Pradinio ugdymo dailės skyrius

„Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas“. (Vydūnas)

2013-2014 m. m. veiklą pradėjo formalųjį švietimą papildantis pradinio ugdymo dailės skyrius (toliau – Dailės skyrius).
Tėvelių pageidavimu suformuotos 2 pirmos klasės Dailės skyriaus mokinių grupės.
Vaikučiai pagal Šiaulių Gegužių progimnazijos formalųjį švietimą papildančio dailės ugdymo skyriaus pradinio dailės ugdymo programą nuosekliai mokysis piešimo, tapybos, skulptūros, grafikos, dalyvaus parodose, meniniuose projektuose. Baigę ketverių metų programą galės toliau mokytis Šiaulių dailės mokykloje arba Gegužių progimnazijoje pagal Kryptingo meninio (dailės) ugdymo programą.

2021-2022 m. m. tėvelių pageidavimu suformuotos:
2 pirmos klasės, 2 antros klasės, 2 trečios klasės, 2 ketvirtos klasės Dailės skyriaus mokinių grupės – iš viso 155 mokiniai.

SVARBŪS DOKUMENTAI
– Priėmimo į Gegužių progimnazijos Dailės skyriaus naujai formuojamas klases sąlygų aprašas.
– Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą nustatymo: 1 dokumentas; 2 dokumentas.
– Atlyginimo už Šiaulių Gegužių progimnazijos teikiamą formalųjį švietimą papildančio dailės ugdymo skyriaus pradinio dailės ugdymo programą mokėjimo tvarkos aprašas

Į specializuotą dailės (pradinio ugdymo dailės skyrių) ugdymo krypties programą vykdančias klases priimtų mokinių tėvelių dėmesiui:
-kitas susitikimas (pirmosios pamokėlės su klasių mokytojomis, reikiamų dokumentų pristatymas) planuojamas 2022 m. birželio 2,3 d. nuo 9.00 iki 12.00 val.
-sekite informaciją mokyklos internetinėje svetainėje.

Dailės skyriaus 2021-2022 m. m. I pusm. ugdymosi ir lankomumo rezultatai
Dailės skyriaus 2022 m. veiklos kokybės įsivertinimas,  protokolas.

Dailės skyrius, 1 kl., 1 gr. 18 mokinių (mokytoja J.Šlitė), 2 gr. 20 mokinių (mokytoja A.Tupikė)
– Dailės skyrius, 2 kl., 1 gr. 20 mokinių (mokytoja A.Tupikė), 2 gr. 16 mokinių (mokytoja L.Lušienė)
– Dailės skyrius, 3 kl., 1 gr. 20 mokinių (mokytojos: J.Šlitė, A.Lučinskienė), 2 gr. 21 mokinys (mokytoja L.Lušienė)
– Dailės skyrius, 4 kl., 1 gr. 19 mokinių (mokytojai: I.Oss, A.Lučinskienė), 2 gr. 21 mokinys (mokytojai: I.Oss, L.Lušienė)

TVARKARAŠTIS:

Laikas  Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
11.50-12.35 5 DS 2 kl. I-II gr. DS 1 kl. I-II gr. DS 3 kl. I-II gr.
12.40-13.25 6 DS 4 kl. I-II gr. DS 3 kl. I-II gr. DS 2 kl. I-II gr. DS 1,4 kl. I-II gr. DS 3 kl. I-II gr.
13.30-14.15 7 DS 4 kl. I-II gr. DS 3 kl. I-II gr. DS 4 kl. I-II gr.

Už dailės skyriaus užsiėmimus mokama 10(Šiaulių miesto savivaldybės  sprendimu) iki einamojo mėnesio 15 dienos, pinigus pervedant į Gegužių progimnazijos sąskaitą LT507300010002408733, įmonės kodas 190532281.
Skiltyje ,,Mokėjimo paskirtis“ būtina nurodyti dailės skyrių, mokėjimo laikotarpį bei vaiko vardą, pavardę, klasę (DS 09 mėn., Vardenis Pavardenis, 1a kl.)

Tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, mokestis už dailės skyriaus užsiėmimus gali būti mokamas kas ketvirtį arba kas pusmetį.

Jeigu dėl kultūrinės – pažintinės veiklos ar kitų priežasčių užsiėmimai negalės įvykti,  veikla bus perkeliama į kitą dieną.

Prašymų formos: prašymas priimti į Dailės skyrių,  prašymas išbraukti iš Dailės skyriaus

MŪSŲ KŪRYBA
Pirmasis dailės skyriaus užsiėmimas – susipažinimas su draugais, mokytojomis. Piešėme autoportretą, galvodami apie tai, koks svarbus šis momentas – vaikai augs, o piešinėliai liks tokie patys – vaikiškai naivūs, šilti, jaukūs, pilni fantazijų ir nepakartojamos drąsos. Šią užduotį kartosime kasmet per pirmąjį užsiėmimą ir lauksime stebuklo – kuriančios asmenybės augimo ženklų.

Daugiau informacijos, nuotraukų Facebook’o paskyroje

REKOMENDUOJAME PASKAITYTI

„Piešinys – tai langas į vaiko sielą“ (Nicole Bedar, prancūzų psichologė)
Skaitykite daugiau: http://www.15min.lt/ji24/straipsnis/namai/vaikai/ka-byloja-mazylio-piesiniai-551-280862#ixzz2eki8LwX0

Dailės skyrius – 1-3 kl. tapybos paroda „UŽGAVĖNIŲ KAUKYNAS“

Raganos kelia pašėlusią puotą,
Bėgioja žarijom, ugnį vilioja.
Lašininis su kanapiniu galynėjas ilgai,
Dega per naktį Užgavėnių laužai.
Morė šiaudinė suliepsnojus pražus
Kažin ar žiema išsigandus paspruks?

Užgavėnių kaukės kūrimas- ypatingai dėkinga tema mažajam dailininkui, kuomet tapant velnių, žydukų, ožių, babaužių „portretus“, galima naudoti visas vaivorykštės spalvas ir juodą spalvą, kuri bet kurioje tapyboje yra naudojama labai sakingai. Ši tema mažiesiems leidžia kūrybiškai šmaikštauti, džiaugtis drąsiais potėpiais, žibančiomis akimis įsijausti į vaizduojamų personažų patiriamas linksmybes šią dieną J

„Gyvą“ parodėlę galite išvysti: https://www.biblioteka.smsvb.lt/renginiai/uzgaveniu-kaukynas-aido-filiale/

Saulėto pavasario kiekvieno širdyje J
Dailės mokytoja J. Šlitė- Brazė

SVEIKINAME !!!
Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų parodos-konkurso „JUODA, RAUDONA, BALTA“ dalyvius ir nugalėtojus:
8-12 metų amžiaus grupėje:
III vieta– Mėta Rumbinaitė (4DS2)
Nominacija „Už linijų pagalba kuriamą grožį“- Agnė Martišauskaitė (4DS2)
Plačiau: https://siauliumn.lt/paroda-juoda-balta-ir-raudona/
Spalvotų ir saulėtų dienų mažiesiems dailininkams ir visiems parodos dalyviams.
Dailės mokytojos Jūratė Šlitė
2021-02-26
* * * * *

Dailės skyriaus 4 kl. mokinių DĖMESIUI.
Šiaulių dailės mokykla kviečia tęsti mokymąsi pagrindinio dailės ugdymo programos I kurse.

Ruduo savo spalvomis žaidžia ir džiugina mus. Gegužių progimnazijos mažieji Dailės skyriaus ir 1a, 1b, 1d, 2a, 4c klasių mokinukai taip pat nustebino spalvų įvairove savo kūrybiniuose darbuose Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Aido filialo lankytojus, parodoje ,,Rudens mozaika”. 2020 metų rugsėjo 30d. – lapkričio 30d. mėnesiais pradinukų darbai puošia bibliotekos erdves.
E.Montvilienė, A.Tupikė, I.Vinickienė, R. Jackienė, A.Adomaitienė
2020-10-06

* * * * *

Kviečiame į virtualią Šiaulių dailės mokyklos I, II, III, IV kurso mokinių kūrybinių darbų parodą.

