Kiti darbuotojai

Vitalija Brazdžiūnienė – administratorė (8-41) 55 25 60 vitalija.brazdziuniene@geguziai.lt Funkcijos ir reikalavimai pareigybei
Janina Želvienė – raštinės vedėja (8-41) 55 25 60 rastine@geguziai.lt Funkcijos ir reikalavimai pareigybei
Edita Dilinskienė – sekretorė (8-41) 55 25 60 info@geguziai.lt Funkcijos ir reikalavimai pareigybei
Gintas Kniažauskis – kompiuterių technikas gintas@geguziai.lt Funkcijos ir reikalavimai pareigybei
Edita Šliūpaitė – bibliotekos vedėja biblioteka@geguziai.lt Funkcijos ir reikalavimai pareigybei
Ieva Rafael,
Gražina Korkevičienė – bibliotekininkės
Funkcijos ir reikalavimai pareigybei
Vida Katilienė – maisto gamybos vedėja (8-41) 55 26 02 Funkcijos ir reikalavimai pareigybei
Danutė Jogėlienė – virėja Funkcijos ir reikalavimai pareigybei
Orinta Saženienė – virėja Funkcijos ir reikalavimai pareigybei
Evelina Rudienė– virėja Funkcijos ir reikalavimai pareigybei
Sonata Pocevičienė – pagalbinė virtuvės darbininkė Funkcijos ir reikalavimai pareigybei
Dalia Strikienė – valytoja Funkcijos ir reikalavimai pareigybei
Alma Korsakienė – valytoja
Funkcijos ir reikalavimai pareigybei
Sigutė Michličenko – valytoja
Funkcijos ir reikalavimai pareigybei
Jolanta Žebrauskaitė – valytoja
Funkcijos ir reikalavimai pareigybei
Ilona Pupkuvienė – valytoja
Funkcijos ir reikalavimai pareigybei
Marytė Jankevičienė – valytoja
Funkcijos ir reikalavimai pareigybei
Edvardas Strikas – darbininkai
Funkcijos ir reikalavimai pareigybei

.