Konferencijos

Konferencija — tai svarbi tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo forma. Šiaulių Gegužių mokykloje jos organizuojamos nuo 2005 metų. Konferencijos skirtos pedagogams, norintiems įgyti žinių ir įgūdžių, kūrybiškumo, pozityvaus mąstymo, norintiems taikyti kuo daugiau aktyvių mokymosi metodų pedagoginėje veikloje, bendraujant su mokiniais. Jos leidžia mokytojams tobulėti, semtis naujų idėjų, dalintis patirtimi, o mokiniams ugdymo procesas tampa patrauklesnis ir modernesnis. Pranešimų temos labai įvairios: nuo tiriamųjų ir apžvalginių pranešimų iki parodų ir išspausdintų mokymo priemonių, nuo aktyvių mokymo būdų iki kūrybiškumo ugdymo, nuo mokymo priemonių iki didaktinių žaidimų, nuo IKT taikymo ugdymo procese iki meistriškumo pamokų.

 Konferencijų, dalykų olimpiadų, konkursų planas 2024 m.

2024-05-09 ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 1–4 KLASIŲ MOKINIŲ KONFERENCIJA „SKAITAU IR ATRANDU PASAULĮ“ (NUOSTATAI)
PROGRAMA

2024-05-09 ŠALIES BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ VIRTUALIOS ISTORIJOS KONFERENCIJOS „PASAULIS LIETUVOJE, LIETUVA PASAULYJE“ (NUOSTATAI)
PROGRAMA

2024-04-18 organizuota ŠALIES  BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 1–4 KLASIŲ MOKINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ UGDYTINIŲ KONFERENCIJA „PRIESKONIŲ KVAPAI VILIOJA“ (NUOSTATAI).
Plačiau apie konferenciją.

2024-01-25 organizuota nuotolinė visuminio ugdymo tarptautinė metodinė – praktinė konferencija „VISUMINIS UGDYMAS MOKYKLOJE: ŽINIŲ, VERTYBIŲ IR KOMPETENCIJŲ SINTEZĖ“.
VU KONFERENCIJOS PROGRAMA
IDĖJŲ LABORATORIJŲ PROGRAMA
Apie konferenciją rašo…
VIRTUALI PARODA

2023-11-28 organizuota ŠALIES BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 1–4 KLASIŲ MOKINIŲ KONFERENCIJA „JAUNIEJI LITERATAI“ IR PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ APSKRITOJO STALO DISKUSIJA ,,KŪRYBIŠKAS MOKYTOJAS – KŪRYBINGAS MOKINYS?“. Konferencijos organizatorės pradinio ugdymo mokytojos: Aušra Adomaitienė, Rozita Jackienė, Indra Vinickienė; Mokytojų diskusijos moderatorės pradinio ugdymo mokytojos: Edita Montvilienė, Aušra Tupikė. Plačiau: Konferencijos nuostatai

2023-11-17 organizuojama Šiaulių miesto 5-10 klasių mokinių konferencija „Filosofijos link“. Plačiau: Programa, akimirkos. Organizatorė etikos mokytoja I.Zazienė

2023-11-14 organizuojama šalies bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių konferencija „Finansinis raštingumas – ugdymo karjeros link“. Plačiau apie konferenciją: Konferencijos nuostatai, Programa. Konferencijos organizatorės: mokytojos Vidmantė Žegunienė, Rasa Balčiūnienė, Ieva Rafael.

2023-11-09 organizuota šalies 2-4 klasių mokinių konferencija „Kūrybos taku“ ir mokytojų diskusija ,,Skirtingų gebėjimų mokinių integracijos iššūkiai“. Plačiau: Konferencijos nuostatai, apie konferenciją. Konferencijos organizatorės: specialioji pedagogė A.Vedeckienė, logopedė A.Načienė. Diskusijos moderatorės: socialinės pedagogės J.Laidauskienė, I.Strelkauskienė

2023-05-19 organizuota progimnazijos 1-4 klasių mokinių konferencija „Skaitau ir atrandu pasaulį“Plačiau… Organizatoriai: Direktoriaus pavaduotoja L.Lušienė, mokytojos V.Miltinienė, L.Norvilienė, bibliotekos vedėja E. Šliūpaitė.

2023-05-12 organizuota progimnazijos 1-8 klasių mokinių konferencija „Mokykla, kuri mane augina“. Plačiau… Organizatoriai: Raimonda Janulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 3-8 kl. auklėtojos.

2023-04-20 organizuota pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių pažintinė – praktinė konferencija „Dosnieji mūsų žolynėliai“. Organizatorės pradinio ugdymo mokytojos: Laima Varnavičienė, Aušra Kulnienė, Kristina Vaidilienė, Ligita Norvilienė.
Plačiau apie konferenciją 

2023 m. balandžio 20 d. Gegužių progimnazijoje įvyko  projekto „Vaistažolių karalystė“ veiklą apibendrinanti  šalies pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių   pažintinė – praktinė konferencija „Dosnieji mūsų žolynėliai“

2023-03-30 organizuota nuotolinė šalies 5-8 kl. mokinių istorijos konferencija „Pasaulis Lietuvoje, Lietuva pasaulyje“. Organizatoriai: istorijos mokytoja K.Karošaitė, geografijos mokytojas M.Norbutas.
Konferencijos nuostatai
Konferencijos programa
Plačiau apie konferenciją

2023-01-19 organizuota nuotolinė visuminio ugdymo tarptautinė metodinė – praktinė konferencija „Visuminis ugdymas kompetencijomis grįstose klasės vadovo, dalyko modulio, neformaliojo švietimo pamokose“.
VU KONFERENCIJOS PROGRAMA
IDĖJŲ LABORATORIJŲ PROGRAMA
Apie konferenciją rašo…

2022-11-17 organizuota miesto mokinių filosofijos konferencija „Mano kelias link išminties…“. Organizatorė Ilona Zazienė, etikos mokytoja. Apie konferenciją plačiau…

Plačiau: www.svietimonaujienos.lt

2022-10-26 organizuota šalies bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių lietuvių ir užsienio kalbų virtuali konferencija „Mokausi ir augu“. PLAČIAU apie konferenciją. Organizatoriai: Inga Turovaitė, lietuvių kalbos mokytoja, Dalia Varpučinskienė, anglų kalbos mokytoja, Nijolė Teišerskienė, rusų kalbos, istorijos mokytoja; Konferencijos koordinatorė Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. KONFERENCIJOS NUOSTATAI,      PROGRAMA

2022-06-02 organizuota progimnazijos 5-8 klasių mokinių konferencijos „Ar aš esu kūrybingas?“. Plačiau… Organizatoriai: Ilona Zazienė, etikos mokytoja, Jurgita Januškevičienė, 5-8 kl. auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

2022-05-13 organizuota progimnazijos 1-8 klasių mokinių konferencija „Mokykla, kuri mane augina“. Plačiau… Organizatoriai: Raimonda Janulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 3-8 kl. auklėtojos.

2022-04-13 organizuota šalies priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokinių pažintinė – praktinė konferencija „Vyšnaitė šeimininkauja ir žaidžia“. Plačiau… Organizatoriai: Aušra Kulnienė, Laima Varnavičienė, Ligita Norvilienė, Kristina Vaidilienė, pradinio ugdymo mokytojos, Lina Lušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

2022-03-30 organizuota šalies bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių virtuali istorijos konferencija „Pasaulis Lietuvoje, Lietuva pasaulyje“. Plačiau… Organizatoriai: Kristina Karošaitė, istorijos mokytoja, Marius Norbutas, geografijos mokytojas, Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

2022-01-20 organizuota nuotolinė visuminio ugdymo tarptautinė metodinė – praktinė konferencija „Klasės vadovo veiklos įtaka harmoningos asmenybės formavime“ Konferencijos veiklų apžvalga Konferencijos programa Klasės vadovo veiklos idėjų laboratorijos pranešimai

2021-12-04 organizuota šalies pradinių klasių mokinių nuotolinė  konferencija „Jaunieji literatai“. Plačiau… FB plačiau… Organizatorės: pradinio ugdymo mokytojos I.Vinickienė, A.Adomaitienė, specialioji pedagogė A.Vedeckienė, Lina Lušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

2021-11-15 organizuota miesto mokinių filosofijos konferencija „Mano kelias link išminties…“. Plačiau… Organizatorė Ilona Zazienė, etikos mokytoja.