2020-05-11
* * * * *

2020 m. balandžio mėn. Gegužių progimnazijos dailės skyriaus pirmokai ir trečiokai dalyvavo projekte ,,Vaikų Velykėlės 2020”.
Gamta mums dovanoja saulės šviesą, sraunius vandenis, žalią savo rūbą… Mes visiems – savo spalvas, nuotaiką, kūrybą.
Už dalyvavimą projekte, vaikams į mokyklą atkeliavo dovanos – knygos. Pasidžiaukite darbeliais…
Mokytoja Aušra Tupikė
2020-04-20
* * * * *

2020-02-04 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje įvyko tarptautinio 1-4 kl. mokinių koliažų konkurso nugalėtojų apdovanojimai. Renginio metu 19 nugalėtojų ir 12 laureatų padėkas įteikė Šiaulių miesto savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus patarėjas Rimas Marcinkus. Visus dalyvius ir svečius pasveikino Šiaulių Gegužių progimnazijos jaunučių choras „Strazdanėlės“ ir jų vadovė Raimonda Janulienė. Sveikinimo žodį tarė koliažų konkurso komisijos pirmininkė Šiaulių dailės mokyklos direktorė Irena Šliuželienė. Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti kvietimais nemokamai aplankyti ledo skulptūrų festivalį, o nugalėtojai ir laureatai – atminimo dovanėlėmis bei nemokama kelione autobusu vasario 8 d. į Jelgavos ledo skulptūrų festivalį. Išvykos metu mokiniai aplankys ir Jel­ga­vos kul­tū­ros na­muo­se eksponuojamą bend­rą Šiaulių miesto mokinių 25 koliažų darbų ir Latvijos moksleivių parodą.
Tai šeštasis Jel­ga­vos mies­to sa­vi­val­dy­bės įstai­gos „Kul­tū­ra“ ir Šiaulių miesto savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus organizuojamas tarptautinis 1-4 kl. mokinių koliažų konkursas Šiauliuose. Šiemet pasirinkta tema – „Mano herojus“. Konkurso esmė – formuoti suvokimą apie žmogaus vertybes, išskiriant iš savo aplinkos asmenį, vertą būti pavyzdžiu kitiems.Koliažų konkursui buvo pateikta 97 kūrybiniai darbai, kuriuos kūrė 261 pradinių klasių mokinys iš įvairių Šiaulių miesto ugdymo įstaigų. Smagu, kad mokinukų herojai ne tik iš filmų ar pasakų pasaulio, bet ir jų mamos, tėčiai, mokytojai, ku­ni­gaikš­čiai, lakūnai S. Darius ir S. Girėnas, knyg­ne­šiai, gais­ri­nin­kai, sportininkai. Apie mus rašo…

Sveikiname koliažų parodos „Mano herojus“ nugalėtojais ir laureatais tapusius mūsų mokyklos mokinius ir jų mokytojas:

II vietos nugalėtojas – Viltė I., Miglė B., Beatričė I., Kotryna Ž.,  4DS kl. (mokytoja L. Lušienė)

Laureato padėkas gavusius:
Už žaismingumą – Matas M., Akvilė A., 3DS kl. (mokytoja J. Šlitė)
Už pagarbą istorijai – Ariana R., Marijus V., Gabija Š., 4 kl. 4DS kl. (mokytoja L. Lušienė)
Už muzikinį nuoširdumą – Ieva S., Deivita K., Urtė A., 2DS kl. 4 kl. (mokytoja A. Lučinskienė)
Už istorinės atminties saugojimą – Ąžuolas Š., Joris B., Džiugas D., Rokas L., 4DS kl. (mokytoja L. Lušienė)


* * * * *

2020-01-31 Šiaulių Gegužių progimnazijos MENO SODO alėjoje atidaryta Dailės skyriaus 3-4 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Mes iš spalvų“. Dalyvius ir svečius pasveikino progimnazijos šokių kolektyvas „Karuselė“ (mokytoja D.Virakienė). Padėkos ir sveikinimo žodžius tarė dailės mokytojai: L.Lušienė, A.Tupikė, A.Lučinskienė, J.Šlitė ir I.Oss bei Dailės skyriaus mokinukai.
Kviečiame aplankyti.


* * * * *

Kasmet mokomės mintis, jausmus, svajones įprasminti įvairiomis dailės priemonėmis, žadiname vaikų vaizduotę. Kaip mums tai pavyksta – kviečiame  pasižiūrėti.
2019 m. gruodžio 5 d. progimnazijos dailės galerijoje „Erdvė“ atidaryta Dailės skyriaus 1-2 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Labas“.
Parodos dalyvius ir svečius progimnazijos sveikino direktorė Silvija Baranauskienė, 1-2 kl. šokių kolektyvas „Karuselė“, vadovė D. Virakienė. Parodą organizavo Dailės skyriaus mokytojos: A.Lučinskienė, L.Lušienė, A.Didžgalvienė.

* * * * *

2019 m. spalio 24 d. Šiaulių Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje (Gvazdikų takas) eksponuojama Šiaulių Gegužių progimnazijos pradinio ugdymo Dailės skyriaus 1-3 klasių mokinių  kūrybinių baigiamųjų darbų paroda  „Pasaulis vaiko akimis“. Mokinius ruošė dailės mokytojai: A.Tupikė, L. Lušienė, A. Lučinskienė, J. Šlitė.
Paroda vyks iki lapkričio 15 d.  Kviečiame aplankyti.
Informaciją pateikė dailės mokytoja A. Lučinskienė


* * * * *

2019 m. spalio 3 d. Šiaulių pėsčiųjų bulvaro vitrinos atidaryta Gegužių progimnazijos Dailės skyriaus 1-4 kl. mokinių baigimo kūrybinių baigiamųjų darbų paroda. Ugdytinius paruošė dailės mokytojai: Aušra Lučinskienė, Lina Lušienė, Jūratė Šlitė, Aušra Didžgalvienė, Ilmaras Oss. Paroda vyks iki spalio 14 d. Kviečiame aplankyti.
Parodą organizavo Dailės ir technologijų metodinė grupė


* * * * *

2019 m. liepos 3–7 dienomis jau penktąjį kartą Šiauliuose vyko tarptautinis folkloro konkursas-festivalis „Saulės žiedas“.
2019-07-05  nuo 21 val. iki 00.30 val. bulvare Kultūros ir meno naktis visus įtraukė ne tik šokiais, dainomis, žaidimais, lėlių spektakliais, poetų varžytuvėmis, parodomis bet ir Gegužių progimnazijos organizuota menine akcija „Žydintis gyvenimas Šiauliuose”. Miestelėnai ir svečiai, padedami progimnazijos dailės mokytojų Reginos Rudienės, Vitos Žabarauskaitės, Ilmaro Oss, Aušros Lučinskienės, Linos Lušienės, Aušros Didžgalvienės, Jūratės Šlitės, Jurgitos Januškevičienės, kartu kūrė paveikslus Saulės miestui. Kiekvienam akcijos dalyviui buvo įteikti progimnazijos mokytojų ir mokinių kurti popieriniai žiedai-apyrankės.


* * * * *

GAMTOJE GIMUSIO MENO KELIONĖ
Birželio 19 d. Gegužių progimnazijos 4-7 kl. mokinių piešinių paroda papuošė Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos erdves. Paroda gimė po mokinių, neabejingų menams, viešnagės gražiai žaliuojančiame Meškuičių miestelyje.
Vieną birželio pusdienį  mokiniai turėjo progą būti tikrais dailininkais, piešti gamtą iš natūros, tikroviškai pavaizduojant matomus vaizdus, perteikiant natūralias gamtos spalvas,
mokyklos organizuotame tradiciniame plenere. Plenero metu mokiniai kūrė studijas bei eskizus- nuo žymiausio Meškuičių architektūrinio paminklo Šv. Vyskupo Stanislovo  bažnyčios iki miestelio parko gamtos etiudų – tyvuliuojančio vandens ir „Meilės“ salos, medžio meistrų sukurtų medinių skulptūrų ir vasariškos gamtos „kompozicijų“. Kuriant gamtoje ypač svarbu perteikti šviesos, spalvų, šešėlių įspūdį, ir geriausiai tai padaryti įmanoma, tik tiesiogiai susiliejant su gamta ir jos natūralumu. Mokiniai į mokyklą grįžo pailsėję ir geros nuotaikos, sukūrę mažus meno stebuklus.
Plenere dalyvavo 100 mokinių, lankančių mokyklos neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ būrelius, bei pradinio ugdymo Dailės skyriaus 4-os klasės mokiniai. Mokinius lydėjo ir kūrybiniuose takeliuose konsultavo dailės mokytojai – Lina Lušienė, Aušra Lučinskienė, Ilmaras Oss, Vita Žabarauskaitė, Jurgita Januškevičienė ir Jūratė Šlitė.
Gegužių progimnazijos dailės ir technologijų mokytoja Jūratė Šlitė.* * * * *

