KMDU

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS KRYPTINGO MENINIO (DAILĖS) UGDYMO PROGRAMA (ištraukos)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kryptingo meninio (dailės) ugdymo programa (toliau — KMDU) parengta remiantis LR švietimo įstatymu, kitais teisės aktais.
2. KMDU programa vykdoma integruojant formalųjį ir neformalųjį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą.
3. KMDU programa yra orientuota į platesnį humanitarinį mokinių ugdymą, paremtą dailės pažinimu.
4. Mokykla KMDU tradiciją tęsia nuo 1973 m. rugsėjo 1 d.

II. UGDYMO PROGRAMA
5. KMDU programos turinys išdėstytas IV lygius: per I-ą (1-2 kl.), II-ą (3-4 kl.), III-ią (5-6 kl.), IV-tą (7-8 kl.) lygius.

III. BAIGIAMŲJŲ DARBŲ ATLIKIMAS
6. Baigiamieji kūrybiniai darbai yra atliekami baigiant II-ą ir IV-ą mokymosi lygius, t.y. 4 kl. bei 8 kl.

IV. PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS
7. 4 kl. mokiniai gauna KMDU  programos I-o, II-o lygio  baigimo pažymėjimą. 8 kl. mokiniai gauna KMDU  programos III-io, IV-o lygio  baigimo pažymėjimą. Jei mokinys baigiamojo kūrybinio darbo neatliko, pažymėjimo negauna.

XXI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Kryptingo meninio (dailės) programa derinama su Mokyklos taryba, pristatoma Mokytojų tarybai, tvirtinama mokyklos direktoriaus įsakymu.