Programa „Meno sodas”

Programos paskirtis –  vaikų neformalusis ugdymas, saviraiškos bei kūrybiškumo lavinimas, vaiko gebėjimų atskleidimas, nusikalstamumo prevencija, vaikų tikslinis užimtumas mikrorajone.

Programos tikslas –  tenkinti įvairaus amžiaus vaikų meninius – kūrybinius poreikius, suteikti galimybę prasmingai praleisti laisvalaikį, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Programos uždaviniai – ugdyti meninius gebėjimus, vizualinę ir emocinę kultūrą, skatinti savarankišką mąstymą, siekti gilesnio dailės pažinimo praktinės veiklos pagalba. Suteikti galimybę vaikams susipažinti ir prisiliesti prie įvairių dailės rūšių: tapybos, grafikos, skulptūros, keramikos, tekstilės ir pan., technologijų, išsamiau supažindinant su tautodaile.

Programos sėkmės kriterijai – užtikrinamas geranoriškas ir nuoširdus bendravimas su vaikais, neformalusis užimtumas, meninis ugdymas, etnokultūrinis ugdymas,  mikrorajono vaikų kultūrinio lygio kėlimas, vaikų nusikalstamumo prevencija.

2021-2022 m. m. neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ būrelių/studijų tvarkaraštis 

SVARBŪS DOKUMENTAI

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose teikiamą neformalųjį vaikų švietimą dydžio nustatymo”
Atlyginimo už Šiaulių Gegužių progimnazijos teikiamą neformaliojo vaikų švietimo programą ,,Meno sodas“ mokėjimo tvarkos aprašas: 1 dokumentas 2 dokumentas.
Atlyginimo už Šiaulių Gegužių progimnazijos teikiamą formalųjį švietimą papildančio dailės ugdymo skyriaus pradinio dailės ugdymo programą mokėjimo tvarkos aprašas
*****

INFORMACIJA MOKINIŲ TĖVAMS:
Remiantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019-06-04 sprendimu Nr. T-302 ,,Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas dydžio nustatymo”, skelbiame tėvų, kurių vaikai lanko Šiaulių Gegužių progimnazijos neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ būrelius,  mėnesinę įmoką. Ugdytiniams ar jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, įmoka gali būti mokama kas ketvirtį arba kas pusmetį (pinigus būrelio, studijos vadovui atnešti iki einamojo mėnesio 15 d.):

6.00 €:
– Dailės studija „Mažieji menininkai“;
– Rankdarbių ir dekoravimo studija „ARTdeco“;
– Keramikos studija „Įdomioji skulptūra“;
– Kulinarijos ir konditerijos studija „Gegužių smaližiai“;
– Kulinarijos ir konditerijos studija „Gegužių šefai“;
– Medžio apdirbimo ir technologijų būrelis „Medžio magija“;
– Dailės studija „Dailiukas“;
– Tapybos studija „Potėpis“.

4.00 €  :
– 
Jaunučių choras „Strazdanėlės“;
– Šokio studija „Karuselė“;
– Šokio studija „Iliuzija“.

Prašymus dėl lankymo ar išbraukimo iš  „Meno sodo“ užsiėmimų teikti studijų/būrelių vadovams. Prašymų pavyzdžiai:
Prašymas lankyti „Meno sodo“ užsiėmimą
Prašymas išbraukti iš „Meno sodo“ užsiėmimo