Mokytojai

Mokytojai 2022-2023 m.m.
Mokytojų el. pašto adresai sukurti pagal schemą: vardas.pavarde@geguziai.lt

KLASĖS VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

+370 41 55 2560

rastine@geguziai.lt

Inga Turovaitė, mokytoja metodininkė
Birutė Petkuvienė, mokytoja metodininkė
Laima Tamulevičienė, vyresnioji mokytoja
Silvija Baranauskienė, mokytoja metodininkė
Renalda Savickienė, vyresnioji mokytoja

LETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Rita Kancerienė, vyresnioji mokytoja
Gabija Avlosevičienė, vyresnioji mokytoja
Jurgita Mickutė-Penikienė, vyresnioji mokytoja
Ingrida Kačinskienė, mokytoja metodininkė
Dalia Varpučinskienė, vyresnioji mokytoja
Vaida Daunienė, mokytoja

UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ) MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Gražina Korkevičienė, vyresnioji rusų k. mokytoja

UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ) MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Evelina Brikienė, mokytoja metodininkė
Vidmantė Žegunienė, mokytoja metodininkė

MATEMATIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Rasa Balčiūnienė, matematikos vyresnioji mokytoja, IT mokytoja metodininkė
Reda Zalogienė, matematikos, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja
Mindaugas Lidas, informacinių technologijų mokytojas

MATEMATIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Rasa Žemaičiūnienė, fizikos mokytoja metodininkė, chemijos mokytoja, vyresnioji matematikos mokytoja

MATEMATIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

FIZIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

CHEMIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Marius Norbutas, mokytojas metodininkas

GEOGRAFIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Oresta Malcevičienė, mokytoja
Gražina Jurgaitienė, vyresnioji mokytoja

BIOLOGIJOS (GAMTA IR ŽMOGUS) MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Kristina Karošaitė, vyresnioji istorijos mokytoja
Kristina Puzarienė, istorijos mokytoja metodininkė

ISTORIJOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Raimonda Janulienė, mokytoja metodininkė

Vaiva Malinauskaitė, mokytoja metodininkė

MUZIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Daiva Virakienė, vyresnioji mokytoja
Algimantas Arlauskas, mokytojas metodininkas

ŠOKIO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Giedrė Steponavičienė, vyresnioji mokytoja
Arūnas Kačerauskas, vyresnysis mokytojas
Aivaras Budrys, vyresnysis mokytojas

FIZINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Aušra Lučinskienė, dailės mokytoja metodininkė, technologijų vyresnioji mokytoja
Jūratė Šlitė – Brazė, dailės mokytoja metodininkė, technologijų mokytoja metodininkė
Jurgita Januškevičienė, vyresnioji technologijų mokytoja, vyresnioji dailės mokytoja
Ilmaras Oss, vyresnysis dailės, technologijų mokytojas
Laima Perminienė, dailės mokytoja metodininkė, technologijų mokytoja metodininkė

DAILĖS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Lina Lušienė, dailės ir technologijų mokytoja metodininkė

DAILĖS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Aušra Adomaitienė, mokytoja metodininkė
Žiedūna Sinušienė, vyresnioji mokytoja
Alina Marcinkienė, mokytoja metodininkė
Ligita Norvilienė, mokytoja metodininkė
Virginija Pastorastienė, vyresnioji mokytoja
Rima Šereivienė, mokytoja ekspertė
Laima Varnavičienė, mokytoja metodininkė
Kristina Vaidilienė, mokytoja metodininkė
Virginija Miltinienė, mokytoja metodininkė
Nijolė Gabrielaitienė, mokytoja metodininkė
Edita Montvilienė, mokytoja metodininkė
Aušra Kulnienė, mokytoja metodininkė
Indra Vinickienė, mokytoja metodininkė
Aušra Tupikė, mokytoja ekspertė
Rosita Kalinienė, mokytoja metodininkė
Rozita Jackienė, mokytoja metodininkė

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Indrė Strelkauskienė, vyresnioji soc. pedagogė. Tel. Nr. 8-613-09892
Jurgita Laidauskienė, vyresnioji soc. pedagogė. Tel. Nr. 8-613-10893

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS INDRĖS STRELKAUSKIENĖS

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS JURGITOS LAIDAUSKIENĖS

Agnė Načienė, vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė
Indrė Lukošaitienė, specialioji pedagogė, logopedė

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Aistė Vedeckienė, specialioji pedagogė metodininkė

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Diana Urbonienė, vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja
Lina Jonutienė, mokytojo padėjėja
Jovita Abramovich, mokytojo padėjėja
Birutė Grigaliūnienė, mokytojo padėjėja

MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Mokytojų el. pašto adresai sukurti pagal schemą: vardas.pavarde@geguziai.lt

Diana Urbonienė, VDM I grupės mokytoja
Lina Jonutienė, VDM I grupės mokytojo padėjėja

Birutė Grigaliūnienė, VDM II grupės mokytoja
Jovita Abramovich, VDM II grupės mokytojo padėjėja

VISOS DIENOS MOKYKLOS I GRUPĖS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Skip to content