* * * * *

LYDERIO DIENA GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOJE – SPALIO 5 D.

* * * * *

2019 m. spalio 3 dieną mokykloje organizuotas LR Konstitucijos egzamino I etapas.

Už egzamino organizavimą dėkojame istorijos mokytojams K.Karošaitei, N.Teišerskienei ir M.Agamalijev.

Džiaugiamės mokiniais, kurie pateko į LR Konstitucijos egzamino II etapą:

Ignas Indrijauskas (6d).

Haroldas Vitkauskas (6d).

Tautvydas Kačinskas (7b).

Augustas Narkūnas (7b).

Ignas Stankevičius (7d).

Gabija Kavaliauskaitė (8c).

Linkime jiems sėkmės!

2019-10-03

* * * * * * 

UGDYMO DIENA PROGIMNAZIJOJE – EUROPOS KALBŲ DIENA

2019 m. rugsėjo 26 d. Gegužių progimnazijos mokinius suvienijo Europos kalbų diena, kurios tikslas - skatinti mokytis užsienio kalbų, ugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, o ypač savo gimtajai kalbai.

 

Šią dieną mokiniai paminėjo dalyvaudami įvairiose veiklose. Per pirmą pamoką, susipažinę su Europos kalbų dienos išskirtinumu ir prasme, pažiūrėję mokinių projekto pristatymą, kiekvienas pasidarė popierinę knygelę. Joje užsirašė įvairių kalbų žodžius, posakius, kuriuos nori išmokti, ir iliustravo Europos šalių vėliavėlėmis. Antros pamokos pradžioje dėmesį prikaustė Tautvydo Kačinsko, 7 b. klasės mokinio,  per radijo tašką pristatyta Taisyklingos kalbos valandėlė, pakvietusi į kelionę - įvairių dalykų pamokas - ir atkreipusi dėmesį į žodžius, kurie neturėtų teršti mūsų gimtosios kalbos. Po to mokiniai patys atliko praktinį darbą - ieškojo sakiniuose barbarizmų,  žargonų ir keitė juos lietuviškais žodžiais. Per trečią pamoką skambėjo gražiausi lietuviški žodžiai. Kiekviena klasė išrinktus penkis žodžius surašė ant popierinių paukščių, kurie sutūpė ant mokyklos sienų. Ketvirtą pamoką vykusi viktorina apie Europos kalbas praplėtė mokinių akiratį. Penkta pamoka buvo skirta filmų (,,Lietuvių kalba viešajame gyvenime", ,,Mokslo sriuba: lietuvių kalbos kilmė ir unikalumas") peržiūrai ir diskusijai apie gimtąją kalbą. Šešta pamoka visus pakvietė į muzikinį Europos kalbų konkursą. Mokiniai turėjo galimybę paspėlioti, kokiomis kalbomis atliekamos dainos, ir patys padainuoti.

Turiningai prabėgusi Europos kalbų diena padovanojo daug gerų emocijų, pažadino žingeidumą ir suvokimą, kad kalbų mokytis įdomu ir prasminga.  

Organizatoriai - užsienio k. ir lietuvių k. metodinių grupių mokytojos

2019-09-27

* * * * *

UGDYMO KARJERAI DIENA – 2019 m. balandžio 11-oji.

Plačiau: refleksijos,  6b5d7c7c.7b, ...

 

* * * * *

Džiaugiamės ir didžiuojamės!

Šiaulių m. 5-8 kl. mokinių Rašinio konkurse Tautvydas Kačinskas (6b kl.) iš šeštokų laimėjo I vietąGreta Jokimčiūtė (7b kl.) tarp septintokų užėmė III vietą (Lietuvių k. mokytoja Birutė Petkuvienė).

2018-11-29

* * * * * 

SVEIKINAME LR KONSTITUCIJOS EGZAMINO II ETAPO NUGALĖTOJUS:

Gabiją Marmokaitę ir Akvilę Stankevičiūtę (8 c kl. mok.), jų istorijos mokytoją M.Agamalijev.

2018-10-18 

* * * * *

Mokytojų dieną – kūrybingos, šventinės pamokos…

2018 m. spalio 5 d. Gegužių progimnazijoje vyko ugdymo diena skirta lyderystei, siekiant atskleisti lyderio atsakomybę, saviugdos reikšmę, parodyti mokytojo profesijos ypatybes. Pamokos vyko pakylėtai, kūrybiškai, parengta maža parodėlė su vaikų darbais, piešiniais, plakatais su  mintimis apie mokytojo profesiją, lyderystę...

Šią dieną vyresnių klasių mokiniai, tarsi „pasimatavo“ mokytojo profesiją, tapo vedamų pamokų lyderiais. Veikla buvo įvairiapusė. Pirmos pamokos „Prasmingos mintys apie mokytoją ir lyderį“ metu mokiniai rinko patarles, aforizmus apie lyderius, mokslą, mokytojus. Antroje pamokoje „Laiškas mokytojui...“ pradinukai piešė mylimos mokytojos portretą, o vyresnieji rašė laiškus, patarimus mokytojams.Trečią pamoką mokiniai žiūrėjo pamokančius filmus ir TV laidas, analizavo. Ketvirtos pamokos metu vaikai atliko testą „Mokymosi stiliaus nusistatymas arba pasaulio suvokimas per pojūčius“. Dienos pabaigoje visi gamino atvirukus mokytojams ir rašė jiems gražiausius palinkėjimus.

Tokios dienos skatina naujas iniciatyvas, idėjas, kūrybiškumą, naują požiūrį į ugdymo procesą, kuria puikią atmosferą...

Ugdymo dienos „Lyderio diena“ programą paruošė – Socialinių mokslų ir Pradinių klasių metodinės grupės

2018-10-08

* * * * *

ETIKOS PAMOKOSE UGDOMA EKOLOGINIŲ VERTYBIŲ SAMPRATA

 

Mokiniams patinka integruotos pamokos, o ypač gamtos tematika. Sėkmingai įsijungėme į projektinę „Pažinkime savo miesto Talkšos ežerą“ veiklą. Etikos pamokose kūrybingai nusiteikę 5 - 8 kl. mokiniai kūrė plakatus, emblemas, skirtas Talkšos ežero saugojimui, pažinimui. Virė diskusijos apie medžių, gyvūnų saugojimą. Dalis mokinių svajojo užaugę gyventi sodybose, kur bus daug medžių, šuniukų ir kačiukų...

„Mylėk gamtą, kaip save patį...“ (Lėja 6b)

„Saugok tai, kas padaro miestą gražų ir ypatingą - gamtą...“(Evelina K.7a)

„Talkša - Šiaulių miesto vertybė“((Mindaugas 6b)

Branginkime tai, ką mums padovanojo ledynmetis - Talkšos ežerą - etikos mokytoja Ilona Zazienė
2018-10-08

* * * * * 

UGDYMO DIENA PROGIMNAZIJOJE – EUROPOS KALBŲ DIENA

2018 m. rugsėjo 26 d. progimnazijoje organizuota ugdymo diena Europos kalbų diena. Šios gražios šventės tikslas – iškelti daugiakalbystę kaip vieną iš didžiausių Europos vertybių, įprasminti kalbų mokymosi įvairovę, pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms, skatinti įvairių kalbų mokymąsi bei kultūrų sklaidą Lietuvoje ir Europoje.

Visos 1-8 klasėsbuvo įtrauktos į ugdymo dienos veiklų organizavimą. Klasės valandėlės metu 8b klasės mokiniai  M. Reivytis ir K. Juras pristatė kalbos kultūros valandėlę ,,Svetimybės dabartinėje lietuvių kalboje‘‘. Įdomiai papasakojo apie Europos kalbų dieną bei mokiniai sužinojo apie Babelio istoriją. Per antrąją pamoką mokiniai kūrė eilėraščius apie kalbas, mokėsi angliškų dainų. Trečia pamoka buvo skirta viktorinai apie Europos kalbų dieną, kur mokiniai galėjo pasitikrinti savo žinias. 1- 4 kl. mokiniai piešė rankytes, ant pirštukų rašė mandagius žodžius pasirinkta Europos kalba, klijavo vėliavėles. Sekančiose pamokose vyko projektinė veikla, knygos skirtukų gaminimas, akrostichų kūrimas.

