Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė
Aistė Vedeckienė

Nr. 212 kabinete
teikia specialiąją pedagoginę pagalbą:
* mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų,
* konsultuoja mokytojus,
* konsultuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).

Kontaktinės valandos:

I: 8.40-9.40; 10.30-11.30
II: 9.30-11.30
III: 8.45-10.45
IV: 9.30-11.30
V: 8.45-9.45

 

Specialioji pedagogė
Agnė Načienė

Nr. 308 kabinete
teikia specialiąją pedagoginę pagalbą:
* mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų,
* konsultuoja mokytojus,
* konsultuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).

Kontaktinės valandos:

I: 8.55-11.40
II: 9.50-11.40
III: 8.55-10.35
IV: 9.50-11.40
V: 8.55-9.40

 

Specialioji pedagogė
Indrė Lukošaitienė

Nr. 107 kabinete
teikia specialiąją pedagoginę pagalbą:
* mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų,
* konsultuoja mokytojus,
* konsultuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).

Kontaktinės valandos:

I: 8.00-10.35; 12.00-12.45
II: 8.00-10.35; 12.00-12.45
III: 9.50-10.35; 12.00-12.45
IV: 9.50-11.40
V: 8.00-11.40

 

Skip to content