Korupcijos prevencija

Apie Šiaulių Gegužių progimnazijos neteisėtus veiksmus prašome pranešti tel. +370 41 55 2560 arba el.paštu: prevencija@geguziai.lt

Anonimiškumą garantuojame.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą progimnazijoje atsakingi asmenys:
Jurgita Laidauskienė, socialinė pedagogė (1-4 kl.) – tel. Nr. +370 613 09892, el. pašto adresas: socialinisp@geguziai.lt
Indrė Strelkauskienė, socialinė pedagogė (5-8 kl.) – tel. Nr. +370 613 10893, el. pašto adresas: socialinispedagogas@geguziai.lt
Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – tel. Nr. +370 41 55 2629; el. pašto adresas: reda.zalogiene@geguziai.lt

Anonimiškumą garantuojame. 

Plačiau:

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

2022-2033 metų nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais 

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija – Korupcijos prevencija

 

Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-94 patvirtinta:
2024–2026 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA;
ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS.

Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus 2023 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-84 patvirtintas
ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ BUS PATEIKIAMAS PRAŠYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ASMENĮ, SĄRAŠAS:
1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
2. Skyriaus vedėjas.

Skip to content