Programos paskirtis -  vaikų neformalusis ugdymas, saviraiškos bei kūrybiškumo lavinimas, vaiko gebėjimų atskleidimas, nusikalstamumo prevencija, vaikų tikslinis užimtumas mikrorajone.      

Programos tikslas -  tenkinti įvairaus amžiaus vaikų meninius - kūrybinius poreikius, suteikti galimybę prasmingai praleisti laisvalaikį, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Programos uždaviniai - ugdyti meninius gebėjimus, vizualinę ir emocinę kultūrą, skatinti savarankišką mąstymą, siekti gilesnio dailės pažinimo praktinės veiklos pagalba. Suteikti galimybę vaikams susipažinti ir prisiliesti prie įvairių dailės rūšių: tapybos, grafikos, skulptūros, keramikos, tekstilės ir pan., technologijų, išsamiau supažindinant su tautodaile.

Programos sėkmės kriterijai - užtikrinamas geranoriškas ir nuoširdus bendravimas su vaikais, neformalusis užimtumas, meninis ugdymas, etnokultūrinis ugdymas,  mikrorajono vaikų kultūrinio lygio kėlimas, vaikų nusikalstamumo prevencija.