2019 m. birželio 7 d. Gegužių progimnazijos dailės galerijoje „Erdvė“ alėjoje atidaryta Dailės skyriaus 1 kl. mokinių tapybos paroda „Žydėjimas“,  2 kl. mokinių tapybos paroda „Sparnuoti draugai“ ir 3 kl. mokinių tapybos paroda „Gyvūnų pasaulis“. Mokslo metų pabaigą Dailės skyriaus mokinukai pažymėjo Kūrybinių – baigiamųjų darbų parodų atidarymu. Parodas atidarė šokio studija „Karuselė“ (mokytoja D.Virakienė), jaunuosius dailininkus pasveikino progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė.  Darbeliai birželio mėnesį puoš progimnaziją, o vėliau iškeliaus į miesto erdves. Spalio mėnesį darbeliai sugrįš ir rudeninės parodos atidarymo metu jie bus iškilmingai įteikti autoriams.
Parodas organizavo Dailės skyriaus mokytojos: Lina Lušienė, Aušra Lučinskienė, Aušra Didžgalvienė, Jūratė Šlitė.


* * * * *

4 klasių mokinių Dailės skyriaus ir KMDU dailės baigiamųjų darbų pristatymo šventė „APIE LAIMĘ“, 2019-06-06
Vasariškai šiltas birželio 6 d. vakaras ir ketvirtokų valso garsai į Gegužių progimnazijos aktų salę sukvietė gausų būrį tėvelių, senelių, mokytojų, mokyklos vadovų.  Ketvirtokai, pristatydami savo kūrybinius Dailės skyriuje ir kryptingo dailės ugdymo pamokose sukurtus darbus, visus šventės dalyvius ir svečius kvietė pamąstyti apie laimę. Pasak rašytojos Vitos Morkūnienės juk „įdomu kalbėtis su žmonėmis apie laimę. Didelę ir mažą. Akimirkos ir viso gyvenimo. Vieno žmogaus, dviejų žmonių, daugelio žmonių laimę”. Tokiais šiaulietės, žurnalistės ir rašytojos žodžiais ketvirtokai pasveikino visus, susirinkusius į gražią baigiamąją mokslo metų šventę “Apie laimę”. Šį kartą nepokštavo mokyklos  lėlių teatro „Pokštas“ vaikai. Jie apie laimę kalbėjosi su lape iš Evelinos Daciūtės ir Aušros Kiudulaitės knygos „Laimė yra Lapė“ (mokyt.: A.Marcinkienė). Švelnios, ketvirtokų atliekamos, fleitos melodijos (mokyt.: R.Janulienė)  ir vaikų mintys apie laimę gimti šiame krašte, turėti mamą ir tėtį, žaisti su draugais, maudytis ežere, apkabinti senelius ir džiaugtis pilnatvės akimirka, kvietė visus šventinio vakaro svečius mąstyti apie tai, kas kiekvienam iš mūsų yra laimė.  Savo mintimis apie laimę pasidalijo ir mokyklos direktorė S.Baranauskienė, ir pavaduotoja L.Lušienė, ir Šiaulių dailės mokyklos mokytojas P.Slonksnis. Šventei baigiantis trankus „Rokenrolas“ ir šokis „Vasarėlė“ (mokyt.: D.Virakienė) priminė, kad dabar ketvirtokams, gavusiems pradinio ugdymo baigimo pažymėjimus bei dailės skyriaus baigimo pažymėjimus, svarbu pasidžiaugti atostogomis ir, tarsi žemuoges ant smilgos, suverti dar vienos vaikystės vasaros įspūdžius.
Informaciją parengė pradinių klasių mokytojos A.Adomaitienė, V.Dulskienė, A. Marcinkienė, L.Norvilienė, Ž.Sinušienė


* * * * *

Gegužių progimnazijos mokiniai, neabejingi menams, birželio 3 d. praleido gražiai žaliuojančiame Meškuičių miestelyje. Šią dieną  mokiniai turėjo progą būti tikrais dailininkais, piešti iš natūros gamtą,  mokyklos organizuotame tradiciniame plenere. Plenero metu mokiniai kūrė studijas bei eskizus- nuo Meškuičių  bažnyčios architektūros iki miestelio parko gamtos etiudų- tyvuliuojančio vandens ir „Meilės“ salos, medžio meistrų sukurtų medinių skulptūrų ir vasariškos gamtos „kompozicijų“. Kuriant gamtoje ypač svarbu perteikti šviesos, spalvų, šešėlių įspūdį, ir geriausiai tai padaryti įmanoma, tik tiesiogiai susiliejant su gamta ir jos natūralumu. Mokiniai į mokyklą grįžo pailsėję ir geros nuotaikos, sukūrę mažus meno stebuklus. Vaikų sukurti darbai bus eksponuojami Meškuičių gimnazijoje.
Plenere dalyvavo 100 mokinių, lankančių mokyklos neformaliojo vaikų švietimo programos būrelius, bei pradinio ugdymo Dailės skyriaus 4-os klasės mokiniai.
Dailės ir technologijų mokytoja Jūratė Šlitė* * * * *

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčiai 10 metų
Šiais metais Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia mini 10-ties metų jubiliejų. Mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo konkurse: ketvirtokai kūrė maldas, o 3 kl. Dailės skyriaus mokiniai piešė pačią bažnyčią (mokytojos L.Lušienė, E.Ramoškienė). Gegužės 14-tą dieną bažnyčioje vyko darbų pristatymas. Klebonas Saulius Paliūnas apdovanojo šventėje dalyvavusius mokinius. Maldos ir piešinių paroda  papuoš bažnyčią ir parapijos namus.
Džiaugiamės visais dalyvavusiais ir linkime sėkmės kituose konkursuose.
Tikybos mokytoja Elvyra Ramoškienė
2019-05-14


* * * * *

Sveikiname Dailės skyriaus 3 klasės mokinę Gerdą Kučinskaitę konkurse „Aš Jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte ir duotumėte vaisių! (pgl. Jn 15,16)“ laimėjus I-ąją vietą (mokytojos Lina Lušienė, Elvyra Ramoškienė).
* * * * *

2019-03-28 Šiaulių dailės mokykloje atidaryta 4 klasės Dailės skyriaus mokinių baigiamųjų metų darbų „Mano pasaulis“ paroda. Dailės mokytojos Aušra Lučinskienė,  Lina Lušienė.


* * * * *
2019 m. sausio 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyko Tarptautinio mokinių koliažų konkurso „Žiemos istorija“ geriausiųjų darbų pristatymas ir nugalėtojų apdovanojimai. Diplomus įteikė Šiaulių miesto Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė ir įstaigos „Kultūra“ vadovas Mintautas Buškevicius (Jelgava). Koliažų konkursui buvo pateikta virš 100 kūrybinių darbų, kuriuos kūrė daugiau nei 300 pradinių klasių mokinių iš įvairių Šiaulių miesto ugdymo įstaigų. Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti kvietimais nemokamai aplankyti ledo skulptūrų festivalį, o laimėtojai – atminimo dovanėlėmis bei nemokama kelione autobusu vasario 9 d. į Jelgavos ledo skulptūrų festivalį.
Konkurse ,,Žiemos istorija“ dalyvavo ir Gegužių progimnazijos 1-4 klasių mokiniai. Mūsų progimnazijos 109 pradinių klasių mokiniai konkursui pateikė 35 kūrybinius darbus. Juos ruošė šie mokytojai: Aušra Adomaitienė, Aušra Didžgalvienė, Indra Vinickienė, Edita Montvilienė,  Lina Lušienė, Aušra Lučinskienė, Vita Žabarauskaitė, Dana Kulikauskienė, Jūratė Šlitė.

