Projektai

Vykdomi projektai

Progimnazijos organizuojamų projektų rašymo forma

2021 m. projektinės veiklos planas
2020 m. projektinės veiklos planas, ataskaita
2019 m. projektinės veiklos planas, ataskaita
2018 m. projektinės veiklos planas, ataskaita

Mokyklos

Mokykliniai projektai:

 •  „Vertybių laiptai“ (S. Baranauskienė, I. Zazienė)
 • „Vaiko kūrybinis kelias per muziką ir šokį“ (R. Janulienė, A. Mockienė, D. Virakienė)
 • „Visa mokykla šoka“ (A. Stankus, R. Kalinienė, E. Montvilienė)
 • Tęsiamas skaitymo skatinimo projektas „Augu su knyga“ (V. Miltinienė, L. Norvilienė, A. Labanauskienė)
 • Respublikinės iniciatyvos „BE PATYČIŲ“ paminėjimas mokykloje „Mokykla be patyčių“ (I. Strelkauskienė, J. Laidauskienė)
 • „Linksmieji penktadieniai“ (E. Montvilienė, A. Kačerauskas, A. Labanauskienė)
 • „Jubiliatai literatūroje“ (B. Petkuvienė, V. Žabarauskaitė)
 • „Gyvūnai aplink mus“ (I. Strelkauskienė, D. Urbonienė, V. Pastorastienė)
 • „Simbolis ir kalba. Vokiečių ir anglų kalbų panašumų beieškant“ (L. Šidlauskienė)
 • „Sportuoju aš ir mano šeima“ (E. Montvilienė, G. Steponavičienė, A. Labanauskienė)
 • „Tau,  mokytojau“ (I. Turovaitė, D. Kulikauskienė, I. Rafael)
 • „Mūsų kelionės po pasaulį…“ (M. Norbutas, I. Zazienė)
 • „Mano šventasis globėjas“ (E. Ramoškienė, V. Žabarauskaitė)
 • „Rudens taku“ (A. Marcinkienė, N. Gabrielaitienė, A. Adomaitienė)
 • „Atbėga elnias devyniaragis“ (R. Janulienė, I. Zazienė)

Mokykliniai projektai:

 • „Pasveikinkim vieni kitus“ (projekto vadovė I. Rafael)
 • „Vaiko kūrybinis kelias per muziką ir šokį“ (projekto vadovai R.Janulienė, A.Mockienė, D.Virakienė)
 • „Vertybių laiptai“ (projekto vadovai S. Baranauskienė, I. Zazienė)
 • „Simbolis ir kalba. Vokiečių ir anglų kalbų panašumų beieškant. 6kl.“ (projekto vadovė L. Šidlauskienė)
 • tęsiamas skaitymo skatinimo projektas „Augu su knyga“ (projekto vadovai V. Miltinienė, L. Norvilienė)
 • „Linksmieji penktadieniai“ (projekto vadovai E. Montvilienė, A.Kačerauskas, A. Labanauskienė)
 • „Tęstinis projektas ,,Jono Biliūno keliu“ (projekto vadovė I.Turovaitė)
 • „Po kūrybos skraiste“ (projekto vadovai L.Adamonienė, I.Vinickienė, V.Pastorastienė)
 • „Mano augintinis“ (projekto vadovai I.Strelkauskienė, D.Urbonienė, V.Pastorastienė)
 • ,,Sonata Čiurlioniui“ (projekto vadovai J. Šlitė, I. Oss, R. Janulienė)
 • „Sportuoju aš ir mano šeima“ (projekto vadovai E. Montvilienė, G. Steponavičienė, A. Labanauskienė)
 • „Mano šventasis globėjas“ (projekto vadovai L.Martinaitienė, E. Ramoškienė, V.Žabarauskaitė)
 • „Rudens taku“ (projekto vadovai A. Marcinkienė, N. Gabrielaitienė, A. Adomaitienė)
 • „Jubiliatai lietuvių literatūroje. Salomėjai Nėriai – 105“ (projekto vadovai B.Petkuvienė, V. Žabarauskaitė)
 • „Atbėga elnias devyniaragis“ (projekto vadovai I. Zazienė, R.Janulienė)

Mokykliniai projektai:

