Pasiekimų patikrinimai/tyrimai

2024 m. NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (NMPP) REZULTATAI:

8 kl. Gegužių progimnazijos NMPP rezultatai

********

Tarptautinis mokymo ir mokymosi tyrimas (TALIS 2024)

2024 m. sausio-kovo mėn. 20 atsitiktinai atrinktų mokytojų dalyvavo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Tarptautiniame mokymo ir mokymosi tyrime (TALIS 2024).

TALIS 2024 yra pirmasis ir kol kas vienintelis tarptautinis tyrimas, kuriame tiriama mokytojų darbo aplinka, nuostatos, požiūris bei darbo sąlygos mokyklose. Šis tyrimas siūlo galimybę mokytojams ir mokyklų vadovams reikšmingai prisidėti prie švietimo ir ugdymo analizės bei švietimo politikos plėtojimo, ateities gairių kūrimo. Šis tyrimas unikalus, apibūdinamas kaip „Mokytojo balso“ tyrimas – juo siekiama išgirsti mokytojų ir mokyklų vadovų nuomonę įvairiais su ugdymu ir apskritai švietimu susijusiais klausimais. TALIS tyrimą Lietuvoje koordinuoja Nacionalinė švietimo agentūra.

Tyrimo tikslas – surinkti, išanalizuoti bei apibendrinti informaciją apie mokytojus ir mokyklas, mokytojų darbo ypatumus, ugdymo aplinką, lyderystės mokyklose aspektus, mokytojų darbo vertinimą bei jiems teikiamą grįžtamąjį ryšį, mokytojų ir mokyklų vadovų požiūrį į svarbius šiandieniam ugdymui tenkančius iššūkius.

********

2023 m. NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (NMPP) REZULTATAI:

4, 8 kl. Gegužių progimnazijos NMPP rezultatai

********

2022 m. NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (NMPP) REZULTATAI:

4, 6, 8 kl. Gegužių progimnazijos, Šiaulių miesto, šalies NMPP rezultatai

4 kl. NMPP (4 NMPP mokyklos trumpoji ataskaita)
6 kl. NMPP (6 NMPP mokyklos trumpoji ataskaita)
8 kl. NMPP (8 NMPP mokyklos trumpoji ataskaita)

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

*******

2021 m. PIRLS (tarptautinis skaitymo gebėjimų tyrimas). PIRLS rezultatai, ataskaita
Dalyvavo 5a, 5c kl. mokiniai (pradinio ugdymo mokytojos A.Labauskienė, E.Montvilienė)

*******

2021 m. NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (NMPP) REZULTATAI:

4 kl. NMPP (4 NMPP mokyklos detalioji ataskaita)
8 kl. NMPP (8 NMPP mokyklos detalioji ataskaita)

********

2019 m. NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (NMPP) REZULTATAI:

2 kl.: skaitymo (teksto supratimas), rašymo (teksto kūrimas), rašymo (kalbos sandaros pažinimas) matematikos rezultatai;
4 kl.: mokinių skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo rezultatai;
 6 kl.: mokinių skaitymo, rašymo, matematikos rezultatai;
8 kl.: mokinių matematikos, gamtos mokslų rezultatai;

********

2018 m. NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (NMPP) REZULTATAI:

Šiaulių Gegužių progimnazijos 2, 4, 6, 8 kl. NMPP apskaita.
2 kl.: lietuvių k. bei matematikos rezultatai;
4 kl.: lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo rezultatai;
6 kl.: lietuvių k. bei matematikos rezultatai;
8 kl.: lietuvių k., matematikos, socialinių bei gamtos mokslų rezultatai;

**********

2017 m. NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (NMPP) REZULTATAI:

2017 m. Šiaulių Gegužių progimnazijos 2, 4, 6, 8 kl. NMPP ataskaita.
2 kl.: lietuvių k. bei matematikos rezultatai;
4 kl.: lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo rezultatai;
6 kl.: lietuvių k. bei matematikos rezultatai;
8 kl.:  
lietuvių k., matematikos, socialinių bei gamtos mokslų rezultatai;

* * * * * 

Skip to content