Metų mokytojai

SVEIKINAME METŲ MOKYTOJUS:

SVEIKINAME! 2023 METŲ MOKYTOJŲ NOMINACIJOS:

Šiaulių miesto metų mokytoja – pradinio ugdymo mokytoja, 4b klasės auklėtoja AUŠRA TUPIKĖ (plačiau: www.skrastas.lt; www.etaplius.lt)

Metų mokytoja dalykininkė – mokytojų balsavimo duomenimis – dailės, technologijų mokytoja, 6c klasės auklėtoja  LAIMA PERMINIENĖ,

Mokytojas – Kolega – mokytojų balsavimo duomenimis – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos IT mokytoja REDA ZALOGIENĖ,

Metų mokytoja – tėvų balsavimo duomenimis (1-4 kl.) – pradinio ugdymo mokytoja, 2d klasės auklėtoja VIRGINIJA MILTINIENĖ,

Metų mokytoja – tėvų balsavimo duomenimis (5-8 kl.) – matematikos mokytoja, 5c klasės auklėtoja EVELINA BRIKIENĖ,

Mano širdies mokytoja – mokinių balsavimo duomenimis – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 6d klasės auklėtoja BIRUTĖ PETKUVIENĖ.

SVEIKINAME! 2022 METŲ MOKYTOJŲ NOMINACIJOS:

Šiaulių miesto metų mokytoja – informacinių technologijų, matematikos mokytoja, karjeros specialistė, 8e klasės auklėtoja RASA BALČIŪNIENĖ (plačiau: www.skrastas.lt)

Metų mokytojas dalykininkė – mokytojų balsavimo duomenimis – matematikos mokytoja EVELINA BRIKIENĖ,

Mokytojas – Kolega – mokytojų balsavimo duomenimis – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos, IT mokytoja REDA ZALOGIENĖ,

Metų mokytoja – tėvų balsavimo duomenimis (1-4 kl.) – pradinio ugdymo mokytoja, 1d klasės auklėtoja VIRGINIJA MILTINIENĖ,

Metų mokytoja – tėvų balsavimo duomenimis (5-8 kl.) – tikybos mokytoja, 7b klasės auklėtoja ELVYRA RAMOŠKIENĖ,

Mano širdies mokytoja – mokinių balsavimo duomenimis – anglų kalbos mokytoja, 6b klasės auklėtoja INGRIDA KAČINSKIENĖ.

SVEIKINAME! 2021 METŲ MOKYTOJŲ NOMINACIJOS:

Šiaulių miesto metų mokytoja — fizikos, matematikos mokytoja, 8b klasės auklėtoja RASA ŽEMAIČIŪNIENĖ,

Metų mokytojas dalykininkas – mokytojų balsavimo duomenimis —lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 8d klasės auklėtoja INGA TUROVAITĖ,

Mokytojas – Kolega – mokytojų balsavimo duomenimis —direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos IT mokytoja REDA ZALOGIENĖ,

Metų mokytoja – tėvų balsavimo duomenimis (1-4 kl.) —pradinio ugdymo mokytoja, 1c klasės auklėtoja EDITA MONTVILIENĖ,

Metų mokytoja – tėvų balsavimo duomenimis (5-8 kl.) —technologijų, dailės mokytoja, 7c klasės auklėtoja JURGITA JANUŠKEVIČIENĖ,

Mano širdies mokytoja – mokinių balsavimo duomenimis —anglų kalbos mokytoja, 5b klasės auklėtoja INGRIDA KAČINSKIENĖ.

– mokytojų balsavimo duomenimis — Metų mokytojas dalykininkas — lietuvių kalbos mokytoja BIRUTĖ PETKUVIENĖ,
– mokytojų balsavimo duomenimis — Mokytojas – Kolega — direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos IT mokytoja REDA ZALOGIENĖ,
– tėvų balsavimo duomenimis (1-4 kl.) — Metų mokytoja — pradinio ugdymo, 3d klasės auklėtoja, mokytoja VIRGINIJA MILTINIENĖ,
– tėvų balsavimo duomenimis (5-8 kl.) — Metų mokytoja — matematikos mokytoja, 8d klasės auklėtoja, mokytoja VIDMANTĖ ŽEGUNIENĖ,
– mokinių balsavimo duomenimis — Mano širdies mokytojas — matematikos mokytoja, 8d klasės auklėtoja, mokytoja VIDMANTĖ ŽEGUNIENĖ.

