Korupcijos prevencija

 

Apie Šiaulių Gegužių progimnazijos neteisėtus veiksmus prašome pranešti tel. (8 41) 552560 arba el.paštu: prevencija@geguziai.lt

Anonimiškumą garantuojame.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą progimnazijoje atsakingi asmenys:
Jurgita Laidauskienė, socialinė pedagogė (1-4 kl.) – tel. Nr. 8 613 09892, el. pašto adresas: socialinisp@geguziai.lt
Indrė Strelkauskienė, socialinė pedagogė (5-8 kl.) – tel. Nr. 8 613 10893, el. pašto adresas: socialinispedagogas@geguziai.lt
Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – tel. Nr. 8-41-552629; el. pašto adresas: reda.zalogiene@geguziai.lt

Anonimiškumą garantuojame. 

Plačiau:

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija – Korupcijos prevencija