Moduliai

Gegužių progimnazijos iniciatyva mokiniai kviečiami lankyti integruotus lietuvių k. ir skaitymo, retorikos, žurnalistikos, matematikos gamtamokslinio ugdymo, ekonomikos, finansinio raštingumo, anglų k., gamtamokslinio ugdymo ir vokiečių k., modulius, skirtus dalykų žinių pagilinimui, naujų patirčių bei pažinimo ugdymui. Modulių programas parengė dalykų mokytojos.

2023-2024 mokslo metais 1-8 klasių gabūs, norintys sužinoti ir išmokti mokiniai kviečiami lankyti modulius:

Modulių sąrašas 2023-2024 m. m.

MODULIŲ TVARKARAŠTIS 

1-8 kl. MODULIŲ VEIKLOS akimirkos 2023-2024 m. m

Lietuvių k. ir skaitymas „Knygų Pelėda“ Plačiau… 1 kl. L. Norvilienė
Lietuvių k. ir skaitymas „Knygų vaikai“  Plačiau… 2 kl. K. Vaidilienė
Lietuvių k. ir skaitymas „Žaidžiu lietuvišku žodžiu“  Plačiau… 3 kl. N. Gabrielaitienė
Lietuvių k. ir skaitymas „Knygų lentyna“  Plačiau… 4 kl. A. Tupikė

Matematika ir gamtamokslinis „Skaičiuoju. Mąstau. Tyrinėju“  Plačiau… 1 kl.  A. Adomaitienė
Matematika ir gamtamokslinis „Giliuko kūrybinė laboratorija“  Plačiau… 2 kl. V. Miltinienė
Matematika ir gamtamokslinis „Skaičiuoju. Mąstau. Tyrinėju“ Plačiau… 3 kl. E. Montvilienė
Matematika ir gamtamokslinis „Gamtos akademija“ Plačiau…  4 kl. A. Tupikė

Anglų k. ir skaitymas „Skaitymo terapija“  Plačiau…   5 kl. I. Kačinskienė
Anglų k. ir skaitymas „Anglų kalba ir istorija“ Plačiau… 6 kl. V. Urnėžienė
Anglų k. ir skaitymas „Anglų kalba ir pasaulio kultūros“ Plačiau…  7 kl. I. Kačinskienė
Anglų k. ir skaitymas „Viešasis kalbėjimas“  Plačiau… 8 kl. G. Avlosevičienė

Lietuvių k. „Gimtosios kalbos kūrybiškumo kodas“ Plačiau… 5 kl. I. Turovaitė
Lietuvių k. „Žurnalistikos pagrindai“                         Plačiau… 6 kl. R. Savickienė
Lietuvių k. „Kalbos kultūros bankas“                        Plačiau… 7 kl. L. Tamulevičienė
Lietuvių k. „Iškalbos menas“                                    Plačiau… 8 kl. B. Petkuvienė

Matematika ir ekonomika „Matematika ir finansinis raštingumas“ Plačiau… 5 kl.  E. Brikienė
Matematika ir ekonomika „Matematika ir finansinis raštingumas“ Plačiau…  6 kl. E. Brikienė
Matematika ir ekonomika „Finansų matematika“  Plačiau… 7 kl. V. Žegunienė
Matematika ir ekonomika „Finansų matematika“ Plačiau… 8 kl. V. Žegunienė

Gamtamokslinis ugdymas „Gamtos laboratorija“ Plačiau… 5 kl. G. Jurgaitienė
Vokiečių kalbos ir gamtos mokslų modulio „Gamtos reiškiniai vokiškai“  Plačiau… 6 kl. L. Šidlauskienė, R. Žemaičiūnienė
Gamtamokslinis ugdymas „Gamtos mokslų labirintai“ 7 kl. O. Malcevičienė
Vokiečių kalbos ir gamtos mokslų modulio „Gamtos mokslai vokiškai. Eksperimentų pasaulyje“ Plačiau... 8 kl. L. Šidlauskienė, R. Žemaičiūnienė

Ekonomika „Žingsnis į ekonomiką – 1“, Plačiau… 1d kl.
Ekonomika „Žingsnis į ekonomiką – 2“, Plačiau… 2d kl.
Ekonomika „Žingsnis į ekonomiką – 3“, Plačiau… 3b kl.
Ekonomika „Žingsnis į ekonomiką – 4“, Plačiau…  4d kl.

„Bendraukime užsienio kalbomi“, 8 kl.  Plačiau…

8 klasės,  mokytojos Mindaugas Lidas, Rafael Ieva, Šidlauskienė Lina, Švėgždienė Ramunė, Teišerskienė Nijolė, Mazaliauskaitė Rasa.

2023-2024 m.m. I pusmetis:
8a, 8c kl. – rusų k. (2 gr.)
8a, 8b, 8c, 8d kl.- prancūzų k. (1 gr.)

2023-2024 m.m. II pusmetis:
8b, 8d kl. – rusų k. (2 gr.)
8a, 8b, 8c, 8d kl.- vokiečių k. (1 gr.)

„Mokausi programuoti“ Plačiau… – Rasa Balčiūnienė, IT, matematikos mokytoja

„Jaunųjų ekonomistų dirbtuvėlės“ Plačiau… – I.Rafael

Rengė: Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Skip to content