Būsimiems pirmokams

ELEKTRONINIAI PRAŠYMAI (esistemoje Šiaulių m. savivaldybės internetiniame puslapyje) MOKYTIS ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS PIRMOJE KLASĖJE  IR DAILĖS SKYRIUJE PRIIMAMI NUO 2022-03-01.

Šiaulių miesto savivaldybės internetinis puslapis – Priėmimas į mokyklą

Prašymų teikimo per elektroninę registravimo sistemą vartotojo vadovas (tėvams)

Elektroninius prašymus į laisvas vietas neteritorinėse mokyklose galima teikti  iki birželio 10 d.,

Į būsimas pirmas klases priimtų mokinių TĖVELIŲ DĖMESIUI:

Remiantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2022-08-09 d. raštu Nr. SŠ-330 „Dėl pirmoko krepšelio“ informuojame, kad 2022 m. rugsėjo 1-6 d. būsimieji pirmokai gaus „Pirmoko krepšelį“ tokia sudėtimi:

1. Kapsulinis parkeris gumuotu paviršiumi ‚Schneider“.
2. Atsarginių kapsulių dėžutė (6 vnt.) ‚Schneider“.
3. Plieninė gertuvė.
4. Kuprinė-maišelis su virvutėmis.
5. Sąsiuviniai, skirti pirmokui, viena linija  (1 komplektas 5 vnt.).
6. Sąsiuviniai, skirti pirmokui, langeliais (1 komplektas 5 vnt.).
7. Akvarelinis piešimo sąsiuvinis, skirtas pirmokui.
8. Vaikiško dydžio šviesą atspindinti juostelė ant rankos.
9. Juodai dažyto medžio spalvotų pieštukų rinkinys (20 vnt.) aliuminio kolboje su dangteliu-drožtuku.
10. Antistresinis kamuoliukas.
11. Šviesą atspindinti liemenė.
12. Pieštukai 4 vnt.

 

Pastaba. „Pirmoko krepšelį“ mokiniui nurodytomis dienomis perduos klasės mokytoja

* * * * * *

Neužsisakę uniformos (2022-06-02) progimnazijoje, kartu su tėveliais individualiai turės apsilankyti:

  • prekybos centro „Saulės miestas“ parduotuvėje „Savitas stilius“. Tuo aveju UAB „Savitas stilius“ neįsipareigoja pagaminti uniformas iki 2022-09-01. parduotuvėje „Elva“ adresu Vilniaus g. 146, Šiauliai (norint uniformas gauti rugsėjo 1 dienai, užsakymą reiktų atlikti iki 2022-07-15); Pirmoji įmoka – 10-15 Eur.

Užsakymą galima įvykdyti ir elektroninėje parduotuvėje: https://elva.lt/siauliu-geguziu-progimnazija/ , prisijungimo slaptažodis – GEGUŽIŲ (lietuviškomis didžiosiomis raidėmis). Kilus klausimams, prašome susisiekti telefonu 861160590 arba prekyba@elva.lt

Norime informuoti, kad tėveliai, kurių vaikui reikalinga logopedo pagalba ir ši pagalba  vaikui nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.  mokykloje būtų teikiama, iki rugpjūčio 28 d. privalo į mokyklos raštinę pateikti vieną iš dokumentų:
1. Pažymą iš ikimokyklinės ugdymo įstaigos, kurioje logopedas pateikia išvadą ir rekomendaciją dėl logopedinės pagalbos tolimesnio teikimo, kurią pasirašo ikimokyklinės įstaigos vadovas.
2. Pažymą iš pedagoginės psichologinės tarnybos, kurioje nurodoma, kad vaikui reikia teikti logopedo pagalbą mokykloje.

Gerbiami tėveliai, planuojate leisti savo atžalą į visos dienos mokyklos I modelio grupę, kreipkitės į klasės auklėtoją (Tėvai, kurių vaikai lanko pailgintą dienos grupę progimnazijoje,  2 kartus per mokslo metus (rugpjūčio ir sausio mėnesiais) turi pristatyti pažymą apie savo darbo valandas. Pažymą apie savo darbo valandas ir prašymą pristatykite iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. visos dienos mokyklos I modelio grupės mokytojai.). Prašymo forma

2022-2023 m. m. pirmų klasių komplektavimas.

Darbo dienomis Jūsų laukiame 219 kab., teirautis galite telefonu: 8 41 552629

2022 m. rugsėjo 1-ąją pirmokus pasitiks mokytojos

INGRIDA STRELKAUSKIENĖ
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Džiaugsmo pilnos vaikų širdys, peržengus mokyklos slenkstį…
Džiugu, jei mokiniai tą džiaugsmą jaučia kasdien pamokose bei įvairiose veiklose.
Mokydama vaikus, stengiuosi kiekvienam rasti gerą žodį, kuris padrąsintų ar nuramintų, paguostų. Juk dažnai užtenka, kad kas nors išklausytų arba be žodžių tave suprastų.
Mokytoja dirbu jau 21metus. Esu darbšti, pareiginga, nuoširdi ir atvira. Esu sukaupusi daug žinių, turiu patirties dirbant kontaktiniu, nuotoliniu bei hibridiniu būdu. Turiu gerus komandinio darbo įgūdžius, keliu kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, dalinuosi gerąja darbo patirtimi. Kūrybiškumas – ryškiausia mano savybė, leidžianti nuolat tobulėti, ieškoti, siekti naujovių, ugdyti mokinių išradingumą, norą sužinoti, atrasti, kritiškai mąstyti. Stengiuosi, kad mokiniai įvairiose veiklose plėtotų savo gebėjimus.
Pamokose naudoju įvairius kritinio mąstymo metodus, kad mokiniai išmoktų savarankiškai priimti sprendimus, juos pagrįstų, darytų išvadas iš turimos patirties, kūrybiškai naudotų ir praktiškai taikytų gautą informaciją. Dažnai savo pamokose naudoju įvairius bandymus (eksperimentus), kurie padeda mokiniams ne tik geriau įsisavinti einamą medžiagą, plėsti turimas žinias, lavinti mąstymą, bet ir suteikia erdvės vaizduotei, kūrybingumui.
Siekiu prasmingo dialogo ir bendrumo su tėvais, puoselėjant gražius mokinių žmogiškumo bruožus: sąžiningumą ir pasitikėjimą, draugiškumą ir darbštumą, kuklumą ir nuoširdumą.
Džiaugiuosi ir esu laiminga, žinodama, kad mano buvę mokiniai sėkmingai mokosi vyresnėse klasėse, su savimi išsinešę dėmesį, meilę, šilumą.

LAIMA VARNAVIČIENĖ
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Tu atėjai? Tai sėskis ir klausyk, ką tau širdim ir lūpomis kalbėsiu.
Nes atiduoti noriu viską: ką žinau, ką suprantu ir ką jaučiu.
Išmokyt noriu mylėt, atleist, patart, padėt suklupusiam ir jo nebart…
Girdėt, kaip lūpos tyli. Matyt, kai akys užsimerkia, pajusti ilgesį, išgirst, kai verkia…
Išmokyt noriu BŪTI ŽMOGUMI!  (O. Jasinskienė)

Labai norėčiau, kad vaikai su džiaugsmu eitų į mokyklą, kad jiems būtų gera ir smagu.  Mėgstu savo darbą, patinka matyti, kaip mano mokinukai auga, keičiasi, kaip jie moka džiaugtis įveikę sunkią užduotį, kokie laimingi būna padėję savo draugui, koks spalvingas jų vaikiškas pasaulis!
Kiekvienas vaikas mano klasėje yra laukiamas, vertinamas ir mylimas, todėl stengiuosi dirbti taip, kad paskui nesigailėčiau, kad ko nors nepadariau, nepastebėjau, neišgirdau…
Kad mokymasis būtų įdomus ir teiktų džiaugsmą, sieksiu rasti kelią į mokinių širdis. Mokysiu naudingai leisti laiką, atrasti savo gabumus, malonumą kurti ir  kryptingai siekti žinių.

KRISTINA VAIDILIENĖ
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Jau daug mokslo metų einu su mokiniais tais pačiais takais į mokyklą, nes esu mokytoja. Daugelis mokytų mokinių jau paliko mokyklos suolus, tačiau susitikimai visada džiugina. O kas liko jų širdyse, kartais išreiškiama šypsena, kartais maloniu pašnekesiu, o kartais… laišku.
„Būdama maža, aš nesirinkau nei kur, nei pas ką eiti į pirmąją klasę. Patekau pas mokytoją Kristiną. Tie ketveri metai buvo geriausi mano gyvenime dėl daugelio priežasčių. Man nebuvo baisu daryti klaidas, prašyti pagalbos ar reikšti savo nuomonę, nes mokytoja visomis jėgomis stumdavo į priekį ir būdavo objektyvi visų atžvilgiu…
Dar mūsų klasė buvo kaip kumštis, nes buvome mokomi bendravimo pagrindų ir sužinojome, koks svarbus yra tarpusavio pasitikėjimas…“ (Eglė Poškevičiūtė).
„Mokėte mus būti patriotais savo šaliai, mylėti gyvenimą, pastebėti smulkmenas, grožėtis natūralumu, būti asmenybėmis… Jūsų dėka ėmiau rašyti eilėraščius… Tikėjote visais ir kiekvienu. Išmokėte pasitikėti savimi ir būti geru žmogumi“ (Skaistė Liepytė).
„Mokytojos dėka mūsų vaikas išsiugdė norą siekti žinių, išmoko sistemingai mokytis ir dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime… Mokytojos dėka sukauptas žinių bagažas padėjo sūnui pasiekti labai gerų rezultatų…“ (Andžela Mačiulienė).

VIRGINIJA MILTINIENĖ
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Ankstyvi rytai, persmelkti tiršto rūko, krintančių snaigių ar parskrendančių paukščių švilpesio, – man  tai  pats  svarbiausias paros metas. Jau dvidešimt aštuonerius metus kiekvieną rytą  skubu  į  MOKYKLĄ. Žinau – mane ten pasitiks būrys  ypatingų  vaikų. Vaikų, kurie laukia įdomios pamokos, mokytojos šypsenos, naujos kelionės. Jie laukia  mokytojos, kuri moka išklausyti, padėti, suprasti, paskatinti, atsiprašyti…. Jau daug metų mėgaujuosi kiekviena mokymo ir buvimo su savo mokiniais akimirka. Noriu būti mokytoja, kurią užaugę vaikai prisimena visą gyvenimą…