Mokinių maitinimas

LĖŠŲ MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO PRODUKTAMS ĮSIGYTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR NEVALSTYBINĖSE MOKYKLOSE DYDŽIO NUSTATYMO ŠIAULIŲ MERO POTVARKIS NUO 2024-02-01

Mokinių mokamo maitinimo kainos:
pietūs – 2 Eur.

pusryčiai – 1 Eur.

 

Mokinių maitinimas užsakomas ir apmokamas iš anksto visam mėnesiui (Pvz., iki rugsėjo mėn. paskutinės dienos apmokama, jei mokinys ketina valgyti spalio mėn.).

Už maitinimą mokama, pinigus pervedant į Gegužių progimnazijos sąskaitą:
LT507300010002408733, įmonės kodas 190532281.

Skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ būtina nurodyti:
Pietūs ar priešpiečiai, mokėjimo laikotarpį bei vaiko vardą, pavardę, klasę;

Svarbu: Pavedimo kopiją apie sumokėtą ateinančio mėnesio maitinimo įmoką reikia pristatyti (atnešti arba atsiųsti Tamo dienynu) klasės auklėtojai iki pirmos mėnesio dienos (Pvz., jei mokiniui maitinimą užsakote spalio mėn., tai apmokėjimo kopiją kl. auklėtojui perduodate iki spalio 1 d.).

PASTABA. Apie mokinio neatvykimą į mokyklą būtina pranešti klasės auklėtojai tos dienos rytą, iki 8.30 val. Maitinimo mokestis, neatvykus mokiniui į mokyklą ir pranešus apie neatvykimą kl. auklėtojai nurodytu laiku, bus perkeliamas į kitą mėn.
Atnaujinta: 2023-09-11


1-2 kl. mokiniams skirti nemokami pietūs.
1-8 kl. mokiniams yra galimybė užsisakyti maitinimą progimnazijos valgykloje.

Informuojame, kad 1-2 kl. mokiniams nemokamas maitinimas vykdomas nuo 2023-09-04,  1-8 kl. mokinių užsakomas maitinimas vykdomas nuo 2023-09-11 (Pinigus už maitinimą mokinių tėvai perveda iki 2023-09-07, pavedimo patvirtinimą atsiunčia kl. auklėtojams.)

MAITINIMO LAIKAS progimnazijos valgykloje:
8.45–8.55 – po 1 pam. – priešpiečiai
9.30–9.50 – po 2 pam. – 1, 3 kl. mokinių maitinimo laikas;
10.35–10.55 – po 3 pam. – 2, 4, 5 kl. mokinių maitinimo laikas;
11.40–12.00 – po 4 pam. – 6–8 kl. mokinių maitinimo laikas;
13.30–13.50 – Visos dienos mokyklos I modelio I-II grupių mokinių maitinimo laikas.

————————————————————–

INFORMACIJA TIKSLINAMA:

Dokumentai: 

Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašas
Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinta „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu“ valgiaraščiai sudaromi 15 dienų laikotarpiui.

Perspektyviniai valgiaraščiai:

6-10 m. vaikams (1 savaitė) Nr. 1Nr. 2

11-14 m. vaikams (2 savaitė) Nr. 1Nr. 2

 

Progimnazijoje yra galimybė užsisakyti:
Pasirinkimai:
1) 1 x 1,00 Eur.= (varškės, miltų, bulvių patiekalai)
2) 1 x 2,00 Eur. = (varškės, miltų, bulvių ir mėsos patiekalai)

Pagal Lietuvos higienos normą HN 75:2016 per dieną galima pagaminti iki 4-rių antrųjų patiekalų (pasirinktinai).

BUFETO ASORTIMENTAS 

Skip to content