– mokytojų balsavimo duomenimis — Mokytojas – Kolega — direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos IT mokytoja REDA ZALOGIENĖ,
– tėvų balsavimo duomenimis (1-4 kl.) — Metų mokytoja — pradinio ugdymo, 1a klasės auklėtoja, mokytoja AUŠRA ADOMAITIENĖ,
– tėvų balsavimo duomenimis (5-8 kl.) — Metų mokytoja — matematikos mokytoja, 7a klasės auklėtoja, mokytoja EVELINA BRIKIENĖ.
– mokinių balsavimo duomenimis — Mano širdies mokytojas — matematikos mokytoja, 7d klasės auklėtoja, mokytoja VIDMANTĖ ŽEGUNIENĖ.

– mokytojų balsavimo duomenimis — Metų mokytojas dalykininkas — pradinio ugdymo, 1d klasės auklėtoja, mokytoja VIRGINIJA MILTINIENĖ,
– mokytojų balsavimo duomenimis — Mokytojas – Kolega — tikybos mokytoja  ELVYRA RAMOŠKIENĖ,
– tėvų balsavimo duomenimis (1-4 kl.) — Metų mokytoja — pradinio ugdymo, 2c klasės auklėtoja, mokytoja EDITA MONTVILIENĖ,
– tėvų balsavimo duomenimis (5-8 kl.) — Metų mokytoja — matematikos mokytoja, 6d klasės auklėtoja, mokytoja VIDMANTĖ ŽEGUNIENĖ.
– mokinių balsavimo duomenimis — Mano širdies mokytojas — matematikos mokytoja, 6a klasės auklėtoja, mokytoja EVELINA BRIKIENĖ.

– mokytojų balsavimo duomenimis — Metų mokytojas — pradinio ugdymo, 2c klasės auklėtoja, mokytoja ROSITA KALINIENĖ,
– mokytojų balsavimo duomenimis — Metų mokytojas dalykininkas — pradinio ugdymo, 4d klasės auklėtoja, mokytoja VIRGINIJA MILTINIENĖ,
– mokytojų balsavimo duomenimis — Mokytojas – Kolega — direktoriaus pavaduotoja ugdymui  REDA ZALOGIENĖ,
– tėvų balsavimo duomenimis (1-4 kl.) — Metų mokytoja — pradinio ugdymo, 1c klasės auklėtoja, mokytoja EDITA MONTVILIENĖ,
– tėvų balsavimo duomenimis (5-8 kl.) — Metų mokytoja — matematikos mokytoja, 5a klasės auklėtoja, mokytoja EVELINA BRIKIENĖ.
– mokinių balsavimo duomenimis — Mano širdies mokytojas — lietuvių kalbos mokytoja BIRUTĖ PETKUVIENĖ.

Sergejus Staponkus, istorijos mokytojas, 2017 m. apdovanotas G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ (Plačiau).

– mokytojų balsavimo duomenimis — Metų mokytojas dalykininkas — lietuvių kalbos mokytoja INGA TUROVAITĖ,
– mokytojų balsavimo duomenimis — Mokytojas – Kolega — direktoriaus pavaduotoja ugdymui  REDA ZALOGIENĖ,
– tėvų balsavimo duomenimis (1-4 kl.) — Metų mokytoja — trečius metus iš eilės išrinkta pradinių klasių mokytoja, 1b klasės auklėtoja, mokytoja AUŠRA DIDŽGALVIENĖ,
– tėvų balsavimo duomenimis (5-8 kl.) — Metų mokytoja — matematikos ir informacinių technologijų mokytoja, 6c klasės auklėtoja, ugdymo karjerai koordinatorė, mokytoja RASA BALČIŪNIENĖ.
– mokinių balsavimo duomenimis — Mano širdies mokytojas — istorijos mokytojas SERGEJUS STAPONKUS.

– mokytojų balsavimo duomenimis — Metų mokytojas dalykininkas — pradinių klasių mokytoja, 3d klasės mokytoja JŪRATĖ MARKŪNIENĖ,
– mokytojų balsavimo duomenimis — Mokytojas – Kolega — tikybos mokytoja  ELVYRA RAMOŠKIENĖ,
– tėvų balsavimo duomenimis — Metų mokytoja — antrus metus iš eilės išrinktos pradinių klasių mokytoja, 4b klasės auklėtoja, mokytoja AUŠRA DIDŽGALVIENĖ ir muzikos mokytoja, 8c klasės auklėtoja, mokinių choro „Strazdanėlės“ vadovė, mokytoja RAIMONDA JANULIENĖ.
– mokinių balsavimo duomenimis — Mano širdies mokytoja — matematikos mokytoja  EVELINA BRIKIENĖ.

– mokytojų balsavimo duomenimis — Metų mokytojas dalykininkas — pradinių klasių mokytoja, 4c klasės auklėtoja, lėlių teatro vadovė, mokytoja ALINA MARCINKIENĖ,
– mokytojų balsavimo duomenimis — Mokytojas – Kolega — lietuvių kalbos mokytoja, 5b klasės auklėtoja, mokytoja INGA TUROVAITĖ,
– tėvų balsavimo duomenimis — Metų mokytoja — išrinktos pradinių klasių mokytoja, 3b klasės auklėtoja, mokytoja AUŠRA DIDŽGALVIENĖ ir muzikos mokytoja, 7c klasės auklėtoja, mokinių choro „Strazdanėlės“ vadovė, mokytoja RAIMONDA JANULIENĖ.
– mokinių balsavimo duomenimis — Mano širdies mokytojas — matematikos mokytoja, 8a klasės auklėtoja, mokytoja EVELINA BRIKIENĖ ir istorijos mokytojas, 8c klasės auklėtojas, skautų vadovas, mokytojas Sergejus Staponkus.

– tėvų balsavimo duomenimis — Metų mokytoja — išrinkta pradinių klasių mokytoja, 1a ir 5a klasių auklėtoja, žmogaus saugos mokytoja ASTA LABANAUSKIENĖ.
– mokinių balsavimo duomenimis — Mano širdies mokytojas — matematikos mokytoja EVELINA BRIKIENĖ,
– mokytojų balsavimo duomenimis — Mokytojas – Kolega — specialioji pedagogė AISTĖ VEDECKIENĖ,
– mokytojų balsavimo duomenimis — Metų mokytojas dalykininkas — lietuvių k. mokytoja DAIVA ŠIMKUVIENĖ.

NOMINACIJOS

IEVA RAFAEL
Matematikos, informacinių technologijų, ekonomikos mokytoja  — pelnė nominacijas

„ŠIAULIŲ MIESTO 2005 METŲ MOKYTOJA“,
„LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO MOKYTOJA“ (2009 m.).

Ieva Rafael nuo 2002 metų yra Mokyklos tarybos pirmininkė, nuo 2005 metų — respublikinės ekonomikos mokytojų asociacijos prezidentė, Ekonominio švietimo sklaidos centro (EŠSC) lektorė, 1986-1999 metais buvo Šiaulių miesto informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, 2002-2011 metais — Šiaulių miesto ekonomikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė. 2000 metais apdovanota Lietuvos Respublikos Prezidento V. Adamkaus padėka už sėkmingą moksleivių dalyvavimą Lietuvos Junior Achievement globojamose programose, ne kartą apdovanota padėkomis už sėkmingą pedagoginę metodinę veiklą, ugdytinių veiklą ekonomikos, informacinių technologijų projektuose, konkursuose ir gerosios patirties sklaidą.

AUŠRA DIDŽGALVIENĖ
Pradinių klasių mokytoja — pelnė nominaciją

„ŠIAULIŲ MIESTO 2006 METŲ MOKYTOJA“.