Užsienio kalbų mokymasis populiarėja, nes įvairiose gyvenimo situacijose yra naudinga priemonė bendraujant su kitų tautų žmonėmis. Mes, užsienio kalbų mokytojai, džiaugiamės, jog mokiniai yra žingeidūs ir mėgsta mokytis užsienio kalbų.

Informaciją užrašė mokytoja R.Kancerienė
2018-09-26

* * * * * 

 

„The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinė programa. PLAČIAU...

* * * * *

Gegužės 23 d. PROGIMNAZIJOJE – SVEIKATOS PUOSELĖJIMO IR SAUGOS DIENA

Plačiau...

* * * * *

Balandžio 19 d. progimnazijoje – Patyriminio ugdymo (STEAM) diena. Plačiau...

 

* * * * *

2018 m. kovo 20 d. – Gamtosauginio ugdymo diena progimnazijoje. Plačiau...

* * * * *

Kovo 20 d. – Gamtosauginio ugdymo diena progimnazijoje. Plačiau...

* * * * * 

2018-03-22 progimnazijoje vyko bendruomenės vakaras „TĖVAI VAIKAMS“. Plačiau...

* * * * *

GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOJE PATEIKTA 100 IDĖJŲ!

2018 m. sausio 16 dieną Gegužių progimnazijoje vyko „Idėjų diena“, kurią inicijavo lietuvių kalbos ir užsienio kalbų mokytojai, į veiklas įtraukdami visus mokyklos mokinius bei mokytojus. Mokiniai pamokose kūrė, siūlė ir užrašė savo idėjas pagal pateiktas temas, mokinių idėjos „gulė“ raidėse, po pamokų progimnazijoje sudėtas žodis – ,,IDĖJOS“.

DŽIAUGIAMĖS – GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOJE PATEIKTA 100 ORIGINALIŲ, NEPAKARTOJAMŲ MOKINIŲ IDĖJŲ KLASEI, MOKYKLAI, ŠEIMAI, MIESTUI, LIETUVAI IR LAISVALAIKIUI
Kviečiame mokyklos dailės galerijoje „Erdvė“ susipažinti su mokinių pateiktomis idėjomis, paskaityti prieduose Nr.1Nr. 2.

Informaciją rengė
Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, „Idėjų dienos“ kuratorė
2018-01-16
* * * * *

Džiaugsmo dirbtuvėlės pamokoje

Gerb. Tėti ir Mama,
didžiausia šių laikų dovana Vaikui – stiprus tarpusavio ryšys. Mokykla, norėdama šią dovaną didinti, kvietė mokinių tėvus su savo Vaiku/-ais širdingai ateiti į džiaugsmo dirbtuvėles Pamokoje. Džiaugsmingu kūrybiniu procesu 2017 m. lapkričio 23 d. nuo 17.30 val. dalinosi mokyklos mokytojai. KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU PAMOKŲ DALYVIŲ ATSILIEPIMAIS APIE VEIKLAS


Gegužių mokyklos administracija ir mokytojai, tikintys bendro veiksmo jėga
2017-11-24

* * * * *

Ugdymo karjerai diena

Rugsėjo 7 dieną Šiaulių Gegužių progimnazijos bendruomenė įsijungė į mieste organizuotą Ugdymo karjerai dieną. Kadangi ši diena sutapo su tradicinėmis Šiaulių dienomis, tai buvo nuspręsta šią dieną nevykti į miesto įmones, kuriose buvo didžiulis mokinių antplūdis, tačiau organizuoti netradicines pamokas mokiniams savo progimnazijoje.

