Laisvos vietos

LAISVOS VIETOS Į KLASES 2022-2023 m. m.

1 kl. – nėra
2 kl. – nėra
3 kl. – nėra
4 kl. – nėra
5 kl. – nėra
6 kl. – nėra
7 kl. – nėra
8 kl. – nėra

Informaciją pateikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Lušienė

Priėmimas į mokyklą vykdomas pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintą priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą.
Mokinių priėmimo į Šiaulių Gegužių progimnaziją tvarkos aprašas
Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Mokyklų aptarnaujamos teritorijos