Moduliai

Gegužių progimnazijos iniciatyva mokiniai kviečiami lankyti integruotus lietuvių k. ir skaitymo, retorikos, žurnalistikos, matematikos gamtamokslinio ugdymo, ekonomikos, finansinio raštingumo, anglų k., gamtamokslinio ugdymo ir vokiečių k., modulius, skirtus dalykų žinių pagilinimui, naujų patirčių bei pažinimo ugdymui. Modulių programas parengė dalykų mokytojos.

2020-2021 m.m. I pusmečio veiklos rezultatai 
2020-2021 mokslo metais 1-8 klasių gabūs, norintys sužinoti ir išmokti mokiniai kviečiami lankyti modulius:

TvarkaraštisPLAČIAU…

Lietuvių k. ir skaitymas „Knygų Pelėda“  1 kl. A.Tupikė
Lietuvių k. ir skaitymas „Knygų vaikai“  2 kl. L.Norvilienė
Lietuvių k. ir skaitymas „Žaidžiu lietuvišku žodžiu“  3 kl. V.Vaidilienė
Lietuvių k. ir skaitymas „Knygų lentyna“ 4 kl. N.Gabrielaitienė

Matematika ir gamtamokslinis „Skaičiuoju. Mąstau. Tyrinėju“  1 kl. A.Tupikė
Matematika ir gamtamokslinis „Giliuko kūrybinė laboratorija“  2 kl. A.Adomaitienė
Matematika ir gamtamokslinis „Skaičiuoju. Mąstau. Tyrinėju“ 3 kl. V.Miltinienė
Matematika ir gamtamokslinis „Gamtos akademija“  4 kl. E.Montvilienė

Anglų k. ir skaitymas „Skaitymo terapija“     5kl. I.Kačinskienė
Anglų k. ir skaitymas „Anglų kalba ir istorija“  6 kl. I.Kačinskienė
Anglų k. ir skaitymas „Anglų kalba ir pasaulio kultūros“   7 kl. I.Kačinskienė
Anglų k. ir skaitymas „Viešasis kalbėjimas“   8 kl. I.Kačinskienė

Lietuvių k. „Gimtosios kalbos kūrybiškumo kodas“  5 kl. I.Turovaitė
Lietuvių k. „Žurnalistikos pagrindai“                6 kl. R.Savickienė
Lietuvių k. „Kalbos kultūros bankas“                 7kl. L.Tamulevičienė
Lietuvių k. „Iškalbos menas“                         8 kl. B.Petkuvienė

Matematika ir ekonomika „Matematika ir finansinis raštingumas“ 5 kl.  E.Brikienė
Matematika ir ekonomika „Matematika ir finansinis raštingumas“  6 kl. E.Brikienė
Matematika ir ekonomika „Finansų matematika“  7 kl. V.Žegunienė
Matematika ir ekonomika „Finansų matematika“  8 kl. V.Žegunienė

Gamtamokslinis ugdymas „Gamtos laboratorija“  5 kl. R.Žemaičiūnienė
Vokiečių kalbos ir gamtos mokslų modulio „Gamtos reiškiniai vokiškai“ 6 kl.L.Šidlauskienė, R.Žemaičiūnienė
Gamtamokslinis ugdymas „Gamtos mokslų labirintai“ 6 kl. R.Žemaičiūnienė
Vokiečių kalbos ir gamtos mokslų modulio „Gamtos mokslai vokiškai. Eksperimentų pasaulyje“ 8 kl. L.Šidlauskienė, R.Žemaičiūnienė

Ekonomika „Žingsnis į ekonomiką – 1“
Ekonomika „Žingsnis į ekonomiką – 2“
Ekonomika „Žingsnis į ekonomiką – 3“
Ekonomika „Žingsnis į ekonomiką – 4“

8 klasės,  mokytojos Balčiūnienė Rasa, Rafael Ieva, Šidlauskienė Lina, Teišerskienė Nijolė, Gražina Korkevičienė.

4-8 klasės, mokytojas Daugirdas Stonys.

Rengė: Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui