Ugdymo organizavimas

UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMAS 2021 – 2022 m. m.

Informacija dėl mokinių srautų valdymo nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
Mokinių įėjimo laiptinės į mokyklos patalpas, kabinetai, kuriuose mokosi mokiniai

BENDRA INFORMACIJA

Pamokų laikas

1-8 kl. TVARKARAŠTIS

MOKYTOJŲ TVARKARAŠTIS

Modulių TVARKARAŠTIS

Neformaliojo švietimo  būrelių grafikas
Neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ būrelių/studijų tvarkaraštis 

NUOTOLINIO KONSULTAVIMO, SAVARANKIŠKO MOKYMOSI TVARKARAŠTIS