Moduliai

Gegužių progimnazijos iniciatyva mokiniai kviečiami lankyti integruotus lietuvių k. ir skaitymo, retorikos, žurnalistikos, matematikos gamtamokslinio ugdymo, ekonomikos, finansinio raštingumo, anglų k., gamtamokslinio ugdymo ir vokiečių k., modulius, skirtus dalykų žinių pagilinimui, naujų patirčių bei pažinimo ugdymui. Modulių programas parengė dalykų mokytojos.

2021-2022 mokslo metais 1-8 klasių gabūs, norintys sužinoti ir išmokti mokiniai kviečiami lankyti modulius:

Modulių sąrašas: Moduliai 2021-2022

Modulių tvarkaraštis

Lietuvių k. ir skaitymas „Knygų Pelėda“  1 kl. N.Gabrielaitienė
Lietuvių k. ir skaitymas „Knygų vaikai“  2 kl. A.Tupikė
Lietuvių k. ir skaitymas „Žaidžiu lietuvišku žodžiu“  3 kl. L.Norvilienė
Lietuvių k. ir skaitymas „Knygų lentyna“ 4 kl. V.Vaidilienė

Matematika ir gamtamokslinis „Skaičiuoju. Mąstau. Tyrinėju“  1 kl. E.Montvilienė
Matematika ir gamtamokslinis „Giliuko kūrybinė laboratorija“  2 kl. A.Tupikė
Matematika ir gamtamokslinis „Skaičiuoju. Mąstau. Tyrinėju“ 3 kl. A.Adomaitienė
Matematika ir gamtamokslinis „Gamtos akademija“  4 kl. V.Miltinienė

Anglų k. ir skaitymas „Skaitymo terapija“     5kl. I.Kačinskienė
Anglų k. ir skaitymas „Anglų kalba ir istorija“  6 kl. I.Kačinskienė
Anglų k. ir skaitymas „Anglų kalba ir pasaulio kultūros“   7 kl. I.Kačinskienė
Anglų k. ir skaitymas „Viešasis kalbėjimas“   8 kl. I.Kačinskienė

Lietuvių k. „Gimtosios kalbos kūrybiškumo kodas“  5 kl. I.Turovaitė
Lietuvių k. „Žurnalistikos pagrindai“                6 kl. R.Savickienė
Lietuvių k. „Kalbos kultūros bankas“                 7kl. L.Tamulevičienė
Lietuvių k. „Iškalbos menas“                         8 kl. B.Petkuvienė

Matematika ir ekonomika „Matematika ir finansinis raštingumas“ 5 kl.  E.Brikienė
Matematika ir ekonomika „Matematika ir finansinis raštingumas“  6 kl. E.Brikienė
Matematika ir ekonomika „Finansų matematika“  7 kl. V.Žegunienė
Matematika ir ekonomika „Finansų matematika“  8 kl. V.Žegunienė

Gamtamokslinis ugdymas „Gamtos laboratorija“  5 kl. R.Žemaičiūnienė
Vokiečių kalbos ir gamtos mokslų modulio „Gamtos reiškiniai vokiškai“ 6 kl.L.Šidlauskienė, R.Žemaičiūnienė
Gamtamokslinis ugdymas „Gamtos mokslų labirintai“ 6 kl. R.Žemaičiūnienė
Vokiečių kalbos ir gamtos mokslų modulio „Gamtos mokslai vokiškai. Eksperimentų pasaulyje“ 8 kl. L.Šidlauskienė, R.Žemaičiūnienė

Ekonomika „Žingsnis į ekonomiką – 1“, 1b kl.
Ekonomika „Žingsnis į ekonomiką – 2“, 2d kl.
Ekonomika „Žingsnis į ekonomiką – 3“, 3d kl.
Ekonomika „Žingsnis į ekonomiką – 4“, 4d kl.

8 klasės,  mokytojos Balčiūnienė Rasa, Rafael Ieva, Šidlauskienė Lina, Švėgždienė Ramunė , Teišerskienė Nijolė, Gražina Korkevičienė, Mazaliauskaitė Rasa.

2021-2022 m.m. I pusmetis:
8a, 8b kl. – rusų k. (3 gr.)
8a, 8b, 8c, 8d kl.- prancūzų k. (1 gr.)

2021-2022 m.m. II pusmetis:
8c, 8d kl. – rusų k. (2 gr.)
8a, 8b, 8c, 8d kl.- vokiečių k. (1 gr.)

„Mokausi programuoti“ – Rasa Balčiūnienė, IT, matematikos mokytoja

Rengė: Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui