Pasiekimų patikrinimai/tyrimai

2021–2022 M.M.

NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠTIS

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

2021 m. NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ (NMPP) REZULTATAI:

4 kl. NMPP (4 NMPP mokyklos detalioji ataskaita 2021)
8 kl. NMPP (8 NMPP mokyklos detalioji ataskaita 2021)