Sveikiname koliažo konkurso laimėtojus ir linkime kūrybinės sėkmės.
I vieta – Smiltė K., Lėja M., Ūla M., Deimantė Š., Gabija Š., Dailės skyriaus 3 kl., mokytoja L. Lušienė.
II vieta – Gerda K., Kipras Ž., Domas K.s, Džiugas P., Gvidas M., Grantas T., 3a kl., mokytoja I. Vinickienė.
III vieta – Emilija Č., Ieva G., Gabija G., Dailės skyriaus 4 kl., mokytoja A. Lučinskienė.

Padėkomis už kūrybiškumą apdovanoti Domantas R., Gvidas S., Vilius B., Eimantas G., Dailės skyriaus 4 kl., mokytoja L. Lušienė.* * * * *

2019 m. sausio 23 d. miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje (Gvazdikų takas 8) buvo atidaryta dailės skyriaus 1-4 kl. mokinių paroda ,,Kiauliukas 2019“. Mokinių darbuose kiauliukas žaidžia, kviečia visus paskanauti arbatos, keliauja miesto gatvėmis, draugauja su drugeliais…
Piešinių parodą organizavo dailės mokytojos L. Lušienė, A. Didžgalvienė, Jūratė Šlitė, Aušra Lučinskienė.* * * * *

2019-01-11 Šiaulių Gegužių progimnazijos dailės galerijoje „Erdvė“ atidaryta Dailės skyriaus 3-4 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Mes iš spalvų“. Dalyvius ir svečius pasveikino progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė, šokių kolektyvas „Karuselė“ (mokytoja D.Virakienė). Padėkos ir sveikinimo žodžius tarė dailės mokytojai: L.Lušienė, A.Lučinskienė, J.Šlitė ir I.Oss bei Dailės skyriaus mokinukai.
Kviečiame aplankyti.

Kasmet mokomės mintis, jausmus, svajones įprasminti įvairiomis dailės priemonėmis, žadiname vaikų vaizduotę. Kaip mums tai pavyksta – kviečiame pasižiūrėti.
2018 m. gruodžio 6 d. progimnazijos dailės galerijoje „Erdvė“ atidaryta Dailės skyriaus 1-2 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Labas“.
Parodą organizavo Dailės skyriaus mokytojos: A.Lučinskienė, L.Lušienė, A.Didžgalvienė, J.Šlitė


* * * * *

Spalio mėnesį Šiaulių Gegužių progimnazijos mokytojos E.Montvilienė, A.Didžgalvienė, I.Vinickienė ir R.Jackienė su savo ugdytiniais pakvietė Šiaulių miesto viešosios bibliotekos ,,Aido“ filialo lankytojus  pasigrožėti išeinančiu rudeniu kūrybinių darbų parodoje ,,Rudenėlio margas takas“. Dailės skyriaus antrokų,  2c klasės, trečiokėlių darbuose čežėjo įvairiaspalviai lapai atgiję paukščiais, drugeliais, gėlėmis, svyravo rudeninio vėjo blaškomos medžių šakos. Pradinukai spalviniais potėpiais pateikė rudens grožį ir savo šviesias mintis.
2018-11-05

* * * * *
2018 m. rugsėjo 10 d. Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos galerijoje atidaryta Gegužių progimnazijos Dailės skyriaus 1-2 kl. mokinių kūrybinių baigiamųjų darbų paroda „Žydėjimas“ ir „Sparnuoti draugai“ kviečiame aplankyti. Parodą organizavo mokytojos: Lina Lušienė, Aušra Dilnikaitė, Aušra Didžgalvienė.

* * * * *

2018 m. rugsėjo 6 d. Šiaulių arenose jau penktą kartą organizuojama vaikų/jaunimo kūrybiško/aktyvaus laisvalaikio užimtumo idėjų paroda „Tavo PIN KODAS 2018“.
Parodoje „Tavo PIN kodas“ savo veiklas pristatė ir Gegužių progimnazijos pradinio ugdymo Dailes skyrius bei neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ būreliai. Lankytojus savo pasirodymais džiugino jaunučių choras „Strazdanėlės“ – vadovė Raimonda Janulienė bei šokių kolektyvas „Juostinas“ – vadovė Edita Montvilienė. Edukacinius užsiėmimus vedė dailės ir technologijų mokytojai Aušra Didžgalvienė, Aušra Lučinskienė, Dana Kulikauskienė, Lina Lušienė, Jurgita Janušauskienė, Aušra Dilnikaitė, Ilmaras Oss. Kepinių kvapas, progimnazijos dėlionė, Molinių gėlyčių, atspaudų gaminimas nepaliko abejingo nė vieno praeivio. Šaunu parodyti save ir pamatyti kitus.
Informaciją paruošė L. Lušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nuotraukos D. Kulikauskienės ir A. Dilnikaitės
2018-09-07

* * * *

2018 m. balandžio 19 d. – gegužės 18 d. Radviliškio dailės mokyklos galerijoje vyksta Šiaulių Gegužių progimnazijos formalųjį švietimą papildančio dailės ugdymo skyriaus pradinio dailės ugdymo programos 4 klasės mokinių baigimo kūrybinių darbų paroda „Mano pasaulis“. Kviečiame apsilankyti.

* * * * *

Balandžio 26 d. 8.00 val. Respublikinės Šiaulių ligoninės Chirurgijos korpuso salėje vyko šventinis gamybinis pasitarimas, skirtas Profesinės medicinos darbuotojų dienai paminėti. Ta proga proga Gegužių progimnazijos 2-4 klasių Dailės skyriaus moksleiviai (dailės mokytojos A. Didžgalvienė, L.Lušienė) Chirurgijos korpuso fojė surangė piešinių parodą „Ačiū Medikui“. Medikus taip pat pasveikino  Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos pedagogės I. Tautkuvienė, V. Gurejeva ir muzikantai bei dainininkai. plačiau…
Zita KATKIENĖ, Respublikinės Šiaulių ligoninės viešųjų ryšių specialistė

* * * * *

Sveikiname parodos – konkurso I, II, III vietų nugalėtojus, parodos dalyvius.

2018-02-15 Šiaulių Gegužių progimnazijos dailės galerijoje „Erdvė“ atidaryta Jel­ga­vos mies­to sa­vi­val­dy­bės įstai­gos „Kul­tū­ra“ ir Šiaulių miesto švietimo skyriaus organizuota kilnojamoji tarptautinė Latvijos, Lietuvos ir Estijos mokinių koliažų paroda „Svajonė“. Parodoje eksponuojami 75 mokinių koliažų darbai iš Jelgavos, Šiaulių ir Parnu miestų.

Parodą atidarė ir visus pasveikino progimnazijos folkloro ansamblis „Gasužis“ (vadovai R.Kalinienė, A.Stankus). Sveikinimo žodį tarė: Šiaulių miesto Mero pavaduotojas Justinas SARTAUSKAS,  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Marijus Velička Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento l. e. švietimo skyriaus vedėjo pareigas Rimas Marcinkus,  švietimo skyriaus vyriausia specialistė Juzefa Damskienė (renginio Šiauliuose kuratorė), Jel­ga­vos mies­to sa­vi­val­dy­bės įstai­gos „Kul­tū­ra“ va­do­vas Min­tau­tas Buš­ke­vi­cius,  Šiaulių dailės mokyklos direktorė Irena Šliuželienė.
Šiau­liuo­se tarp­tau­ti­niam ko­lia­žų kon­kur­sui „Sva­jo­nė“ bu­vo pa­teik­ta 112 ko­lia­žų (ko­lek­ty­vi­nių dar­bų), juos kū­rė 415 pra­di­nių (1–4) kla­sių mo­ki­nių iš Sal­du­vės, „Ju­ven­tos“, Dai­nų, Ge­gu­žių, „Ro­mu­vos“ pro­gim­na­zi­jų, Cent­ro pra­di­nės mo­kyk­los, Jau­nų­jų gam­ti­nin­kų cent­ro, Dai­lės mo­kyk­los, Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos, Sa­na­to­ri­nės mo­kyk­los, Moks­lei­vių na­mų. Mo­ki­niams va­do­va­vo 51 mo­ky­to­jas. Parodai atrinkti 25 mo­ki­nių darbai.
Paroda veiks iki 2018 m. kovo 23 d., kviečiame aplankyti. Plačiau: nugalėtojai ir parodos dalyviai

* * * * *

2018 m. sausio 26 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje (Gvazdikų t.8) atidaryta Gegužių progimnazijos Pradinio ugdymo dailės skyriaus 4 klasės mokinių baigiamųjų kūrybinių darbų paroda „Mano pasaulis“. Dėkojame Šiaulių vaikų literatūros skyriaus darbuotojoms už gražų bendradarbiavimą.
Mokytojos L.Lušienė, A.Lučinskienė

