Būsimiems penktokams

 

Nuo 2017-09-01 kviečiame 5 kl. mokinius mokytis Šiaulių Gegužių progimnazijoje

Jūsų laukia dalykų mokytojai ir klasių auklėtojos:

(Nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės į dešinę pusę klasių auklėtojos)

Evelina Brikienė (matematikos mokytoja), Ingrida Kačinskienė (anglų k. mokytoja), Rita Kancerienė (anglų k. mokytoja), Vidmantė Žegunienė (matematikos mokytoja).

2017 m. balandžio 6 d., ketvirtadienį, 17.00-20.00 val., progimnazijoje vyks bendruomenės vakaras „Vaikas. Šeima. Mokykla“
Gerb. Tėveliai, laukiame Jūsų progimnazijoje (Numatoma darbotvarkė).

Progimnazijos administracija
2017-03-30