Mokytojai ugdytiniams kalbėjo apie savo profesijos unikalumą, patrauklumą, universalumą. Visi pedagogai pristatė įgytas studijų programas, akcentavo profesijos praktinį pritaikymą. Muzikai aiškino, kokiais būdais galima lavinti savo muzikinius gabumus Šiaulių mieste: supažindino su mieste veikiančiomis muzikos mokyklomis, neformaliomis veiklomis. Pavyzdžiui, per lietuvių k. pamokas mokiniai sužinojo, kodėl išskirtinai gera būti lituanistu. Be to, kad gali dirbti žiniasklaidoje, ugdymo įstaigose, kalbos tvarkytoju savivaldybėse, tu tiesiog puikiai išmanai savo gimtąją kalbą, nepatiri nepatogumų rašydamas ar kalbėdamas. Trumpiau tariant, savo kultūrą pateiki per asmeninį  kalbinį išprusimą. Mokiniai sužinojo, kurie Lietuvos universitetai ruošia lietuvių k. specialistus, kiek metų trunka studijos, kokios įdomios ir nepamirštamos yra tautosakos praktikos atokiausiuose Lietuvos kampeliuose ir daugybę kitų profesinių paslapčių. O štai per informacinių technologijų pamokas mokiniai praktiškai susipažino su ugdymo karjerai informacinėmis svetainėmis. Išbandė  mukis.lt, aikos.smm.lt, kurstoti.lt ir kitas. Gegužiukai atliko profesijos pasirinkimo testus, nusistatė asmenybės tipą, mokymosi stilių.

Labai smagu, kad mokinių atsiliepimai apie mūsų progimnazijoje organizuotą Ugdymo karjerai dieną yra labai geri. Vaikams tikrai patiko netradicinės pamokos, jie pageidautų ir  daugiau tokių veiklų. Akivaizdu, kad būsimų profesijų sėkleles reikia sėti dar mokyklos suole.
Informaciją parengė mokyt. R.Balčiūnienė ir B.Petkuvienė
2017-09-08

* * * * *

GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ IR MOKINIŲ CIVILINĖS SAUGOS PRATYBOS IR MOKYMAI

2017 m. kovo 28 d. progimnazijoje pakartotinai, po 1 metų, organizuotos funkcinės darbuotojų ir mokinių civilinės saugos pratybos „Evakuacijos veiksmai kilus gaisrui mokyklos patalpose. Evakuacija iš mokyklos patalpų“. Jų tikslas - tobulinti darbuotojų ir mokinių evakuacijos įgūdžius, susidarius ekstremaliai situacijai. PLAČIAU...

R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2017-03-29

* * * * *

PAMOKA – PAMOKOJE...

 

Pasirodo, mokiniams patinka, kai jiems beveik bendraamžė veda pamoką, motyvuotai ir įkvepiančiai pasakoja gyvenimo tiesas...

Tuo įsitikinome, kai etikos klubo  ETHOS narė, 8c kl. mokinė Viktorija Vaitkutė skaitė pranešimą  „Mano sėkmių įkvėpėjas ir motyvatorius – Nickas Vujičičius“.

5c,b, 7b, 8 kl. etikos grupių mokiniams teko laimė išgirsti mokinę, puikiai įvaldžiusią oratorinį meną.

Mokyklos Informaciniame centre Viktorija pristatydama savo pranešimą priminė N.Vujičičiaus mintį „Jei nesulaukiate stebuklo, patys juo tapkite...“. Mokiniai Informaciniame centre turėjo progos atlikti kūrybines, motyvacines užduotis, naudojant įvairius žinių šaltinius.

Kovo 1 d. – Tarptautinė bibliotekininkų apkabinimo diena -  sveikiname mūsų bibliotekininkes: N.Rafael, I.Rafael, G.Plekavičienę.

Informaciją ir nuotraukas paruošė – Ilona Zazienė,
etikos mokytoja, etikos klubo ETHOS vadovė
2017-03-03

* * * * *

 Džiaugiamės aukštesniuoju lygiu baigiusiais I pusmetį 1-4 klasių mokiniais:

1a - Aleksiejus Ugnius, Bartašiūnaitė Miglė, Kučinskaitė Gerda, Milašauskas Gvidas, Morkūnaitė Gabija, Norkutė Ieva, Steponaitis Danas, Tubutis Grantas.
1b  - Audrius Bogužas, Augustė Čerkauskaitė, Viltė Indrikonytė, Akvilė Janulytė, Ūla Mockaitytė, Skirmantas Rainys, Ariana Ruzgytė, Kristalė Saunoriūtė.
1c - Ugnė  Snarskytė, Emilijus Petkus, Fausta Gedvilaitė, Eglė Lukoševičiūtė, Arnas Viktoravičius, Miglė Užusienytė, Miglė Dirmeikytė, Evelina Pabrėžaitė, Greta Čepaitytė.
1d - Alvinskaitė Urtė, Bielskytė Kamilė, Burkytė Austėja, Jurgelionis Arimantas, Kazbaras Lukas, Levchenko Emilis, Petkus Ernestas, Ričkutė Sabina, Vaidila Marijus.
2a  - Viktorija Baranauskaitė, Viltė Paulauskaitė, Austėja Radavičiūtė, Emilija Štaraitė.
2b - Rokas Formanskis, Ugnė Jankauskytė, Vilius Juozapaitis, Kamilė Kazlauskaitė, Gvidas Savickas, Aurimas Šliauteris, Aurėja Ulkštinaitė, Austėja Žolpytė.
2c  - Gabija Golubovaitė, Emilija Murzaitė, Ignas Rindzevičius, Daniel Šer, Ugnė Vertelytė, Milda Vitkauskaitė.
2d  - Eimantas Bronišas, Mia Gineitytė, Dagnė Gulbinaitė, Viltė Kora Rudbalytė, Smiltė Šimaitytė.
2e - Pijus Chormanskis, Gustas Krivulinas, Airida Saunoriūtė.
3a - Kamilė Girskytė, Lukas Jasaitis, Gabija Kolijenkaitė, Agnė Valčiukaitė .
3b - Eglė Balniūtė, Andrėja Beniušytė, Austėja Geringsonaitė, Joris Kavaliauskas, Austėja Mekišaitė, Marija Mickevičiūtė, Rojus Rimavičius.
3c - Baltramaitytė Ieva, Jokubauskė Patricija, Kėžaitė Medeina, Neverdauskas Nojus, Vaidinauskas Augustas.
3d - Beata Gineitytė,  Erika Jokubauskaitė, Ugnė Vasilevičiūtė, Viltė Šlapelytė, Gustas Dembinskis, Ignas Indrijauskas, Kevinas Sabatauskas, Aurelijus Tvaskūnas.
4a - Judys Mažvydas, Kalvaitytė Emma.
4b - Kačinskas Tautvydas, Griciūtė Beatričė.
 4c - Dičiūtė Rūta, Donielaitė Gabrielė, Kazlauskytė Rusnė, Šniolytė Arvilė, Žukauskaitė Elinga.
4d - Agnietė Balčiūnaitė, Lėja Kazlauskaitė, Kamilė Kulikauskaitė, Meda Nainytė, Aistė Rudytė, Ignas Stankevičius. 
4e - Viltė Adomavičiūtė, Beata Tadaravičiūtė.

Džiaugiamės puikiais 5-8 klasių mokinių ugdymosi rezultatais (2016-2017 m. m. I pusmetis) bei TOP 50-uku.

R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2017-01-31

* * * * *

SVEIKINAME LR KONSTITUCIJOS EGZAMINO DALYVIUS!

LR Konstitucijos egzaminas vyko 2016 m rugsėjo 27 d., kuriame dalyvavo 60 5-8 klasių mokinių.

Džiaugiamės geriausiais mokinių rezultatais:

Daugiausiai taškų surinko 3 mokiniai: Gabija Marmokaitė (6c) – 22 taškai, Paskočinaitė Emilija (8b) – 19 taškų, Eiva Raigardas  (8b) – 19 taškų; 17-15 taškų surinko: Dominykas Jankevičius (7c), Matas Dambrauskas (7c), Dargvainytė Gustė (8d), Garliauskaitė Paulina (8d), Martyna Zinkevičiūtė (7a),  Monika Norvilaitė (7b),  Jankauskas Kipras (8d),  Mačiulytė Agnė  (8d), Snarskytė Greta (8d), Šukytė Martyna (8b), Švaplytė Gineta (8b), Jankutė Rugilė (8a), Ema Šidlauskaitė (6a), Dovydas Tverijonas (5c).