* * * * *

2018-01-25 Gegužių progimnazijos dailės galerijoje „Erdvė“ atidaryta Dailės skyriaus 3-4 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Mes – iš spalvų“. Paroda atidaryta respublikinės metodinės – praktinės konferencijos „Visuminis ugdymas: akademinio ir dorovinio ugdymo pusiausvyros svarba švietime“ metu.
Dailės skyriaus mokinių parodą organizavo dailės mokytojos: Aušra Didžgalvienė  (3D1), Aušra Dilnikaitė (3D1), Regina Rudienė (3D2), Lina Lušienė (3D2, 4D1), Aušra Lučinskienė (4D2)

2017 m. gruodžio 13 d. progimnazijoje buvo organizuota respublikinė mokinių konferencija „Mano ETNO pasaulis“, kurią organizavo muzikos mokytojas Arūnas Stankus. Konferencijoje nuskambėjo 13 pranešimų iš Kauno, Šiaulių rajono bei Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių, buvo aptarta etnokultūros svarba šiuolaikinėje visuomenėje, perduotos mokinių žinios ir patirtis. Antroje konferencijos dalyje mokiniai turėjo puikią galimybę dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėlėse, kur su liaudies instrumentų meistru Albertu Martinaičiu ne tik bandė liaudies instrumentų skambesį, bet ir sužinojo iš ko ir kaip juos pasigaminti.
Konferencijos metu pranešimą „Ugnies ženklas vaikų kūryboje“ pristatė progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė, meninę kompoziciją kūrė Pradinio ugdymo dailės skyriaus antrokėliai kartu su dailės ir technologijų mokytojais – Lina Lušiene, Ilmaru Oss. Pranešimo pabaigoje visi galėjo grožėtis instaliacija kieme „Ugnies ženklas“, kuri skirta mokyklos 45 metų sukakčiai bei Šviesos dienai.

Aprašymą parengė R. Tamašauskienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2017-12-13. Paminėta šv. Liucijos (Šviesos) diena. Plačiau: Etaplius.lt

* * * * *

Jau trečius metus ministerijos iniciatyva rengiamas renginys, skirtas  Tarptautinei antikorupcijos dienai (gruodžio 9 d.). Respublikinė Šiaulių ligoninė drauge su Gegužių progimnazijos ir  J. Janonio gimnazijos moksleiviais bei pedagogais parengė antikorupcinę iniciatyvą, kurią pristatė LR sveikatos apsaugos ministerijai.
Antikorupcijos iniciatyvoje  dalyvavo Gegužių progimnazijos Pradinio ugdymo dailės skyriaus 3-4 klasių mokiniai. 59 mokinukai piešė piešinėlius tema „Ačiū, gydytojau“. Konkursui atrinktas 31 kūrybinis dailės darbas (mokytojos Aušra Didžgalvienė, Lina Lušienė).
Šiuo metu mokinių darbų paroda yra surengta LR sveikatos apsaugos ministerijoje, kur gruodžio 15 dieną vyks ligoninės atstovai, rašinių bei piešinių konkursų nugalėtojai.
Plačiau…

* * * * *

2017 m. gruodžio 6 d. Šiaulių dailės mokykloje atidaryta Gegužių progimnazijos Pradinio ugdymo dailės skyriaus 4 klasės mokinių baigiamųjų kūrybinių darbų paroda „Mano pasaulis“. Dėkojame Šiaulių dailės mokyklos administracijai ir mokytojams už gražų bendradarbiavimą.

* * * * *

2017-11-23 Gegužių progimnazijos dailės galerijoje „Erdvė“ atidaryta Dailės skyriaus 1-2 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Labas“. Parodą atidarė jaunučių choras „Strazdanėlės“ (vadovė R. Janulienė). Jaunuosius dailininkus ir jų tėvelius pasveikino progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė ir dailės skyriaus 1-2 kl. mokytojos.
Dailės skyriaus mokinių parodą organizavo dailės mokytojos Aušra Didžgalvienė (1D1,2), Lina Lušienė (2D1) ir Aušra Lučinskienė (2D2). Paroda vyks iki gruodžio 20 d.

* * * * *

Šiauliečius džiugina Gegužių progimnazijos mokinių kūrybinių darbų „Paroda ant ratų“

2017 m. spalio 4 d. atidaryta Gegužių progimnazijos mokinių kūrybinių  darbų „Paroda ant ratų“, skirta Tarptautinei Mokytojų dienai paminėti. Tai penktą kartą organizuojamas bendras Gegužių progimnazijos ir UAB „Busturas“ projektas, kuriame dalyvauja visi Gegužių progimnazijos mokiniai bei mokytojai: piešia, rašo, diskutuoja, sveikina miesto gyventojus ir svečius, kūrybiniai mokinių darbai eksponuojami miesto autobusuose.
9 mokinių ir mokytojų komandos miesto UAB „Busturas“ autobusuose išeksponavo 200 mokinių piešinių, kuriuose surašytos ir mokinių mintys apie Mokytojus. Mokiniai miesto  gyventojus  sveikino savo gamybos vėjo malūnėliais, kviesdami prisiminti artėjančią Mokytojo dieną, savo Mokytojus.
Kviečiame visus pasidžiaugti mokinių darbais „Paroda ant ratų“ Šiaulių miesto maršrutiniuose autobusuose.
5b klasės mokiniai: „Šia gražia akcija džiaugėsi ne tik vaikai, bet ir praeiviai, kurie gyrė mokinių kūrybinius darbus. Nuo šiol miesto autobusai važinės išpuošti Gegužių progimnazijos mokinių piešiniais, kurie bylos apie Mokytojo profesijos kilnumą bei svarbą ugdant jaunąją kartą“. Plačiau: etaplius, Dienraštis „Šiaulių naijienos“
R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2017-10-04
* * * * *

Šiaulių arenose jau ketvirtą kartą organizuojama aktyvaus ir kūrybiško jaunimo laisvalaikio užimtumo paroda „Ką veiki?“, šiemet pakeitusi pavadinimą į „Tavo PIN kodas“.
2017 m. rugsėjo 7 d. Šiaulių arenoje vykusioje parodoje „Tavo PIN kodas“ buvo pristatomos įvairios veiklos, užsiėmimai. Savo veiklas pristatė ir Gegužių progimnazijos pradinio ugdymo Dailes skyrius bei neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ būreliai. Lankytojus savo pasirodymais džiugino jaunučių choras ,,Strazdanėlės“ – vadovė Raimonda Janulienė. Edukacinius užsiėmimus vedė dailės ir technologijų mokytojai Aušra Didžgalvienė, Aušra Lučinskienė, Dana Kulikauskienė, Nijolė Bartkevičienė, Lina Lušienė, Regina Rudienė, Ilmaras Oss, Petras Slonksnis. Kepinių kvapas, progimnazijos dėlionė, akmenėlių dekoravimas, atspaudų gaminimas nepaliko abejingo nė vieno praeivio. Šaunu parodyti save ir pamatyti kitus.
Informaciją paruošė L. Lušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Nuotraukos D. Kulikauskienės ir P. Slonksnio
2017-09-08

* * * * *

2017 m. rugsėjo mėn. Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos galerijoje atidaryta Gegužių progimnazijos Dailės skyriaus 1 kl. mokinių kūrybinių baigiamųjų darbų paroda „Žydėjimas“, kviečiame aplankyti. Parodą organizavo mokytojos: Lina Lušienė, Aušra Lučinskienė.

* * * * *

2017 m. birželio 1 d. Šiaulių pėsčiųjų bulvare atidaryta Gegužių progimnazijos Dailės skyriaus 4 klasių ir KMDU 4 kl. mokinių baigiamųjų kūrybinių darbų paroda „MANO PASAULIS“. Ugdytinius parodai paruošė dailės mokytojai: Lina Lušienė,  Aušra Lučinskienė, Vita Žabarauskaitė,  Petras Slonksnis.