20 metų ši mokytoja su didžiausiu džiaugsmu skuba į Gegužių mokyklą, kurioje gali kurti. Kurti džiaugsmo, tolerancijos, pagarbos, atvirumo mokyklą, kurios centre yra VAIKAS ir natūralūs, prigimtiniai jo poreikiai bei meistriškumo siekis. Mokytojos kelias pažymėtas etnokultūros sklaida mokykloje, mieste ir šalyje. Etnokultūros plėtotė vykdoma nuo 2000 m., rengiant pranešimus, organizuojant seminarus pedagogams, renginius mokiniams, į veiklą įtraukiant mokyklos bendruomenės narius, miesto piliečius. Mokytoja rengia pranešimus tarptautinėse, respublikinėse konferencijose, meistriškumo pamokėles, dalyvauja humanistinės pedagogikos veikloje. Ji yra pasaulio pažinimo vadovėlio GILĖ (2-4 kl.) bendraautorė. Mokytoja ne kartą apdovanota padėkomis už sėkmingą pedagoginę veiklą, mokytojos rengti mokiniai užima prizines vietas įvairiuose Šiaulių miesto konkursuose bei olimpiadose.

REGINA RUDIENĖ
Dailės mokytoja

2009 m. pelnė nominaciją „LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO MOKYTOJA“

Regina Rudienė nuo 1982 m. mokykloje dirba dailės ir technologijų mokytoja. 1994 m. įkūrė jaunųjų menininkų klubą M-13. Mokytojos rengti mokiniai yra tarptautinių, respublikinių, miesto, mokyklos dailės olimpiadų, konkursų laureatai. Reginos Rudienės iniciatyva mokykloje, mieste, respublikoje vyko meno festivaliai „Leda“, „Fenomenas“, „Kartu“, projektai „Picaso muziejus“, „Aš ir van Gohg“, avangardinių madų šou, iniciatyvos „Tūkstantis piešinių Lietuvai“, akcijos Šiaulių miesto dienų šventėse „Sveikinimas“, „16 prieš 16“, šventinis MIX, „Mano svajonė“. Mokytoja yra mokyklos vardadienio (gegužės 13 dieną) idėjos autorė, vardadienio renginių organizatorė.

INGA TUROVAITĖ
Lietuvių kalbos mokytoja

pelnė nominaciją „ŠIAULIŲ MIESTO 2010 METŲ MOKYTOJA“

Inga Turovaitė sėkmingai plėtoja ugdytinių lietuvių kalbos žinias ir gebėjimus. Mokytoja – meninio skaitymo, rašinių konkursų, švenčių, projektų, susitikimų mokykloje organizatorė ir dalyvė. Mokytoja kasmet organizuoja Šiaulių miesto 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadą, parengia užduotis, yra lietuvių kalbos gimtosios valstybinio brandos egzamino vertintoja. Ne kartą mokytojos rengti mokiniai užėmė prizines vietas įvairiuose Šiaulių miesto konkursuose ir olimpiadose. Mokytoja vadovauja lietuvių k. metodinei grupei mokykloje, priklauso mokyklos tarybai. I.Turovaitė skaito pranešimus mokyklos ir miesto konferencijose, taip pat dalykinėse konferencijose dalyvauti skatina mokinius. Mokytoja šiuolaikiškai organizuoja ugdymo procesą, veda integruotas lietuvių k. ir kitų dalykų pamokas, siekdama kūrybingai ir prasmingai mokyti lietuvių kalbos.

SERGEJUS STAPONKUS
Istorijos mokytojas

pelnė nominaciją „ŠIAULIŲ MIESTO 2011 METŲ MOKYTOJAS“ už savanorystės idėjų, asmeninių iniciatyvų skleidimą.

Sergejus Staponkus aktyvus savanoris mokykloje, Šiaulių mieste ir Lietuvoje. Mokytojas 1997 m. savanorystę pradėjo samariečių bei „Caritas“ organizacijose, rūpinosi senelių, neįgaliųjų, asocialių vaikų globa. Nuo 2005 m. Sergejus Staponkus įstojo į savanorišką skautų organizaciją. Nuo 2008 m. vadovauja asociacijai Šiaulių skautų tuntas. 2011 m. mokytojas dalyvavo LRT projekte „Savanorių biuras“. Skautiškas mokytojo Sergejaus Staponkaus kelias pažymėtas edukaciniais darbais su jaunimu, miestelių ir kaimų bendruomenėmis bei pagalba kitoms savanoriškoms organizacijoms ir projektams.

Skip to content