Projektai

Vykdomi projektai

Progimnazijos organizuojamų projektų rašymo forma

2023 m. projektinės veiklos planas
2022 m. projektinės veiklos planas , ataskaita 
2021 m. projektinės veiklos planas, ataskaita
2020 m. projektinės veiklos planas, ataskaita

Mokyklos

„Mano keliai link išminties ir sėkmės…“ (I. Zazienė)
„Šok į tėvų klumpes“ (R. Balčiūnienė, kl. auklėtojai)
„Visa mokykla šoka“ (D. Virakienė, R. Kalinienė, E. Montvilienė)
Tęsiamas skaitymo skatinimo projektas „Augu su knyga“ (V. Miltinienė, L. Norvilienė, A. Labanauskienė)
Respublikinės iniciatyvos „BE PATYČIŲ“ paminėjimas mokykloje „Mokykla be patyčių“ (I. Strelkauskienė, J. Laidauskienė, E.Šliūpaitė)
„Tobulėju skaitydamas ir kurdamas“ (A. Tupikė, I.Vinickienė, R.Kalinienė)
„Skaitau ir iliustruoju pasaką” (I. Kačinskienė)
„Linksmieji trečiadieniai“ (E. Montvilienė, A. Kačerauskas, A. Labanauskienė)
„Gyvūnai aplink mus“ (I. Strelkauskienė, E.Montvilienė, V. Pastorastienė)
„Simbolis ir kalba. Vokiečių ir anglų kalbų panašumų beieškant“ (L. Šidlauskienė, L.Perminienė)
„Sportuoju aš ir mano šeima“ (E. Montvilienė, G. Steponavičienė, A. Labanauskienė)
„Tau, mokytojau“ (I. Turovaitė, I. Rafael, J. Šlitė-Brazė)
„Mano šventasis globėjas“ (E. Ramoškienė, du 8 kl. dailės mokytojai)
„Rudens taku“ (A. Marcinkienė, N. Gabrielaitienė, A. Adomaitienė)
„Atbėga elnias devyniaragis“ (I. Zazienė, auklėtojų met gr. pirmininkai)

 • „Tobulėju skaitydamas“ (A.Tupikė, I. Vinickienė, R. Jackienė, R. Kalinienė, E.Montvilienė);
 • „ Visa mokykla šoka“ (A. Stankus, R. Kalinienė, E. Montvilienė);
 • Skaitymo skatinimo projektas „Augu su knyga“ – tęsiamas (V.Miltinienė, L.Norvilienė, A.Labanauskienė);
 • Respublikinės iniciatyvos „BE PATYČIŲ“ paminėjimas mokykloje „Mokykla be patyčių“ (I. Strelkauskienė, J. Laidauskienė);
 • „Linksmieji trečiadieniai“ (E.Montvilienė, A.Labanauskienė, A. Kačerauskas);
 • „Skaitau ir iliustruoju pasaką“ (I.Kačinskienė, A.Lučinskienė);
 • „Winters tales“ (R.Kancerienė, V.Daunienė);
 • „Gyvūnai aplink mus“ (I.Strelkauskienė, D. Urbonienė, V.Pastorastienė);
 • „Sportuoju aš ir mano šeima“ (E.Montvilienė, A.Labanauskienė, G.Steponavičienė);
 • „Tau, Mokytojau“ (I.Turovaitė, D.Kulikauskienė, I.Rafael);
 • „Mano šventasis globėjas“ (E.Ramoškienė, 8 kl. dailės mokytojai);
 • „Rudens taku“ (A. Marcinkienė, N. Gabrielaitienė, A.Adomaitienė);
 • „Simbolis ir kalba. Vokiečių ir anglų kalbų panašumų beieškant“ (L.Šidlauskienė, L.Perminienė);
 • Atbėga elnias devyniaragis“ (auklėtojų met. gr. pirmininkai, R.Janulienė, I. Zazienė).
 • Tęstinis projektas „Vertybių laiptai“ (S. Baranauskienė, I.Zazienė);
 • „ Visa mokykla šoka“ (A. Stankus, R. Kalinienė, E. Montvilienė)
 • Skaitymo skatinimo projektas „Augu su knyga“ – tęsiamas (V.Miltinienė, L.Norvilienė, A.Labanauskienė);
 • Respublikinės iniciatyvos „BE PATYČIŲ“ paminėjimas mokykloje „Mokykla be patyčių“ (I. Strelkauskienė, J. Laidauskienė)
 • „Linksmieji penktadieniai“ (E.Montvilienė, A.Labanauskienė, A. Kačerauskas);
 • „English around the world“ (G.Avlosevičienė, V.Urnėžienė)
 • „Gyvūnai aplink mus“ (I.Strelkauskienė, D. Urbonienė, V.Pastorastienė);
 • „Sportuoju aš ir mano šeima“ (E.Montvilienė, A.Labanauskienė, G.Steponavičienė);
 • „Tau, Mokytojau“ (I.Turovaitė, D.Kulikauskienė, I.Rafael);
 • „Kelionės – vertybė, savęs ir pasaulio pažinimo bei atradimų būdas “ (M. Norbutas, I. Zazienė)
 • „Mano šventasis globėjas“ (E.Ramoškienė, D.Kulikauskienė, L.Perminienė);
 • „Rudens taku“ (A. Marcinkienė, N. Gabrielaitienė, A.Adomaitienė);
 • „Christmas Comics“ (R. Kancerienė);
 • Atbėga elnias devyniaragis“ (auklėtojų met. gr. pirmininkai, R.Janulienė, I. Zazienė).

