KMDU

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS KRYPTINGO MENINIO (DAILĖS) UGDYMO PROGRAMA (ištraukos)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kryptingo meninio (dailės) ugdymo programa (toliau — KMDU) parengta remiantis LR švietimo įstatymu, kitais teisės aktais.
2. KMDU programa vykdoma integruojant formalųjį ir neformalųjį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą.
3. KMDU programa yra orientuota į platesnį humanitarinį mokinių ugdymą, paremtą dailės pažinimu.
4. Mokykla KMDU tradiciją tęsia nuo 1973 m. rugsėjo 1 d.

II. UGDYMO PROGRAMA
5. KMDU programos turinys išdėstytas IV lygius: per I-ą (1-2 kl.), II-ą (3-4 kl.), III-ią (5-6 kl.), IV-tą (7-8 kl.) lygius.

III. BAIGIAMŲJŲ DARBŲ ATLIKIMAS
6. Baigiamieji kūrybiniai darbai yra atliekami baigiant II-ą ir IV-ą mokymosi lygius, t.y. 4 kl. bei 8 kl.

IV. PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS
7. 4 kl. mokiniai gauna KMDU  programos I-o, II-o lygio  baigimo pažymėjimą. 8 kl. mokiniai gauna KMDU  programos III-io, IV-o lygio  baigimo pažymėjimą. Jei mokinys baigiamojo kūrybinio darbo neatliko, pažymėjimo negauna.

XXI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Kryptingo meninio (dailės) programa derinama su Mokyklos taryba, pristatoma Mokytojų tarybai, tvirtinama mokyklos direktoriaus įsakymu.

Skip to content