Laisvos vietos

LAISVOS VIETOS Į KLASES 2021-2022 m. m.

1 kl. – nėra
2 kl. – 1
3 kl. – 2
4 kl. – 2
5 kl. – 2
6 kl. – 2
7 kl. – nėra
8 kl. – nėra

Informaciją pateikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Lušienė

Priėmimas į mokyklą vykdomas pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintą priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą.
Mokinių priėmimo į Šiaulių Gegužių progimnaziją tvarkos aprašas
Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Mokyklų aptarnaujamos teritorijos