Veiklų ambasadoriai

2022-2023 m. m. Gegužių progimnazijos veiklos ambasadoriai

Silvija Baranauskienė, progimnazijos direktorė
Virginija Pastorastienė
– 4e kl. auklėtoja
Rasa Balčiūnienė – 8e kl. auklėtoja
Aušra Tupikė – pradinio ugdymo mokytoja
Rozita Jackienė – pradinio ugdymo mokytoja
Rosita Kalinienė – pradinio ugdymo mokytoja
Birutė Petkuvienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Ieva Rafael – matematikos, informacinių technologijų, ekonomikos mokytoja
Kristina Karošaitė – istorijos mokytoja
Arūnas Kačerauskas – fizinio ugdymo mokytojas
Vaiva Malinauskaitė – muzikos mokytoja
Laima Perminienė – dailės ir technologijų mokytoja
Indrė Strelkauskienė – socialinė pedagogė
Ramunė Švėgždienė – prancūzų kalbos mokytoja

LUKA DRUPAITĖ (8d kl. mokinė), MIA GINEITYTĖ (8d kl. mokinė), AUSTĖJA ŽOLPYTĖ (8b kl. mokinė) – 2023 METŲ JAUNOSIOS AMBASADORĖS

Silvija Baranauskienė, progimnazijos direktorė
Ilona Zazienė, etikos mokytoja
Gabija Avlosevičienė, anglų k. mokytoja
Kristina Vaidilienė, pradinio ugdymo mokytoja
Aušra Adomaitienė, pradinio ugdymo mokytoja
Rasa Balčiūnienė, matematikos, informacinių technologijų mokytoja
Renalda Savickienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Daiva Virakienė, šokio mokytoja
Aušra Lučinskienė, dailės, technologijų mokytoja
Agnė Načienė, logopedė, specialioji pedagogė
Giedrė Steponavičienė, fizinio ugdymo mokytoja
Inga Turovaitė, 8d klasės auklėtoja

Eglė Balniūtė, 8b kl. mokinė Plačiau…
Ema Peleckytė, 8d kl. mokinė. Plačiau…

Silvija Baranauskienė, progimnazijos direktorė
Nijolė Gabrielaitienė, pradinio ugdymo mokytoja
Aušra Adomaitienė, pradinio ugdymo mokytoja
Ligita Norvilienė, pradinio ugdymo mokytoja
Birutė Petkuvienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja
Rasa Žemaičiūnienė, matematikos, gamtos mokslų mokytoja
Jūratė Šlitė, dailės, technologijų mokytoja
Raimonda Janulienė, muzikos mokytoja
Ingrida Kačinskienė, anglų k. mokytoja
Jurgita Laidauskienė, socialinė pedagogė

 • Silvija Baranauskienė, progimnazijos direktorė
 • Edita Montvilienė, pradinio ugdymo mokytoja
 • Virginija Miltinienė, pradinio ugdymo mokytoja
 • Birutė Petkuvienė, lietuvių k. mokytoja, 5-8 kl. auklėtoja
 • Jūratė Šlitė, dailės, technologijų mokytoja
 • Aistė Vedeckienė, specialioji pedagogė
 • Lina Šidlauskienė, vokiečių k. mokytoja
 • Evelina Brikienė, matematikos mokytoja
 • Greta Jokimčiūtė, 8b klasės mokinė (plačiau…)
 • Silvija Baranauskienė, progimnazijos direktorė
 • Aušra Didžgalvienė, pradinio ugdymo mokytoja
 • Edita Montvilienė, pradinio ugdymo mokytoja
 • Rita Kancerienė, anglų kalbos mokytoja
 • Birutė Petkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja
 • Ilona Zazienė, etikos mokytoja
 • Ieva Rafael, matematikos, IT, ekonomikos mokytoja
 • Raimonda Janulienė, muzikos mokytoja
 • Ilmaras Oss, technologijų, dailės mokytojas
 • Indrė Strelkauskienė, socialinė pedagogė
 • Simona Mickutė, 8b klasės mokinė
 • Sergejus Staponkus, istorijos mokytojas,
 • Inga Turovaitė, lietuvių k. mokytoja,
 • Giedrė Steponavičienė, kūno kultūros mokytoja,
 • Virginija Miltenienė, pradinių kl. mokytoja,
 • Raimonda Janulienė, muzikos mokytoja,
 • Rosita Kalinienė, pradinių kl. mokytoja,
 • Regina Rudienė, dailės ir technologijų mokytoja,
 • Nijolė Barkevičienė, dailės ir technologijų mokytoja,
 • Dalia Urbonavičienė, biologijos mokytoja,
 • Silvija Baranauskienė, direktorė, lietuvių k. mokytoja.
 • Ieva Rafael, IT, matematikos, ekonomikos mokytoja, Progimnazijos tarybos pirmininkė,
 • Edita Montvilienė, pradinių kl. mokytoja,
 • Virginija Miltenienė, pradinių kl. mokytoja,
 • Birutė Petkuvienė, lietuvių k. mokytoja,
 • Dalia Varpučinskienė, anglų k. mokytoja,
 • Arūnas Kačerauskas, kūno kultūros mokytojas,
 • Elvyra Ramoškienė, tikybos mokytoja,
 • Daiva Virakienė, šokio mokytoja,
 • Vita Žabarauskaitė, dailės ir technologijos mokytoja, dailininkė,
 • Silvija Baranauskienė, direktorė, lietuvių k. mokytoja.
 • Edita Montvilienė, pradinių kl. mokytoja,
 • Jūratė Markūnienė, pradinių kl. mokytoja,
 • Ingrida Kačinskienė, anglų k. mokytoja,
 • Daiva Šimkuvienė, lietuvių k. mokytoja,
 • Vita Žabarauskaitė, dailės ir technologijų mokytoja, dailininkė,
 • Kęstutis Ignotas, kūno kultūros mokytojas,
 • Sergejus Staponkus, istorijos mokytojas,
 • Ieva Rafael, IT, matematikos, ekonomikos mokytoja, Progimnazijos tarybos pirmininkė,
 • Silvija Baranauskienė, direktorė, lietuvių k. mokytoja.
 • Silvija Baranauskienė, direktorė, lietuvių k. mokytoja,
 • Raimonda Janulienė, muzikos mokytoja,
 • Birutė Petkuvienė, lietuvių k. mokytoja,
 • Sergejus Staponkus, istorijos mokytojas,
 • Dalia Urbonavičienė, biologijos mokytoja,
 • Aušra Didžgalvienė, pradinių kl. mokytoja,
 • Edita Montvilienė, pradinių kl. mokytoja,
 • Giedrė Steponavičienė, kūno kultūros mokytoja,
 • Ingrida Kačinskienė, anglų k. mokytoja.
 • Rasa Balčiūnienė, IT, matematikos mokytoja, Profesinio orientavimo koordinatorė,
 • Inga Turovaitė, lietuvių k. mokytoja,
 • Ieva Rafael, IT, matematikos, ekonomikos mokytoja, Progimnazijos tarybos pirmininkė,
 • Ilona Zazienė, etikos mokytoja,
 • Elvyra Ramoškienė, tikybos mokytoja,
 • Alina Marcinkienė, pradinių kl. mokytoja,
 • Raimonda Janulienė, muzikos mokytoja,
 • Ingrida Kačinskienė, anglų k. mokytoja,
 • Silvija Baranauskienė, direktorė, lietuvių k. mokytoja.
 • Silvija Baranauskienė, direktorė, lietuvių k. mokytoja,
 • Daiva Stakvilevičienė, pavaduotoja, dailės ir technologijų mokytoja,
 • Raimonda Janulienė, muzikos mokytoja,
 • Sergėjus Staponkus, istorijos mokytojas,
 • Edita Montvilienė, pradinių kl. mokytoja,
 • Rasa Balčiūnienė, IT, matematikos mokytoja, Profesinio orientavimo koordinatorė,
 • Aistė Vedeckienė, specialioji pedagogė,
 • Ilona Zazienė, etikos mokytoja,
 • Vita Žabarauskaitė, dailės ir technologijų mokytoja, dailininkė.
Skip to content