Linkime sėkmės kituose konkursuose!

R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
S.Staponkus, N.Teišerskienė, istorijos mokytojai

2016-09-28

* * * * *

TOP 10 – GERIAUSI 5-8 KLASIŲ MOKINIAI (2015-2016 m.m.).

Aukštesniuoju lygiu 2015-2016 mokslo metus baigę mokiniai:

1-4 klasių mokiniai.(Informaciją rengė R.Tamašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui)
5-8 klasių mokiniai. (Informaciją rengė R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui)

2016-06-06

* * * * *

2016-02-11 progimnazijoje organizuota metodinė diena respublikos pradinio ugdymo pedagogams:

atviros netradicinės pamokos „Ugdome kitaip“, seminaras „Netradicinės pamokos pradinukams“

Džiaugiamės mokytojos Jūratės Markūnienės iniciatyva suburta mokytojų komanda, kuri pasidalijo ugdymo patirtimi su šalies pradinio ugdymo pedagogais.

Mokytojų vestos atviros pamokos:
Pasaulio pažinimo pamoka „Gimtinės spalvos“ 1d klasėje. Mokytoja metodininkė Ligita Norvilienė.
Integruota lietuvių kalbos ir dailės pamoka F.Zaltenas ,,Koks gražus!“ 2d klasėje. Mokytoja metodininkė Virginija Miltinienė.
Lietuvių kalbos  pamoka „Koncertas fortepijonui“ 3d klasėje. Mokytoja metodininkė Jūratė Markūnienė.
Matematikos  pamoka „Kartojimas. Statistika“ 3a klasėje. Mokytoja metodininkė Asta Labanauskienė.
Lietuvių kalbos  pamoka „Mįslė – tai miniatiūra“ 4b klasėje. Mokytoja ekspertė Aušra Didžgalvienė.
Matematikos  pamoka „Pritaikome žinias“ 3c klasėje. Mokytoja metodininkė Edita Montvilienė.
Integruota lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo  pamoka „Vilniaus įkūrimas“ 4a klasėje. Mokytoja metodininkė Indra Vinickienė.
Matematikos  pamoka „Termometras“ 3 klasėje. Specialioji pedagogė metodininkė  Aistė Vedeckienė.
Muzikos pamoka „Liaudies daina kitaip“ 4c  klasėje. Vyresnioji mokytoja  Rosita Kalinienė.
Kūno kultūros pamoka „Siužetinis imitavimas kūno kultūros pamokoje“ 2c klasėje. Mokytoja metodininkė Kristina Vaidilienė.

Seminarą „Netradicinės pamokos pradinukams“ vedė mokytojos:
Mokytoja ekspertė Aušra Didžgalvienė, mokytoja metodininkė Jūratė Markūnienė, mokytoja metodininkė Virginija Miltinienė.

Informaciją pateikė R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2016-02-11

* * * * *

Aukštesniuoju lygiu 2015-2016 m.m. pirmąjį pusmetį baigę mokiniai:

5-8 klasių mokiniai. (Informaciją rengė R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui)

* * * * *

Aukštesniuoju lygiu 2014-2015 mokslo metus baigę mokiniai:

5-8 klasių mokiniai. (Informaciją rengė R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui)

* * * * *

Aukštesniuoju lygiu 2014-2015 m.m. pirmąjį pusmetį baigę mokiniai:

5-8 klasių mokiniai. (Informaciją rengė R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui)

* * * * *

Aukštesniuoju lygiu 2013-2014 mokslo metus baigę mokiniai:

5-8 klasių mokiniai. (Informaciją rengė R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui)

* * * * *

Aukštesniuoju lygiu 2013-2014 m.m. pirmąjį pusmetį baigę mokiniai:

5-8 klasių mokiniai. (Informaciją rengė R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui)

* * * * *

Aukštesniuoju lygiu 2012-2013 m.m. baigę mokiniai:

1-4 klasių mokiniai. (Informaciją rengė R.Tamašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui)

5-8 klasių mokiniai. (Informaciją rengė D.Stakvilevičienė, R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui)