Bendrosios nuostatos

Mokyklos tipas – progimnazija.
Mokymo kalba – lietuvių kalba.
Mokymo forma – dieninė, savarankiško mokymosi.
Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.
Mokykloje vykdomos formaliojo švietimo programos: pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies bendrosios programos; formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo Dailės skyriaus programa

VIZIJA

Kultūringas, doras, pilietiškas, aktyvus, kūrybiškas, sveikas, laimingas Vaikas, gebantis įgytas žinias ir gebėjimus pritaikyti besikeičiančioje visuomenėje.

MISIJA

Kokybiškas 1-8 kl. bendrojo ugdymo, formalųjį švietimą papildančio dailės skyriaus, kryptingo meninio (dailės) ugdymo, neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ryšys su Vaiko šeima.

FILOSOFIJA

Kur mintis, ten ir galybė! (V. Hugo)

Skip to content