Logopedas

TEIKIA  LOGOPEDO PAGALBĄ:

– mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų
– konsultuoja mokytojus
– konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus)

Logopedė
Neringa Petrauskienė

Dirba Nr.107 kabinete
Darbo laikas (kontaktinės valandos)

I: 12.30 – 16.00
II: 12.30 – 16.00
III: 12.30 – 15.30
IV: 11.45 – 15.45
V: 11.45 – 15.45

Logopedė
Agnė Načienė

Dirba Nr.308 kabinete
Darbo laikas (kontaktinės valandos)

I: 12.00 – 16.25
II: 12.00 – 16.25
III: 12.30 – 16.00
IV: 12.00 – 16.25
V: 12.00 – 15.30

– netaisyklingai taria garsą ar garsus
– šnekamojoje kalboje keičia garsus
– sutrikęs foneminis suvokimas
– rašydamas praleidžia raides, keičia panašiai skambančias fonemas
– painioja optiškai panašias raides
– sunkiai sekasi sudaryti gramatiškai taisyklingą sakinį
– neranda reikiamų žodžių minčiaI išreikšti
– negeba rišliai pasakoti
– netiksliai supranta žodinę informaciją