Pradinio ugdymo dailės skyrius

„Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas“. (Vydūnas)

2013-2014 m. m. veiklą pradėjo formalųjį švietimą papildantis pradinio ugdymo dailės skyrius (toliau – Dailės skyrius).
Vaikučiai pagal Šiaulių Gegužių progimnazijos formalųjį švietimą papildančio dailės ugdymo skyriaus pradinio dailės ugdymo programą nuosekliai mokysis piešimo, tapybos, skulptūros, grafikos, dalyvaus parodose, meniniuose projektuose. Baigę ketverių metų programą galės toliau mokytis Šiaulių dailės mokykloje arba Gegužių progimnazijoje pagal Kryptingo meninio (dailės) ugdymo programą.
Vaikams, baigusiems 4 metų kursą, bus išduodamas švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas (kodas 9201, serija nv).

DOKUMENTAI
– Priėmimo į Gegužių progimnazijos Dailės skyriaus naujai formuojamas klases sąlygų aprašas.
– Atlyginimo už Šiaulių Gegužių progimnazijos teikiamą formalųjį švietimą papildančio dailės ugdymo skyriaus pradinio dailės ugdymo programą mokėjimo tvarkos aprašas

– Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo
paslaugas mokėjimo tvarkos aprašas
– Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą nustatymo: 1 dokumentas; 2 dokumentas.

ELEKTRONINIAI PRAŠYMAI (e sistemoje Šiaulių m. savivaldybės internetiniame puslapyje) MOKYTIS ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS DAILĖS SKYRIUJE PRIIMAMI NUO 2023-03-01 (pasirenkama pirma klasė(dailė)).

Šiaulių miesto savivaldybės internetinis puslapis – Priėmimas į mokyklą

Prašymų teikimo per elektroninę registravimo sistemą vartotojo vadovas (tėvams)

Pirmosios pamokėlės būsimiems pirmokams, tėvelių susirinkimas ir dokumentų pildymas vyks birželio 6, 7, 8 d. 

Dailės skyriaus 2021-2022 m. m. I pusm. ugdymosi ir lankomumo rezultatai
Dailės skyriaus 2022 m. veiklos kokybės įsivertinimas,  protokolas.

2022-2023 m. m. suformuotos:
2 pirmos klasės, 2 antros klasės, 2 trečios klasės, 2 ketvirtos klasės Dailės skyriaus mokinių grupės – iš viso 155 mokiniai.

– Dailės skyrius, 1 kl., 1 gr. 20 mokinių (mokytoja A.Tupikė), 2 gr. 22 mokiniai (mokytoja L.Lušienė)
Dailės skyrius, 2 kl., 1 gr. 18 mokinių (mokytoja J.Šlitė), 2 gr. 19 mokinių (mokytoja A.Tupikė)
– Dailės skyrius, 3 kl., 1 gr. 19 mokinių (mokytojos: L.Perminienė, J.Šlitė), 2 gr. 16 mokinių (mokytoja L.Lušienė)
– Dailės skyrius, 4 kl., 1 gr. 20 mokinių (mokytoja A.Lučinskienė), 2 gr. 21 mokinys (mokytojos: L.Lušienė, L.Perminienė)

TVARKARAŠTIS:

Laikas  Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
12.55-13.40 6 DS 2 kl.
I-II gr.
DS 3 kl.
I-II gr.
DS 1,4 kl.
I-II gr.
DS 4 kl.
I-II gr.
DS 3 kl.
I-II gr.
13.50-14.35 7 DS 2 kl.
I-II gr.
DS 3 kl.
I-II gr.
DS 1,4 kl.
I-II gr.
DS 4 kl.
I-II gr.
DS 3 kl.
I-II gr.
14.45-15.30 8

Už dailės skyriaus užsiėmimus mokama 10(Šiaulių miesto savivaldybės  sprendimu) iki einamojo mėnesio 15 dienos, pinigus pervedant į Gegužių progimnazijos sąskaitą LT507300010002408733, įmonės kodas 190532281.
Skiltyje ,,Mokėjimo paskirtis” būtina nurodyti dailės skyrių, mokėjimo laikotarpį bei vaiko vardą, pavardę, klasę (DS 09 mėn., Vardenis Pavardenis, 1a kl.)

Tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, mokestis už dailės skyriaus užsiėmimus gali būti mokamas kas ketvirtį arba kas pusmetį.

Jeigu dėl kultūrinės – pažintinės veiklos ar kitų priežasčių užsiėmimai negalės įvykti,  veikla bus perkeliama į kitą dieną.

Prašymų formos: prašymas priimti į Dailės skyrių,  prašymas išbraukti iš Dailės skyriaus

MŪSŲ KŪRYBA
Pirmasis dailės skyriaus užsiėmimas – susipažinimas su draugais, mokytojomis. Piešėme autoportretą, galvodami apie tai, koks svarbus šis momentas – vaikai augs, o piešinėliai liks tokie patys – vaikiškai naivūs, šilti, jaukūs, pilni fantazijų ir nepakartojamos drąsos. Šią užduotį kartosime kasmet per pirmąjį užsiėmimą ir lauksime stebuklo – kuriančios asmenybės augimo ženklų.

Daugiau informacijos, nuotraukų Facebook’o paskyroje

REKOMENDUOJAME PASKAITYTI

„Piešinys – tai langas į vaiko sielą“ (Nicole Bedar, prancūzų psichologė)
Skaitykite daugiau: http://www.15min.lt/ji24/straipsnis/namai/vaikai/ka-byloja-mazylio-piesiniai-551-280862#ixzz2eki8LwX0

SUSITIKIMAS SU DAILININKU, ILIUSTRATORIUMI M. JONUČIU
Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje balandžio 25 d. susirinko gausus būrys dailės skyriaus trečios klasės mokinių su mokytojomis Laima P. ir Lina L. Bibliotekoje vyko susitikimas su dailininku, iliustratoriumi, rašytoju Mariumi Jonučiu. Jo kūriniams būdingos ryškios spalvos, dekoratyvi forma, atpažįstami personažai. Marius Jonutis – tai ir modernus pasakotojas vaizdais, pasižymintis unikalia liaudiškos pasakos pajauta. Menininkas vaikus pakvietė į pasakų iliustracijų   edukaciją „Pasakų iliustracijų dirbtuvės“, kur mokiniai, pasirinkę kelis veikėjų siluetus iš spalvoto popieriaus, dėliojo fantazijų pasaulį, klijavo, piešė, spalvino ir kūrė istorijas.
2023-01-26

*******
2023 m. kovo 16 d. progimnazijos dailės galerija „Erdvė“ pasipuošė Dailės skyriaus 3-4 kl. mokinių spalvotais darbais. Muzika, dainos, spalvos, gera nuotaika… ir visa tai – Dailės skyriaus 3-4 kl. mokinių parodos „Mes – iš spalvų“ atidarymas.
Dėkojame visiems susirinkusiems svečiams už palaikymą, tėveliams už jų šaunius vaikučius, mažiesiems dailininkams už kūrybiškumą, o 3b kl. mokinukams ir jų mokytojai Raimondai J. už gražias dainas ir puikią nuotaiką. PLAČIAU…


*******

2023-02-07 Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariate įvyko Dailės skyriaus 1-4 kl. mokinių tapybos parodos „Mes iš spalvų“ atidarymas (dailės mokytojos A. Tupikė, A. Lučinskienė, J.Šlitei-Brazė, L.Lušienė). Jauniesiems dailininkams policininkai aprodė komisariatą, dovanojo saldžių prizų, balionų bei atšvaitų.

Dėkojame Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato darbuotojams už parodos organizavimą ir šiltą priėmimą. Tai jau antroji Gegužių progimnazijos mokinių darbelių paroda policijos komisariate. PLAČIAU…

Virtuali paroda

*******
Šiaulių Gegužių progimnazijos dailės galerijoje „Erdvė“ 2023 m. sausio 23 d atidaryta Dailės skyriaus 1-4 kl. mokinių kūrybinė paroda „Kiškai“.
2023 m sausio 22 d. prasideda Kiškio (pagal kinų horoskopą) metai ir baigsis 2024 m. vasario 9 d.
Dailės skyriaus 1-4 kl. mokinius sužavėjo idėja pavaizduoti 2023 m. simbolį kiškį. Tad nieko nelaukdami jie pasitelkė į pagalbą įvairias tapybos, piešimo priemones, begalinę meilę dailei ir pabandė pavaizduoti šį gyvūną. Kaip jiems sekėsi? Ateikite ir pamatykite patys. PLAČIAU…

*******
2022-11-24 Gegužių progimnazijos dailės galerijoje „Erdvė“ atidaryta Dailės skyriaus 1-2 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Labas“. Parodą atidarė jaunučių choras „Strazdanėlės“ (vadovė R. Janulienė). Jaunuosius dailininkus ir parodos svečius pasveikino progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė, dailės skyriaus 1-2 kl. mokytojos. Renginio pabaigoje liaudišku šokiu ir rateliu-žaidimu visus pradžiugino „Juostino“ šokėjai (vadovė E. Montvilienė).

Dailės skyriaus mokinių parodą organizavo dailės mokytojos Aušra Tupikė (1,2 kl.), Lina Lušienė (1 kl.) ir Jūratė Šlitė-Brazė (2 kl.). PLAČIAU…


*******
2022 m. spalio 5 d. progimnazijos „Erdvės“ galerijoje atidaryta bendruomenės fotografijų ir mokyklinių metų prisiminimų paroda „Seno albumo prisiminimai“. Parodą papuošė Dailės skyriaus mokinių tapytos gėlės mokytojams.  PLAČIAU…


*******
2022 m. rugsėjo 21 d. Šiaulių pėsčiųjų bulvare atidaryta Gegužių progimnazijos Dailės skyriaus 1-4 kl., kryptingo meninio (dailės) ugdymo programos (KMDU) 4 kl. mokinių baigiamųjų kūrybinių darbų ir 5-7 kl. mokinių technologijų darbų paroda „MANO MOKYKLAI – 50“.
Mokiniai sveikina mokyklos bendruomenę su jubiliejumi ir  siunčia spalvotus linkėjimus.