Programa „Meno sodas”

Programos paskirtis –  vaikų neformalusis ugdymas, saviraiškos bei kūrybiškumo lavinimas, vaiko gebėjimų atskleidimas, nusikalstamumo prevencija, vaikų tikslinis užimtumas mikrorajone.

Programos tikslas –  tenkinti įvairaus amžiaus vaikų meninius – kūrybinius poreikius, suteikti galimybę prasmingai praleisti laisvalaikį, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Programos uždaviniai – ugdyti meninius gebėjimus, vizualinę ir emocinę kultūrą, skatinti savarankišką mąstymą, siekti gilesnio dailės, technologijų, muzikos, šokio pažinimo praktinės veiklos pagalba. Suteikti galimybę vaikams susipažinti ir prisiliesti prie įvairių dailės rūšių: tapybos, grafikos, skulptūros, keramikos, tekstilės ir pan., technologijų, išsamiau supažindinant su tautodaile.

Programos sėkmės kriterijai – užtikrinamas geranoriškas ir nuoširdus bendravimas su vaikais, neformalusis užimtumas, meninis ugdymas, etnokultūrinis ugdymas,  mikrorajono vaikų kultūrinio lygio kėlimas, vaikų nusikalstamumo prevencija.

NVŠ programos „Meno sodas“ būrelių/studijų e-pristatymai:
Dailės studija „Mažieji menininkai“, 1-8 kl. – vadovė  Aušra Lučinskienė;
Tapybos studija „Potėpis“, 5-8 kl. – vadovė Jūratė Šlitė-Brazė;
Dailės studija „Dailiukas“, 1-4 kl. – vadovė Jūratė Šlitė-Brazė;
– Dizaino ir technologijų būrelis „Eko dirbtuvėlės“, 4-8 kl. – vadovė Laima Perminienė;
Keramikos studija „Keramikos paslaptys“, 1-4 kl. – vadovė Jurgita Januškevičienė;
Kulinarijos ir konditerijos studija „Gegužių smaližiai“, 1-4 kl. – vadovė Jurgita Januškevičienė;
Medžio apdirbimo ir technologijų būrelis „Medžio magija“, 4-8 kl. – vadovas Ilmaras Oss;
Jaunučių choras „Strazdanėlės“, 1-4 kl. – vadovė Raimonda Janulienė;
Šokio studija „Karuselė, 1-2 kl. – vadovė Daiva Virakienė;
Šokio studija „Iliuzija“, 3-5 kl. – vadovė Daiva Virakienė.

2023-2024 m. m. NVŠ programos „Meno sodas“ būrelių/studijų TVARKARAŠTIS

NVŠ programos „Meno sodas“ 2022-2023 m.m. I pusm. būrelių/studijų veiklos ir lankomumo rezultatai
NVŠ programos „Meno sodas“ 2022-2023 m.m. II pusm. būrelių/studijų veiklos ir lankomumo rezultatai

SVARBŪS DOKUMENTAI

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose teikiamą neformalųjį vaikų švietimą dydžio nustatymo“: 1 dokumentas 2 dokumentas.
Atlyginimo už Šiaulių Gegužių progimnazijos teikiamą neformaliojo vaikų švietimo ,,Meno sodas“ programą mokėjimo tvarkos aprašas 
*****

INFORMACIJA MOKINIŲ TĖVAMS:

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019-06-04 sprendimu Nr. T-302 ,,Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas dydžio nustatymo”, Šiaulių Gegužių progimnazijos neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ būrelius/studijas lankančių vaikų tėvai (globėjai) per mėnesį moka:

6.00 €:
– Dailės studija „Mažieji menininkai“, 1-4 kl. – vadovė  Aušra Lučinskienė;
– Tapybos studija „Potėpis“, 5-8 kl. – vadovė Jūratė Šlitė-Brazė;
– Dailės studija „Dailiukas“, 1-4 kl. – vadovė Jūratė Šlitė-Brazė;
– Dizaino ir technologijų būrelis „Eko dirbtuvėlės“, 4-8 kl. – vadovė Laima Perminienė;
– Keramikos studija „Keramikos paslaptys“, 1-4 kl. – vadovė Jurgita Januškevičienė;
– Kulinarijos ir konditerijos studija „Gegužių smaližiai“, 1-5 kl. – vadovė Jurgita Januškevičienė;
– Medžio apdirbimo ir technologijų būrelis „Medžio magija“, 5-8 kl. – vadovas Ilmaras Oss;

4.00 €  :
– Jaunučių choras „Strazdanėlės“, 1-4 kl. – vadovė Raimonda Janulienė;
– Šokio studija „Karuselė“, 1-4 kl. – vadovė Daiva Virakienė;
– Šokio studija „Iliuzija“, 5-8 kl. – vadovė Daiva Virakienė.

Įmokos mokėjimas:
Įmokos už pasirinktą neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ būrelį/studiją mokama kas mėnesį iki 28 d. už ateinantį mėnesį, pinigus pervedant į Gegužių progimnazijos sąskaitą LT507300010002408733, įmonės kodas 190532281. Ugdytinio tėvams (globėjams) pageidaujant, įmoka gali būti mokama už ketvirtį arba už pusmetį.

Skiltyje ,,Mokėjimo paskirtis“ būtina nurodyti:
-būrelio/studijos pavadinimą;

-mokėjimo laikotarpį;
-vaiko vardą, pavardę, klasę.

Pavyzdys:  (būrelio pavadinimas,  mėnuo, Vardenis Pavardenis ir klasė).

Svarbu: Pavedimo kopiją apie sumokėtą ateinančio mėnesio (galima mokėti už ketvirtį ar pusmetį) įmoką reikia pristatyti pasirinkto neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ būrelio/studijos vadovui iki einamojo mėn. paskutinės dienos.

Prašymus dėl lankymo ar išbraukimo iš  „Meno sodo“ užsiėmimų teikti studijų/būrelių vadovams. Prašymų pavyzdžiai:
Prašymas lankyti „Meno sodo“ užsiėmimą  
Prašymas išbraukti iš „Meno sodo“ užsiėmimo

Sužinoti apie būrelių, studijų veiklą galite svetainės Facebook paskyrose, internetinėse svetainėse:

Skip to content