2021-04-20 Miesto pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo auklėtinių nuotolinė – pažintinė konferencija  „Ridikėlio džiaugsmai ir rūpesčiai“. Organizatorės: pradinio ugdymo mokytojos K.Vaidilienė, L.Varnavičienė, A.Kulnienė, L.Norvilienė

2021-01-21 VISUMINIO UGDYMO TARPTAUTINĖ METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA Harmoningos asmenybės formavimas visuminiame ugdyme:nuo analizės iki sintezės“. Konferencija skiriama Š. Amonašvilio 90-ties metų jubiliejui bei St. Šalkauskio 135-osioms gimimo ir 80-osioms mirimo metinėms paminėti. Konferencijos organizatoriai (progimnazijos administracija, Progimnazijos taryba, Metodinė taryba) Plačiau…

2020 m.

2020-11-26  virtuali respublikinė pradinių klasių mokinių konferencija „JAUNIEJI LITERATAI“ Konferencijos tema buvo „Rudeninio lapo istorijos“. Konferencijoje dalyvavo 60 mokinių iš 9 mokyklų (Šiaulių, Trakų raj., Plungės raj. ir Šiaulių apskrities mokyklų). Juos ruošė 28 mokytojai. Konferenciją organizavo pradinio ugdymo mokytojos I. Vinickienė, R. Jackienė, A. Adomaitienė, A. Vedeckienė, V. Pastorastienė.

2020-11-26 virtuali Šiaulių regiono pradinio ugdymo mokytojų apskritojo stalo diskusija ,,KŪRYBIŠKAS MOKYTOJAS – KŪRYBIŠKAS MOKINYS?“ Organizatorės Šiaulių Gegužių progimnazijos pradinių klasių mokytojos Aušra Tupikė ir Edita Montvilienė.

2020-11-19 virtuali mokyklos 5-8 kl. mokinių konferencija „MANO KELIAI IŠMINTIES LINK“, skirta tarptautinei filosofijos dienai paminėti. Organizatorė mokytoja Ilona Zazienė Plačiau…

2020-10-21 virtuali miesto 5-8 klasių mokinių konferencija „MOKAUSI IR AUGU“ (lietuvių, anglų, vokiečių, rusų, prancūzų k.).  Organizatorės mokytojos Inga Turovaitė, Dalia Varpučinskienė, Nijolė Teišerskienė . Plačiau…

2020-10-20 Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių ir pradinių klasių mokinių nuotolinė pažintinė – praktinė konferencija „PRIESKONIŲ KVAPAI VILIOJA“ Konferencijos organizatorės pradinių kl. mokytojos Laima Varnavičienė, Aušra Kulnienė, Kristina Vaidilienė, Ligita Norvilienė.

2020-01-23 VISUMINIO UGDYMO TARPTAUTINĖ METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJOJE „UGDYMO DVASINGUMO SVARBA ŠIUOLAIKINĖJE MOKYKLOJE“, skirtoje  M. K. Čiurlionio bei P. Višinskio 145-osioms gimimo metinėms pažymėti. KONFERENCIJOS PROGRAMA

Apie konferenciją plačiau.

DSC00235

2019 m.

2019-11-28. Šalies 1-4 kl. mokinių konferencija „Jaunieji literatai“, apskritojo stalo diskusija „Kūrybiškas mokytojas – kūrybiškas mokinys?“. Konferencijos organizatorės pradinių kl. mokytojos A.Didžgalvienė, E.Montvilienė, A.Adomaitienė, I.Vinickienė, A.Vedeckienė, R.Jackienė. Diskusijos organizatorės pradinių kl. mokytojos A.Didžgalvienė, E.Montvilienė.

2019-05-15 vyko Tarptautinė mokinių konferencija „Erasmus+ partnerių šalių kultūrų įvairovė“. Konferencijos organizatoriai progimnazijos administracija, mokytoja E.Montvilienė.

2019-03-28 vyko Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių konferencija „Dosnieji mūsų žolynėliai“. Konferencijos organizatorės pradinių kl. mokytojos Laima Varnavičienė, Aušra Kulnienė, Kristina Vaidilienė, Ligita Norvilienė

2019-01-24 vyko respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Mąstymo svarba visuminio ugdymo procese“. Organizatorės S.Baranauskienė, L.Lušienė, R.Zalogienė. Konferencijos metu 27 mokytojai vedė 13 atvirų pamokų bei 8 meistriškumo pamokas  – dalijosi patirtimi. Plačiau… Konferencijos programa

2018 m.

2018-11-29 vyko Šiaulių apskrities pradinių klasių mokinių konferencija „Jaunieji literatai“ Plačiau…

2018-03-29 vyko Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių konferencija „Vyšnaitė šeimininkauja ir žaidžia“.  2018 m. kovo 29 d. Gegužių progimnazijoje, Vydūno alėjoje, buvo atidaryta progimnazijos pradinių klasių mokinių paroda „Vyšnaitė šeimininkauja ir žaidžia“. Vaikiškos parodos darbuose skirtinga technika pavaizduotos įvairiausios uogos ir vaisiai, kurie atgijo iš skaitytų pasakų, mintų mįslių bei minklių, patarlių ar eilėraščių.  Ši paroda gražiai papildė tą pačią dieną vykusią Šiaulių m. priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokinių pažintinę-praktinę  konferenciją.  Mokinių meniniuose darbuose atsispindi projekto „Vaisių ir uogų karalystė“ metu įgytų žinių visuma. Parodą organizavo   pradinių klasių mokytojos L. Varnavičienė, A. Kulnienė, K. Vaidilienė, L. Norvilienė

2018-03-21 vyko ŠIAULIŲ MIESTO 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ LIETUVIŲ IR UŽSIENIO KALBŲ KONFERENCIJA „MOKAUSI IR AUGU“. Organizatorės mokytojos Inga Turovaitė, Dalia Varpučinskienė, Nijolė Teišerskienė Konferencijos nuostatai 

2018-01-25 vyko respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Visuminis ugdymas: akademinio ir dorovinio ugdymo pusiausvyros svarba švietime“. Organizatorės S.Baranauskienė, L.Lušienė, R.Tamašauskienė, R.Zalogienė. Konferencijos metu 19 mokytojas vedė 16 atvirų, integruotų pamokų  – dalijosi patirtimi. KVIETIMAS – PROGRAMA Plačiau apie konferenciją…

2017 m.

2017-12-13 vyko respublikinė 1-12 klasių mokinių pažintinė – praktinė konferencija „Mano ETNO pasaulis“. Organizatoriai A.Stankus, R.Kalinienė.

2017-11-29 vyko respublikinė pradinių klasių mokinių pažintinė – praktinė konferencija „Jaunieji literatai“. Organizatorės A.Didžgalvienė, I. Vinickienė, L.Adamonienė, E.Montvilienė, A.Vedeckienė, V.Dulskienė.

2017-04-27 vyko respublikinė pradinių klasių mokinių pažintinė – praktinė konferencija „Ridikėlio džiaugsmai ir rūpesčiai“. Organizatorės L.Varnavičienė, A.Kulnienė, K.Vaidilienė.

2017-02-22 organizuota Šiaulių miesto 6-7 klasių mokinių anglų kalbos konferencija „PLAY, LEARN AND GROW… TOGETHER“. Konferencijos organizatoriai: anglų kalbos mokytojos Dalia Varpučinskienė, Jurgita Mickutė-Penikienė ir Ingrida Kačinskienė

2017-01-26 Gegužių progimnazijoje vyko visuminio ugdymo respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Žmogus – tiltas tarp dviejų pasaulių“PLAČIAU… Konferencijos metu 21 mokytojas vedė 14 atvirų, integruotų pamokų  – dalijosi patirtimi. Apie konferenciją rašo… Plačiau: Konferencijos programa

2017-01-19 Šiaulių miesto 5-8 kl. mokinių lietuvių k. konferencija „Apie draugus“.

2016 m.

2016-12-07 organizuota tarptautinio projekto „BALTŲ VIENYBĖ“ tarptautinė mokinių konferencija „SAULĖS MŪŠIS ISTORIJOS RATE“, atidaryta tarptautinė mokinių kūrybinių darbų paroda „SAULĖS MŪŠIUI ATMINTI“. Plačiau….

2016-11-29 vyko 1-4 klasių mokinių konferencija ,,Jaunieji literatai“

2016-05-04  progimnazijoje vyko tarptautinė metodinė – praktinė konferencija „Europos kultūrų įvairovė“(PROGRAMA).    Plačiau…

2016-03-09 vyko Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių pažintinė – praktinė konferencija „Prieskonių kvapai vilioja“.

