Ugdymas karjerai

2007 m. mokykloje įkurtas profesinio informavimo taškas (PIT-as).

PIT-o profesijos patarėja — informacinių technologijų ir matematikos vyresnioji mokytoja Rasa Balčiūnienė.

Užsiėmimai vedami 4-12 kl. mokiniams. Nuo 2010 m. užsiėmimai vedami 1-8 kl. mokiniams.
Profesinio informavimo taške  kaupiama ir teikiama informacija apie profesijas Lietuvoje ir joms keliamus reikalavimus; apie profesinio mokymo ir aukštosiose mokyklose įgyjamas specialybes, mokymo programas, mokymo trukmę, konkursus, stojimo sąlygas ir kt. Siūlomos individualios konsultacijos, kurių tikslas — tyrinėti įvairias profesinės karjeros galimybes, priimti sprendimą dėl studijų ar būsimos profesijos. Diskutuojama apie tai, kuo mokiniai norėtų tapti užaugę, kokios profesijos yra paklausios, kokių darbuotojų trūksta Lietuvoje. Ieškoma informacijos įvairiose svetainėse: www.ldb.ltwww.aikos.smm.ltwww.mukis.lt ir kt. Mokiniai, atlikę testus, įsivertina savo gebėjimus, geriau pažįsta save.

2013-01-01 įkurtas Ugdymo karjerai centras.

Mokinių ugdymo karjerai tikslas — sudaryti sąlygas kryptingai mokinių karjeros kompetencijų plėtotei, laiduojančiai visavertį pasirengimą mokytis, galimybę realizuotis pasirinktoje veikloje ir gyvenime.

Ugdymo karjerai centre

  • kaupiama ir teikiama informacija apie profesijas Lietuvoje ir joms keliamus reikalavimus; apie profesinio mokymo ir aukštosiose mokyklose įgyjamas specialybes, mokymo programas, mokymo trukmę, konkursus, stojimo sąlygas ir kt.;
  • siūlomos individualios konsultacijos, kurių tikslas – tyrinėti įvairias profesinės karjeros galimybes, priimti sprendimą dėl studijų ar būsimos profesijos;
  • siūlo lankytojams grupinius užsiėmimus, kurių metu jie susipažįsta su pagrindiniais karjeros planavimo žingsniais, tyrinėja profesinės informacijos šaltinius (spausdintus leidinius, tinklalapius), gauna naudingos Informacijos, kuri padėtų planuoti būsimą profesinę karjerą;
  • suteikia galimybę naudotis kompiuteriais internetinei Informacijos paieškai: darbo paieškos būdai ir metodai, įsidarbinimo dokumentai (gyvenimo aprašymo (CV), motyvacinio laiško ir kt.), formos ir jų pildymas;
  • informuoja apie: Jaunimo darbo centro ir darbo centro siūlomus darbo paieškos šaltinius, darbo biržos paslaugas bei veiklą;
  • organizuoja renginius, kurių metu mokiniai supažindinami su įvairių profesijų atstovais.

* * * * *
Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė:
             

 

* * * * *
Planuokime ateitį kartu! Čia galima rasti puikių testų!

Ugdymo karjerai specialistai:
Rasa Balčiūnienė 227 kab.
Indrė Strelkauskienė — 221 kab.
Jurgita Laidauskienė — 234 kab.

 

UK SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

Darbo laikas:
I: 7.30 – 8.00; 9.00 – 9.30; 14.00 – 16.30
II: 7.30 – 8.00; 10.55 – 12.55; 14.35 – 16.35
III: 7.30 – 8.00; 12.00 – 16.00
IV: 7.30 – 8.00; 9.00 – 9.30; 13.00 – 16.00
V: 7.30 – 8.00; 13.00 – 16.00
Pietų pertrauka: 10.35 – 10.55

Skip to content