Pradinio ugdymo dailės skyrius

„Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas“. (Vydūnas)

2013-2014 m. m. veiklą pradėjo formalųjį švietimą papildantis pradinio ugdymo dailės skyrius (toliau – Dailės skyrius).
Vaikučiai pagal Šiaulių Gegužių progimnazijos formalųjį švietimą papildančio dailės ugdymo skyriaus pradinio dailės ugdymo programą nuosekliai mokysis piešimo, tapybos, skulptūros, grafikos, dalyvaus parodose, meniniuose projektuose. Baigę ketverių metų programą galės toliau mokytis Šiaulių dailės mokykloje arba Gegužių progimnazijoje pagal Kryptingo meninio (dailės) ugdymo programą.
Vaikams, baigusiems 4 metų kursą, bus išduodamas švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas (kodas 9201, serija nv).

DOKUMENTAI
– Priėmimo į Gegužių progimnazijos Dailės skyriaus naujai formuojamas klases sąlygų aprašas.
– Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą nustatymo: 1 dokumentas; 2 dokumentas.
– Atlyginimo už Šiaulių Gegužių progimnazijos teikiamą formalųjį švietimą papildančio dailės ugdymo skyriaus pradinio dailės ugdymo programą mokėjimo tvarkos aprašas

2022-2023 m. m. suformuotos:
2 pirmos klasės, 2 antros klasės, 2 trečios klasės, 2 ketvirtos klasės Dailės skyriaus mokinių grupės – iš viso 155 mokiniai.

Dailės skyriaus 2021-2022 m. m. I pusm. ugdymosi ir lankomumo rezultatai
Dailės skyriaus 2022 m. veiklos kokybės įsivertinimas,  protokolas.

– Dailės skyrius, 1 kl., 1 gr. 20 mokinių (mokytoja A.Tupikė), 2 gr. 22 mokiniai (mokytoja L.Lušienė)
Dailės skyrius, 2 kl., 1 gr. 18 mokinių (mokytoja J.Šlitė), 2 gr. 19 mokinių (mokytoja A.Tupikė)
– Dailės skyrius, 3 kl., 1 gr. 19 mokinių (mokytojos: L.Perminienė, J.Šlitė), 2 gr. 16 mokinių (mokytoja L.Lušienė)
– Dailės skyrius, 4 kl., 1 gr. 20 mokinių (mokytoja A.Lučinskienė), 2 gr. 21 mokinys (mokytojos: L.Lušienė, L.Perminienė)

TVARKARAŠTIS:

Laikas  Pamoka Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
12.55-13.40 6 DS 2 kl.
I-II gr.
DS 3 kl.
I-II gr.
DS 1,4 kl.
I-II gr.
DS 4 kl.
I-II gr.
DS 3 kl.
I-II gr.
13.50-14.35 7 DS 2 kl.
I-II gr.
DS 3 kl.
I-II gr.
DS 1,4 kl.
I-II gr.
DS 4 kl.
I-II gr.
DS 3 kl.
I-II gr.
14.45-15.30 8

Už dailės skyriaus užsiėmimus mokama 10(Šiaulių miesto savivaldybės  sprendimu) iki einamojo mėnesio 15 dienos, pinigus pervedant į Gegužių progimnazijos sąskaitą LT507300010002408733, įmonės kodas 190532281.
Skiltyje ,,Mokėjimo paskirtis” būtina nurodyti dailės skyrių, mokėjimo laikotarpį bei vaiko vardą, pavardę, klasę (DS 09 mėn., Vardenis Pavardenis, 1a kl.)

Tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, mokestis už dailės skyriaus užsiėmimus gali būti mokamas kas ketvirtį arba kas pusmetį.

Jeigu dėl kultūrinės – pažintinės veiklos ar kitų priežasčių užsiėmimai negalės įvykti,  veikla bus perkeliama į kitą dieną.

Prašymų formos: prašymas priimti į Dailės skyrių,  prašymas išbraukti iš Dailės skyriaus

MŪSŲ KŪRYBA
Pirmasis dailės skyriaus užsiėmimas – susipažinimas su draugais, mokytojomis. Piešėme autoportretą, galvodami apie tai, koks svarbus šis momentas – vaikai augs, o piešinėliai liks tokie patys – vaikiškai naivūs, šilti, jaukūs, pilni fantazijų ir nepakartojamos drąsos. Šią užduotį kartosime kasmet per pirmąjį užsiėmimą ir lauksime stebuklo – kuriančios asmenybės augimo ženklų.

Daugiau informacijos, nuotraukų Facebook’o paskyroje

REKOMENDUOJAME PASKAITYTI

„Piešinys – tai langas į vaiko sielą“ (Nicole Bedar, prancūzų psichologė)
Skaitykite daugiau: http://www.15min.lt/ji24/straipsnis/namai/vaikai/ka-byloja-mazylio-piesiniai-551-280862#ixzz2eki8LwX0


2022 m. lapkričio 24 d. 12 val. Gegužių progimnazijos dailės galerijoje „Erdvė“ atidaroma Dailės skyriaus 1-2 kl. mokinių kūrybos paroda „Labas“.  Kviečiame aplankyti.
*******
2022 m. rugsėjo 21 d. Šiaulių pėsčiųjų bulvare atidaryta Gegužių progimnazijos Dailės skyriaus 1-4 kl., kryptingo meninio (dailės) ugdymo programos (KMDU) 4 kl. mokinių baigiamųjų kūrybinių darbų ir 5-7 kl. mokinių technologijų darbų paroda „MANO MOKYKLAI – 50“.
Mokiniai sveikina mokyklos bendruomenę su jubiliejumi ir  siunčia spalvotus linkėjimus.
PARODOS NUOTRAUKOS 

Ugdytinius parodai paruošė dailės mokytojai: Jūratė Šlitė – Brazė, Jurgita Januškevičienė, Aušra Lučinskienė, Lina Lušienė,  Aušra Tupikė, Laima Perminienė,  Ilmaras Oss.