2016-02-04 PROGIMNAZIJOJE VYKO RESPUBLIKINĖ  METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „Visuminio ugdymo taikymo galimybės ugdymo procese“

P1018950

2016 m. vasario 4 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje buvo organizuota tęstinė respublikinė – praktinė konferencija „Visuminio ugdymo taikymo galimybės ugdymo procese“, skirta Saulės mūšio 780-osioms metinėms bei Pasaulio kultūros dienos Lietuvoje 10-osioms metinėms pažymėti. Konferencijoje sulaukta visos respublikos mokytojų, dėstytojų, miesto valdžios ir švietimo skyriaus atstovų dėmesio (Jurbarko, Kėdainių, Akmenės, Pasvalio, Šilalės, Tauragės, Kelmės, Kauno, Vilniaus, Mažeikių, Klaipėdos, Panevėžio, Radviliškio, Telšių, Kuršėnų, Šiaulių miestų ir rajonų) (Plačiau apie konferenciją)

Apie konferenciją rašo:

www.etaplius.lt, www.humanistine pedagogika.ltwww.siauliudienos.ltwww.siauliai.lt  www.siauliunaujienos.lt

Konferencijos programa

2016-12-07 organizuota tarptautinio projekto „BALTŲ VIENYBĖ“ tarptautinė mokinių konferencija „SAULĖS MŪŠIS ISTORIJOS RATE“, atidaryta tarptautinė mokinių kūrybinių darbų paroda „SAULĖS MŪŠIUI ATMINTI“. Plačiau….

2016-11-29 vyko 1-4 klasių mokinių konferencija ,,Jaunieji literatai“.

2016-05-04  progimnazijoje vyko tarptautinė metodinė – praktinė konferencija „Europos kultūrų įvairovė“(PROGRAMA).    Plačiau…

2016-03-09 vyko Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių pažintinė – praktinė konferencija „Prieskonių kvapai vilioja“.

2016-02-04 PROGIMNAZIJOJE VYKO RESPUBLIKINĖ  METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „Visuminio ugdymo taikymo galimybės ugdymo procese“

P1018950

2016-02-04 Šiaulių Gegužių progimnazijoje buvo organizuota tęstinė respublikinė – praktinė konferencija „Visuminio ugdymo taikymo galimybės ugdymo procese“, skirta Saulės mūšio 780-osioms metinėms bei Pasaulio kultūros dienos Lietuvoje 10-osioms metinėms pažymėti. Konferencijoje sulaukta visos respublikos mokytojų, dėstytojų, miesto valdžios ir švietimo skyriaus atstovų dėmesio (Jurbarko, Kėdainių, Akmenės, Pasvalio, Šilalės, Tauragės, Kelmės, Kauno, Vilniaus, Mažeikių, Klaipėdos, Panevėžio, Radviliškio, Telšių, Kuršėnų, Šiaulių miestų ir rajonų) (Plačiau apie konferenciją)

Apie konferenciją rašo:

www.etaplius.lt, www.humanistine pedagogika.ltwww.siauliudienos.ltwww.siauliai.lt  www.siauliunaujienos.lt

Konferencijos programa

IMG_7964

2015 m.

2015-10-28 progimnazijoje vyko respublikinė metodinė – praktinė konferencija „INTEGRUOTAS PRADINUKŲ UGDYMAS: KALBĖTI (NE)LENGVA ĮGYVENDINTI?“.

2015-03-26 mūsų progimnazijoje vyko RESPUBLIKINĖ METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA „Vaikas. Šeima. Mokykla – sėkminga partnerystė“. Plačiau… Apie konferenciją rašo: www.santarve.lt;   www.siauliai.lt;    www.etaplius.lt 3   Organizatoriai: R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojos: R.Janulienė, R.Rudienė, A.Marcinkienė, A.Mockienė, R.Balčiūnienė.
2015-01-22 vyko respublikinė metodinė – praktinė konferencija „VISUMINIS UGDYMAS: GYVENIMO PAMOKA DALYKO PAMOKOJE“, kurioje vesta 10 meistriškumo pamokų. IMG_5752 Konferencijos metu Šiaulių Gegužių progimnazijai įteikta Taikos vėliava. Konferencija skirta Jono Murkos 70-osioms mirimo metinėms bei Rericho Pakto 80-mečiui paminėti. (žr. Priedą). Plačiau apie konferenciją Plačiau: www.etaplius.lt

2014 m.

