Asmens duomenų apsauga

Šiaulių Gegužių progimnazijos asmens duomenų apsaugos dokumentai:

Asmens duomenų saugojimo politika

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų apsaugos pareigūno veiklos aprašas

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Gairės darbuotojams ir darbdaviams apie asmens duomenų apsaugą darbo santykių kontekste

Atviri duomenys. Progimnazija netvarko tokios informacijos rinkmenų. 
Asmens duomenų apsaugos pareigūnas – Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tel. +370 41 55 2560, el.p. reda.zalogiene@geguziai.lt
Skip to content