Mokykliniai projektai:

 •  „Vertybių laiptai“ (S. Baranauskienė, I. Zazienė)
 • „Vaiko kūrybinis kelias per muziką ir šokį“ (R. Janulienė, A. Mockienė, D. Virakienė)
 • „Visa mokykla šoka“ (A. Stankus, R. Kalinienė, E. Montvilienė)
 • Tęsiamas skaitymo skatinimo projektas „Augu su knyga“ (V. Miltinienė, L. Norvilienė, A. Labanauskienė)
 • Respublikinės iniciatyvos „BE PATYČIŲ“ paminėjimas mokykloje „Mokykla be patyčių“ (I. Strelkauskienė, J. Laidauskienė)
 • „Linksmieji penktadieniai“ (E. Montvilienė, A. Kačerauskas, A. Labanauskienė)
 • „Jubiliatai literatūroje“ (B. Petkuvienė, V. Žabarauskaitė)
 • „Gyvūnai aplink mus“ (I. Strelkauskienė, D. Urbonienė, V. Pastorastienė)
 • „Simbolis ir kalba. Vokiečių ir anglų kalbų panašumų beieškant“ (L. Šidlauskienė)
 • „Sportuoju aš ir mano šeima“ (E. Montvilienė, G. Steponavičienė, A. Labanauskienė)
 • „Tau,  mokytojau“ (I. Turovaitė, D. Kulikauskienė, I. Rafael)
 • „Mūsų kelionės po pasaulį…“ (M. Norbutas, I. Zazienė)
 • „Mano šventasis globėjas“ (E. Ramoškienė, V. Žabarauskaitė)
 • „Rudens taku“ (A. Marcinkienė, N. Gabrielaitienė, A. Adomaitienė)
 • „Atbėga elnias devyniaragis“ (R. Janulienė, I. Zazienė)

Respublikos, miesto projektai

Sveikatingumo projektas „Sveikatiada“ (A. Adomaitienė, Ž.Sinušienė, R.Jackienė);
Kooperatyvo „Šiaulių aruodas“ ir Gegužių progimnazijos projektas „Grūdo kelias“ (dailės ir techn. metodinė gr.);
Bendrojo ugdymo mokyklų projektas „Žaidžiu, judu, kalbu“ (Pradinių klasių ir švietimo pagalbos mokiniui metodinės grupės);
„Noriu būti“ (R.Balčiūnienė);
Gamtosauginis projektas ,,Žemė – mūsų namai“, skirtas Pasaulinei Žemės dienai paminėti ( R. Žemaičiūnienė, O.Malcevičienė, L.Perminienė);
„Mažieji menininkai“ (A. Tupikė, A. Lučinskienė);
„Vaistažolių karalystė“ (L. Varnavičienė, A. Kulnienė, K. Vaidilienė);
Pasidalijimo projektas (S. Baranauskienė, L. Lušienė);
„Paroda ant ratų 2022“ (administracija, I.Zazienė);
Projektas „Jaunieji literatai“ (E. Montvilienė, A. Tupikė, I. Vinickienė);
„Christmas Comics“ (R. Kancerienė, V. Urnėžienė).