 • Tęstinis projektas „Vertybių laiptai“ (S. Baranauskienė);
 •  Tęstinis projektas „Pasveikinkim vieni kitus“ (I. Rafael, D.Kulikauskienė);
 •  Tęstinis projektas projektas „Jubiliatai lietuvių literatūroje“ (B. Petkuvienė, V. Žabarauskaitė).
 •  Skaitymo skatinimo projektas „Augu su knyga“ – tęsiamas (V.Miltinienė, L.Norvilienė);
 •  „Linksmieji trečiadieniai“ (E.Montvilienė, A.Labanauskienė, A. Kačerauskas);
 •  „Po kūrybos skraiste“ (L. Adamonienė, V. Dulskienė, I. Vinickienė);
 •  „Sportuoju aš ir mano šeima“ (E.Montvilienė, A.Labanauskienė, G.Steponavičienė);
 •  „Atbėga elnias devyniaragis“ (I. Zazienė, R.Janulienė);
 •  „Rudens taku“ (A. Marcinkienė, N. Gabrielaitienė,  A.Adomaitienė);
 •  „Mano šventasis globėjas“ (E.Ramoškienė).
 •  „Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo“ (I.Strelkauskienė, J.Laidauskienė, I.Ramanauskienė).

Respublikos, miesto projektai

Šalies projektai:

 •  Finansinio raštingumo stiprinimas pradiniame ugdyme „Mano bendruomenė“ (V. Miltinienė, L. Norvilienė, N. Gabrielaitienė, R. Jackienė)
 • „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (R. Zalogienė, R. Žemaičiūnienė). Plačiau apie projektą: projekto aprašymas projekto įgyvendinimas, priemonės:  1-4 kl.5-8 kl. 1, 5-8 kl. 2.
 • Sveikatingumo projektas „Sveikatiada“ (A. Adomaitienė)
 • „Šok į tėvų klumpes“ (R. Balčiūnienė, kl. auklėtojai)
 • „Mes rūšiuojam“ (L. Dulevičienė)
 • Tarpmokyklinis projektas „Christmas Comics“ (R. Kancerienė)

Miesto projektai:

 • Kultūros lėšomis finansuojamas projektas „Tobulėju skaitydamas ir kurdamas“ (A. Tupikė)
 • Aplinkosauginis projektas skirtas Žemės dienai (L. Dulevičienė, D. Kulikauskienė, R. Žemaičiūnienė)
 • „Mažieji menininkai“ (A. Tupikė, A. Lučinskienė)
 • „Prieskonių pasaulis“ (L. Varnavičienė, A. Kulnienė, K. Vaidilienė)
 • Pasidalijimo projektas (S. Baranauskienė, L. Lušienė)
 • Projektas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai „Paroda ant ratų“ (R. Zalogienė, L. Lušienė, I. Zazienė)
 • Projektas „Jaunieji literatai“ (E. Montvilienė, A. Tupikė, I. Vinickienė)

Šalies projektai:

 • „Būsiu_“ (R. Balčiūnienė)
 • Sveikatingumo projektas „Sveikatiada“ (A.Adomaitienė)
 • „Mes rūšiuojam“ (D. Urbonavičienė)
 • „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (R. Balčiūnienė)
 • Tarpmokyklinis projektas „Christmas Comics“ (J.Pocienė)
 • „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (R.Zalogienė, V.Miltinienė, R.Žemaičiūnienė). Plačiau apie projektą: informacija1-4 kl.5-8 kl. 1, 5-8 kl. 2.
 • Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir „Lietuvos Junior Achievement“ pilotinis projektas „Finansinio raštingumo stiprinimas pradiniame ugdyme“. (V.Miltinienė, R.Jackienė, N.Gabrielaitienė, L.Norvilienė)

Miesto projektai:

 • Finansuojamas projektas „Augu sveikas“ (A.Adomaitienė-planuojamas)
 • Aplinkosauginis finansuojamas projektas  (D.Urbonavičienė – planuojamas)
 • Pasidalijimo projektas (S. Baranauskienė, L. Lušienė) Plačiau apie projektą
 • Projektas Žemės dienai „Paroda ant ratų“ (R. Zalogienė, L. Lušienė, I. Zazienė)
 • Projektas „Jaunieji literatai“ (E.Montvilienė, A.Didžglvienė, I.Vinickienė)
 • „Prancūziškos Kalėdos atvirutėse“ (K.Vendzlauskienė)
 • „Mažieji menininkai“ (A. Didžgalvienė, A. Lučinskienė)
 • „Vaistažolių karalystė“ (L.Varnavičienė, A.Kulnienė, K.Vaidilienė)

* * * * *

GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIAI KALBA SPALVOMIS
2019 m. birželio 18 d., vykdant Gegužių progimnazijos pasidalijimo projektą „Žydinčios gyvybės pievos“, Šiaulių AVPK Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariatui buvo dovanota trylika 5 klasės mokinių kūrybinių dailės darbų. Progimnazijos direktorė S. Baranauskienė, pavaduotoja ugdymui L. Lušienė ir dailės mokytojos V. Žabarauskaitė, J. Šlitė mokinių vardu įteikė paveikslus Šiaulių miesto ir rajono komisariato viršininkui M. Maciui.  Komisariato viršininkas padėkojo už gražią idėją ir nuoširdžią vaikų kūrybą, pasidžiaugė, kad graži ir saugi aplinka priklauso tik nuo mūsų pačių noro ir iniciatyvumo.
Projektas, kurio  iniciatorė progimnazijos direktorė S. Baranauskienė, pradėtas vykdyti  2013 m. Gegužių progimnazijos mokinių darbai jau puošia Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko kliniką, Dainų muzikos mokyklą, Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namus, Šiaulių miesto pedagoginę psichologinę tarnybą, Šiaulių tardymo izoliatorių.

Šalies projektai:

 • Projektas „Sveikatiada“ ( A.Adomaitienė)
 • „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (2 etapas)“ (R. Balčiūnienė)
 • „Būsiu_“ (R. Balčiūnienė)
 • „Mes rūšiuojam“ (D. Urbonavičienė)
 • Tarpmokyklinis Šiaulių Gegužių ir Vilniaus Simono Daukanto progimnazijų projektas “Christmas Comics“ (J.Pocienė)
 • „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (R.Zalogienė). Plačiau apie projektą: informacija1-4 kl.5-8 kl. 1, 5-8 kl. 2.

Miesto projektai:

 • finansuojamas Šiaulių miesto aplinkosauginis švietimo projektas „Pažinkime savo miesto Talkšos ežerą “ (D.Urbonavičienė)
 • „Vydūno kelias“ (L.Lušienė, I.Turovaitė, V.Miltinienė)
 • Pasidalijimo projektas „Žydinčios gyvybės pievos“ (S.Baranauskienė, L.Lušienė)
 • „Vyšnaitė šeimininkauja ir žaidžia“ (L.Varnavičienė, A.Kulnienė, K.Vaidilienė)
 • „Mažieji menininkai“ (A.Didžgalvienė, A.Lučinskienė)
 • „Jaunieji literatai“ (A.Adomaitienė, I.Vinickienė, V.Dulskienė)
 • „Prancūziškos Kalėdos atvirutėse“ (K.Venzlauskienė)

Tarptautiniai

 • ERASMUS+ K2 tarptautinės strateginės tarpmokyklinės partnerystės projektas „The European cultural framework promotes social inclusion increasing the skills of our disadvantaged students“ (E. Montvilienė)
 • ERASMUS+ K1 tarptautinės strateginės tarpmokyklinės partnerystės projektas (E. Montvilienė)
 • ERASMUS+„Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ (R. Zalogienė, R. Balčiūnienė) Plačiau…
 • eTwinning projektas „Do everybody in the world have save water?“ (E. Montvilienė)
 • „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“ (R. Žemaičiūnienė ir L. Šidlauskienė)
 • „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinė programa (S. Baranauskienė, I. Strelkauskienė, G. Steponavičienė).
 • „Būk sveikas pavasari!“ (E. Montvilienė, D. Kulikauskienė, I. Rafael)


2018-2020 metais Šiaulių Gegužių progimnazijoje vykdomas tarptautinis ERASMUS+ mokyklinis  strateginės partnerystės projektas ,,Socialinių įgūdžių stokojančių mokinių įtraukimas į Europos kultūrinės struktūros veiklas“. Projekto koordinatorė pradinio ugdymo mokytoja Edita Montvilienė. Plačiau…
https://erasmuskos.weebly.com/?fbclid=IwAR0f6GtnHC4sRWxHl9RLqk_CnaIGdgQm5XDweVMU0K83IJqCGtnOW2YTNCY
Projekto partneriai:
Koso salos 1 pradinė mokykla, Graikija,
Sermoneta miesto pradinė mokykla, Italia,
Cerklje na Gorenjskem miesto pradinė mokykla, Slovėnija,
Montilla miesto pradinė mokykla, Ispanija,
Rakovski miesto pradinė mokykla, Bulgarija.

 


The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinė programa. PLAČIAU…
Programos koordinatorė Silvija Baranauskienė, vadovės Indrė Strelkauskienė, socialinė pedagogė, Giedrė Steponavičienė, kūno kultūros mokytoja.

 
Nuo 2018 m. rugsėjo 1d. Šiaulių Gegužių progimnazija  įsijungė į Tarptautinį Goethe’s instituto vykdomą projektą Lietuvoje „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“. Projekto partneriai yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras.Prie jau ketverius mokslo metus gyvuojančio projekto prisijungė Gegužių progimnazijos mokytojų komanda, kurią sudaro vokiečių kalbos mokytoja Lina Šidlauskienė ir fizikos mokytoja Rasa Žemaičiūnienė.

„Erasmus+“ programos projektas „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“. Projekto organizatorės Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Rasa Balčiūnienė, ugdymo karjerai koordinatorė, matematikos ir IT mokytoja. Plačiau…

Projektas ,,Viena knyga: skaitymo terapija specialiųjų poreikių turintiems vaikams“. Projekto koordinatorė pradinio ugdymo mokytoja Edita Montvilienė.

Projektas „Vardan tos Lietuvos“. Projekto organizatorės: istorijos, rusų k. mokytoja NijolėTeišerskienė, lietuvių k. mokytoja  IngaTurovaitė, technologijų mokytoja Jurgita Januškevičienė).

Projektas „Būk sveikas pavasari!“. Projekto organizatorės: pradinio ugdymo mokytoja Edita Montvilienė, dailės ir technologijų mokytoja Dana Kulikauskienė, matematikos, ekonomikos ir IT mokytoja Ieva Rafael)

ES projektai. „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir LRV biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) 2018 m. gegužės 14 d. prasidėjo 1–4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas.
Už 2 023 683,86 eurų 676 šalies mokyklos gaus 58 pavadinimų priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti: stiklinius rinkinius, matavimo indus ir cilindrus, mėgintuvėlius, tiriamųjų darbų įvairių lėkštelių rinkinius, pipetes, piltuvėlius, Erlenmejerio kolbas, termometrus, lupas, mikroskopus, preparavimo rinkinius, gamtos tyrinėjimo rinkinius, žiūronus, naudingų iškasenų rinkinius, kompasus, optikos rinkinius, magnetus ir metalinių plokštelių rinkinius, elektros grandinės rinkinius, svarstykles, žibintuvėlius, mini meteo stoteles, puodus tiriamiesiems darbams, šaldiklius ir t.t.
Planuojama, kad 2019 m. pradžioje mokyklas pasieks ir 5–8 klasėms skirtos gamtos mokslų, technologijų dalykų mokymo priemonės ir įranga.
ŠAC inf.
****

Tarptautinis  Erasmus+ tarpmokyklinės Strateginės partnerystės projektas „Vietiniai Europos paveldo ir vertybių atspindžiai“
Projekto koordinatorė progimnazijoje Edita Montvilienė, pradinių kl. mokytoja.

Tarptautinis projektas ,,Smurfai Europoje” – Schtroumpfons en Europe – Smurfs in Europe.
Projekto koordinatorė progimnazijoje Edita Montvilienė, pradinių kl. mokytoja.

Tarptautinis projektas „Draugystės uostas”.
Projekto koordinatorius progimnazijoje SErgejus Staponkus, istorijos mokytojas.

 


The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinė programa. PLAČIAU…
Programos koordinatorė Silvija Baranauskienė, vadovės Indrė Strelkauskienė, socialinė pedagogė, Giedrė Steponavičienė, kūno kultūros mokytoja.