Kultūrinės pažintinės dienos

 

2017-2018 m.m.

Kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai ugdomajai veiklai, įvairiems projektams vykdyti 1-8 klasių mokiniams skiriamos mokymosi dienos (Plačiau: Šiaulių Gegužių progimnazijos Ugdymo planas 2017-2018 m.m.).

 

   

Informaciją rengė R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2017-09-01