Moduliai

Gegužių progimnazijos iniciatyva mokiniai kviečiami lankyti integruotus lietuvių k. ir skaitymo, retorikos, žurnalistikos, matematikos gamtamokslinio ugdymo, ekonomikos, finansinio raštingumo, anglų k., gamtamokslinio ugdymo ir vokiečių k., modulius, skirtus dalykų žinių pagilinimui, naujų patirčių bei pažinimo ugdymui. Modulių programas parengė dalykų mokytojos.

2022-2023 mokslo metais 1-8 klasių gabūs, norintys sužinoti ir išmokti mokiniai kviečiami lankyti modulius:

Modulių sąrašas: Moduliai 2022-2023

Modulių TVARKARAŠTIS

Lietuvių k. ir skaitymas „Knygų Pelėda“  1 kl. K.Vaidilienė
Lietuvių k. ir skaitymas „Knygų vaikai“  2 kl. N.Gabrielaitienė
Lietuvių k. ir skaitymas „Žaidžiu lietuvišku žodžiu“  3 kl. A.Tupikė
Lietuvių k. ir skaitymas „Knygų lentyna“ 4 kl. L.Norvilienė

Matematika ir gamtamokslinis „Skaičiuoju. Mąstau. Tyrinėju“  1 kl. V.Miltinienė
Matematika ir gamtamokslinis „Giliuko kūrybinė laboratorija“  2 kl. E.Montvilienė
Matematika ir gamtamokslinis „Skaičiuoju. Mąstau. Tyrinėju“ 3 kl. A.Tupikė
Matematika ir gamtamokslinis „Gamtos akademija“  4 kl. A.Adomaitienė

Anglų k. ir skaitymas „Skaitymo terapija“     5kl. I.Kačinskienė
Anglų k. ir skaitymas „Anglų kalba ir istorija“  6 kl. V.Urnėžienė
Anglų k. ir skaitymas „Anglų kalba ir pasaulio kultūros“   7 kl. I.Kačinskienė
Anglų k. ir skaitymas „Viešasis kalbėjimas“   8 kl. G.Avlosevičienė

Lietuvių k. „Gimtosios kalbos kūrybiškumo kodas“  5 kl. I.Turovaitė
Lietuvių k. „Žurnalistikos pagrindai“                6 kl. R.Savickienė
Lietuvių k. „Kalbos kultūros bankas“                 7kl. L.Tamulevičienė
Lietuvių k. „Iškalbos menas“                         8 kl. B.Petkuvienė

Matematika ir ekonomika „Matematika ir finansinis raštingumas“ 5 kl.  E.Brikienė
Matematika ir ekonomika „Matematika ir finansinis raštingumas“  6 kl. E.Brikienė
Matematika ir ekonomika „Finansų matematika“  7 kl. V.Žegunienė
Matematika ir ekonomika „Finansų matematika“  8 kl. V.Žegunienė

Gamtamokslinis ugdymas „Gamtos laboratorija“  5 kl. G.Jurgaitienė
Vokiečių kalbos ir gamtos mokslų modulio „Gamtos reiškiniai vokiškai“ 6 kl.L.Šidlauskienė, R.Žemaičiūnienė
Gamtamokslinis ugdymas „Gamtos mokslų labirintai“ 7 kl. O.Malcevičienė
Vokiečių kalbos ir gamtos mokslų modulio „Gamtos mokslai vokiškai. Eksperimentų pasaulyje“ 8 kl. L.Šidlauskienė, R.Žemaičiūnienė

Ekonomika „Žingsnis į ekonomiką – 1“, 1d kl.
Ekonomika „Žingsnis į ekonomiką – 2“, 2b kl.
Ekonomika „Žingsnis į ekonomiką – 3“, 3d kl.
Ekonomika „Žingsnis į ekonomiką – 4“, 4d kl.

8 klasės,  mokytojos Mindaugas Lidas, Rafael Ieva, Šidlauskienė Lina, Švėgždienė Ramunė, Teišerskienė Nijolė, Gražina Korkevičienė, Mazaliauskaitė Rasa.

2022-2023 m.m. I pusmetis:
8b, 8d, 8e kl. – rusų k. (4 gr.)
8a, 8b, 8c, 8d, 8e kl.- prancūzų k. (1 gr.)

2022-2023 m.m. II pusmetis:
8a, 8c kl. – rusų k. (3 gr.)
8a, 8b, 8c, 8d, 8e kl.- vokiečių k. (1 gr.)

„Mokausi programuoti“ – Rasa Balčiūnienė, IT, matematikos mokytoja

„Jaunųjų ekonomistų dirbtuvėlės“ – I.Rafael

Rengė: Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui