Logopedas

TEIKIA  LOGOPEDO PAGALBĄ:

– mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų
– konsultuoja mokytojus
– konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus)

Logopedė
Indrė Lukošaitienė

Dirba Nr.107 kabinete
Darbo laikas (kontaktinės valandos)

I: 12.55 – 15.30
II: 12.55 – 14.35
III: 12.55 – 14.35
IV: 12.55 – 14.35
V: –

Logopedė
Agnė Načienė

Dirba Nr.308 kabinete
Darbo laikas (kontaktinės valandos)

I: 11.35 – 15.35
II: 11.35 – 15.35
III: 12.30 – 15.30
IV: 11.35 – 15.35
V: 11.30 – 14.30

– vertina ir įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus bei jų priežastis;
– rengia kalbos ugdymo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas, ugdymosi rekomendacijas;
– konsultuoja mokytojus, tėvus, teikia metodinę pagalbą

Logopedo pagalba reikalinga, kai:
– netaisyklingai taria garsą ar garsus
– šnekamojoje kalboje keičia garsus
– sutrikęs foneminis suvokimas
– rašydamas praleidžia raides, keičia panašiai skambančias fonemas
– painioja optiškai panašias raides
– sunkiai sekasi sudaryti gramatiškai taisyklingą sakinį
– neranda reikiamų žodžių minčiai išreikšti
– negeba rišliai pasakoti
– netiksliai supranta žodinę informaciją

Skip to content