* * * * *

2017 m. gegužės 30 d. Gegužių progimnazijos „Meno sodo“ alėjoje tradiciškai atidaryta Dailės skyriaus 1 kl. mokinių tapybos paroda „Žydėjimas“,  2 kl. mokinių tapybos paroda „Sparnuoti draugai“ ir 3 kl. mokinių tapybos paroda „Gyvūnų pasaulis“. Mokslo metų pabaigą Dailės skyriaus mokinukai pažymėjo Kūrybinių – baigiamųjų darbų parodų atidarymu. Parodas atidarė 4d klasės dūdoriai (mokytoja J. Ivaškienė), jaunuosius dailininkus pasveikino progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė.  Darbeliai mėnesį puoš „Meno sodo“ alėją, o vėliau iškeliaus į miesto erdves. Rudenį darbeliai sugrįš į progimnaziją  ir rudeninės parodos atidarymo metu jie bus iškilmingai įteikti autoriams.
Parodas organizavo Dailės skyriaus mokytojos: Lina Lušienė, Aušra Lučinskienė, Aušra Didžgalvienė, Regina Rudienė.

* * * * *

2017 m. gegužės 25 d. Gegužių  progimnazijos  Dailės skyriaus ketvirtokai ir „Meno sodo“ būrelių nariai, dailės mokytojai išvyko į plenerą Šaukėnuose. Mokiniai susipažino su įdomia Šaukėnų istorija, aplankė etnografinį muziejų, apžiūrėjo įsimintinas bei  istoriją menančias vietas ir , žinoma, kiekvienas plenero dalyvis privalėjo nupiešti po piešinį. Smagu, kad mokiniai turėjo puikią galimybę pasitikrinti, ką išmoko per tuos metus, kaip patobulėjo jų įgūdžiai. Darbas plenere, tai ne tik viešas ir atviras procesas, kurį stebi praeiviai, bet ir paties jaunojo dailininko susikaupimas ir gebėjimas susikoncentruoti. Džiugu, kad pleneras pavyko. Mokinių darbai papuošė Šaukėnų Kultūros centro salę ir visi miestelio gyventojai bei svečiai galės juos apžiūrėti iki rugsėjo mėnesio.
Informaciją parengė dailės mokytoja Regina Rudienė

* * * * *

2017 m. gegužės 18 d. Gegužių progimnazijos salėje vyko Dailės skyriaus ketvirtokų dailės baigiamųjų darbų pristatymo šventė. Susirinkę mokinių tėveliai, svečiai grožėjosi mažųjų dailininkų tapytais paveikslais, kuriuos dailės meno mokė mokytojai A. Lučinskienė, L. Lušienė, V. Žabarauskaitė. Ketvirtokus sveikino ir  pažymėjimus įteikė direktorė Silvija Baranauskienė.
Šis renginys buvo ypatingas, nes buvo išleista pirmoji pradinio ugdymo Dailės skyriaus laida. Progimnazijos direktorė S.Baranauskienė mažiesiems dailininkams įteikė LR Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus. Juos pasveikino pavaduotoja ugdymui L. Lušienė,  Šiaulių Dailės mokyklos direktorė I. Šliuželienė.

* * * * *

2017 m. kovo 7 d. Šiaulių pėsčiųjų bulvare atidaryta Gegužių progimnazijos Dailės skyriaus 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Sveikas, pavasari“. Ugdytinius parodai paruošė dailės mokytojos: Aušra Didžgalvienė,  Regina Rudienė, Lina Lušienė, Aušra Lučinskienė, Vita Žabarauskaitė.

* * * * *

2017-03-02 Gegužių progimnazijos dailės galerijoje „Erdvė“ atidaryta Dailės skyriaus 3-4 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Mes – iš spalvų“. Parodą atidarė šokio studija „Karuselė“ (vadovė D. Virakienė). Jaunuosius dailininkus, tėvelius pasveikino ir sėkmės kūryboje palinkėjo dailės skyriaus mokytojos.
Dailės skyriaus mokinių parodą organizavo dailės mokytojos Lina Lušienė (3D1, 4D1), Aušra Lučinskienė (3D2, 4D2), Vita Žabarauuskaitė  (4D1, 4D2)

* * * * *

Sveikiname tarptautinio koliažų konkurso „Karnavalas“ nugalėtojus ir laureatus.

2017 m. vasario 1 d. Gegužių progimnazijos Dailės skyriaus 3 klasės mokiniai ir 4 c klasės mokiniai buvo pakviesti į iškilmingą apdovanojimų ceremoniją Šiaulių miesto savivaldybėje.

I vieta – Arnas Jakas, Lukas Kereišis, Rokas Barbaravičius, mokytoja Lina Lušienė.
III vieta – Deimantas Bagdonas, Skarletė Žukauskaitė, Augustė Bagdonavičiūtė, Rūta Dičiūtė, mokytoja Edita Montvilienė.

Padėka už kūrybiškumą:
Kevinas Sabatauskas, Gustė Kepalaitė, Odeta Šidlauskaitė, mokytoja Lina Lušienė.
Rusnė Baltrimaitytė, Ieva Baltramaitytė, Fausta Virketytė, mokytoja Lina Lušienė.

Tarptautiniam mokinių koliažų konkurse „Karnavalas“ dalyvavo mokiniai iš Jelgavos, Šiaulių ir Parnų (Estija). Šiauliečiai konkursui pateikė 73 koliažus (kolektyviniai darbai), kuriuos kūrė 364 1-4 klasių mokiniai iš šių švietimo įstaigų: Salduvės, „Juventos“, Gytarių, Dainų, Gegužių, „Romuvos“ progimnazijų, „Santarvės“ gimnazijos, Moksleivių namų, Sanatorinės mokyklos, Centro pradinės mokyklos. Mokiniams vadovavo 27 mokytojai.
Laimėtojais tapo 31 mokinys. Jiems dovanota kelionė  2017-02-11 į Jelgavos Ledo skulptūrų festivalį.Plačiau: Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių kraštas
L.Lušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2017-02-13

SVEIKINAME PROGIMNAZIJOS PRADINIO UGDYMO DAILĖS SKYRIAUS KETVIRTOKUS IR JŲ DAILĖS MOKYTOJAS
2016 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos Seime sveikatos apsaugos ministras, profesorius Aurelijus Veryga ir Antikorupcijos komisijos narė Agnė Bilotaitė apdovanojo šalies įstaigas ir organizacijas, kurios šiais metais neliko abejingos korupcijos reiškiniams sveikatos sistemoje. Šiemet konkurso lyderiais pripažinti: VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė už Šiaulių Gegužių progimnazijoje organizuotą piešinių konkursą „Ačiū, gydytojau“ (pradinio ugdymo dailės skyriaus 4 kl mokiniai, mokytojos L.Lušienė, V.Žabarasukaitė), Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje – rašinių konkursą „Korupcija – praeities šešėlis?“, VšĮ Lazdynų poliklinika ir „Tranparency International“ Lietuvos skyrius už socialinio dizaino tyrimą „Vitaminų laboratorija“, Lietuvos medicinos studentų asociacija ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos už šokio projektą „Kyšiams – ne“, VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė už „antikorupcinių pagardų“ receptą.
Padėkos žodį tarė Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė. Dalyvius, organizatorius ir Gegužių progimnaziją,  kaip taikos per kultūrą ir humanizmo puoselėtoją,  pasveikino  Taikos vėliavos komiteto Lietuvoje pirmininkė dr. Auksė Narvilienė.
Po iškilmingos apdovanojimo ceremonijos ketvirtokams buvo suorganizuota ekskursija po seimą.

Informaciją pateikė Lina Lušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

* * * * *

2016-11-17 Gegužių progimnazijos dailės galerijoje „Erdvė“ atidaryta Dailės skyriaus 1-2 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Vaikystes spalvos“. Parodą atidarė jaunučių choras „Strazdanėlės“ (vadovė R. Janulienė). Jaunuosius dailininkus ir jų tėvelius pasveikino progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė ir dailės skyriaus 1-2 kl. mokytojos.
Dailės skyriaus mokinių parodą organizavo dailės mokytojos Aušra Lučinskienė (1D1), Regina Rudienė (1D2), Lina Lušienė (2D1) ir Aušra Lučinskienė (2D2).
Paroda vyks iki gruodžio 14 d.

* * * * *

2016 m. spalio mėn. Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos galerijoje (II  a.) atidaryta Gegužių progimnazijos Dailės skyriaus 2 kl. mokinių kūrybinių baigiamųjų darbų paroda „Sparnuotieji draugai“, kviečiame aplankyti. Parodą organizavo mokytojos: Lina Lušienė, Aušra Lučinskienė.

* * * * *
Menas – tai sparnai: margi ar melsvi, maži ar dideli, stiprūs ar silpni, bet tave neša į grožio, pasakų, keistą, nuostabų, užburtą kraštą. Tai tavo  sparnai.
2016 m. spalio 6 d. Gegužių progimnazijos pradinio ugdymo Dailės skyriaus antrokai Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų skyriuje (Gvazdikų takas 8) atidarė tapybos parodą ,,Žydėjimas“ (mokytojos Aušra Didžgalvienė, Regina Rudienė). Paroda veiks iki lapkričio 1 d.
Mažieji menininkai pasidžiaugė savo sukurtais dailės darbais, išklausė Lapės Snapės sveikinimus ir pamąstymus, kas yra menas. Po to vyko edukacinis užsiėmimas ,,Pasaka kitaip“.

* * * * *

2016-10-01 Respublikinė Šiaulių ligoninė drauge su Šiaulių Gegužių progimnazija surengė piešinių parodą antikorupcine tema „Ačiū, gydytojau!“. Parodoje dalyvavo progimnazijos pradinio ugdymo dailės skyriaus 4 klasių mokiniai (dailės mokytojos Vita Žabaraskaitė, Lina Lušienė). Mokinių piešiniai eksponuojami Ligoninės Chirurgijos korpuso hole, prie įėjimo į Didžiąją konferencijų salę, tad ją pamatyti gali ne tik medicinos personalas, bet ir lankytojai.

* * * * *

2016-09-28 Šiaulių Gegužių progimnazijos dailės galerijoje „Erdvė“ atidaryta Lieporių bendruomenės projekto „Lieporių bendruomenės socializacijos, užimtumo ir saviugdos stiprinimas“ 3 dienų plenero paroda „Po Lieporių liepomis“. Paroda skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti.
Dailės galerijoje eksponuojama 50 plenero dalyvių – 7 kl., 8 kl., Dailės skyriaus 4 kl. mokinių darbai (mokytojos: R. Rudienė, D. Kulikauskienė, V. Žabarauskaitė, A.Lučinskienė,  L.Lušienė). Šventinę parodos atidarymo nuotaiką kūrė šokių kolektyvas „Juostinas“ (vadovė E.Montvilienė), choro „Strazdanėlės“ vaikučiai (vadovė R.Janulienė). Į renginį susirinkusius parodos laureatus, jų mokytojus ir svečius sveikino ir apie projektą pasakojo Lieporių bendruomenės pirmininkė Elvyra Užkuraitienė. Gražaus tolesnio bendradarbiavimo,  kūrybinių idėjų linkėjo  Gegužių progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė.
Paroda vyks iki spalio 28 d. Kviečiame aplankyti.

* * * * *

2016 m. rugsėjo 14 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje atidaryta Dailės skyriaus 4 kl. mokinių tapybos paroda „Gyvūnų pasaulis“ (mokytojos –  Lina Lušienė, Aušra Lučinskienė).
Paroda vyks iki spalio 28 d. Kviečiame aplankyti.

*****

2016-09-13, 12 val., Lieporių mikrorajono parke prasidėjo Lieporių bendruomenės projekto „Lieporių bendruomenės socializacijos, užimtumo ir saviugdos stiprinimas“ 3 dienų pleneras „Po Lieporių liepomis“. Plenere dalyvavo 50 Gegužių progimnazijos 8 klasių (mokytojos: R. Rudienė, D. Kulikauskienė, V. Žabarauskaitė, A.Lučinskienė)  ir Dailės skyriaus 4 klasių mokinių (mokytoja L.Lušienė). Jaunuosius dailininkus pasveikino bei gražių kūrybinių idėjų linkėjo Lieporių bendruomenės pirmininkė Elvyra Užkuraitienė ir Gegužių progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė.
Plenero darbų parodos atidarymas vyks rugsėjo 28 d., 14.30 val., Gegužių progimnazijos dailės galerijoje „Erdvė“.
Informaciją paruošė L. Lušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Nuotraukos D. Kulikauskienės.

*****

2016-09-08 Šiaulių arenoje trečiąjį kartą startavo projektas paroda „Ką veiki? 2016“

Parodoje dalyvavo ir Gegužių progimnazijos pradinio ugdymo Dailes skyrius bei neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ būreliai, kurie pristatė savo veiklas, kviečiančias mokinius aktyviai ir įdomiai leisti laiką po pamokų. Lankytojus savo pasirodymais džiugino jaunučių choras ,,Strazdanėlės“ – vadovė Raimonda Janulienė, neformaliojo švietimo būrelis „Juostinas“ – vadovė Edita Montvilienė. Stendinius pristatymus paruošė: Dailės skyrius – mokytojos Lina Lušienė, Aušra Lučinskienė, Regina Rudienė, Aušra Didžgalvienė, tapybos studija „Paletė“ – vadovė Regina Rudienė, dailės studija „Mažieji menininkai“ – vadovė  Aušra Lučinskienė, keramikos studija „Įdomioji skulptūra“- vadovė Dana Kulikauskienė, kulinarijos ir konditerijos studija „Gegužių smaližiai“ – vadovė Nijolė Bartkevičienė, medžio apdirbimo ir technologijų būrelis „Medžio magija“ – vadovas Ilmaras Oss.
Rankdarbių ir dekoravimo studijos „ARTdeco“ mokinės parodos dalyviams demonstravo žvakių dekoravimo galimybes, „Gegužių smaližiai“ visus vaišino obuoliais, aviečių ir šokolado fondiu, o tapybos studijos „Paletė“ dalyvis L.Šėferis piešė lankytojų portretus. Buvo smagu pamatyti kitus ir parodyti save.

Informaciją paruošė L. Lušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Nuotraukos D. Kulikauskienės.

*****

Gegužių progimnazijos mokiniai tapo respublikinės parodos laureatais

2016-09-02 Vilniaus rotušėje vyko Lietuvos dailininkų  sąjungos ir Lietuvos Šv. Kazimiero ordino organizuojamo respublikinio edukacinio dailės projekto „Mano Lietuva“  uždarymas ir jubiliejinė dailininkės Emilijos Taločkienės kūrybos paroda. Iškilmingo renginio metu Vilniaus rotušėje atidaryta projekto laureatų paroda, dalyvius ir laureatus sveikino Šv. Kazimiero ordino D. Magistras, LDS pirmininkė, dalyvavo ir prizus laureatams teikė dalyvaujančių miestų ir rajonų merai bei kiti garbūs svečiai, vyko šventinis koncertas.
Projektas „Mano Lietuva“ skirtas skatinti ir plėtoti vaikų kūrybiškumą bei tautiškumą. Projekte dalyvavo 7 ugdymo įstaigos (Vilniaus l./d. „Vilnelė“ ir Emilijos Pliaterytės progimnazija, Kauno šv. Kazimiero pagrindinė mokykla, Šiaulių Gegužių progimnazija,  Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija,  Kėdainių dailės mokykla,  Panevėžio raj. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija) iš 6 Lietuvos miestų (Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Kėdainių, Paįstrio). Prie projekto vykdymo dirbo 23 mokytojai, o dalyvavo net 392 vaikai ir jaunuoliai! Projekto komisija iš gausybės kūrinių išrinko 27 laureatus, tarp jų ir penki Šiaulių Gegužių progimnazijos mokiniai: Austėja Mekišaitė, 3DS2 kl. (dailės skyriaus mokytoja  A. Lučinskienė),  Aurėja Taralytė, 4DS1. (dailės skyriaus mokytoja L. Lušienė),  Gustas Adomaitis, 5a kl. (mokytoja D. Kulikauskienė),  Gerda Uscilaitė, 7b kl. (mokytoja R. Rudienė), Mantė Rutkauskaitė, 8b kl. (mokytoja V. Žabarauskaitė).

Kviečiame aplankyti parodą Vilniaus rotušėje. Paroda veikia iki rugsėjo 26 dienos.

Projekto koordinatorės Gegužių progimnazijoje:
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Lušienė,
Dailės ir technologijų mokytoja metodininkė N. Bartkevičienė

* * * * *

2016 m. gegužės 31 d. Gegužių progimnazijos Meno sodo alėjoje tradiciškai atidaryta Dailės skyriaus 1 kl. mokinių tapybos paroda „Žydėjimas“,  2 kl. mokinių tapybos paroda „Sparnuoti draugai“ ir 3 kl. mokinių tapybos paroda „Gyvūnų pasaulis“. Mokslo metų pabaigą Dailės skyriaus mokinukai pažymėjo Kūrybinių – baigiamųjų darbų parodų atidarymu. Parodas atidarė 3d klasės dūdoriai (mokytoja J. Markūnienė) – nuoširdžiai jiems dėkojame.  Jaunuosius dailininkus pasveikino, pasidžiaugė jų spalvotais darbais ir palinkėjo kūrybinės sėkmės  progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė, dailės mokytojos.
Darbeliai mėnesį puoš Meno sodo alėją, o vėliau iškeliaus į miesto erdves. Rudenį darbeliai sugrįš į progimnaziją  ir rudeninės parodos atidarymo metu jie bus iškilmingai įteikti autoriams.
Parodas organizavo mokytojos: Lina Lušienė, Aušra Lučinskienė, Aušra Didžgalvienė, Regina Rudienė.

*****
2016 m. kovo mėn. Šiaulių m. savivaldybės  viešosios bibliotekos vaikų skyriuje atidaryta progimnazijos Dailės skyriaus pirmokėlių paroda „Labas“.
Kviečiame pasidžiaugti paroda ir pajausti, kad kiekvienas vaikas – nepakartojamas kūrėjas. Kartu su jais kurkime meilę, gerus darbus, geras mintis. Taip sukursime pasaulį su dar daugiau GERUMO, taip sukursime nuostabius dailės darbus.
Dailės mokytojos A. Didžgalvienė ir R. Rudienė

*****

2016 m. kovo 3 d. Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos II aukšto galerijoje atidaryta Šiaulių Gegužių progimnazijos Dailės skyriaus 2 kl. mokinių  darbų paroda „Angeliukai“. Paroda veiks iki kovo 31 d.
Jau treti metai Šiaulių Gegužių progimnazijoje veikia formalųjį švietimą papildantis pradinio ugdymo dailės skyrius. Dailės skyriuje mokosi 109 pirmokai, antrokai ir trečiokai. Baigę pradinio dailės ugdymo ketverių metų programą, jie gaus tai patvirtinantį neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimą ir toliau galės dailės mokytis Šiaulių dailės mokykloje arba Gegužių progimnazijoje pagal Kryptingo meninio (dailės) ugdymo programą.
Savo kūrybos darbus „Angeliukai“ pristato Dailės skyriaus antrokai.
Mokytojos Lina Lušienė ir Aušra Lučinskienė

*****

2015 m. gruodžio 18 d. ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRE atidaryta Gegužių progimnazijos Dailės skyriaus 3 kl. mokinių  tapybos paroda ,,Mažasis angeliukas“. Kviečiame aplankyti. Parodą organizavo dailės mokytojos L. Lušienė ir A. Lučinskienė.

*****

2015 m. gruodžio 9 d. Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos galerijoje atidaryta Gegužių progimnazijos Dailės skyriaus 3 kl. mokinių  kūrybinių darbų paroda ,,Muzikos instrumentai“. Kviečiame aplankyti. Parodą organizavo dailės mokytojos L. Lušienė ir A. Lučinskienė.
*****

2015 m. lapkričio 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje (Gvazdikų takas) atidaryta Gegužių progimnazijos 3c, 4a, 4b kl. ir Dailės skyriaus 3 kl. I gr. mokinių  piešinių paroda ,,Gyvybės medis“ .
Parodą organizavo pradinių klasių mokytojos E.Montvilienė, A.Didžgalvienė, I.Vinickienė, koordinavo pavaduotoja ugdymui L.Lušienė
Informaciją pateikė E.Montvilienė

*****

2015 m. lapkričio 12 d. Gegužių progimnazijos dailės galerijoje „Erdvė“ atidaryta Dailės skyriaus 2-3 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Mes – iš spalvų“. Parodą atidarė šokių kolektyvo „Elvis“ šokėjai (vadovė E.Montvilienė) ir jaunučių choras „Strazdanėlės“ (vadovė R. Janulienė). Jaunuosius dailininkus ir jų tėvelius pasveikino progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė.
Dailės skyriaus mokinių parodą organizavo dailės mokytojos Lina Lušienė ir Aušra Lučinskienė. Paroda vyks iki gruodžio 8 d.
Nuotraukos Danos Kulikauskienės

*****

Šiaulių miesto P. Višinskio viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje Gvazdikų takas 8, spalio mėnesį organizuota Šiaulių Gegužių progimnazijos Dailės skyriaus 3 kl. ugdytinių kūrybinių darbų paroda, skirta Šiauliams. Mokiniai vaizdavo išskirtinį miesto objektą, Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą. Mokiniams vadovavo dailės mokytojos L. Lušienė ir A. Lučinskienė.
Informaciją parengė A.Lučinskienė

*****

Jau trečius metus Gegužių progimnazija dalyvavo Šiaulių miesto gimtadienio šventėje ir kvietė šiauliečius ir miesto svečius pasivaikščioti po „Meno sodą“. Pėsčiųjų bulvare prie Amfiteatro progimnazijos pradinio ugdymo Dailės skyriaus trečių klasių mokinukai kartu su dailės mokytojais (Regina Rudiene, Vita Žabarauskaite, Aušra Lučinskiene, Nijole Bartkevičiene, Lina Lušiene) vaišino visus rudeniniais obuoliais, kvietė parašyti miestui linkėjimus,  kartu piešti vėtrunges  ir „Meno sodo“ obuoliukus.

Informaciją paruošė Lina Lušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nuotraukos Danos Kulikauskienės
2015 m. rugsėjo 11 d.

*****

2015 m. rugsėjo 3 d. Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos galerijoje (II  a.) atidaryta Gegužių progimnazijos Dailės skyriaus 2 ir 3 kl. mokinių kūrybinių baigiamųjų darbų paroda. Paroda vyks iki lapkričio 2d., kviečiame aplankyti. Parodą organizavo mokytojos: Lina Lušienė, Aušra Lučinskienė.
*****

2015m. vasarą Šiaulių pėsčiųjų bulvaro Žiburio knygynas pražydo jaunųjų dailininkų darbais. Parodą organizavo mokytojos: Aušra Lučinskienė, Lina Lušienė. Plačiau: Parodos
*****

2015 m. gegužės 29 d. Meno sodo alėjoje atidaryta Dailės skyriaus 1 kl. mokinių tapybos paroda „Žydėjimas“ ir Dailės skyriaus 2 kl. mokinių tapybos paroda „Sparnuoti draugai“. Mokslo metų pabaigą Dailės skyriaus mokinukai pažymėjo Kūrybinių – baigiamųjų darbų parodų atidarymu. Parodas atidarė 2d klasės dūdoriai (mokytoja J. Markūnienė).  Darbeliai mėnesį puoš Meno sodo alėją, o vėliau iškeliaus į miesto erdves. Rudenį darbeliai sugrįš į progimnaziją  ir rudeninės parodos atidarymo metu jie bus iškilmingai įteikti autoriams.
Parodas organizavo mokytojos: Lina Lušienė, Aušra Lučinskienė.

*****

2015m. balandžio 7 d. Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro bibliotekoje atidaryta Dailės skyriaus 2 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra“. Parodą organizavo mokytojos: Lina Lušienė, Aušra Lučinskienė. Plačiau: Parodos
*****

2015 m. kovo 23 d. Šiaulių pėsčiųjų bulvare atidaryta Gegužių progimnazijos Dailės skyriaus ir 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Margaspalviai paukščiai“. Plačiau: Parodos
*****

2015 m. kovo 16 d. Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos galerijoje (II  a.) atidaryta Gegužių progimnazijos Dailės skyriaus 1-os klasės mokinių kūrybinių darbų paroda „Pavasaris pražydo spalvomis“. Parodą organizavo mokytojos: Lina Lušienė, Aušra Lučinskienė. Plačiau: Parodos
*****

2014-11-19 Gegužių progimnazijos dailės galerijoje „Erdvė“ atidaryta Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda „Vaikystės spalvos“.
Dailės skyriaus mokinių parodą organizavo dailės mokytojos Lina Lušienė ir Aušra Lučinskienė. Paroda vyks iki gruodžio 10 d.