2014-01-30 organizuota respublikinė metodinė–praktinė konferencija „Visuminis ugdymas: gyvenimo pamoka dalyko pamokoje“. P1011353P1011355 „Tobulinti ir auklėti Vaiko gyvenimą reikia pačiu gyvenimu“   Š.Amonašvilis
2014-01-30 organizuota respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Visuminis ugdymas: gyvenimo pamoka dalyko pamokoje“. PLAČIAU… Konferencijos programa plačiau…, Plačiau po konferencijos..

2013 m.

2013-05-13 organizuota 1-4 klasių mokinių konferencija „Gegutės šėlsmas“. Gegužės 13 d. — Meilės deivės Mildos diena, Gegutės karaliūnės diena ir jau 18 m. mokykloje minimas Šiaulių Gegužių progimnazijos Vardadienis (idėjos autorė mokytoja RF.Rudienė). Ši diena mokyklai — svarbi, simbolinė ir tradicinė, kai į mokyklą suplūsta svečiai iš visos Lietuvos…

2012 m.

2012-12-13 organizuota respublikinė metodinė–praktinė konferencija „Šviesos samprata XXI amžiuje“. Plačiau: www.humanistinepedagogika.lt  „Šviesos samprata XXI amžiuje“.
2012-11-30 organizuota 1-4 klasių mokinių ir jų mokytojų respublikinė konferencija Jaunieji literatai“.
2012-05-23 progimnazijoje vyko tarptautinė mokinių ir mokytojų teorinė–praktinė konferencija „Dailė – vaiko sielos kalba“. Per konferenciją dalintasi ne tik įvairių šalių dailės dėstymo teorija, bet vyko praktinis darbas grupėse, kurias vedė užsienio bei Lietuvos dailės mokytojai, dailininkai. Konferencijos tikslas —pristatyti  Šiaulių Gegužių progimnazijos bei tarptautinio Socrates Comenius projekto ,,Gamtos garsai“ partnerių iš Turkijos, Norvegijos, Lenkijos kūrybinę patirtį, tradicinius ir inovatyvius meninės raiškos būdus ir kūrybinius darbus. Ugdyti mokinių meninę kompetenciją — gebėjimą ir nusiteikimą kurti, improvizuoti, analizuoti kūrybinius darbus.

2011 m.

2011-05-10 organizuota Šiaulių miesto 6-8 kl. mokinių užsienio kalbų konferencija  „Mano svajonių mokykla“.
2011-02-24 organizuota respublikinė metodinė–praktinė konferencija „Darbo su pasaulio pažinimo vadovėliu ,,GILĖ“ patirtis, perspektyvos, ieškojimai“.
2011-11-30 organizuota 1-4 klasių mokinių ir jų mokytojų respublikinė konferencija „Jaunieji literatai“.

2010-03-30 organizuota respublikinė praktinė-metodinė konferencija „Lietuvių kalbos ugdymas: problemos ir perspektyvos“.
2009 metais balandžio 7-11 dienomis organizuotas Rusijos švietimo akademijos tikrojo nario, psichologijos mokslų daktaro, profesoriaus Šalvos Amonašvilio autorinis seminaras, skirtas ikimokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo, profesinių mokyklų pedagogams, švietimo vadovams, dėstytojams, vaikų psichologams, socialiniams ir specialiesiems pedagogams bei tėvams. Seminaro metu buvo klausomasi tiesų apie pedagogines tradicijas ir klasiką, Vaiką, jo prigimtines jėgas, Tikėjimą, Viltį, Meilę, gerumo kalbą, auklėjimą ir ugdymą, giluminį ugdymą, bendravimą, kaip pedagoginio proceso širdį, grožio suvokimą, minties ugdymą, dvasinio gyvenimo pamokas. Seminaro iniciatorė — mokyklos direktorė Silvija Baranauskienė.
2008-04-10 organizuota respublikinė konferencija „Vaikas. Šeima. Mokykla “. Mokyklos bendruomenės kūrimas — labai sudėtingas ir ilgas procesas. Išskirtinis vaidmuo šiame procese priklauso tėvams, kurie turi jaustis lygiaverčiais mūsų mokyklinio gyvenimo nariais. Tėvai skatinami dalyvauti mokyklos gyvenime.
2007-04-03 organizuota respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Ugdymo proceso humanizavimas: problemos ir perspektyvos“.
2006-04-12 organizuota tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Edukacinių idėjų ir technologijų taikymo kompetencijos raiška šiandienos mokykloje“.
2005-04-08 organizuota respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Kuriu, vadinasi, esu“.

 

Skip to content