Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė
Aistė Vedeckienė

Nr. 212 kabinete
teikia specialiąją pedagoginę pagalbą:
* mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų,
* konsultuoja mokytojus,
* konsultuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).

Kontaktinės valandos:

I: 8.00-14.35
II: 8.00-11.40
III:8.00-12.10
IV: 8.00-14.35
V:8.00-11.40

 

Nekontaktinės valandos:
I: 14.35-16.35
II: 11.40-13.40
III: 12.10-14.10
IV: 14.35-16.35
V: –

Specialioji pedagogė
Agnė Načienė

Nr. 308 kabinete

Kontaktinės valandos:

I: 9.50-11.40
II: 8.00-13.40
III:8.55-11.40
IV: 8.00-12.45
V:8.00-11.40

 

Nekontaktinės valandos:

I: –
II: 8.40-9.40
II: 11.40-13.40
III: 8.45-9.40 ir 11.40-12.45
IV: 7.55-8.55 ir 11.40-12.45
V: –

* nespėja dirbti pamokoje su kitais klasės draugais;
* dėl kokių nors priežasčių labai atsilieka mokydamasis;
* daro vis tas pačias klaidas ir nesugeba jų išvengti;
* neįsimena mokomosios medžiagos;
*nesugeba planuoti savo darbo pamokoje.

* Mokinio, patiriančio ugdymo(si) sunkumų įvertinimo eiga
* Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių (toliau SUP), ugdymo organizavimas