ŠALIES:

 • „Hibridinių klasių projektas“ (R. Zalogienė, A.Pleikys);
 • „Pasakų iššūkis 2022“ (A.Tupikė, I. Vinickienė, R.Jackienė, R.Kalinienė)
 • Sveikatingumo projektas „Sveikatiada“ (A. Adomaitienė);
 • „Šok į tėvų klumpes“ (R. Balčiūnienė, kl. auklėtojai).

MIESTO:

 • „Atrask save sporte“ (A.Budrys, Aleksandras Bielyj);
 • „Noriu būti“ (R. Balčiūnienė);
 • „Tobulėju skaitydamas ir kurdamas“ (A.Tupikė, R.Jackienė, R.Kalinienė);
 • Gamtosauginis projektas „Žemė – mūsų namai“ (R. Žemaičiūnienė, D.Kulikauskienė).
 • „Mažieji menininkai“ (A. Tipikė, A. Lučinskienė);
 • „Vaisių ir uogų karalystė“ (L.Varnavičienė, A.Kulnienė, K.Vaidilienė);
 • „International English language day 2022“ (G. Avlosevičienė, V. Urnėžienė);
 • Pasidalijimo projektas (S.Baranauskienė, L.Lušienė);
 • „Paroda ant ratų 2022“ (I.Zazienė, administracija);
 • Projektas „Jaunieji literatai“ (E.Montvilienė, A.Tupikė, I.Vinickienė);

ŠALIES:

 • „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (R. Zalogienė, R. Žemaičiūnienė);
 • Sveikatingumo projektas „Sveikatiada“ (A. Adomaitienė);
 • „Mes rūšiuojam“ (R.Žemaičiūnienė);
 • „Šok į tėvų klumpes“ (R. Balčiūnienė, kl. auklėtojai);

MIESTO:

 • Kultūros lėšomis finansuojamas projektas „Tobulėju skaitydamas ir kurdamas“ (A. Tupikė);
 • „Miesto riboženklių atnaujinimas“ (administracija, dailės ir technologijų met.gr.);
 • „Puoškime miestą kartu“ (I.Zazienė);
 • „Atrask save sporte“ (A.Budrys, Aleksandras Bielyj);
 • „Noriu būti“ (R. Balčiūnienė);
 • Projektas pasaulinei gyvūnų globos dienai „Paroda ant ratų“(R. Zalogienė, L. Lušienė, I. Zazienė);
 • Pasidalijimo projektas (S.Baranauskienė, L.Lušienė);
 • Projektas „Jaunieji literatai“ (E.Montvilienė, A.Tupikė, I.Vinickienė);
 • „Mažieji menininkai“ (A. Tipikė, A. Lučinskienė);
 • „Daržovių susirinkimas“ (L.Varnavičienė, A.Kulnienė, K.Vaidilienė);
 • Gamtosauginis projektas „Žemė – mūsų namai“ (R. Žemaičiūnienė, D.Kulikauskienė).

Šalies projektai:

 •  Finansinio raštingumo stiprinimas pradiniame ugdyme „Mano bendruomenė“ (V. Miltinienė, L. Norvilienė, N. Gabrielaitienė, R. Jackienė)
 • „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (R. Zalogienė, R. Žemaičiūnienė). Plačiau apie projektą: projekto aprašymas projekto įgyvendinimas, priemonės:  1-4 kl.5-8 kl. 1, 5-8 kl. 2.
 • Sveikatingumo projektas „Sveikatiada“ (A. Adomaitienė)
 • „Šok į tėvų klumpes“ (R. Balčiūnienė, kl. auklėtojai)
 • „Mes rūšiuojam“ (L. Dulevičienė)
 • Tarpmokyklinis projektas „Christmas Comics“ (R. Kancerienė)

Miesto projektai:

 • Kultūros lėšomis finansuojamas projektas „Tobulėju skaitydamas ir kurdamas“ (A. Tupikė)
 • Aplinkosauginis projektas skirtas Žemės dienai (L. Dulevičienė, D. Kulikauskienė, R. Žemaičiūnienė)
 • „Mažieji menininkai“ (A. Tupikė, A. Lučinskienė)
 • „Prieskonių pasaulis“ (L. Varnavičienė, A. Kulnienė, K. Vaidilienė)
 • Pasidalijimo projektas (S. Baranauskienė, L. Lušienė)
 • Projektas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai „Paroda ant ratų“ (R. Zalogienė, L. Lušienė, I. Zazienė)
 • Projektas „Jaunieji literatai“ (E. Montvilienė, A. Tupikė, I. Vinickienė)

Tarptautiniai

Erasmus+ „Shatter the grey“ (V. Urnėžienė, G. Avlosevičienė): Susitikimas Kipre,  susitikimas Italijoje        
eTwinning projektas ,,EU postcardexange“ (E. Montvilienė)
eTwinning projektas „Professions and Volunteerism“ #SkillsLabs“ (E. Montvilienė)
eTwinning projektas „Climate and Environment“ (G. Avlosevičienė, V. Daunienė)
TOLI projektas Holokausto tema „Teisė prisiminti“ (K. Puzarienė, I. Rafael, E. Ramoškienė )
„CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“ (R. Žemaičiūnienė ir L. Šidlauskienė)
Tarptautinė iniciatyva „EuDaMuS“ (R.Janulienė, V.Malinauskaitė)
„Būk sveikas pavasari!“ (E. Montvilienė, I.Rafael, I.Turovaitė, R.Kancerienė, J.Januškevičienė)

 • ERASMUS+ „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ (R. Zalogienė, R. Balčiūnienė). Darbo stebėjimo vizitas Paryžiuje (Prancūzijoje) nuoroda 1nuoroda 2 ;
 • eTwinning projektas ,,LEO.CARLO PROJECT A Robot-Storytelling experience for primary and secondary school I.C. DONNA LELIA CAETANI“ (E. Montvilienė, R.Kancerienė);
 • eTwinning projektas ,,EU postcardexange“ (E. Montvilienė);
 • eTwinning projektas ,,Woter as a source of Life“ (E. Montvilienė);
 • eTwinning projektas „Natural Laboratory Antarctica“ (G.Avlosevičienė, V.Daunienė);
 • „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“ (R. Žemaičiūnienė ir L. Šidlauskienė)
 • „Būk sveikas pavasari!“ (E.Montvilienė, D.Kulikauskienė, I.Rafael).
 • ERASMUS+ K2 tarptautinės strateginės tarpmokyklinės partnerystės projektas (E. Montvilienė);
 • ERASMUS+ „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ (R. Zalogienė, R. Balčiūnienė);
 • eTwinning projektas „Do everybody in the world have save woter?“ (E. Montvilienė)
 • eTwinning projektas „EU POSCARDS EXCHANGE“ (E. Montvilienė)
 • eTwinning projektas „LEO.CARLO PROJECT A Robot-Storytelling experience for primary and secondary school I.C. DONNA LELIA CAETANI“ (E. Montvilienė)
 • eTwinning projektas „I’m Learning the Children’s Right Convention“ (G.Avlosevičienė, V.Daunienė)
 • „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“ (R.Žemaičiūnienė ir L.Šidlauskienė);
 • „Būk sveikas pavasari!“ (E.Montvilienė, D.Kulikauskienė, I.Rafael);
 • „Sportas – neatsiejama sėkmingo žmogaus gyvenimo dalis“ (I.Rafael);
 • ERASMUS+ K2 tarptautinės strateginės tarpmokyklinės partnerystės projektas „The European cultural framework promotes social inclusion increasing the skills of our disadvantaged students“ (E. Montvilienė)
 • ERASMUS+ K1 tarptautinės strateginės tarpmokyklinės partnerystės projektas (E. Montvilienė)
 • ERASMUS+„Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ (R. Zalogienė, R. Balčiūnienė) Plačiau…
 • eTwinning projektas „Do everybody in the world have save water?“ (E. Montvilienė)
 • „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“ (R. Žemaičiūnienė ir L. Šidlauskienė)
 • „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinė programa (S. Baranauskienė, I. Strelkauskienė, G. Steponavičienė).
 • „Būk sveikas pavasari!“ (E. Montvilienė, D. Kulikauskienė, I. Rafael)