SKU kalendorius

Šiaulių Gegužių progimnazijos bendruomenė – mokytojai, mokiniai, tėveliai, kt. darbuotojai – kviečiami įsijungti į mokinių socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) veiklų organizavimą, vykdyti bendrus projektus, bendradarbiauti su socialiniais partneriais.

Socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) veiklos grupė:
Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – SKU veiklos koordinatorė
Rasa Balčiūnienė, matematikos ir IT mokytoja – ugdymo karjerai specialistė
Jurgita Laidauskienė, socialinė pedagogė;
Indrė Strelkauskienė, socialinė pedagogė