikimas 777
2013-12-11
Apsikabinimų diena
2013-12-16--20 Slapto draugo savaitė
2013-12-17 1-4 klasių Kalėdinių švenčių diena
                   Kalėdų tradicijos ir papročiai skirtingose šalyse
2013-12-18 Kalėdinis vakaras - koncertas jaunučių choro „Strazdanėlės", Lėlių teatro ir šokių kolektyvo „Karuselė" bendruomenėms
                   IT projektas „Laiškas Kalėdų seneliui“
2013-12-19 5-8 klasių Kalėdinio karnavalo diena

Lapkričio mėnesio renginiai:

2013--11 IT konkursas „Bebras 2013“
2013-11
Tarpklasinės krepšinio varžybos 7-8 kl. mokiniams
2013-11-08
Lėlių teatro spektaklis „Ne tie trys paršiukai" Lieporių rajono l./d. priešmokyklinių grupių vaikams.
2013-11-15 Tradicinė akcija tarptautinei tolerancijos dienai paminėti
2013-11-18
Kūrybiniai darbai „Mano taupyklė“, „Mano svajonių profesija“.
2013-11-19
„Blusų turgus“ 1-8 kl. mok. Meno sodo auditorijoje po 3 ir 4 pamokų.
2013-11-20
Karjeros pamoka „Kiek aš vertas“ 8d kl. mok.
2013-11-21
Monopolio turnyras 1-4 kl. mok. Informaciniame centre po 3 pamokų.
2013-11-22 Išvyka į UAB „Putokšnis“ 7 kl. mok.
2013-11-25
8 klasių mokinių parodos „Simetrija matematikoje ir dailėje". 5-8 klasių mokiniams netradicinės matematikos pamokos.
2013-11-27
7 ir 8 kl. mokinių gamtos ir tiksliųjų mokslų viktorinos.
                   
Kalėdinės mokyklos eglės įžiebimas.
2013-11-28
Respublikinė konferencija 1-4 klasių mokiniams „Jaunieji literatai“.
2013-11-29
gamtos ir tiksliųjų mokslų viktorina ir IT užsiėmimai Šiaulių Lieporių pradinės mokyklos 4 klasės mokiniams.

Spalio mėnesio renginiai:

 2013-10 „Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo“
2013-10-04
Mokytojų diena
2013-10-04 „Gyvūnai šalia mūsų“
2013-10-11 Tarpklasinės 5 kl. berniukų kvadrato varžybos
2013-10-21 Gegužių ir Lieporių pradinės mokyklų 2 klasių mokinių viktorina „Gudrutis"
2013-10-25 5 klasių mokinių krikštynos
2013-10-25 Stendas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos dienai

 Rugsėjo mėnesio renginiai:

2013-09-02 Rugsėjo pirmosios šventė
2013-09-22
Stendas. Baltų vienybės diena.
                  
Dalyvavimas Baltų vienybės dienos renginyje Kalnų sąšauka. Bendras renginys su Gegužių kaimo bendruomene.
2013-09-26
Europos kalbų dienos paminėjimas.
2013-09-27
Muzikinių talentų festivalis „Muzikos sparnais".