Administracija

Progimnazijos direktorė
SILVIJA BARANAUSKIENĖ
II vadybos kvalifikacinė kategorija

Kabinetas Nr.115
silvija.baranauskiene@geguziai.lt
841-390635

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
REDA ZALOGIENĖ(CV)
II vadybos kvalifikacinė kategorija

Kabinetas Nr.218
reda.zalogiene@geguziai.lt
841- 552629

Pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
LINA LUŠIENĖ (CV)

Kabinetas Nr. 219
lina.lusiene@geguziai.lt
841- 552629

Pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
RAIMONDA JANULIENĖ

Kabinetas Nr. 220
raimonda.januliene@geguziai.lt
841- 552629

Pareigybės aprašymas

Ūkio skyriaus vedėjas
ANTANAS PLEIKYS

Kabinetas Nr. 110
antanas.pleikys@geguziai.lt
841- 552602

Pareigybės aprašymas