Asmens duomenų apsauga

Šiaulių Gegužių progimnazijos asmens duomenų apsaugos dokumentai:

Asmens duomenų saugojimo politika

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų apsaugos pareigūno veiklos aprašas

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Atviri duomenys. Progimnazija netvarko tokios informacijos rinkmenų. 
Asmens duomenų apsaugos pareigūnas – Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tel. (8 41)  55 2560, el.p. reda.zalogiene@geguziai.lt