Administracija

Progimnazijos direktorė
SILVIJA BARANAUSKIENĖ
II vadybos kvalifikacinė kategorija

Kabinetas Nr.115
silvija.baranauskiene@geguziai.lt
+370 41 39 0635

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Švietimo pagalbos skyriaus vedėja
REDA ZALOGIENĖ (CV)
II vadybos kvalifikacinė kategorija

Kabinetas Nr.218
reda.zalogiene@geguziai.lt
+370 41 55 2629

Pareigybės aprašymas (1)
Pareigybės aprašymas (2)

Dailės skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Pradinio ugdymo skyriaus vedėja

LINA LUŠIENĖ (CV)

Kabinetas Nr. 219
lina.lusiene@geguziai.lt
+370 41 55 2629

Pareigybės aprašymas (1)
Pareigybės aprašymas (2)

Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja
RAIMONDA JANULIENĖ

Kabinetas Nr. 220
raimonda.januliene@geguziai.lt
+370 41 55 2629

Pareigybės aprašymas

Ūkio skyriaus vedėjas
ANTANAS PLEIKYS

Kabinetas Nr. 110
+370 41 55 2602

Pareigybės aprašymas

Skip to content