Mokinių maitinimas

Mokinių mokamo maitinimo kainos:
pietūs – 2 Eur.

pusryčiai – 1 Eur.

Mokinių maitinimas užsakomas ir apmokamas iš anksto (Pvz., iki vasario mėn. paskutinės dienos apmokama, jei mokinys ketina valgyti kovo mėn.).
Už maitinimą mokama, pinigus pervedant į Gegužių progimnazijos sąskaitą:
LT507300010002408733, įmonės kodas 190532281.

Skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ būtina nurodyti:
„Maitinimas“, mokėjimo laikotarpį bei vaiko vardą, pavardę, klasę;
Pavyzdys:  Maitinimas 03 mėn., Vardenis Pavardenis, 1a kl.

Svarbu: Pavedimo kopiją apie sumokėtą ateinančio mėnesio maitinimo įmoką reikia pristatyti (atnešti arba atsiųsti tamo dienynu) klasės auklėtojai iki pirmos mėnesio dienos (Pvz., jei mokiniui maitinimą užsakote kovo mėn., tai apmokėjimo kopiją kl. auklėtojui perduodate iki kovo 1 d.).

PASTABA. Apie mokinio neatvykimą į mokyklą būtina pranešti klasės auklėtojai tos dienos rytą, iki 8.30 val. Maitinimo mokestis, neatvykus mokiniui į mokyklą ir pranešus apie neatvykimą kl. auklėtojai nurodytu laiku, bus perkeliamas į kitą mėn.
Atnaujinta: 2023-03-01


Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pokyčiai mokinių maitinime:

1-2 kl. mokiniams skirti nemokami pietūs. 1-8 kl. mokiniams yra galimybė užsisakyti maitinimą progimnazijos valgykloje.
Informuojame, kad 1-8 kl. mokinių užsakomas maitinimas vykdomas nuo š.m. rugsėjo 4 d.
MAITINIMO LAIKAS (nuo 2022-09-04 iki 2022-09-09) progimnazijos valgykloje:
Po 1 pam. – priešpiečiai
Po 2 pam. – 1 kl. mokinių maitinimo laikas;
Po 3 pam. – 2-4 kl. mokinių maitinimo laikas;
Po 4 pam. – 5-8 kl. mokinių maitinimo laikas.

MAITINIMO LAIKAS (nuo 2022-09-12) progimnazijos valgykloje:
8.45-8.55 – priešpiečiai
9.30-9.50 – 1 kl. mokinių maitinimo laikas;
10.35-10.55 – 2-4 kl. mokinių maitinimo laikas;
11.40 -12.00 – 5-8 kl. mokinių maitinimo laikas.

————————————————————–

INFORMACIJA TIKSLINAMA:

Dokumentai: 

Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašas
Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinta „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu“ valgiaraščiai sudaromi 15 dienų laikotarpiui.

Perspektyviniai valgiaraščiai:

6-10 m. vaikams (1 savaitė) Nr. 1Nr. 2

11-14 m. vaikams (2 savaitė) Nr. 1Nr. 2

 

Progimnazijoje yra galimybė užsisakyti:
Pasirinkimai:
1) 1 x 1,00 Eur.= (varškės, miltų, bulvių patiekalai)
2) 1 x 2,00 Eur. = (varškės, miltų, bulvių ir mėsos patiekalai)

Pagal Lietuvos higienos normą HN 75:2016 per dieną galima pagaminti iki 4-rių antrųjų patiekalų (pasirinktinai).

BUFETO ASORTIMENTAS